Tilintarkastaja

NoHo Partnersin yhtiökokous 10.4.2024 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola. Ernst & Young Oy valittiin toimimaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.