Avainluvut

Konsernin tammi-maaliskuun 2019 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 80,2 miljoonaa euroa (49,2 miljoonaa euroa), kasvua 63,0 prosenttia. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa), kasvua 198,1 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,03 euroa), kasvua 367,0 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 53,3 miljoonaa euroa (30,9 miljoonaa euroa), kasvua 72,4 prosenttia. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 1172,9 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 30,3 miljoonaa euroa (21,4 miljoonaa euroa), kasvua 41,4 prosenttia. Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 23,1 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Konserni otti käyttöön tilikauden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardimuutos vaikuttaa merkittävästi konsernin käyttökatteeseen, kun vuokrakustannukset esitetään käyttökatteen alapuolella. Uuden standardin vaikutus liikevoittoon tämän hetken sopimuskannalla on katsauskaudella noin 0,6 miljoonaa euroa parantava ja sen merkitys liiketulokseen on vähäinen. Näistä muutoksista johtuen ja selkeyden vuoksi yhtiö luopuu käyttökatteen kommentoinnista ja keskittyy jatkossa kommentoimaan liikevaihtoa, liikevoittoa ja osakekohtaista tulosta.

 

Avainluvut

Eur tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856 323 158
Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 % 73,9 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404 28 410
Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 % 8,8 %
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767 7 190
Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 2,2 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492 4 231
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058 3 494
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 434 737
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649 138 500
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 % 184,3 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 % 24,6 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * * 73,9 %
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * * *
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 % 5,2 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 20 69
* Luvut ilmoitettu alla uuden segmenttirakenteen mukaisesti.
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174 209 725
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325 19 643
Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 % 9,4 %
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920 2 206
Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 % 1,1 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 % 73,9 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 % 32,1 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612 127 090
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603 8 753
Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % 6,9 %
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834 4 970
Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 % 3,9 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 % 82,4 %

Liikevaihdon kasvu (meur) ja käyttökate-%:n kehitys