Strategia

Strategian keskiössä kannattava kasvu

Strategia strategiakaudelle 2019–2021:

Konsernin tavoitteena on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali. Henkilöstövuokraussegmentin tavoite on saavuttaa noin 300 miljoonan euron liikevaihto ja noin 6,5 prosentin liikevoittomarginaali. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

Konsernin uuden strategian keskeisinä tavoitteina on kannattava kasvu kotimaan kasvukeskuksissa ja isoissa tapahtumissa orgaanisesti, uusperustannalla, yritysostoin ja digitaalisesti, kansainvälinen laajentuminen partnerimallia hyödyntäen Pohjois-Euroopan markkinoille sekä kannattava kasvu henkilöstövuokrauspalveluissa orgaanisesti ja yritysostoin. Konsernin osingonjakoa pyritään kasvattamaan vuosittain.

Konserni tulee laajentamaan ravintolaliiketoimintaansa ulkomailla avaamalla vuoden 2019 aikana Tanskassa ja Saksassa uusia ravintolayksiköitä yhdessä yhtiökumppaneidensa kanssa.

Visio

Pohjois-Euroopan merkittävin ravintola-alan yhtiö.

Missio

Luomme uusia kiinnostavia
ravintoloita ja konsepteja kaikille kohderyhmille.

Arvot

Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat yrittäjämäinen ote, kannattava kasvu, nopeus, laatu, rohkeus sekä intohimo.

NoHo Partnersin juuret ulottuvat aina vuoteen 1990. Tutustu tästä historiaamme!