NoHo Partners sijoituskohteena

NoHo Partners sijoituskohteena (päivitetty ennen COVID-19-pandemiaa 5.3.2020)

1NoHo Partners on voimakkaasti kasvava pohjoiseurooppalainen ravintolayhtiö.
2Yhtiö toimii kasvavalla markkinalla, jonka kehitystä tukevat useat NoHo Partnersille suotuisat pitkän aikavälin kasvuajurit.
3Suuret ja pirstaloituneet markkinat, alan suotuisa toimintaympäristön muutos ja toimivien ravintolakonseptien vienti uusille markkinoille tarjoavat mahdollisuuden markkinaosuuden kasvattamiselle ja voimakkaammalle kasvulle myös jatkossa.
4Paikallisen kilpailuedun tuo yhtiön partnerimalli, missä yhdistyy yrittäjähenkisyys, kannattavat asiakassuhteet ja innovatiiviset palvelut.
5Yhtiön koko, tehokkuus ja ravintolatasolle jalkautettu tulosvastuu varmistavat hyvän kannattavuuden.
6NoHo Partnersin edeltäjät, Restamax ja Royal Ravintolat, tuovat konserniin voimakkaita synergia- ja skaalaetuja.
7Yhtiössä on kokenut ja osaava avainjohto, jolla on yhteensä yli 100 vuoden kokemus ravintola-alalta.

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!