Analyytikot

Nämä analyytikot seuraavat NoHo Partnersin kehitystä. Lista ei välttämättä ole täydellinen. NoHo Partner ei vastaa analyyseissa esitetyistä arvioista.

Inderes Oy
,

Sauli Vilén
Puh. 044 0258 908
sauli.vilen(a)inderes.com
www.inderes.fi

Inderesin raportit

Nordea Markets,
Equity Research

Joni Sandvall
Puh. 09 5300 5484
joni.sandavall(a)nordea.com
www.nordeamarkets.com

Nordean raportit

Carnegie Investment
Bank Ab

Pia Rosqvist-Heinsalmi
Puh. 09 6187 1232
pia.rosqvist-heinsalmi(a)carnegie.fi
www.carnegie.fi

OP Financial Group,
Markets

Juho Saarinen
Puh. 010 252 4408
juho.s.saarinen(a)op.fi
www.op.fi

Vastuuvapauslauseke

Analyytikkojen toimittamat analyysit ovat meitä seuraavien tahojen itsenäinen ja puolueeton näkemys NoHo Partners Oyj:stä. NoHo Partners Oyj ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä myöskään niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. NoHo Partners ei vastaa tietojen todenperäisyydestä, kattavuudesta tai sen käytöstä kenenkään toimesta. Inderes Oy:n, Nordea Markets, Equity Researchin ja Carnegie Investment Bank AB:n tuottama tieto, johon sivustollamme viitataan perustuu arvioihin ja ennusteisiin, joita NoHo Partnersia seuraavat ulkopuoliset analyytikot ovat laatineet.

NoHo Partnersin sivustollaan viittaama ja ylläpitämä tieto ei edusta NoHo Partnersin tai sen johdon mielipidettä, ennustetta eikä ennakkoarviota tulevasta. Informaatiota ei missään tapauksessa pidä pitää sijoitusneuvontana.

NoHo Partners ei myöskään vastaa näiden analyysien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua.

Tämä analyytikko-sivu on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten sitä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Lukijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, osakkeenomistajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Inderes-raportit