Strategia

NoHo Partnersin strategia ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2025–2027

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2025–2027 julkaistiin pääomamarkkinapäivässä 22.5.2024.

Konsernin strategian painopisteet strategiakaudelle ovat:

Kannattavuus kasvun moottorina

  • Pääoman tehokas allokointi ja tuotto
  • Kasvu kotimaassa sekä kansainvälinen kasvu sijoitustoiminnan kautta

Taseen vahvistaminen

  • Hallittu velkataso
  • Rahoituskulujen pienentäminen
  • Omavaraisuusasteen parantaminen

Kasvava osinko

 

Yhtiö on ilmoittanut saavuttavansa vuonna 2024 päättyvälle strategiakaudelle määritellyt tavoitteet etuajassa.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!