Strategia

NoHo Partnersin strategia ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024: Hallittua kasvua ja kannattavuuden parannusta

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021.

Konsernin strategian painopisteet strategiakaudelle:

Kasvu:

  • Kannattava kansainvälinen kasvu yritysostoin Norjassa ja Tanskassa
  • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
  • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Kannattavuus:

  • Operatiivisen toiminnan tehostaminen
  • Portfolion kehittäminen
  • Tanskan kannattavuustason ylläpitäminen

Nettovelka:

  • Tulevaisuuden vahva operatiivinen kassavirta
  • Saavutetun nettovelkatason pitäminen
  • Eezy Oyj:n omistuksesta luopuminen
  • Omien osakkeiden käyttö yritysostoissa

Yhtiö tulee saavuttamaan vuonna 2024 päättyvälle strategiakaudelle määritellyt tavoitteet etuajassa. Yhtiö päivittää pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024–2026 ja julkaisee ne pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 22.5.2024.

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!