Avainluvut

HUHTI–KESÄKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 34,5 milj. euroa (19,0 milj. euroa), kasvua 81,1 %.
 • Liikevoitto oli -1,8 milj. euroa (-8,4 milj. euroa), kasvua 78,6 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -5,2 % (-44,3 %), kasvua 88,2 %.
 • Tilikauden tulos oli -4,3 milj. euroa (-9,2 milj. euroa), kasvua 53,6 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (-0,46 euroa), kasvua 60,4 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 0,7 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), kasvua 465,7 %.

TAMMI–KESÄKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 54,7 milj. euroa (69,1 milj. euroa), laskua 20,9 %.
 • Liikevoitto oli -11,5 milj. euroa (-15,0 milj. euroa), kasvua 23,3 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -21,1 % (-21,8 %), kasvua 2,9 %.
 • Tilikauden tulos oli -15,0 milj. euroa (-18,0 milj. euroa), kasvua 16,7 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,67 euroa (-0,91 euroa), kasvua 26,0 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -6,0 milj. euroa (-3,5 milj. euroa), laskua 73,0 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 231,3 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 163,7 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 157,4 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 487,1 %.
 • Valtioiden tuet tammi–kesäkuussa 2021 olivat yhteensä noin 8,5 milj. euroa: Suomi noin 3,8 milj. euroa, Tanska noin 2,3 milj. euroa ja Norja noin 2,4 milj. euroa.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Puolivuosikatsaus Q2/2021 on kokonaan luettavissa täällä.

Avainluvut

Eur tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856 323 158 272 820 156 771
Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 % 73,9 % 30,1 % -42,5 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404 28 410 - -
Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 % 8,8 % - -
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767 7 190 30 551 -23 880
Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 2,2 % 11,2 -15,2 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492 4 231 46 128 -29 469
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058 3 494 22 300 -26 825
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 434 737 1 547 -2 644
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649 138 500 105 391 (ilman IFRS 16 -vaikutusta) 163 431
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 % 184,3 % 194,6 % 192,0%
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 % 24,6 % 29,1 % 18,1 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * * 73,9 % 74,3 % 72,0%
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * * * 30,5 % 38,0%
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 % 5,2 % 8,4 % -5,9%
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 20 69 10 7
*Luvut ilmoitettu alla vuonna 2014 muuttuneen segmenttirakenteen mukaisesti. Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174 209 725 272 912 156 771
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325 19 643 - -
Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 % 9,4 % - -
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920 2 206 18 389 -24 488
Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 % 1,1 % 6,7 % -15,6 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 % 73,9 % 74,3 % 72,0 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 % 32,1 % 30,5% 38,0 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612 127 090 -
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603 8 753 -
Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % 6,9 % -
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834 4 970 -
Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 % 3,9 % -
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 % 82,4 % -

*Selvitys kirjauskäytännöistä

 • Yhtiö luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019.  Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • Henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloitti vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina.
 • Tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Tilinpäätöstiedotteessa 2020 konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä laatimisperiaatteista on tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedoissa.