Toimitusjohtajan katsaus

Ennätysten vuosi – yhtiö palaa vahvaksi osingonmaksajaksi

Tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2022, 16.2.2023

NoHo Partnersin vuosi 2022 oli liikevoiton osalta yhtiön historian paras. Pystyimme palaamaan kahden vaikean pandemiavuoden jälkeen 2024 strategian tavoitevauhtiin ja saavuttamaan ensimmäistä kertaa yli 10 prosentin liikevoittomarginaalin koko vuoden liikevoiton ollessa 31,6 miljoonaa euroa ja 10,1 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulokseen vaikutti negatiivisesti Eezy Oyj:n markkina-arvon laskusta johtunut 10,4 miljoonan euron suuruinen, rahoituskuluihin kirjattu käyvän arvon alentuminen.

Kannattavuuden selkeän tasonnoston takana ovat rakenteelliset muutokset, joita yhtiö on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana. Ravintolaportfoliomme on nyt monipuolinen ja kannattava, ja siihen sitoutuvat investoinnit terveellä tasolla. Toinen merkittävästi kannattavuuteen vaikuttava tekijä on se operatiivinen huippuosaaminen, jota ravintoloidemme päälliköt toteuttavat työssään joka päivä. Tehdyt rakenteelliset muutokset yhdessä kiinteiden kulujen ja poistotason alentumisen kanssa takaavat hyvät lähtökohdat kannattavuuden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen myös tulevaisuudessa.

Normalisoituneen käyttöpääoman tilanteen ja vahvan kassavirran turvin olemme tilikaudella pystyneet lyhentämään pandemian aikana otettuja lainoja 26 miljoonalla eurolla. Näin on myös saavutettu tavoitetaso nettovelan ja käyttökatteen suhteessa, nettovelan oltua vuoden lopussa 121 miljoonaa euroa ja alle 3 kertaa vuotuisen käyttökatteen.

Hyvä tuloksentekokyky ja vahvempi taloudellinen asema mahdollistavat sekä investoinnit kasvuun että osingon maksamisen osakkeenomistajille. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa osakkeelta ja osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä.

Ravintolamarkkina on kehittynyt positiivisesti vuoden 2022 aikana. Markkinalle tulee jatkuvasti uusia kuluttajia niin nuorista kuin eläkkeelle siirtyvistä ikäluokista. Ravintoloissa ruokailleiden osuus ja nautittujen aterioiden lukumäärän keskiarvo jatkoivat selkeätä kasvuaan (ravintolaruokailun trenditutkimus 2022). Vuoden 2022 lopun ja vuoden 2023 alun perusteella ravintolakulttuurin kehitys on ollut positiivista huolimatta ostovoiman kohdistuneista paineista. Tammikuun 2023 liikevaihto ylitti ennusteemme kasvaen 23 prosenttia pandemiaa edeltäneestä vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta. Ravintoloiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, erityisesti viikonloppuisin. Olemme onnistuneet selättämään raaka-aineisiin kohdistuneen inflaation oikea-aikaisilla toimenpiteillä. Vuoden 2022 materiaalikate on noussut 74,3 prosentista 75,3 prosenttiin vuoteen 2019 verrattuna.

Jatkamme kannattavan kasvustrategian edistämistä. Ohjeistamme yli 350 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 9 prosentin liikevoittomarginaalia vuonna 2023. Tavoitteena on lisäksi pitää nettovelkamme alle 3 kertaa vuotuisen käyttökatetason ja palata kasvavan osingon maksuun.

Aku Vikström
toimitusjohtaja