Avainluvut

HUHTI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI

Koko konserni 

 • Liikevaihto oli 90,2 milj. euroa (34,5 milj. euroa), kasvua 161,5 %.
 • Liikevoitto oli 16,1 milj. euroa (-1,8 milj. euroa), kasvua 991,2 %.
 • Liikevoitto-% oli 17,9 % (-5,2 %).
 • Tilikauden tulos oli 10,5 milj. euroa (-4,3 milj. euroa), kasvua 347,4 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (-0,18 euroa), kasvua 349,0 %.
 • Operatiivinen käyttökate oli 18,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa), kasvua 2 533,4 %.

TAMMI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI

Koko konserni

 • Liikevaihto oli 138,7 milj. euroa (54,7 milj. euroa), kasvua 153,8 %.
 • Liikevoitto oli 14,8 milj. euroa (-11,5 milj. euroa), kasvua 228,4 %.
 • Liikevoitto-% oli 10,7 % (-21,1 %).
 • Tilikauden tulos oli 7,0 milj. euroa (-15,0 milj. euroa), kasvua 146,5 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (-0,67 euroa), kasvua 140,8 %.
 • Operatiivinen käyttökate oli 19,4 milj. euroa (-6,0 milj. euroa), kasvua 422,7 %.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

AVAINLUKUJA
NoHo Partners
-konserni yhteensä
(milj. euroa) 1.4.-30.6.2022 1.4.-30.6.2021 Muutos 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 Muutos 1.1.-31.12.2021
Liikevaihto 90,2 34,5 161,5 % 138,7 54,7 153,8 % 186,1
Operatiivinen käyttökate 18,3 0,7 2 533,4 % 19,4 -6,0 422,7 % 11,3
Liikevoitto 16,1 -1,8 991,2 % 14,8 -11,5 228,4 % -0,9
Liikevoitto, % 17,9 % -5,2 % 10,7 % -21,1 % -0,5 %
Tilikauden tulos 10,5 -4,3 347,4 % 7,0 -15,0 146,5 % -10,3
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa) 0,45 -0,18 349,0 % 0,27        -0,67 140,8 % -0,55
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta 126,9 163,7 -22,5 % 151,9
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, % 138,7 % 231,3 % 203,1 %
Materiaalikate, % 75,1 % 74,0 % 74,8 % 72,8 % 74,4 %
Henkilöstökulut, % 31,9 % 37,0 % 34,0 % 41,2 % 36,0 %
KESKEISET TUNNUSLUVUT, SUOMEN LIIKETOIMINTA
(milj. euroa) 1.4.-30.6.2022 1.4.-30.6.2021 Muutos 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 Muutos 1.1.-31.12.2021
Liikevaihto 72,9 29,9 144,0 % 110,2 49,9 120,8 % 158,1
Operatiivinen käyttökate 15,9 1,3 1 162,9 % 15,1 -4,2 458,4 % 9,3
Liikevoitto 14,6 -0,2 8 655,1 % 12,2 -7,8 256,6 % 1,0
Liikevoitto, % 20,0 % -0,6 % 11,1 % -15,6 % 0,6 %
Materiaalikate, % 75,1 % 73,7 % 74,6 % 73,1 % 74,6 %
Henkilöstökulu, % 31,5 % 35,4 % 33,2 % 38,1 % 34,7 %
KESKEISET TUNNUSLUVUT, KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA
(milj. euroa) 1.4.-30.6.2022 1.4.-30.6.2021 Muutos 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 Muutos 1.1.-31.12.2021
Liikevaihto 17,3 4,6 274,9 % 28,5 4,8 500,0 % 28,0
Operatiivinen käyttökate 2,4 -0,6 534,2 % 4,3 -1,8 339,2 % 2,0
Liikevoitto 1,5 -1,6 194,4 % 2,6 -3,7 169,5 % -1,9
Liikevoitto, % 8,9 % -35,5 % 9,1 % -78,6 % -6,6 %
Materiaalikate, % 75,1 % 76,1 % 75,6 % 70,1 % 73,4 %
Henkilöstökulu, % 33,5 % 47,6 % 37,1 % 73,7 % 43,7 %

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

NoHo Partnersin liiketoiminta muodostuu 1.1.2022 alkaen kahdesta liiketoimintasegmentistä, jotka raportoidaan jatkossa erikseen:

 • Suomen liiketoiminta
 • Kansainvälinen liiketoiminta

Puolivuosikatsaus Q2/2022 kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Avainluvut

Eur tuhansia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021
Liikevaihto 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856 323 158 272 820 156 771 186 069
Vuotuinen kasvu, % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 % 73,9 % 30,1 % -42,5 % 18,70 %
Käyttökate 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404 28 410 - - -
Käyttökate-% 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 % 8,8 % - - -
Liikevoitto 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767 7 190 30 551 -23 880 -898
Liikevoitto-% 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 2,2 % 11,2 -15,2 % -0,50 %
Tilikauden voitto 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492 4 231 46 128 -29 469 -10 338
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058 3 494 22 300 -26 825 -10 635
Vähemmistölle 344 -117 -241 256 434 737 1 547 -2 644 298
Korolliset nettovelat , ilman IFRS 16 -vaikutusta 105 391 163 431 151 916
Nettovelkaantumisaste, ilman IFRS 16 -vaikutusta 75,9 % 192,0 % 203,1 %
Korolliset nettovelat 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649 138 500 266 691 316 621 320 877
Nettovelkaantuumisaste 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 % 184,3 % 75,9 % 192,0% 462,4 %
Omavaraisuusaste 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 % 24,6 % 29,1 % 18,1 % 15,1 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021
Materiaalikate-% 73,9 % 74,0 % * * * 73,9 % 74,3 % 72,0% 74,4 %
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) 30,1 % 29,6 % * * * * 30,5 % 38,0% 36,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 % 5,2 % 8,4 % -5,9% 0,0 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 0 32 11 9 20 69 10 7 21
*Luvut ilmoitettu alla vuonna 2014 muuttuneen segmenttirakenteen mukaisesti. Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174 209 725 272 912 156 771 186 069
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325 19 643 - - -
Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 % 9,4 % - - -
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920 2 206 18 389 -24 488 -898
Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 % 1,1 % 6,7 % -15,6 % -0,5 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 % 73,9 % 74,3 % 72,0 % 74,4 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 % 32,1 % 30,5% 38,0 % 36,0 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612 127 090 -
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603 8 753 -
Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % 6,9 % -
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834 4 970 -
Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 % 3,9 % -
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 % 82,4 % -

*Selvitys kirjauskäytännöistä

 • Yhtiö luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019.  Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • Henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloitti vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina.
 • Tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Tilinpäätöstiedotteessa 2020 konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä laatimisperiaatteista on tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedoissa.