Tulosohjeistus

Päivitetty 7.5.2024

Osavuosikatsaus Q1 2024, 7.5.2024 (ennallaan)

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2024 noin 430 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9,5 prosentin liikevoittomarginaalin.

Yhtiö päivittää pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024–2026 ja julkaisee ne pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 22.5.2024.

Tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2023, 15.2.2024

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2024 noin 430 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9,5 prosentin liikevoittomarginaalin.

Yhtiö päivittää pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024–2026 ja julkaisee ne pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 22.5.2024.

Aiemmat näkymät

Positiivinen tulosvaroitus. 20.12.2023

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 370 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 9,5 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin. Vertailukelpoinen liikevoitto tulee saavuttamaan yhtiön pitkän aikavälin taloudellisissa tavoitteissa määritellyn 10 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolivuosikatsaus Q1-Q2 2023, 8.8.2023 (ennallaan)

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 380 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Positiiviinen tulosvaroitus, 6.7.2023

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 380 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Yhtiö tulee saavuttamaan vuonna 2024 päättyvälle strategiakaudelle määritellyt tavoitteet etuajassa. Yhtiö tulee päivittämään pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024-2026 ja julkaisemaan ne vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Osavuosikatsaus Q1 2023, 9.5.2023 (ennallaan)

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä yli 350 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2022, 16.2.2023

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä yli 350 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Positiiviinen tulosvaroitus, 8.12.2022

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä yli 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 9,5 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Osavuosikatsaus Q1-Q3 2022, 8.11.2022 (ennallaan)

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä yli 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8,5 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Positiiviinen tulosvaroitus, 3.10.2022

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä yli 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8,5 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Positiivinen tulosvaroitus, 22.6.2022

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Puolivuosikatsaus Q1-Q2 2022, 9.8.2022 (ennallaan)

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8 prosentin
ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron
liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden
2022–2024 aikana.

Osavuosikatsaus Q1 2022, 10.5.2022

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 7 prosentin
ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden
2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Tilinpäätöstiedote 2021, 17.2.2022

Yhtiö antaa vuoden 2022 liikevaihto- ja kannattavuusennusteensa viimeistään vuoden 2022 tammi–maaliskuun
osavuosikatsauksensa julkaisun yhteydessä.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla toistaiseksi.