Osinkotietoa

NoHo Partners Oyj:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yhtäläinen oikeus osinkoon.

Pitkällä aikavälillä NoHo Partnersin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden.

 

* Hallituksen ehdotus vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle (peruttu)