Avainluvut


169,2 milj. euroa
(138,7)

Liikevaihto Q1-Q2 2023
(Q1-Q2 2022)16,7 milj. euroa
(14,8)

Liikevoitto Q1-Q2 2023
(Q1-Q2 2022)9,9 %
(10,7)

Liikevoitto-% Q1-Q2 2023
(Q1-Q2 2022)


6,6 milj. euroa | 7,7 milj. euroa *
(7,0 | 7,8 *)

Tilikauden tulos Q1-Q2 2023
(Q1-Q2 2022)


0,26 euroa | 0,31 euroa *
(0,27 | 0,29 *)

Osakekohtainen tulos Q1-Q2 2023
(Q1-Q2 2022)


20,7 milj. euroa
(19,4)

Operatiivinen käyttökate Q1-Q2 2023
(Q1-Q2 2022)


* Oikaistuna Eezy Oyj:n käyvän arvon muutoksella sekä osakkeiden myyntivoitolla.

*Selvitys kirjauskäytännöistä

  • Yhtiö luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019.  Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
  • 1.1.2022 alkaen NoHo Partnersin liiketoiminta muodostuu kahdesta erikseen raportoitavasta liiketoimintasegmentistä: Suomen liiketoiminta ja kansainvälinen liiketoiminta.
  • Henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
  • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloitti vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina.
  • Tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
  • Tilinpäätöstiedotteessa 2020 konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
  • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä laatimisperiaatteista on tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedoissa.