Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Yhtiö päivittää pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024–2026 ja julkaisee ne pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 22.5.2024.

Tavoitetaso 2024 2023 2022 2021** 2020** 2019 2018
Liikevaihto, miljoonaa euroa noin 400 meur 372,4 312,8 186,1 156,8 272,8 209,6
Liikevoittomarginaali, % noin 10 % 9,7 10,1 -0,5 -15,2 11,2 7,5
Nettovelka/operatiivinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta alle 3 3,0 2,9 13,5 neg. 3,5 4,9
Osinko/osake, euroa vuosittain kasvava osinko 0,43* 0,40 - - 0,40*** 0,34

* Hallituksen ehdotus vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle
** Covid-19-pandemia
*** Hallituksen ehdotus vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle (peruttu)