14.2.2019
Pörssitiedotteet

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2018: Liikevaihto kasvoi 74 % yrityskauppojen ja suurten muutosten vuonna, kertaerät kuitenkin heikensivät kannattavuutta – tulosohjeistusta vuodelle 2019 tarkennetaan

NoHo Partners Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2019 klo 8.00

NOHO PARTNERS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2018

Liikevaihto kasvoi 74 % yrityskauppojen ja suurten muutosten vuonna, kertaerät kuitenkin heikensivät kannattavuutta - tulosohjeistusta vuodelle 2019 tarkennetaan

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin loka-joulukuun 2018 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 98,4 miljoonaa euroa (54,4 miljoonaa euroa), kasvua 80,9 prosenttia. Käyttökate oli 7,3 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa), laskua 6,1 prosenttia. Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa), laskua 39,0 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 67,6 miljoonaa euroa (34,4 miljoonaa euroa), kasvua 96,8 prosenttia. Käyttökate oli 4,7 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa), laskua 19,8 prosenttia. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa), laskua 67,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 34,2 miljoonaa euroa (23,4 miljoonaa euroa), kasvua 46,1 prosenttia. Käyttökate oli 2,5 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa), kasvua 30,1 prosenttia. Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 90,2 prosenttia.

Konsernin tammi-joulukuun 2018 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa (185,9 miljoonaa euroa), kasvua 73,9 prosenttia. Käyttökate oli 28,4 miljoonaa euroa (22,4 miljoonaa euroa), kasvua 26,8 prosenttia. Liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (10,8 miljoonaa euroa), laskua 33,2 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:


Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 209,7 miljoonaa euroa (122,2 miljoonaa euroa), kasvua 71,7 prosenttia. Käyttökate oli 19,6 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa), kasvua 20,3 prosenttia. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa), laskua 68,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 127,1 miljoonaa euroa (75,6 miljoonaa euroa), kasvua 68,1 prosenttia. Käyttökate oli 8,8 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa), kasvua 32,6 prosenttia. Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa), kasvua 29,6 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

YHTEENVETO

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 73,9 prosenttia, käyttökate 26,8 prosenttia ja liikevoitto laski 33,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Loka-joulukuussa liikevaihto kasvoi 80,9 prosenttia, käyttökate laski 6,1 prosenttia ja liikevoitto laski 39,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Tilikauden 2018 tulosta rasittivat poikkeuksellisen suuret transaktioista johtuneet kertaluonteiset erät. Ravintolaliiketoiminnan katsauskauden tulokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat Royal Ravintolat -kaupan integraatiokulut, investoinnit kansainväliseen liiketoimintaan sekä kannattamattomien liiketoimintojen myynnit, alasajot ja konseptimuutokset. Negatiivisesti tulokseen vaikuttaneita käyttökatevaikutteisia kertaeriä oli yhteensä noin -2,1 miljoonaa euroa, jonka lisäksi liikevoittoon vaikuttaneita kertaeriä oli noin -2,8 miljoonaa euroa. Lopetettujen ravintolayksikköjen liikevaihtovaikutus koko tilikaudelta oli noin 12 miljoonaa euroa ja negatiivinen käyttökate noin 2 miljoonaa euroa. Huhtikuussa 2018 tapahtuneen SuperParkin osakkeiden myynnin lähes 3,6 miljoonan euron myyntivoitto vaikutti positiivisesti katsauskauden tulokseen.

Henkilöstövuokraussegmentissä tilikaudella 2018 tehtiin merkittäviä yrityskauppoja sekä investointeja Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Peruuntuneeseen listautumisantiin liittyviä kustannuksia oli yhteensä noin 1,75 miljoonaa euroa, josta liiketoiminnan muita kuluja oli yli 800 000 euroa ja rahoituskuluja yli 900 000 euroa. Yrityskauppoihin liittyviä käyttökatteeseen vaikuttaneita kuluja oli noin 400 000 euroa. Näiden lisäksi tilikauden aikana toteutettujen yrityskauppojen kauppahintoja oikaistiin rahoitustuottoihin noin 1,2 miljoonaa euroa ja rahoituskuluihin noin 100 000 euroa.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

TULOSOHJEISTUS (14.2.2019 ALKAEN):

NoHo Partners arvioi konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvavan kuluvana vuonna. Koko konsernin tavoitteena on saavuttaa eliminointien jälkeen yhteensä noin 390 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5,8 prosentin liikevoittomarginaali (noin 22,5 miljoonaa euroa) vuoden 2019 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 250 miljoonan euron liikevaihto ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaali (yli 15 miljoonaa euroa). Henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 150 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaali (noin 7,5 miljoonaa euroa).

Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali. Henkilöstövuokraussegmentin tavoite on saavuttaa noin 300 miljoonan euron liikevaihto ja noin 6,5 prosentin liikevoittomarginaali. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

AVAINLUKUJA        
NoHo Partners -konserni yhteensä        
(1000 euroa) 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni        
Liikevaihto 98 382 54 391 323 158 185 856
Käyttökate 7 272 7 748 28 410 22 404
Käyttökate, % 7,4 % 14,2 % 8,8 % 12,1 %
Liikevoitto 2 644 4 334 7 190 10 767
Liikevoitto, % 2,7 % 8,0 % 2,2 % 5,8 %
Katsauskauden tulos 2 571 1 485 4 231 5 492
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 203 1 635 3 494 5 058
Määräysvallattomille omistajille 368 -150 737 434
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,12 0,10 0,19 0,30
Korolliset nettovelat     138 500 43 649
Nettovelkaantumisaste, %     184,3 % 93,1 %
Omavaraisuusaste, %     24,6 % 35,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)     5,2 % 10,7 %
Nettorahoituskulut 945 262 2 478 1 099

Ravintolaliiketoiminta        
(1000 euroa) 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 67 650 34 378 209 725 122 174
Käyttökate 4 747 5 918 19 643 16 325
Käyttökate, % 7,0 % 17,2 % 9,4 % 13,4 %
Liikevoitto 1 151 3 548 2 206 6 920
Liikevoitto, % 1,7 % 10,3 % 1,1 % 5,7 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Materiaalikate, % 75,5 % 76,0 % 73,9 % 74,1 %
Henkilöstökulut, % 33,2 % 27,8 % 32,1 % 28,0 %

Henkilöstövuokraustoiminta        
(1000 euroa) 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 34 153 23 384 127 090 75 612
Käyttökate 2 525 1 940 8 753 6 603
Käyttökate, % 7,4 % 8,3 % 6,9 % 8,7 %
Liikevoitto 1 493 785 4 970 3 834
Liikevoitto, % 4,4 % 3,4 % 3,9 % 5,1 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Henkilöstökulut, % 81,7 % 84,4 % 82,4 % 83,7 %

Henkilöstövuokraussegmentin avainluvut vertailutiedot oikaistuina*

Henkilöstövuokraustoiminta        
(1000 euroa) 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 34 153 23 025 127 090 74 366
Käyttökate 2 525 1 581 8 753 5 412
Käyttökate, % 7,4 % 6,9 % 6,9 % 7,3 %
Liikevoitto 1 493 785 4 970 3 834
Liikevoitto, % 4,4 % 3,4 % 3,9 % 5,2 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Henkilöstökulut, % 81,7 % 85,7 % 82,4 % 85,1 %

*) Taulukossa esitetyt henkilöstövuokraustoiminnan vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu vastaamaan henkilöstövuokraussegmentissä vuonna 2018 käyttöönotettua IFRS 15 -standardin soveltamistapaa.

TOIMITUSJOHTAJA AKU VIKSTRÖM

Vuosi 2018 oli uuden aikakauden alku

Tammi-joulukuussa 2018 konsernimme liikevaihto kasvoi lähes 74 prosenttia, käyttökate kasvoi lähes 27 prosenttia ja liikevoitto laski yli 33 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. Katsauskauden tulokseen vaikuttivat poikkeuksellisen suuret kertaerät, jotka johtuivat merkittävistä transaktioista ja toiminnan tehostamistoimenpiteistä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tilikausi 2018 oli konsernillemme monin tavoin uuden aikakauden alku. Huhtikuussa laajensimme ravintolaliiketoimintaamme kansainvälisille markkinoille Tanskaan ja kesäkuussa meistä tuli yksi Pohjoismaiden suurimmista ravintolakonserneista, kun yhdistyimme Royal Ravintoloiden kanssa. Marraskuussa 2018 tiedotimme uudesta nimestämme NoHo Partners Oyj (Nordic Hospitality Partners), uudesta strategiastamme sekä tavoitteistamme. Syntyi uusi yhtiö ja identiteetti, joka kuvaa mahdollisuuksiamme, vahvuuksiamme ja tulevaisuuden tavoitteitamme entistä paremmin.

Tilikautta 2018 rasittivat poikkeuksellisen suuret kertaluonteiset erät johtuen Smile Henkilöstöpalveluiden listautumisannin yrityksestä, ravintolaportfolion saneerauksesta, organisaation uudelleenjärjestelyistä sekä kansainvälisen liiketoiminnan transaktioista. Tavoitteellisten muutosten myötä tilikauden 2018 tulokseen negatiivisesti vaikuttaneita käyttökatevaikutteisia kertaeriä oli yhteensä noin -2,1 miljoonaa euroa, jonka lisäksi liikevoittoon vaikuttaneita kertaeriä oli noin -2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi katsauskauden tulokseen vaikuttivat muun muassa Smilen noin 1,75 miljoonan euron listautumiskulut. Vuoden toisella kvartaalilla tapahtuneella SuperPark Oy:n myynnillä oli positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen.

Vuoden 2018 lopussa konsernin ravintolaliiketoimintasegmentti organisoitiin neljän liiketoiminta-alueen mukaisesti: ruokaravintolat, yökerhot ja viihderavintolat, fast casual -ravintolat sekä kansainväliset ravintolat. Viimeinen kvartaali oli ruokaravintola- ja fast casual -liiketoiminnoissa odotetun mukaisesti hyvä ulkona syömisen kasvun jatkuessa. Yökerho- ja viihderavintolaliiketoiminta jäi sen sijaan hieman odotuksista viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen osalta pikkujoulusesonki oli maltillisempi verraten edeltävään vuoteen, jolloin juhlittiin satavuotiasta Suomea ja viihderavintolapalveluita käytettiin ennätyksellisen aktiivisesti. Myös toisella päämarkkina-alueellamme Tampereella ydinkeskustan mittavat muutostyöt raitiovaunuhankkeen vuoksi verottivat osaltaan ravintolapalveluidemme kulutusta. Kansainvälistä ravintolaliiketoimintaamme rasittivat uudet transaktiot, ylösajokustannukset sekä investoinnit organisaation vahvistamiseen. Luotamme näiden toimenpiteiden realisoituvan kannattavana kasvuna vuoden 2019 alkupuolella.

Uusi strategia ja kannattavuusohjelmat käynnistyneet määrätietoisesti

Vuoden viimeisellä kvartaalilla päivitimme uuden kannattavan kasvun strategiamme. Sen keskiössä on kannattava kasvu kotimaan kasvukeskuksissa ja isoissa tapahtumissa orgaanisesti, uusperustannalla, yritysostoin ja digitaalisesti, kansainvälinen laajentuminen Pohjois-Euroopan markkinoille sekä kannattava kasvu henkilöstövuokrauspalveluissa orgaanisesti ja yritysostoin.

Kannattavan kasvun strategiaamme tukevat lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat. Lyhyen aikavälin (2018-2019) kannattavuusohjelmia ovat Royal Ravintoloiden integraatio, ravintolaportfolion saneeraus sekä ydinliiketoiminnan kehitysohjelma, jotka ovat käynnistyneet tehokkaasti.

Royal Ravintoloiden integraatio etenee aikataulun mukaisesti ja sen arvioidaan tuovan konserniin vähintään 6 miljoonan euron synergiat vuoden 2019 loppuun mennessä. Johdon ja hallinnon yhdistäminen (synergia-arvo +1 MEUR) on toteutettu täysimääräisesti vuoden 2018 viimeisellä puoliskolla, kuten myös ostojen ja hankintojen (synergia-arvo +1,5 MEUR) keskittäminen sekä parempien ostosopimusten neuvottelut. Uusi joustavampi henkilöstörakenne ja toimintamalli ajetaan sisään vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla ja sen tulokset (synergia-arvo +3,5 MEUR) alkavat näkyä vuoden toisesta kvartaalista alkaen.

