Avainluvut

LIIKEVAIHTO JA TULOS

TAMMI–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 197,6 miljoonaa euroa (142,0 miljoonaa euroa), kasvua 39,2 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa), kasvua 109,7 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 11,8 %.
 • Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 42,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa), kasvua 2476,9 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,16 euroa (0,09 euroa), kasvua 2189,2 prosenttia.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 85,8 %. IFRS 16 -velka oli 158,3 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 205,1 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 197,7 miljoonaa euroa (142,1 miljoonaa euroa), kasvua 39,2 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), kasvua 1008,5 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 5,9 %.
 • Tilikauden tulos oli 7,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa), kasvua 2302,3 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (-0,01 euroa), kasvua 2129,5 prosenttia.

HEINÄ–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 76,7 miljoonaa euroa (66,2 miljoonaa euroa), kasvua 15,9 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), kasvua 297,2 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 12,8 %.
 • Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 29,7 miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 37,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa), kasvua 4080,9 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,92 euroa (-0,6 euroa), kasvua 3404,2 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 76,7 miljoonaa euroa (66,2 miljoonaa euroa), kasvua 15,9 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa), kasvua 597,6 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 7,8 %.
 • Katsauskauden liikevoitto sisältää 0,2 miljoonaa euroa Norjan transaktiokuluja.
 • Tilikauden tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa), kasvua 328,0 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (-0,10 euroa), kasvua 252,3 prosenttia.

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ

 • Osavuosikatsauksessa henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Ks. tarkemmin osavuosikatsauksen liitetieto 3.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloittaa vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä osavuosikatsauksen laatimisperiaatteista on osavuosikatsauksen liitetiedoissa.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Osavuosikatsaus Q3/2109 on kokonaan luettavissa täällä.

Avainluvut

Eur tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856 323 158
Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 % 73,9 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404 28 410
Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 % 8,8 %
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767 7 190
Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 2,2 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492 4 231
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058 3 494
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 434 737
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649 138 500
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 % 184,3 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 % 24,6 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * * 73,9 %
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * * *
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 % 5,2 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 20 69
* Luvut ilmoitettu alla uuden segmenttirakenteen mukaisesti.
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174 209 725
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325 19 643
Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 % 9,4 %
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920 2 206
Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 % 1,1 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 % 73,9 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 % 32,1 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612 127 090
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603 8 753
Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % 6,9 %
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834 4 970
Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 % 3,9 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 % 82,4 %