Osinkotietoa

NoHo Partners Oyj:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yhtäläinen oikeus osinkoon.

Pitkällä aikavälillä NoHo Partnersin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 10.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,43 (0,40) euroa osaketta kohden.

 

* Hallituksen ehdotus vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle (peruttu)