Strategia

Strategian keskiössä kannattava kasvu

Strategia strategiakaudelle 2019–2021

Pörssitiedote (sisäpiiritieto) 13.3.2020 klo 9.30:
NoHo Partners Oyj antaa tulosvaroituksen, muuttaa voitonjakoesitystään ja aloittaa henkilöstön sopeuttamistoimet muuttuneessa markkinatilanteessa

Markkina

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut vakava ja äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Koronaviruspandemian hillitsemiseksi mahdollisesti tehtävät toimenpiteet vaikuttavat olennaisesti yhtiön liiketoimintaan.

Tulosohjeistus

NoHo Partners perui 13.3.2020 aiemmin antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 koronapandemiasta aiheutuneesta vaikutuksesta johtuen. Yhtiö ei tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään. Tulosohjeistusta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvien rajoitusten muutokset ja talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen. Yhtiö tulee tarkentamaan vuoden 2020 tulosohjeistustaan kuluvan vuoden aikana. Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö peruu vuodelle 2021 aiemmin asettamansa taloudelliset tavoitteet ja tulee tarkentamaan niitä kuluvan vuoden aikana.

Aiempi tulosohjeistus (5.3.2020 alkaen):

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2020 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin noin 7,5 prosenttia.

Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

Visio

Pohjois-Euroopan merkittävin ravintola-alan yhtiö.

Missio

Luomme uusia kiinnostavia
ravintoloita ja konsepteja kaikille kohderyhmille.

Arvot

Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat yrittäjyys, ihmiset, laatu, kannattavuus ja vastuullisuus.

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!