Osinkotietoa

NoHo Partners Oyj:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yhtäläinen oikeus osinkoon.

Pitkällä aikavälillä NoHo Partnersin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,43 (0,40) euroa osaketta kohden kolmessa erässä.

 

* Hallituksen ehdotus vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle (peruttu)