Strategia

NoHo Partnersin strategia ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024: Hallittua kasvua ja kannattavuuden parannusta

Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Yhtiön toiminnan keskiössä ovat sen arvojen mukaisesti yrittäjyys, laatu, ihmiset, kannattavuus ja vastuullisuus. Arvojensa mukaisesti yhtiö tulee julkaisemaan ESG-raportin toimintaperiaatteistaan vuonna 2022.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024:

  • Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana.
  • Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen.
  • Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.

Konsernin päivitetyn strategian painopisteet:

Kasvu:

  • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin
  • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
  • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Kannattavuus:

  • Kustannussäästöohjelman jatkaminen
  • Operatiivisen toiminnan tehostaminen
  • Portfolion kehittäminen
  • Tanskan käänneohjelman läpivienti

Nettovelka:

  • Tulevaisuuden vahva operatiivinen käyttökate
  • Eezy Oyj:n omistuksesta asteittainen luopuminen
  • Omien osakkeiden käyttö yritysostoissa

NÄKYMÄT

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (22.6.2022 alkaen):

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Aiempi tulosohjeistus (10.5.2022 alkaen):

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 7 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Konserni tulee tarkentamaan seuraavan tilikauden arviota vuosittain tilinpäätöstiedotteen julkaisun yhteydessä. Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä kuukausitasolla vuoden 2022 toisen kvartaalin ajan.

Katso 11.6.2021 järjestetyn strategiainfon web-cast tästä. Esitysmateriaali löytyy täältä.

Visio

Pohjois-Euroopan johtava ravintola-alan yhtiö.

Arvot

Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat yrittäjyys, ihmiset, laatu, kannattavuus ja vastuullisuus.

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!