Ihmiset ja yhteisöllisyys

Suurin voimavaramme ovat ammattitaitoiset ja intohimoiset ihmiset, joiden kanssa voimme kasvaa kestävästi. Työ vastuullisten toimintatapojen eteen on yhteinen matka työntekijöiden, asiakkaiden, partnereiden ja kumppanien kanssa.

 

TAVOITTEET
Hyvinvoivat ja tyytyväiset työntekijät: NoHo Partners pyrkii huolehtimaan henkilöstöstään panostamalla johtamiseen, esihenkilötyöhön, koulutukseen ja aktiiviseen viestintään. Työsuojelun ja työterveyshuollon tavoitteena on taata turvallinen työympäristö. Tarjoamme henkilöstöllemme parhaimmat ravintolaedut konsernin ravintoloissa. Tämä on kilpailukykyisen palkan lisäksi tärkeä kilpailuvaltti osaavan henkilökunnan sitouttamiseksi. Olemme sitoutuneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassamme ja
moninaisuuteen kannustetaan muun muassa sukupuolen, iän ja osaamisen suhteen.

Erinomainen asiakaskokemus: Pyrimme toiminnassamme erinomaiseen asiakastyytyväisyyteen. Laadukas kohtaaminen perustuu asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtämiseen ja niihin vastaamiseen sekä uusien palveluiden ja merkityksellisten kokemusten tarjoamiseen. Vastuullisuustyöhön liittyvien valintojen ja päätösten kautta haluamme vahvistaa asiakkaan tyytyväisyyttä palveluihimme.

Kaupunkikulttuurin elävöittäminen: Tehtävämme on tarjota asiakkaillemme ikimuistoisia elämyksiä arkeen ja juhlaan vuorokauden ympäri. NoHo Partners on strategiansa mukaisesti ollut mukana rakentamassa elävää ja monipuolista kaupunkikulttuuria, johon kuuluu niin suuret kaupunkihankkeet ja uusien konseptien luominen kuin perinteisten klassikkoravintoloiden vaaliminen.

TOIMINTAPERIAATTEET
Sitouttaminen, yhdenvertaisuus, hyvinvointi | Merkitykselliset kokemukset | Yhteisöllisyys

TOIMENPITEET 2022-2024
NoHo Akatemia -koulutukset | Asiakastiedon hyödyntäminen, uudet konseptit | Kaupunkihankkeet |Sukupuolijakauman tasoittaminen johtotehtävissä

MITTARIT
Henkilöstön työtyytyväisyys | Sukupuolijakauma  esihenkilö/johtotehtävissä | Asiakastyytyväisyys

SDG VAIKUTTAVUUS

TALOUDELLINEN VAIKUTUS
Asiakastyytyväisyyden positiivinen vaikutus kasvuun
Kulujen vähentäminen työtyytyväisyyttä- ja hyvinvointia vahvistamalla