Sijoittajille

Sijoittajille

Koronaviruspandemian vaikutus markkinaan ja ravintola-alaan on ollut vakava. Äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös NoHo Partnersin liiketoimintaan.

Yhtiön tammi–kesäkuun 2020 tulos oli koronapandemian vaikutusten takia odotetusti tappiollinen. Yhtiö on keskittynyt kesäkuun alusta täysimääräisesti liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen rajoitetussa toimintaympäristössä ja liiketoiminnan rahoittamiseen omalla kassavirralla. Tehokkaan operatiivisen toimintamallin, kustannussäästöjen ja kysynnän elpymisen myötä yhtiö onnistui tuottamaan heinä–syyskuussa 2020 vajaasta volyymista huolimatta 5,5 miljoonan euron liiketoiminnan operatiivisen kassavirran ja palauttamaan kannattavuuden hyvälle tasolle.

Liikevaihtotaso heinä–syyskuussa oli 73 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja liikevoittomarginaali oli 5,2 %. Yhtiö toteutti heinä–syyskuussa liiketoimintaansa perusskenaarionsa mukaisesti, jossa liikevaihto on noin 70–85 % edellisvuoden tasosta.

Ravintolarajoitusten tiukennuttua Suomessa lokakuussa yhtiö siirtyi toteuttamaan liiketoimintaansa low-skenaarionsa mukaisesti, jossa myynnin volyymi on noin 50 % edellisvuoden tasosta. Konsernin lokakuun liikevaihto oli noin 56 % edellisvuodesta ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli negatiivinen. Yleinen pandemiatilanne, marraskuussa voimaan tulleet rajoitukset ja yritystilaisuuksien peruuntumiset ovat heikentäneet näkymiä marraskuun kysyntään. Yhtiö arvioi marraskuun liikevaihdon jäävän alle 50 %:iin edellisvuodesta ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan negatiivinen.

Yhtiö perui 9.6.2020 vuodelle 2021 aiemmin asettamansa taloudelliset tavoitteet ja tulee tarkentamaan niitä vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhtiö raportoi liiketoimintansa kehityksestä poikkeusaikana kuukausitasolla.

Lue lisää Q&A sijoittajille -osiosta!

NoHo Partners lyhyesti

Liikevaihto (2019) 272.8 milj. €
Työntekijöitä 2100
Ravintoloita yhteensä n. 250
Perustettu 1996
Pörssiin v. 2013

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!