Ympäristö ja ilmasto

Ravintola-alan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät ruoka- ja juomatuotteiden hankintoihin, toimitilojen energiankulutukseen, ruokahävikin syntyyn sekä jätteiden kierrätykseen. Vähentääksemme ympäristökuormitusta koko tuotantoketjussa, tulee vastuullisia hankintoja tuotteiden ja palveluiden osalta lisätä.

Aloitimme loppusyksystä 2023 kaksoisolennaisuuden arvioinnin ESG-teemojen osalta selvittääksemme oman toimintamme vaikutukset ympäristöön, sosiaalisiin sekä hallinnollisiin tekijöihin. Analysoimme myös, kuinka ulkopuolelta tulevat ESG-teemat vaikuttavat NoHon liiketoimintaan. Keväällä 2024 valmistuvan analyysin perusteella tarkennamme toimintaamme liittyviä ESG-vaikutuksia ja asetamme direktiivin mukaiset tavoitteet ja mittarit. Kartoitimme 2023 aikana yhteistyökumppaneita hiilijalanjäljen laskemiseksi, mutta siirsimme toteutuksen vuodelle 2024, jotta voimme huomioida kaksoisolennaisuuden arvioinnin tulokset ja suorittaa laskelmat suoraan ESRSn tiedonantovaatimusten mukaisesti.

 

TAVOITTEET
Vastuulliset hankinnat:
Ruoan laatu, alkuperä ja jäljitettävyys ovat meille ja asiakkaillemme tärkeä asia. Tarjoamme laadukkaista ja tuoteturvallisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Pyrimme huomioimaan ympäristöystävälliset vaihtoehdot hankinnoissa aina raaka-aineista, energia-, laite- ja pesuainehankintoihin.

Ympäristökuormituksen vähentäminen: Ravintolat Suomessa toimivat pääosin vuokratiloissa, ja monet vuokranantajista ovat siirtyneet ympäristöystävällisempään sähköön. Omien sähkösopimusten piirissä olevat tilat käyttävät pörssisähköä, jonka energialähteet jakautuvat seuraavasti (2022 tiedot): ydinvoima 29,7%, vesivoima 18,3 %, tuulivoima 14,2 % ja aurinkovoima 0,5%. Yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteistamme on entistä tehokkaampi ruokahävikin minimointi. Noudatamme voimassa olevia asetuksia jätteiden kierrätyksessä sekä lajittelussa, mutta haluamme tehdä enemmän. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja noudattaa kiertotalouden periaatteita materiaalien suhteen.

TOIMINTAPERIAATTEET
Tuote- ja palvelukehitys | Ympäristöystävälliset ratkaisut

TOIMENPITEET 2022-2024
Hankintaperiaatteet | Resurssitehokkuus | Hiilijalanjälki

MITTARIT
Hankintaperiaatteiden noudattaminen | CO2 -päästöjen pienentäminen | Vihreän sähkön osuus | Ruokahävikin minimointi

SDG VAIKUTTAVUUS

TALOUDELLINEN VAIKUTUS
Kilpailukyvyn kasvattaminen hankintaperiaatteita noudattamalla
Kulujen vähentäminen minimoimalla ruokahävikki