Tilintarkastaja

NoHo Partnersin yhtiökokous 19.4.2023 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.