Avainluvut

TAMMI–JOULUKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa (209,6 miljoonaa euroa), kasvua 30,1 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 30,6 miljoonaa euroa (15,7 miljoonaa euroa), kasvua 95,1 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 11,2 % (7,5 %), kasvua 49,9 prosenttia.
 • Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 47,7 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa), kasvua 1026,8 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,36 euroa (0,26 euroa), kasvua 823,1 prosenttia.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 75,9 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 105,4 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 161,3 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 194,6 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 272,9 miljoonaa euroa (209,7 miljoonaa euroa), kasvua 30,1 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), kasvua 725,0 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 6,7 % (1,1 %), kasvua 534,0 prosenttia.
 • Katsauskauden liikevoitto sisältää noin 0,3 miljoonaa euroa Tanskan liiketoimintojen alaskirjauksia.
 • Tilikauden tulos oli 11,7 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 3616,5 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,04 euroa), kasvua 1152,0 prosenttia.
 • Katsauskauden osakekohtainen tulos sisältää Tanskan liiketoiminnassa tehdyn 2,1 miljoonan euron kauppahinnan oikaisun

LOKA–JOULUKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa (67,6 miljoonaa euroa), kasvua 11,2 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa), kasvua 55,4 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 9,3 % (6,7 %), kasvua 39,8 prosenttia.
 • Tilikauden tulos oli 4,9 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), kasvua 90,4 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,16 euroa), kasvua 28,2 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

  • Liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa (67,6 miljoonaa euroa), kasvua 11,1 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), kasvua 466,6 prosenttia.
  • Liikevoittoprosentti oli 8,6 % (1,7 %), kasvua 409,9 prosenttia.
  • Katsauskauden liikevoitto sisältää noin 0,3 miljoonaa euroa Tanskan liiketoimintojen alaskirjauksia.
  • Tilikauden tulos oli 4,3 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa), kasvua 567,5 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,05 euroa), kasvua 235,3 prosenttia.

Tilinpäätöstiedote 2019 on kokonaan luettavissa täällä.

Avainluvut

Eur tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856 323 158 272 820
Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 % 73,9 % 30,1 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404 28 410 -
Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 % 8,8 % -
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767 7 190 30,6
Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 2,2 % 11,2
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492 4 231 46 128
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058 3 494 22 300
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 434 737 1 547
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649 138 500 105 391 (ilman IFRS 16 -vaikutusta)
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 % 184,3 % 194,6 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 % 24,6 % 29,1 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * * 73,9 % 74,3 %
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * * * 30,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 % 5,2 % 8,4 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 20 69 10
*Luvut ilmoitettu alla vuonna 2014 muuttuneen segmenttirakenteen mukaisesti. Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174 209 725 272 912
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325 19 643 -
Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 % 9,4 % -
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920 2 206 18 389
Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 % 1,1 % 6,7 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 % 73,9 % 74,3%
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 % 32,1 % 30,5%
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612 127 090 -
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603 8 753 -
Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % 6,9 % -
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834 4 970 -
Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 % 3,9 % -
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 % 82,4 % -