Ympäristö ja ilmasto

Ravintola-alan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät ruoka- ja juomatuotteiden hankintoihin, toimitilojen energiankulutukseen, ruokahävikin syntyyn sekä jätteiden kierrätykseen. Vähentääksemme ympäristökuormitusta koko tuotantoketjussa, tulee vastuullisia hankintoja tuotteiden ja palveluiden osalta lisätä.

Aloitimme toimintamme hiilijalanjäljen laskemisen tunnistamalla liiketoimintamme keskeiset päästölähteet sekä määrittelemällä laskennan rajaukset (Scopes*). Tulemme noudattamaan hiilijalanjäljen laskennassa Keskuskauppakamarin lmastositoumuksen hiilijalanjäljen laskentamallia, joka perustuu GHG- Protokallaan**. Tavoitteena on laskea lähtöarvo vuoden
2023 aikana, asettaa konkreettinen aikatavoite sekä määritellä ne toimenpiteet, joiden avulla päästöt vähenevät suunnitellusti.

 

TAVOITTEET
Vastuulliset hankinnat:
Ruoan laatu, alkuperä ja jäljitettävyys ovat meille ja asiakkaillemme tärkeä asia. Tarjoamme laadukkaista ja tuoteturvallisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Pyrimme huomioimaan ympäristöystävälliset vaihtoehdot hankinnoissa aina raaka-aineista, energia-, laite- ja pesuainehankintoihin. Suosimme erityisesti ja mahdollisuuksien mukaan lähituotettuja ja laatu- ja ympäristösertifikaatein varustettuja tuotteita.

Ympäristökuormituksen vähentäminen: Ravintolat Suomessa toimivat pääosin vuokratiloissa, ja monet vuokranantajista ovat siirtyneet ympäristöystävällisempään sähköön. Omien sähkösopimusten piirissä olevasta sähköstä 54 prosenttia tulee uusiutuvista energialähteistä. Yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteistamme on entistä tehokkaampi ruokahävikin minimointi. Noudatamme voimassa olevia asetuksia jätteiden kierrätyksessä sekä lajittelussa, mutta haluamme tehdä enemmän. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja noudattaa kiertotalouden periaatteita materiaalien suhteen.

TOIMINTAPERIAATTEET
Tuote- ja palvelukehitys | Ympäristöystävälliset ratkaisut

TOIMENPITEET 2022-2024
Hankintaperiaatteet | Resurssitehokkuus | Hiilijalanjälki

MITTARIT
Hankintaperiaatteiden noudattaminen | CO2 pienentäminen | Vihreän sähkön osuus | Ruokahävikin minimointi

SDG VAIKUTTAVUUS

TALOUDELLINEN VAIKUTUS
Kilpailukyvyn kasvattaminen hankintaperiaatteita noudattamalla
Kulujen vähentäminen minimoimalla ruokahävikki