Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajia pyydetään toimittamaan liputusilmoitukset sähköpostilla osoitteeseen johdonkaupat@noho.fi.

 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan on tehtävä liputusilmoitus listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle, jos sen oma ja/tai koko määräysvaltapiirin osuus listayhtiön äänimäärästä tai osakkeista ylittää, alittaa tai saavuttaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. NoHo Partners Oyj julkaisee saamansa liputusilmoituksen pörssitiedotteena (Uutishuone).

Lisätietoja liputusilmoituksiin liittyen saat Finanssivalvonnan sivuilta.