Avainluvut

312,8 milj. euroa
(186,1)

Liikevaihto  Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)

31,6 milj. euroa
(-0,9)

Liikevoitto Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)

10,1 %
(-0,5)

Liikevoitto-% Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)

15,2 milj. euroa *
(-10,3)

Tilikauden tulos Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)

0,56 euroa *
(-0,55)

Osakekohtainen tulos Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)

41,6 milj. euroa
(11,3)

Operatiivinen käyttökate Q1-Q4 2022
(Q1-Q4 2021)

* Oikaistuna Eezy Oyj:n käyvän arvon alentumisella sekä osakkeiden myyntivoitolla.

Tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2022, 16.2.2023

Eur tuhansia 2021 2020 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 186 069 156 771 272 820 323 158 185 856 130 072 113 618 86 653 65 033
Vuotuinen kasvu, % 18,70 % -42,5 % 30,1 % 73,9 % 42,9 % 14,5 % 31,3 % 33,2 % 7,0 %
Käyttökate - - - 28 410 22 404 19 399 16 536 12 008 9 146
Käyttökate-% - - - 8,8 % 12,1 % 14,9 % 14,6 % 13,9 % 14,1 %
Liikevoitto -898 -23 880 30 551 7 190 10 767 8 998 7 266 5 265 4 051
Liikevoitto-% -0,50 % -15,2 % 11,2 2,2 % 5,8 % 6,9 % 6,4 % 6,1 % 6,2 %
Tilikauden voitto -10 338 -29 469 46 128 4 231 5 492 5 864 4 809 3 334 2 908
Emoyhtiön osakkeenomistajille -10 635 -26 825 22 300 3 494 5 058 5 608 5 050 3 451 2 565
Vähemmistölle 298 -2 644 1 547 737 434 256 -241 -117 344
Korolliset nettovelat , ilman IFRS 16 -vaikutusta 151 916 163 431 105 391
Nettovelkaantumisaste, ilman IFRS 16 -vaikutusta 203,1 % 192,0 % 75,9 %
Korolliset nettovelat 320 877 316 621 266 691 138 500 43 649 30 377 29 313 18 944 6 184
Nettovelkaantuumisaste 462,4 % 192,0% 75,9 % 184,3 % 93,1 % 69,1 % 73,2 % 48,1 % 21,9 %
Omavaraisuusaste 15,1 % 18,1 % 29,1 % 24,6 % 35,3 % 45,2 % 44,4 % 47,2 % 60,9 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2021 2020 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Materiaalikate-% 74,4 % 72,0% 74,3 % 73,9 % * * * 74,0 % 73,9 %
Henkilöstökulut-% (ml. ulkopuoliset palvelut) 36,0 % 38,0% 30,5 % * * * * 29,6 % 30,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 0,0 % -5,9% 8,4 % 5,2 % 10,7 % 11,9 % 10,8 % 10,5 % 10,7 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 21 7 10 69 20 9 11 32 0
*Luvut ilmoitettu alla vuonna 2014 muuttuneen segmenttirakenteen mukaisesti. Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)
2021 2020 2019* 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto 186 069 156 771 272 912 209 725 122 174 107 544 100 315 83 666
Käyttökate - - - 19 643 16 325 16 475 14 801 11 444
Käyttökate, % - - - 9,4 % 13,4 % 15,3 % 14,8 % 13,7 %
Liikevoitto -898 -24 488 18 389 2 206 6 920 7 401 6 492 4 957
Liikevoitto, % -0,5 % -15,6 % 6,7 % 1,1 % 5,7 % 6,9 % 6,5 % 5,9 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,4 % 72,0 % 74,3 % 73,9 % 74,1 % 74,6 % 74,3 % 74,0 %
Henkilöstökulut, % 36,0 % 38,0 % 30,5% 32,1 % 28,0 % 28,1 % 28,5 % 29,6 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)
2019* 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto - 127 090 75 612 34 129 24 151 6 833
Käyttökate - 8 753 6 603 3 441 2 161 696
Käyttökate, % - 6,9 % 8,7 % 10,1 % 8,9 % 10,2 %
Liikevoitto - 4 970 3 834 1 597 775 308
Liikevoitto, % - 3,9 % 5,1 % 4,7 % 3,2 % 4,5 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % - 82,4 % 83,7 % 85,5 % 85,2 % 84,0 %

*Selvitys kirjauskäytännöistä

  • Yhtiö luopui henkilöstövuokraustoiminnastaan elokuussa 2019.  Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
  • 1.1.2022 alkaen NoHo Partnersin liiketoiminta muodostuu kahdesta erikseen raportoitavasta liiketoimintasegmentistä: Suomen liiketoiminta ja kansainvälinen liiketoiminta.
  • Henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
  • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloitti vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina.
  • Tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
  • Tilinpäätöstiedotteessa 2020 konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
  • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä laatimisperiaatteista on tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedoissa.