Strategia

Strategian keskiössä kannattava kasvu

Strategia strategiakaudelle 2019–2021

Pörssitiedote (sisäpiiritieto) 13.3.2020 klo 9.30:
NoHo Partners Oyj antaa tulosvaroituksen, muuttaa voitonjakoesitystään ja aloittaa henkilöstön sopeuttamistoimet muuttuneessa markkinatilanteessa

Markkina

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut vakava ja äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemiatilanteen kiihtymisen ja sitä seuranneiden ravintoloiden rajoitustoimien myötä yhtiön toiminta rajoitetussa toimintaympäristössä tulee jatkumaan loppuvuonna 2020.

Tulosohjeistus

NoHo Partners perui 13.3.2020 aiemmin antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 koronapandemiasta aiheutuneesta vaikutuksesta johtuen. Yhtiö ei tarkenna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään. Tulosohjeistusta ensi vuoden osalta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset, rajoitusten mahdolliset muutokset, asiakaskysynnän muutokset ja talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden 2020 liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen. Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö perui 9.6.2020 vuodelle 2021 aiemmin asettamansa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tulee tarkentamaan niitä strategiakaudelle 2021–2023 vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana.

Aiempi tulosohjeistus (5.3.2020 alkaen):

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2020 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin noin 7,5 prosenttia.

Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

Visio

Pohjois-Euroopan merkittävin ravintola-alan yhtiö.

Missio

Luomme uusia kiinnostavia
ravintoloita ja konsepteja kaikille kohderyhmille.

Arvot

Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat yrittäjyys, ihmiset, laatu, kannattavuus ja vastuullisuus.

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!