Varsinainen yhtiökokous 2024

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10.4.2024 Nokia Arenan Eventum-tapahtumaravintolassa.

Tärkeitä päivämääriä

14.3.2024 klo 10
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat

27.3.2024
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

3.4.2024
Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymysten toimittamiselle yhtiölle

3.4.2024 klo 16
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät

5.4.2024 klo 10
Hallintarekisteri-ilmoittautumiset tilapäisesti merkittyinä

10.4.2024 klo 10
Varsinainen yhtiökokous

24.4.2024
Yhtiökokouksen pöytäkirja viimeistään saatavilla

Kokousmateriaali

Yhtiökokouskutsu (sisältäen kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätösehdotukset, pörssitiedote 13.03.2024)

Toimitusjohtaja Aku Vikströmin katsaus pdf | tallenne

Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 10.4.2024)

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Vuosikertomus 2023 (sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä)

Ehdolla olevien hallituksen jäsenten esittely

Palkitsemispolitiikka

Ohjeita verkkolähetyksen seuraamiselle

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä ei itsessään tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä lähetyksen kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä tai muutoin käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon.

Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät ennakkoäänestyksen ja yhtiökokouksen osallistujien sekä yhtiökokouksessa annettujen äänten perusteella. Rekisteröityminen on mahdollista kokouksen alkamiseen saakka.

Saapuminen Nokia Areenalle

Eventum-tapahtumaravintola sijaitsee Nokia Arenan Areenatasolla.

Nokia Arena Eventum
Saapuminen Nokia Areenalle