Toimitusjohtajan katsaus

Kannattavuus kestää pienessä vastatuulessakin

Q1 2024, 7.5.2024

 

Saavutimme vuoden heikoimmalla neljänneksellä 7,3 %:n liikevoittomarginaalin, mitä pidän nykyisessä markkinaympäristössä vahvana suorituksena. Se on osoitus kestävästä liiketoimintamallista sekä organisaation kyvystä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kansainvälinen liiketoiminta teki vahvaa, yli 8 %:n liikevoittoa, ja myös Suomen kannattavuustaso pysyi hyvällä, noin 7 %:n tasolla vaihtelevassakin kysyntäympäristössä.

Sveitsiläisen Holy Cow! -hampurilaisketjun kannattava kasvu jatkui katsauskaudella erinomaisena Norjan ja Tanskan jatkaessa viime vuoden hyvällä kannattavuustasolla. Suomessa ruokaravintolaportfolio toimi odotetusti, ja fast foodin orgaaninen kasvu jatkui. Viihderavintoloiden osalta vuoden alku on ollut kaksijakoinen. Ostovoiman heikkeneminen näkyy erityisesti opiskelijoiden suosimissa yökerhoissa, kun taas pubit vetävät perinteisesti hyvin myös heikommassa taloussuhdanteessa.

Nettovelka jatkoi laskuaan kohti nykyisessä korkoympäristössä tavoitteena olevaa 2,5 kertaa operatiivisen käyttökatteen tasoa. Huhtikuussa 2024 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö maksaa kasvavan, 0,43 (0,40) euron suuruisen osingon 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Vahvistuva tase ja nettovelan lasku mahdollistavat yhtiön strategian mukaisen kannattavan kasvun toteuttamisen sekä kasvavan osingonmaksun myös tulevaisuudessa.

Odotamme kysynnän jatkuvan vaihtelevana myös toisella vuosineljänneksellä. Toimintamalli on kuitenkin hyvin joustava, ja luotamme kannattavan kasvun jatkuvan heikommassakin taloudellisessa syklissä. Korkotasolla on suora vaikutus kotitalouksien ostovoimaan. Mahdolliset koronlaskut piristävät kysyntää vuoden jälkipuoliskolla.

Edelliselle strategiakaudelle asetetut tavoitteet saavutetaan etuajassa, tämän vuoden aikana. Vuoteen 2027 kestävän strategiakauden tavoitteet julkaistaan pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 22.5. Helsingissä.

Aku Vikström
toimitusjohtaja