Ravintolaportfoliomme saneeraus- ja uudistustoimenpiteet mahdollistavat keskittymisen ydinliiketoimintaamme ja sen kannattavaan kasvuun. Suljimme vuoden 2018 jälkimmäisellä puolikkaalla yhteensä 23 kannattamatonta ravintolayksikköä, joiden kilpailukyky oli merkittävästi heikentynyt joko liikepaikasta, vuokrasopimuksesta tai kilpailutilanteesta johtuen. Suljettuihin yksiköihin lukeutuvat Tampereella Bella Roma, Colorado Bar & Grill ja Tammergolfin ravintola, Lielahdessa Beefking ja Lietsunkulma, Hämeenlinnassa Wäinö, Lappeenrannassa Bella Roma, Helsingissä Enso, Citykäytävän ja Eastonin American Dinerit, Hernesaaren Rannan Colorado Bar & Grill, Herttoniemen ja Hernesaaren Rannan Thai Papayat, Hieta, Royal Crowne Plaza, Svenska Klubben, Ooh la laa, Ruoholahden Hanko Sushi, Porissa Pepe Lopez ja Café Europa, Lappeenrannassa Hunaja, Kotkassa Bar Soolo sekä Raumalla Sinisoihtu. Näiden kaikkien kohteiden yhteenlaskettu operatiivinen liikevaihtovaikutus koko tilikaudelta on noin 12 miljoonaa euroa ja samalla poistuu noin 2 miljoonaa euroa negatiivista käyttökatetta.

Ydinliiketoiminnan kehitysohjelmalla haetaan orgaanista kasvua ja allokoidaan resursseja aikaisempaa vahvemmin ydinliiketoiminnan tuottavuuteen. Yhtiön laaja brändiportfolio ja kumppanimalli mahdollistavat paikallisen ja tuottavan konseptien uudistustyön ja uusien liikeideoiden synnyttämisen. Näistä esimerkkejä ovat Eiran Sandron tilalle avattava Sikke's, Lempäälän Thai Papayan tilalle avattu Hanko Sushi, Mura Sushin tilalle Rukalle avattu Hanko Sushi, Purpurin tilalle Tampereelle avattava Pizzeria Luca ja Patronan tilalle Helsinkiin avattava Taqueria el Rey. Yhtiön kaupallista organisaatiota on vahvistettu ja myyntitoiminnot keskitetty Helsinkiin.

Smile Henkilöstöpalvelut kasvaa yhä toimialaansa nopeammin

Vuosi 2018 oli henkilöstövuokraustoiminnallemme jälleen kovan ja kannattavan kasvun aikaa. Vuonna 2014 Smile Henkilöstöpalvelujen tullessa osaksi yhtiötä sen liikevaihto oli noin 6,8 miljoonaa euroa, kun nyt tilikaudella 2018 liikevaihto ylsi 127,1 miljoonaan euroon. Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n liikevaihto kasvoi edellisestä tilikaudesta yli 68 prosenttia, käyttökate lähes 33 prosenttia ja liikevoitto lähes 30 prosenttia. Kun tuloksesta oikaistaan listautumiseen liittyvät kustannukset, vertailukelpoinen käyttökate parani noin 45 prosenttia ja liikevoitto noin 51 prosenttia.

Smile osti vuoden 2018 aikana lukuisia teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan henkilöstövuokraukseen erikoistuneita yhtiöitä, kuten Kymppi Service Oy:n, Jobio-yhtiöt, ulkomaiseen rakennustyövoiman tuontiin keskittyvän Adicio Oy:n sekä erityisesti rakennusalan henkilöstötarpeisiin fokusoivat Job Services Two Oy:n ja Job Services Three Oy:n. Yritysostojen lisäksi voimakkaan kasvun moottorina oli orgaaninen kasvu, jota tapahtui erityisesti HoReCa-sektorilla.

Vaikka Smilen listautumisanti Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle peruuntui viimeisellä kvartaalilla, Smile saavutti vertailukelpoisen tuloksen ja hyötyi prosessista monin tavoin. Koko organisaatio tarkasteltiin kriittisesti läpi, minkä ansiosta yhtiön toiminnalla on entistä vahvempi perusta. Smile keskittyi loppuvuonna tehostamaan ja yhtenäistämään sisäisiä prosessejaan. Yhtiö on panostanut brändityöhön ja uusiin digitaalisiin ratkaisuihin, joiden avulla rekrytointiprosessin on tarkoitus olla jatkossa nopeampaa niin työntekijöille kuin -antajillekin. Lisäksi Smile aloitti suorarekrytointipalvelun: Smile Rekry etsii asiakkailleen asiantuntijoita ja ylintä johtoa myynnin, markkinoinnin, talouden, ICT:n sekä hallinnon tehtäviin. Uusia toimialoja ja palveluita kartoitetaan jatkuvasti. Erityistä tulevaisuuden kasvupotentiaalia nähdään logistiikka-alalla.

