Analyytikot

Nämä analyytikot seuraavat NoHo Partnersin kehitystä. Lista ei välttämättä ole täydellinen. NoHo Partners ei vastaa analyyseissa esitetyistä arvioista.

Inderes Oy
,

Arttu Heikura
Puh.  0400 828 098
arttu.heikura(a)inderes.com
www.inderes.fi

Inderesin raportit

Nordea Markets,
Equity Research

Sanna Perälä
Puh. 09 5300 8459
sanna.perala(a)nordea.com
www.nordeamarkets.com

Nordean raportit

Carnegie Investment
Bank Ab

Pia Rosqvist-Heinsalmi
Puh. 09 6187 1232
pia.rosqvist-heinsalmi(a)carnegie.fi
www.carnegie.fi

OP Financial Group,
Markets

Juho Saarinen
Puh. 010 252 4408
juho.s.saarinen(a)op.fi
www.op.fi

Vastuuvapauslauseke

Analyytikkojen toimittamat analyysit ovat meitä seuraavien tahojen itsenäinen ja puolueeton näkemys NoHo Partners Oyj:stä. NoHo Partners Oyj ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä myöskään niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. NoHo Partners ei vastaa tietojen todenperäisyydestä, kattavuudesta tai sen käytöstä kenenkään toimesta. Inderes Oy:n, Nordea Markets, Equity Researchin, Carnegie Investment Bank AB:n ja OP Financial Group, Marketsin tuottama tieto, johon sivustollamme viitataan perustuu arvioihin ja ennusteisiin, joita NoHo Partnersia seuraavat ulkopuoliset analyytikot ovat laatineet.

NoHo Partnersin sivustollaan viittaama ja ylläpitämä tieto ei edusta NoHo Partnersin tai sen johdon mielipidettä, ennustetta eikä ennakkoarviota tulevasta. Informaatiota ei missään tapauksessa pidä pitää sijoitusneuvontana.

NoHo Partners ei myöskään vastaa näiden analyysien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua.

Tämä analyytikko-sivu on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten sitä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Lukijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, osakkeenomistajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Inderes-raportit