Avainluvut

LOKA-JOULUKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

·       Liikevaihto oli 31,6 milj. euroa (75,2 milj. euroa), laskua 57,9 %.
·       Liikevoitto oli -11,8 milj. euroa (7,0 milj. euroa), laskua 267,7 %.
·       Liikevoittoprosentti oli -37,2 % (9,3 %), laskua 498,8 %.
·       Tilikauden tulos oli -11,9 milj. euroa (4,9 milj. euroa), laskua 342,9 %.
·       Osakekohtainen tulos oli -0,53 euroa (0,20 euroa), laskua 367,7 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

•       Liikevaihto oli 31,6 milj. euroa (75,2 milj. euroa), laskua 57,9 %.
•       Liikevoitto oli -11,9 milj. euroa (6,5 milj. euroa), laskua 284,2 %.
•       Liikevoittoprosentti oli -37,7 % (8,6 %), laskua 538,1 %.
•       Tilikauden tulos oli -12,0 milj. euroa (4,3 milj. euroa), laskua 377,0 %.
•       Osakekohtainen tulos oli -0,53 euroa (0,17 euroa), laskua 414,1 %.
•       Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -7,2 milj. euroa (9,5 milj. euroa), laskua 175,3 %.
•       Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta sisältää noin 1,1 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka muodostuivat yt-neuvottelujen tuloksena syntyneistä irtisanomisten palkkakustannuksista, päättyviin vuokrasopimuksiin liitännäisistä kuluista sekä luottotappioista.
•       Katsauskauden tulos sisältää noin 1,9 milj. euroa poistoja muodostuen päättyvien vuokrasopimusten IFRS 16 -vaikutuksesta sekä alaskirjauksista.

TAMMI-JOULUKUU 2020 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

•       Liikevaihto oli 156,8 milj. euroa (272,8 milj. euroa), laskua 42,5 %.
•       Liikevoitto oli -23,9 milj. euroa (30,6 milj. euroa), laskua 178,2 %.
•       Liikevoittoprosentti oli -15,2 % (11,2 %), laskua 236,0 %.
•       Tilikauden tulos oli -29,5 milj. euroa (47,7 milj. euroa), laskua 161,8 %.
•       Osakekohtainen tulos oli -1,44 euroa (2,36 euroa), laskua 160,9 %.
•       Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 192,0 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 163,4 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 153,2 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 391,0 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

•       Liikevaihto oli 156,8 milj. euroa (272,9 milj. euroa), laskua 42,6 %.
•       Liikevoitto oli -24,5 milj. euroa (18,4 milj. euroa), laskua 233,2 %.
•       Liikevoittoprosentti oli -15,6 % (6,7 %), laskua 331,8 %.
•       Tilikauden tulos oli -30,1 milj. euroa (11,7 milj. euroa), laskua 356,4 %.
•       Osakekohtainen tulos -1,44 euroa (0,47 euroa), laskua 408,6 %.
•       Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -5,1 milj. euroa (30,4 milj. euroa), laskua 116,9 %.
•       Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta sisältää noin 1,6 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka muodostuivat yt-neuvottelujen tuloksena syntyneistä irtisanomisten palkkakustannuksista, päättyviin vuokrasopimuksiin liitännäisistä kuluista sekä tilikauden 2020 aikana kirjatuista luottotappioista. Lisäksi liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan sisältyy yli 1 milj. euroa liiketoimintojen alasajo- ja käynnistyskustannuksia.
•       Katsauskauden tulokseen sisältyy noin 6,5 milj. euroa kertaluonteisia poistoja ja arvonalentumisia muodostuen lopetetuista yksiköistä ja yksiköistä, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa, sekä päättyvien vuokrasopimusten IFRS 16 -vaikutuksista.
•       Valtioiden tuet tammi–joulukuussa 2020 kaikissa yhtiön toimintamaissa olivat yhteensä noin 12,5 milj. euroa.

Tilinpäätöstiedote 2020 on kokonaan luettavissa täällä.

Avainluvut

Eur tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856 323 158 272 820 156 771
Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 % 73,9 % 30,1 % -42,5 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404 28 410 - -
Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 % 8,8 % - -
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767 7 190 30 551 -23 880
Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 2,2 % 11,2 -15,2 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492 4 231 46 128 -29 469
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058 3 494 22 300 -26 825
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 434 737 1 547 -2 644
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649 138 500 105 391 (ilman IFRS 16 -vaikutusta) 163 431
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 % 184,3 % 194,6 % 192,0%
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 % 24,6 % 29,1 % 18,1 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * * 73,9 % 74,3 % 72,0%
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * * * 30,5 % 38,0%
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 % 5,2 % 8,4 % -5,9%
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 20 69 10 7
*Luvut ilmoitettu alla vuonna 2014 muuttuneen segmenttirakenteen mukaisesti. Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174 209 725 272 912 156 771
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325 19 643 - -
Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 % 9,4 % - -
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920 2 206 18 389 -24 488
Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 % 1,1 % 6,7 % -15,6 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 % 73,9 % 74,3 % 72,0 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 % 32,1 % 30,5% 38,0 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612 127 090 -
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603 8 753 -
Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % 6,9 % -
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834 4 970 -
Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 % 3,9 % -
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 % 82,4 % -

*Selvitys kirjauskäytännöistä

  • Yhtiö luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019.  Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
  • Henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
  • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloittaa vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina.
  • Tilinpäätöstiedotteen 2019 liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
  • Tilinpäätöstiedotteessa 2019 konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
  • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä laatimisperiaatteista on tilinpäätöstiedotteen 2019 liitetiedoissa.