12.4.2018
Pörssitiedotteet

Täydennys Restamaxin 12.4.2018 klo 8.00 (EEST) julkaistuun pörssitiedotteeseen: RESTAMAX JA ROYAL RAVINTOLAT YHDISTYVÄT – YKSI POHJOISMAIDEN SUURIMMISTA RAVINTOLAKONSERNEISTA SYNTYY

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 12.4.2018 klo 14.15

Täydennys Restamaxin 12.4.2018 klo 8.00 (EEST) julkaistuun pörssitiedotteeseen:
RESTAMAX JA ROYAL RAVINTOLAT YHDISTYVÄT - YKSI POHJOISMAIDEN SUURIMMISTA RAVINTOLAKONSERNEISTA SYNTYY

Restamax Oyj täydentää tänään 12.4.2018 klo 8.00 julkaisemansa pörssitiedotteen tietoja koskien kaupan kohteen aiempaa tuloskehitystä ja taloudellista asemaa.

Täydennetyt tiedot koskien Royal Ravintolat -konsernin aiempaa tuloskehitystä ja taloudellista asemaa ovat esitettyinä alla.

RR Holding Oy -konsernin laaja tuloslaskelma tilikausilta 2017 ja 2016:

RR Holding Oy -konsernin laaja tuloslaskelma    
000 EUR 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
  Tilintarkastettu Tilintarkastettu
Liikevaihto 105 551 88 593
Liiketoiminnan muut tuotot 185 83
Materiaalit ja palvelut -32 712 -27 714
Henkilöstökulut -38 129 -31 838
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 3 -
Liiketoiminnan muut kulut -26 559 -23 164
Oikaistu käyttökate 8 340 5 961
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1 309 -1 250
Käyttökate 7 031 4 711
Poistot ja arvonalentumiset -3 444 -3 750
Liikevoitto 3 587 961
Rahoitustuotot 34 252
Rahoituskulut -2 617 -3 006
Tulos ennen veroja 1 003 -1 793
Tuloverot -171 -335
Tilikauden tulos 832 -2 128
Muut laajan tuloksen erät - -
Tilikauden laaja tulos 832 -2 128

RR Holding Oy -konsernin tase tilikausilta 2017 ja 2016:

RR Holding Oy -konsernin tase    
000 EUR 31.12.2017 31.12.2016
  Tilintarkastettu Tilintarkastettu
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 21 030 21 013
Muut aineettomat hyödykkeet 2 903 2 145
Aineelliset hyödykkeet 12 679 9 612
Osuudet osakkuusyrityksissä 122 -
Laskennalliset verosaamiset 681 779
Muut korottomat saamiset 136 168
Pitkäaikaiset varat yhteensä 37 551 33 718
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 2 252 1 818
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset - 2 715
Tuloverosaamiset - 97
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 8 513 5 667
Rahavarat 6 513 2 960
Lyhytaikaiset varat yhteensä 17 278 13 258
     
Varat yhteensä 54 828 46 976
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 255 4 063
Oman pääoman ehtoiset pääomalainat 14 358 -
Kertyneet tappiot -8 810 -9 460
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 9 805 -5 394
Määräysvallattomien omistajien osuus -15 -100
Oma pääoma yhteensä 9 790 -5 494
     
Pitkäaikaiset velat    
Osakaslainat 41 21 461
Muut korolliset velat 16 484 1 816
Laskennalliset verovelat 463 394
Pitkäaikaiset velat yhteensä 16 988 23 672
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 3 891 10 903
Varaukset - 80
Ostovelat ja muut korottomat velat 24 158 17 815
Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 050 28 799
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 54 828 46 976

Lisätietoja:
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 250 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi