Strategia

NoHo Partnersin strategia ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024: Hallittua kasvua ja kannattavuuden parannusta

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021.

Konsernin strategian painopisteet strategiakaudelle:

Kasvu:

  • Kannattava kansainvälinen kasvu yritysostoin Norjassa ja Tanskassa
  • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
  • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Kannattavuus:

  • Operatiivisen toiminnan tehostaminen
  • Portfolion kehittäminen
  • Tanskan kannattavuustason ylläpitäminen

Nettovelka:

  • Tulevaisuuden vahva operatiivinen kassavirta
  • Saavutetun nettovelkatason pitäminen
  • Eezy Oyj:n omistuksesta luopuminen
  • Omien osakkeiden käyttö yritysostoissa

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!