NoHo Partners sijoituskohteena

NoHo Partners sijoituskohteena

1KASVAVA FRAGMENTOITUNUT MARKKINA
• Houkutteleva, nopean kasvun kansainvälinen markkina
• Suotuisat pitkän aikavälin trendit kasvun tukena
• Ravintola-ala muita palvelu- ja vähittäiskaupan aloja defensiivisempi
2LIIKETOIMINTAMALLI KASVUN TUKENA
• Vahva kassavirta, negatiivinen käyttöpääoma ja hallittu velkavipu kasvun rahoittajina
• Monipuolinen ravintolaportfolio ja vakiintunut toimintamalli tukee kausi- ja suhdannevaihteluissa
3PARTNERIMALLI TUO RATKAISEVAA KILPAILUETUA
• Ainutlaatuinen asiakaskokemus
• Yrittäjäkulttuuri
• Paikalliset brändit ja kuluttajakonseptit
4JOHTAVAN TOIMIJAN SYNERGIAT
• Yrityskauppamalli ja kokemus
• Mittavat skaalaedut ja synergiat
• Operatiivinen osaaminen ja tehokkuus
• Vastuullisuus

NoHo Partnersin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!