Toimitusjohtajan katsaus

Markkinaa nopeampi kannattava kasvu jatkui

Q1-Q2 2023, 8.8.2023

Toinen vuosineljännes jatkoi hyvin alkanutta vuotta liikevoittomarginaalin ollessa 11,5 prosenttia. Samalla ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittomarginaali nousi noin 10 prosenttiin. Olen erityisen tyytyväinen saavutettuun kannattavuustasoomme poikkeuksellisten kustannuspaineiden ja heikentyneen kuluttajan ostovoiman ristiaallokossa. Suomen liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus ja kassavirta jatkoivat erinomaisella tasolla ja mahdollistavat tulevaisuuden kasvuinvestoinnit sekä kasvavan osingon maksun. Olen myös tyytyväinen kansainvälisessä liiketoiminnassa saavutettuun kannattavuuden tasonnostoon. Tämän liiketoimintasegmentin ollessa vielä voimakkaassa kasvu- ja kehitysvaiheessa pidän saavutettua 8 prosentin liikevoittomarginaalia erittäin hyvänä tuloksena.

Hyvän kannattavuuskehityksen ja vahvan kassavirran tukemana siirryttiin takaisin yritysostovetoiseen kasvuun. Katsauskaudella toteutettiin kolmen helsinkiläisen yökerhon sekä Saunaravintola Kuuman hankinnat ja julkistettiin Sushibar + Wine -ketjun hankinta. Sushibar + Wine liittyy osaksi konsernia kolmannella vuosineljänneksellä. Näiden yritysostojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 17 miljoonaa euroa. Katsauskauden jälkeen kerrottiin myös uudesta aluevaltauksesta Euroopan kasvavaan premium-hampurilaismarkkinaan ja Better Burger Society -yhtiön perustamisesta yhteistyössä pääomasijoittajan kanssa. Yhtiön päänavauksena julkistettiin sveitsiläisen Holy Cow! -hampurilaisketjun osto sekä strategia kasvaa ja laajentua paikallisten johtavien hampurilaisbrändien hankinnoilla Euroopan markkinoilla. Pidän tätä lupaavana ja tuottavana arvonlisäyksenä yhtiön osakkeenomistajille.

Vahvistunut tase ja liiketoiminnan tuottama vahva kassavirta mahdollistivat paluun osingonmaksajaksi sekä useiden strategian mukaisten kasvuinvestointien toteuttamisen tavoitteiden mukaisen velkaantumisen asettamissa rajoissa.

Kuluttajakysyntä on pysynyt hyvällä tasolla koko alkuvuoden ja myös toisella neljänneksellä ravintolapalveluiden kulutus jatkui viime vuoden tasolla. Omassa ravintolaportfoliossa asiakasmäärät pysyivät vakaina kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ruokaravintoloissa keskiostos on hieman noussut inflaation myötä, ja viihde- sekä yöravintoloissa näemme vastaavasti pientä laskua kuluttajien rahankäytössä. Arvioimme kuluttajan ostovoimaan kohdistuvan paineen jatkuvan vuoden toisella puoliskolla. Tähän pyritään vastaamaan keskittymällä korkeatasoiseen asiakaskokemukseen ja hyvään hinta-laatusuhteeseen läpi portfolion.

Taloudellista ohjeistusta vuodelle 2023 nostettiin 6.7. hyvin sujuneen alkuvuoden ja Sveitsissä toteutetun yrityskaupan myötä. Liiketoiminnan hyvän kehityksen myötä vuonna 2024 päättyvälle strategiakaudelle määritellyt tavoitteet saavutetaan etuajassa. Olemme aloittaneet seuraavan strategiakauden suunnittelun ja julkaisemme sen myötä uudet pitkän aikavälin tavoitteet 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Aku Vikström
toimitusjohtaja