Historia

NoHo Partnersin historia yltää 30 vuoden päähän

NoHo Partnersin edeltäjiä ovat Suomen ensimmäinen pörssiin listautunut ravintolayhtiö Restamax Oyj sekä Royal Ravintolat, joka ennen Restamaxiin integroitumista oli maamme alan suurin yksityinen yrityskokonaisuus. Näiden kahden lähes 30-vuotiaan yhtiön ravintolaportfoliot täydentävät toisiaan erinomaisesti niin maantieteellisesti kuin profiililtaankin.

Tutustu NoHo Partnersin historiaan ohesta!

Restamax Oyj

Royal Ravintolat Oy

1988Royal Ravintolat Oy

Mia Saari perustaa oman ravintolan Helsinkiin.

1990Royal Ravintolat Oy

Mia Saari ja Pertti Hynninen ottavat johtaakseen kolme ravintolaa: NJK:n kesäravintola, Kulosaaren Casino ja Ravintola Sipuli.

1996Restamax Oyj

Restamaxin nykyiset pääomistajat Timo Laine ja Mikko Aartio perustavat yhteisyrityksen, Mr. Max Oy:n, joka alkaa harjoittaa ravintolatoimintaa. Toiminnan painopiste on alkuvaiheessa pubiliiketoiminnassa ja viihderavintoloissa.

1996Royal Ravintolat Oy

Yritystoimintaan tulee mukaan Mia Saaren puoliso Kasperi Saari.

1997Royal Ravintolat Oy

Saaren perhe ja Pertti Hynninen ryhtyvät vetämään Holiday Inn -hotellia. Suomen suurin yksityinen hotelli- ja ravintola-alan yritys Royal Ravintolat syntyy. Hotelliliiketoimintaa hoitaa Royal Ravintoloiden kokonaan omistama tytäryhtiö Oy Union Hotels Ab.

Saaret ja Hynninen ostavat Scandicilta yhtiölle yrityskaupassa siirtyneet Arctian ravintolat. Scandic jatkaa osakkaana. Sijoittajaksi tulee pääomasijoitusyhtiö CapMan.

2003Royal Ravintolat Oy

Mia ja Kasperi Saari ja Pertti ja Maria Hynninen ostavat osuudet muilta osakkailta, jonka jälkeen perheet omistavat Royal Ravintolat yhtä suurin osuuksin.

2005Restamax Oyj

Yhtiön toimintaa laajennetaan ruokaravintolaliiketoimintaan.

2008Restamax Oyj

Toimintaa kasvatetaan yritysjärjestelyllä entistä vahvemmin viihde- ja seurusteluravintoloihin.

2008Royal Ravintolat Oy

Hotellit Haven ja Fabian perustetaan.

2010Restamax Oyj

Restamax toteuttaa suunnatun osakeannin, jolloin yhtiön omistajakunta laajenee ja silloinen Restamax-konserni syntyy yritysjärjestelyillä.

2011Royal Ravintolat Oy

Intera Partners yhtiön pääomasijoittajaksi. Saaren ja Hynnisen perheistä tulee vähemmistöosakkaita.

2013Restamax Oyj

Restamaxin muutos julkiseksi osakeyhtiöksi rekisteröidään kaupparekisteriin 20.9.2013.

Merkittävä askel yhtiön historiassa otetaan vuoden lopulla, kun Restamax Oyj listautuu Helsingin pörssiin Suomen ensimmäisenä ravintola-alan yhtiönä.

2014Restamax Oyj

Vuoden alussa Restamax Oyj ostaa Rengasravintolat-konsernin, jonka myötä yhtiön omistukseen siirtyy 16 ravintolaa Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Porissa.

Saman vuoden aikana Restamax täydentää ravintolasalkkuaan uusilla ravintoloilla ja yökerhoilla, vahvistaa asemaansa silloisilla markkina-alueillaan sekä laajentaa toimintaansa uusille alueille Ouluun ja pohjoisen matkailukeskuksiin Rukalle ja Pyhälle.

Elokuussa henkilöstövuokrausliiketoiminta tulee osaksi Restamax-konsernia.

2014Royal Ravintolat Oy

Royal Ravintolat ostaa Hanko Sushi-pikaruokaketjun.

2015Restamax Oyj

Ravintolatoimintaa laajennetaan Ouluun ja Hankoon ja henkilöstövuokraustoiminta monipuolistuu lääkäri- ja terveydenhuoltopalveluihin.

2015Royal Ravintolat Oy

Royal Ravintolat ostaa Pizzarium-pikaruokaketjun. Hotellit Haven ja Fabian myydään Kämp Groupille.

