Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Tavoitetaso 2024 2023e * 2022 2021** 2020** 2019 2018
Liikevaihto, miljoonaa euroa noin 400 meur yli 350 meur* 312,8 186,1 156,8 272,8 209,6
Liikevoittomarginaali, % noin 10 % noin 9 %* 10,1 -0,5 -15,2 11,2 7,5
Nettovelka/operatiivinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta alle 3 2,9 13,5 neg. 3,5 4,9
Osinko/osake, euroa vuosittain kasvava osinko 0,40 - - 0,40*** 0,34

* Tulosohjeistus tilikaudelle 2023, lue lisää »
** Covid-19-pandemia
*** Hallituksen ehdotus vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle (peruttu)