Avainluvut

TAMMI–KESÄKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 69,1 milj. euroa (120,9 milj. euroa), laskua 42,8 %.
 • Liikevoitto oli -15,0 milj. euroa (13,4 milj. euroa), laskua 211,9 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -21,8 % (11,1 %), laskua 295,7 %.
 • Tilikauden tulos oli -18,0 milj. euroa (7,6 milj. euroa), laskua 337,0 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,91 euroa (0,69 euroa), laskua 231,6 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 158,5 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 149,5 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 154,6 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 326,3 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 69,1 milj. euroa (121,0 milj. euroa), laskua 42,9 %.
 • Liikevoitto oli -14,8 milj. euroa (5,7 milj. euroa), laskua 360,6 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -21,4 % (4,7 %), laskua 556,2 %.
 • Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli -17,4 milj. euroa (5,4 milj. euroa), laskua 423,6 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,95 euroa (0,28 euroa), laskua 432,5 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -3,5 milj. euroa (11,8 milj. euroa), laskua 129,5 %.
 • Katsauskauden tulokseen vaikuttivat noin 4,6 milj. euron alaskirjaukset, jotka kohdistuvat lopetettuihin yksiköihin ja yksiköihin, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa. Lisäksi katsauskauden tulokseen vaikuttivat ravintoloiden liiketoimintojen alasajo- ja käynnistyskustannukset, jotka olivat noin 0,8 milj. euroa.
 • Valtioiden tuet tammi–kesäkuussa 2020 olivat noin 8,4 milj. euroa.
 • Huhti–toukokuussa 2020 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 milj. euroa, joka edustaa noin 70 % Suomen vuokrasopimuskannasta.

HUHTI–KESÄKUU 2020 LYHYESTI 

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 19,0 milj. euroa (67,7 milj. euroa), laskua 71,9 %.
 • Liikevoitto oli -8,4 milj. euroa (8,4 milj. euroa), laskua 200,6 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -44,3 % (12,4 %), laskua 457,7 %.
 • Tilikauden tulos oli -9,2 milj. euroa (4,8 milj. euroa), laskua 291,8 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (0,41 euroa), laskua 214,1 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 19,0 milj. euroa (67,7 milj. euroa), laskua 71,9 %.
 • Liikevoitto oli -8,1 milj. euroa (3,9 milj. euroa), laskua 308,1 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -42,7 % (5,8 %), laskua 840,0 %.
 • Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli -8,5 milj. euroa (3,2 milj. euroa), laskua 366,6 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,45 euroa (0,17 euroa), laskua 364,4 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -0,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa), laskua 103,0 %.
 • Katsauskauden tulokseen vaikuttivat noin 4,6 milj. euron alaskirjaukset, jotka kohdistuvat lopetettuihin yksiköihin ja yksiköihin, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa. Lisäksi katsauskauden tulokseen vaikuttivat ravintoloiden liiketoimintojen alasajo- ja käynnistyskustannukset, jotka olivat noin 0,8 milj. euroa.
 • Valtioiden tuet huhti–kesäkuussa 2020 olivat noin 7,4 milj. euroa.
 • Huhti–toukokuussa 2020 vuokra-alennukset olivat yhteensä̈ noin 3,5 milj. euroa, joka edustaa noin 70 % Suomen vuokrasopimuskannasta.

Puolivuosikatsaus Q2/2020 on kokonaan luettavissa täällä.

Avainluvut

Eur tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856 323 158 272 820
Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 % 73,9 % 30,1 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404 28 410 -
Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 % 8,8 % -
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767 7 190 30,6
Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 2,2 % 11,2
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492 4 231 46 128
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058 3 494 22 300
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 434 737 1 547
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649 138 500 105 391 (ilman IFRS 16 -vaikutusta)
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 % 184,3 % 194,6 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 % 24,6 % 29,1 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * * 73,9 % 74,3 %
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * * * 30,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 % 5,2 % 8,4 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 20 69 10
*Luvut ilmoitettu alla vuonna 2014 muuttuneen segmenttirakenteen mukaisesti. Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174 209 725 272 912
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325 19 643 -
Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 % 9,4 % -
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920 2 206 18 389
Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 % 1,1 % 6,7 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 % 73,9 % 74,3%
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 % 32,1 % 30,5%
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612 127 090 -
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603 8 753 -
Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % 6,9 % -
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834 4 970 -
Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 % 3,9 % -
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 % 82,4 % -

*Selvitys kirjauskäytännöistä

 • Yhtiö luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019.  Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • Henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloittaa vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina.
 • Tilinpäätöstiedotteen 2019 liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Tilinpäätöstiedotteessa 2019 konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä laatimisperiaatteista on tilinpäätöstiedotteen 2019 liitetiedoissa.