Vuosi 2019 näyttäytyy Smilelle valoisana. Henkilöstövuokraustoimialan uskotaan jatkavan kasvuaan, vaikka työvoiman saatavuus hidastaa hiukan markkinaa. Saatavuutta ratkaistaan mm. Smile Importin ulkomaisen työvoiman tuontipalvelulla sekä aktiivisella yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Yhtiö haluaa kasvaa orgaanisesti edellisten vuosien tapaan markkinoita ripeämmin. Tavoitteemme on tehdä yritysostoja eli jatkaa markkinoiden konsolidoijana. Yhtiö tuottaa hyvää tulosta ja kassavirtaa, ja sen tulevaisuuden kasvun rahoittamiseksi nähdään hyviä vaihtoehtoja.

Uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet toimintaa ohjaamassa

Päivitimme uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2018 viimeisellä kvartaalilla. Tavoitteenamme on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Tilikauden 2019 loppuun mennessä tavoittelemme ravintolasegmentillä noin 250 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaalia sekä henkilöstövuokraussegmentillä noin 150 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaalia. Vuoden 2019 vahvaan kassavirtaan suhteutettuna lainanhoitokykymme on hyvä ja lähes 139 miljoonan euron nettovelkamme hallittu.

Kannattavan kasvumme keskiössä on kansainvälinen laajentuminen - tulemme vuoden 2019 aikana keskittymään kannattavaan kasvuun Tanskassa ja strategiamme mukaisesti laajentumaan uudelle markkina-alueelle Pohjois-Euroopassa. Monin tavoin muutosrikkaan vuoden jälkeen olemme aloittaneet matkan kohti uusia tavoitteitamme. Pitkällä aikavälillä kannattavan kasvun keskiössä ovat myyntiin ja markkinointiin panostaminen digitaalisin ratkaisuin, valikoidut isot ja kannattavat uudet hankkeet sekä kansainvälisen kasvualustan ulosmittaaminen.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

OSINKO

NoHo Partners Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 73 177 641,92 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on 4 092 561,33 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 24.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,34 euron (0,33) osakekohtainen osinko eli yhteensä 6 423 397,98 euroa (osakkeita 18 892 347 kpl).

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi-joulukuussa 2018 oli 18,7 miljoonaa euroa (17,8 miljoonaa euroa). Kuluneen katsauskauden aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat muun muassa Hanko Sushi -ravintoloiden avaukset Lempäälään ja Rukalle, ravintola Henkan konseptiuudistus Tampereella sekä konsernin nimenmuutos NoHo Partners Oyj:ksi.

Konsernin korolliset nettovelat olivat joulukuun 2018 lopussa 138,5 miljoonaa euroa (43,6 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulut tammi-joulukuussa 2018 olivat 2,5 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 24,6 % (35,3 %) ja nettovelkaantumisaste 184,3 % (93,1 %).

NOHO PARTNERS OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2019

NoHo Partners -konsernin toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistaan viikolla 13. Vuoden 2019 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:

tammi-maaliskuulta tiistaina 7.5.2019 klo 8.00
tammi-kesäkuulta tiistaina 6.8.2019 klo 8.00
tammi-syyskuulta tiistaina 5.11.2019 klo 8.00

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.4.2019 Tampereella. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 13.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE JA ANALYYTIKOILLE KLO 9.30

Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille järjestetään tänään torstaina 14.2.2019 klo 9.30 alkaen Pörssiklubilla osoitteessa Fabianinkatu 14 A, 4. krs, 00100 Helsinki. NoHo Partners Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikström sekä Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen esittelevät katsauskauden tuloksen ja kertovat ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden näkymistä. Esitysmateriaali ja videotallenne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden 2018 tammi-joulukuun tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Tilinpäätöstiedote 2018

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 200 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan's Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi