Hyvä hallinto

Vastuulliset toimintatavat, lakien ja säädösten noudattaminen, läpinäkyvä raportointi ja hallinto ovat liiketoimintamme perusperiaatteita.

 

TAVOITTEET
Vastuulliset käytännöt: NoHo harjoittaa luvanvaraista anniskelutoimintaa, joka on tarkkaan valvottua. Toimimme kaikkien alkoholi-, anniskelu, elintarvike- ja työehtosopimuslakien ja määräysten sekä muiden säännösten mukaisesti. Kannustamme henkilöstöämme vastuullisempaan toimintaan kouluttamalla, opastamalla sekä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja jakamalla.

Yrittäjyyden ja työnteon mahdollistaja: Liiketoiminnan keskiössä on yrittäjyyttä korostava partnerimalli, jossa ravintoloitsijat sekä vahvat brändit ja konseptit mahdollistavat elämyksellisiä ravintolakokemuksia. Olemme yksi ravintola-alan suurimmista työllistäjistä kaikilla markkina-alueillamme. Konsernissa on sesongista riippuen noin 2 800 työntekijää kokoaikaiseksi muunnettuna, mutta työllistämisvaikutuksemme ulottuu lisäksi lukuisten muiden toimialojen tuhansiin työntekijöihin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Olemme Pohjoismaiden suurimmista ravintolayhtiöistä merkittävä suomalainen ja kansainvälinen yritys, jonka toiminnan vaikutukset ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan. Visiomme on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintola-alan yhtiö ja kasvaa tähän rooliin vastuullisesti ja kannattavasti.

TOIMINTAPERIAATTEET
Vastuullisuus integroitu toimintaan | Operatiivinen huippuosaaminen | Kannattava kasvu

TOIMENPITEET 2022-2024
Code of Conduct, whistleblowing | Digitaaliset ratkaisut | Operatiivisen osaamisen ja partnerimallin skaalaaminen | Kasvu, joka mahdollistaa työllistämisen, verojen ja osinkojen maksun

MITTARIT
Työhyvinvointikyselyn tulos (vastuullisuusosio) | Liikevoittomarginaali 10 %

SDG VAIKUTTAVUUS 

TALOUDELLINEN VAIKUTUS
Vastuullisuuden positiivinen vaikutus kasvuun