Strategia

NoHo Partnersin strategia ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024: Hallittua kasvua ja kannattavuuden parannusta

Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Yhtiön toiminnan keskiössä ovat sen arvojen mukaisesti yrittäjyys, laatu, ihmiset, kannattavuus ja vastuullisuus. Arvojensa mukaisesti yhtiö tulee julkaisemaan ESG-raportin toimintaperiaatteistaan vuonna 2022.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024:

 • Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana.
 • Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen.
 • Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.

Konsernin päivitetyn strategian painopisteet:

Kasvu:

 • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin
 • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
 • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Kannattavuus:

 • Kustannussäästöohjelman jatkaminen
 • Operatiivisen toiminnan tehostaminen
 • Portfolion kehittäminen
 • Tanskan käänneohjelman läpivienti

Nettovelka:

 • Tulevaisuuden vahva operatiivinen kassavirta
 • Eezy Oyj:n omistuksesta asteittainen luopuminen
 • Omien osakkeiden käyttö yritysostoissa

11.6.2021 julkaistun johdon arvion mukaan NoHo Partners -konsernin liikevaihto vuonna 2022 on nykyisellä yksikkökannalla noin 280 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 kokonaisuutena noin 400 miljoonaa euroa. Tavoiteltavasta noin 120 miljoonan euron kasvusta arvioidaan tulevan noin 50 miljoonaa euroa Norjasta, noin 30 miljoonaa euroa Friends & Brgrs -liiketoiminnan skaalauksesta, noin 30 miljoonaa euroa suurista ja kannattavista kaupunkihankkeista sekä noin 10 miljoonaa euroa konsernin muista liiketoiminnoista.

NÄKYMÄT

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2021 (21.12.2021):

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä alle 70 miljoonan euron liikevaihdon ja koko tilikaudella 2021 noin 185 miljoonan euron liikevaihdon.

Konsernin liiketoiminnan operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yli 8 miljoonaa euroa positiivinen ja koko tilikaudella 2021 yli 10 miljoonaa euroa positiivinen.

NoHo Partners päivittää vuoden 2022 ohjeistuksen vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Aikaisempi tulosohjeistus, julkaistu 9.11.2021:

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä noin 70 miljoonan euron liikevaihdon ja koko tilikaudella 2021 noin 190 miljoonan euron liikevaihdon.

Konsernin liiketoiminnan operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yli 10 miljoonaa euroa positiivinen ja koko tilikaudella 2021 noin 12 miljoonaa euroa positiivinen.

NoHo Partners päivittää vuoden 2022 ohjeistuksen vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Katso strategiainfon web-cast tästä. Esitysmateriaali löytyy täältä.

Visio

Pohjois-Euroopan johtava ravintola-alan yhtiö.

Arvot

Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat yrittäjyys, ihmiset, laatu, kannattavuus ja vastuullisuus.

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!