Toimitusjohtajan katsaus

Kaikkien aikojen ravintolakesä – kannattavuus jatkoi ennätystasolla

Osavuosikatsaus Q1-Q3 2022, 8.11.2022

Vahva tuloksenteko jatkui kolmannella vuosineljänneksellä liikevoittomarginaalin ollessa 9,7 prosenttia. Tämä on noin kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Liikevoittomarginaalin jatkaminen nykytasolla perinteisesti vuoden parhaimpaan myyntisesonkiin siirryttäessä todistaa, että strateginen tavoite 10 prosentin kannattavuustasosta on realistinen.

Toimialan keskiarvoa paremman kannattavuuden taustalla on yhtiön liiketoimintamalli. Siinä yhdistyvät kasvun ja koon tuomat mittakaavaedut sekä yrittäjävetoinen toimintamalli ja ajantasaiseen dataan perustuva toiminnan ohjaus. Kannattavuuden tasokorjauksen taustalla ovat Covid-19-pandemian aikana tehdyt muutokset portfolioon, joka on nyt paremmassa iskussa kuin koskaan.

Ravintolakannan kehitystyön ohella yhtiö on saanut oppia kansainvälisiltä markkinoilta siitä, millaisella liiketoiminnalla päästään parempaan pääoman tuottoon. Onnistuneiden kasvuinvestointien analysointi viime vuosilta osoittaa, että yhtiö voi päästä yritysostoissaan yli 20 prosentin pääoman tuottoon. Parhaimmillaan brändikonseptien, kuten Friends & Brgrs, Campingen ja Hook, skaalauksessa tuotto-odotukset ovat yli 20 prosenttia. Sen sijaan uusien ravintolakonseptien luomisessa riskit ovat suuremmat. Pääoman hinnan kasvaessa kerätyt opit ja huolellinen harkinta tulevat ohjaamaan yhtiön kasvustrategiaa yhä enemmän vakaan kassavirran kohteisiin. Yrityshankintoihin pohjautuvaa kasvua tukee ravintola-alan yrityskauppamarkkinan aktivoituminen.

Tuloskunto auttaa taseen vahvistumista strategian mukaisiin tavoitetasoihin. Yhtiö arvioi, että IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen asettuu alle kolmen tavoitetasoon vuoden loppuun mennessä. Historiallisesti yhtiö on koronapandemiavuosia lukuun ottamatta toiminut tällä tasolla, jonka se pystyy hallitsemaan muuttuvassakin korkoympäristössä nykyisillä kannattavuus- ja kassavirtatasoillaan. Taserakenteen tervehtymisen ja katsauskauden jälkeen päivitetyn rahoitussopimuksen myötä yhtiön rahoitusasema vakautui olennaisilta osin koronakriisiä edeltävälle tasolle. Päivitetty rahoitussopimus mahdollistaa kasvuinvestointien toteuttamisen strategiakauden aikana.

Loppuvuoden näkymät ovat hyvät ja varaustilanne on yli vuoden 2019 tason. Alkuvuoden perinteisesti hiljaisempaan sesonkiin yhtiö on valmistautunut pitämällä toiminnan tehokkaana ja kustannukset sopeutettuina kysyntään. Kilpailuetujamme ovat monipuolinen portfolio, pandemian aikana opittu joustava toimintamalli ja sitoutunut henkilökunta.

Aku Vikström
toimitusjohtaja