Toimitusjohtajan katsaus

Vahva vuoden alku – ennätysputki jatkuu

Q1 2023, 9.5.2023

Vuosi alkoi vahvasti, kun kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä saavutettiin erinomainen 7,8 prosentin liikevoittomarginaali. Tämä on yhtiön historian korkein kannattavuustaso tällä kvartaalilla. Kyseessä on samalla neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jonka aikana absoluuttinen ja suhteellinen kannattavuus paranivat. Positiivisen tuloskehityksen takana on kolme keskeistä ajuria. Näistä tärkeimpänä ovat rakenteelliset muutokset portfoliossa. Lisäksi tulevat yhtiön joustava toimintamalli, jonka avulla pystytään sopeutumaan nopeastikin markkinassa tapahtuviin muutoksiin, sekä merkittävät mittakaavahyödyt keskitetyissä ostotoiminnoissa.

Hyvän kannattavuuskehityksen ja vahvan kassavirran tukemana on jatkettu lainojen lyhentämistä ja saavutettu vieraan pääoman suhteelliselle osuudelle asetettu tavoitetaso, jossa nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku on nyt alle 2,5. Tukevan kassavirran ja erinomaisen viime vuoden tuloksen myötä palaamme myös osingonmaksajaksi. Osingot maksetaan tänä vuonna kahdessa osassa. Tavoitteena on jatkaa kasvavan osingon maksajana.

Kannattavan kasvun strategia, joka perustuu hyvään pääoman tuottoon ja yritysostoihin kasvun moottorina, on todistanut toimivuutensa. Markkinaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, ja sen vaikutuksia arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti päätöksenteossa. Rahan hinnan nousu asettaa pääoman tuotolle kovempia vaatimuksia, mutta vastaavasti ostettavien kohteiden saatavuus on parantunut ja arvostustasot ovat jossain määrin laskeneet. Tämä mahdollistaa siirtymisen strategian seuraavaan vaiheeseen, eli yritysostovetoisen kasvun täysimääräiseen toteutukseen. Voimakkaaseen kasvuun aina liittyvää riskikerrointa pystytään säätelemään kohdistamalla yritysostoja erityisesti vahvan kassavirran yhtiöihin kaikilla markkina-alueilla ja olemalla entistä selektiivisempi uusien konseptien rakentamisessa.

Markkinan kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. NoHo Partnersilla uskomme ravintolamarkkinan kulttuurimuutoksen jatkuvan ja kompensoivan ostovoimaan kohdistuvia paineita. Toisen vuosineljänneksen kysyntään vaikuttaa oleellisesti kevään ja alkukesän sää. Loppuvuoden osalta näkymät ovat varovaisen myönteiset. Yritystapahtumien tilauskanta näyttää hyvältä syksyn osalta ja Messukeskuksen ravintolatoiminnoista saadaan merkittävä kasvuruiske vuoden toiselle puoliskolle. Yhtiön tase ja tuloskunto ovat vahvalla pohjalla ja valmistaudumme määrittelemään seuraavan strategiakauden tavoitteita sekä jatkamaan kotimaisessa ja kansainvälisessä ravintolakentässä olevien mahdollisuuksien tarkastelua.

Aku Vikström
toimitusjohtaja