2016Restamax Oyj

Yhtiöllä on 120 ravintolaa Suomessa ja ravintolatoimintaa laajennetaan Leville. Samana vuonna myös henkilöstövuokraustoiminta vahvistuu eri toimialoilla.

2017Restamax Oyj

Restamax perustaa ravintola-alan pioneeri Koskiravintolat Oy:n kanssa yhteisen osakeyhtiön, Rivermax Oy:n. Yhteisyritys operoi seitsemää ravintolaa Tampereella ja Porissa.

Yhtiö kasvattaa ravintolalukumääränsä yli 130:een ja laajentaa ravintolatoimintaansa uudelle markkina-alueelle Vaasaan ja Rovaniemelle.

Henkilöstövuokraustoiminta kasvaa toimialansa suurimpien toimijoiden joukkoon. Markkina-asema vahvistuu erityisesti teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla sekä ravintola-alalla.

Restamax saavuttaa pitkän aikavälin strategiset tavoitteensa ja ylittää vuodelle 2018 asetetun 180 miljoonan euron liikevaihtotavoitteen jo vuoden 2017 aikana.

2017Royal Ravintolat Oy

Royal Ravintolat ostaa Sandro-pikaruokaketjun. Saaret ja Hynniset luopuvat yhtiön omistuksesta.

Q1/18Restamax Oyj

Restamax julkaisee uudet pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian, minkä mukaan konserni tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Restamax tiedottaa arvioivansa tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n ja sen alakonsernin muodostaman henkilöstövuokrausliiketoiminnan listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Konserni laajentaa ravintolaliiketoimintaansa Tanskaan toimien siellä uuden tytäryhtiönsä, Restamax Operations Denmarkin kautta. Yhtiö ostaa yli 90 prosenttia suosituista tanskalaisista Cock’s & Cows- sekä The Bird -yhtiöistä, jotka operoivat ostohetkellä Kööpenhaminassa yhteensä 11 ravintolaa ja baaria.

Q2/18

Restamax ostaa koko Royal Ravintoloiden osakekannan

Q4/18

27.11.2018 Restamax lanseeraa tulevan nimensä NoHo Partners.

2019

NoHo Partners laajentaa toimintaansa Norjaan ja luopuu henkilöstövuokraustoiminnastaan. Yhtiöstä tulee henkilöstöpalvelualan edelläkävijä Eezy Oyj:n suurin omistaja 30,27 prosentin omistusosuudella.

Q1/2020

Yhtiö julkisti 5.3.2020 ennätysvuoden 2019 tuloksensa. Viikkoa myöhemmin koronaepidemia iskee: yhtiö antaa tulosvaroituksen ja aloittaa välittömästi koko Suomen henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Markkinaromahduksen johdosta konsernin liiketoiminta pysähtyi lähes täysin.

Q2/2020

Yhtiön vuoden 2020 toisen neljänneksen tulos oli koronapandemian vaikutuksista johtuen odotetusti tappiollinen. Huhti–toukokuussa noin 90 % yhtiön ravintoloista oli suljettuina. Kesäkuusta 2020 alkaen yhtiö keskittyi liiketoimintansa asteittaiseen käynnistämiseen rajoitetussa toimintaympäristössä ja sen rahoittamiseen omalla kassavirralla.

Q3/2020

Yhtiö operoi heinä–syyskuussa 2020 rajoitetussa toimintaympäristönsä. Tehokkaan operatiivisen toimintamallin, kustannussäästöjen ja kysynnän elpymisen myötä yhtiö onnistui tuottamaan vajaasta volyymista huolimatta 5,5 m€ liiketoiminnan operatiivisen kassavirran ja palauttamaan kannattavuuden hyvälle tasolle.

Q4/2020

Yhtiö toimi vuoden 2020 viimeisellä kvartaalilla rajoitetussa toimintaympäristössä kaikissa toimintamaissa. Pandemiatilanteen kiihtymisen, ravintolarajoitusten tiukentumisen, heikentyneen asiakaskysynnän, kansainvälisten liiketoimintojen totaalipysähtymisen sekä pikkujoulukauden yrityskaupan puuttumisen vuoksi konsernin loka–joulukuun liikevaihtotaso oli n. 42 % edellisvuodesta ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta 7,2 m€ negatiivinen. Koko tilikauden 2020 liikevaihtotaso laski 57,5 prosenttiin edellisvuodesta.

Q1/2021

Yhtiö neuvotteli helmikuussa 2021 päärahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, joka turvaa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusaseman ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeisen jälleenrakentamisohjelman.

Q2/2021

Yhtiö julkaisi kesäkuussa tavoitteensa strategiakaudelle 2022–2024. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2024 loppuun mennessä.