Sisäpiirihallinto

 

Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaan:

NoHo Partners Oyj:n johtohenkilöt ja taloudelliseen raportointiin osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai kunkin osavuosikatsauksen julkistamista (ns. suljettu ikkuna).

NoHo Partners noudattaa sisäpiirihallinnossaan yhtiön sisäistä sisäpiiriohjetta ja uudistettua pörssin sisäpiiriohjetta.

NoHo Partnersin sisäpiirivastaava on talousjohtaja Jarno Suominen ja sisäpiirirekisterin hoitaja on Sami-Petteri Rajala.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena NoHo Partnersilla ei enää ole julkista sisäpiiriä.