Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategiakaudella 2025–2027 konsernin tavoitteena on saavuttaa Suomen liiketoiminnassa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja ylläpitää nykyinen hyvä liikevoittomarginaali. Kansainvälisessä liiketoiminnassa yhtiön tavoitteena on kannattava kasvu ja omistaja-arvon luominen. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen noin kahteen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Yhtiö julkaisi pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa vuosille 2025–2027 pääomamarkkinapäivässä, joka järjestettiin 22.5.2024.

Tavoitetaso 2027 2023 2022 2021* 2020* 2019 2018
Liikevaihto, miljoonaa euroa noin 400 meur (Suomen liiketoiminta) 372,4 312,8 186,1 156,8 272,8 209,6
Liikevoittomarginaali, % Nykyinen hyvä taso (Suomen liiketoiminta) 9,7 10,1 -0,5 -15,2 11,2 7,5
Nettovelka/operatiivinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta noin 2 3,0 2,9 13,5 neg. 3,5 4,9
Osinko/osake, euroa vuosittain kasvava osinko 0,43 0,40 - - 0,40** 0,34

* Covid-19-pandemia
** Hallituksen ehdotus vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle (peruttu)