Väärinkäytöksestä ilmoittaminen

NoHo Partners Oyj noudattaa toiminnassaan rehellisiä periaatteita ja pyrkii jatkuvasti varmistamaan, ettei toiminnassa esiinny väärinkäytöksiä.

Konsernilla on käytössään markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittamiseen Whisteblowing-ilmoituskanava, jonka tarkoituksena on edistää hyvän hallintotavan ja eettisten periaatteiden noudattamista, havaita väärinkäytöksiä sekä rohkaista ilmoittamaan väärinkäytöksistä ja niiden epäilyistä. Ilmoitus annetaan nimettömänä.

Ilmoituksen voi antaa mm. markkinoiden väärinkäytöstä, toimintaperiaatteiden, säännösten ja määräysten rikkomisesta sekä niiden epäilystä. Ilmoituksessa pyydetään esittämään ilmoitukseen kohdistuvan henkilön nimi sekä väärinkäytön, epäilyn tai mahdollisen epärehellisen toiminnan tarkka kuvaus (miten, missä ja milloin ilmentynyt).

Tee ilmoitus alla olevalla lomakkeella. Ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti henkilötietolain vaatimuksia noudattaen sekä ilmoittajan että epäillyn henkilön osalta. Ilmoitukset ohjataan ensi vaiheessa konsernin talousjohtajalle, joka tarvittaessa siirtää ne hallituksen käsiteltäväksi.


    Tietosuojaseloste NoHo Partners Oyj:n Whistleblowing-ilmoituskanavaa koskien on saatavilla täällä.