Tarina

Uuden aikakauden alku

NoHo Partners syntyi vuonna 2018, kun edeltäjämme Restamax oli merkittävien muutosten keskellä. Yhtiö kasvoi tuolloin kansainvälisille markkinoille Tanskaan sekä integroitui Royal Ravintoloiden kanssa. Tuli tarve määrittää meille uusi identiteetti ja nimi, jotka viestivät keskeisistä vahvuuksistamme sekä tulevaisuuden tavoitteistamme ja mahdollisuuksistamme entistä paremmin.

Uusi nimemme pohjaa sanoihin Nordic Hospitality Partners ja kiteyttää toimintamme ytimen tehokkaasti. Nordic kertoo pohjoismaisesta laadusta ja tulevaisuuden kasvustamme Pohjois-Euroopassa, missä tavoittelemme markkinajohtajuutta. Yhdellä maantieteellisellä alueella hyväksi havaitsemiamme ravintolakonsepteja voidaan helposti viedä myös muille markkinoille.

Näemme paljon mahdollisuuksia perinteisen ravintolaliiketoiminnan ulkopuolella, kuten isoissa tapahtumissa ja uudenlaisissa digitaalisissa myyntikanavissa. Digitalisaatio mahdollistaa meille entistä kokonaisvaltaisempien elämysten tarjoamisen. Tätä kuvastaa Hospitality.

Partners puolestaan korostaa keskeistä kilpailuetuamme, partnerimallia, jonka avulla paitsi sitoutamme omistajia, luomme asiakkaille merkityksellisiä brändejä, mikä näkyy kestävinä ja kannattavina asiakassuhteina. Isona toimijana meillä on mahdollisuus toteuttaa ravintoloitsijoiden kunnianhimoisia ideoita ja tuoda markkinoille uusia, innovatiivisia palveluita.

Alan toimintaympäristö – ennen ja jälkeen COVID-19-pandemian – on meille suotuisa. Ulkona syöminen on trendinomaisessa kasvussa, ja siihen myös panostetaan aiempaa enemmän. Kaiken lähtökohtana on asiakas: olemme vahvasti mukana heidän elämässään, niin arjessa kuin juhlassakin. Tämä on vahvuutemme nyt ja tulevaisuudessa.