6.11.2015
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2015: Liikevaihto ja kannattavuus voimakkaassa kasvussa – yhtiö tarkentaa tulosohjeistustaan

Restamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2015 klo 10.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2015

Liikevaihto ja kannattavuus voimakkaassa kasvussa - yhtiö tarkentaa tulosohjeistustaan


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin heinä-syyskuun 2015 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 31,3 miljoonaa euroa (23,9 miljoonaa euroa), kasvua 31,1 prosenttia. Käyttökate oli 5,4 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa), kasvua 34,7 prosenttia. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa), kasvua 25,3 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 26,6 miljoonaa euroa (22,7 miljoonaa euroa), kasvua 17,6 prosenttia. Käyttökate oli 4,7 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa), kasvua 22,0 prosenttia. Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), kasvua 13,8 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), kasvua 195,2 prosenttia. Käyttökate oli 0,8 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), kasvua 395,5 prosenttia. Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), kasvua 196,9 prosenttia. Henkilöstövuokraus tuli osaksi konsernia 1.8.2014.

Konsernin tammi-syyskuun 2015 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 82,1 miljoonaa euroa (60,3 miljoonaa euroa), kasvua 36,2 prosenttia. Käyttökate oli 11,0 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa), kasvua 46,7 prosenttia. Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), kasvua 45,2 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 72,8 miljoonaa euroa (59,1 miljoonaa euroa), kasvua 23,2 prosenttia. Käyttökate oli 9,5 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa), kasvua 29,6 prosenttia. Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), kasvua 25,9 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), kasvua 564,6 prosenttia. Käyttökate oli 1,8 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), kasvua 995,8 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), kasvua 403,9 prosenttia. Henkilöstövuokraus tuli osaksi konsernia 1.8.2014.

Restamax-konsernin vuoden 2015 tammi-syyskuun tulos on edellisvuotta selkeästi parempi. Koko konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yli 36 prosenttia, käyttökate lähes 47 prosenttia ja liikevoitto yli 45 prosenttia. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat vuonna 2014 tehdyt investoinnit ja loppuun saatetut liiketoimintakaupat, jotka ovat olleet vuoden 2015 alusta lähtien täysimääräisesti yhtiön käytössä.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

Vuoden 2015 näkymät

Restamax tarkensi tulosohjeistustaan 6.11.2015.

Tulosohjeistus (6.11.2015 lähtien):

Restamax arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2015 noin 110 miljoonan euron liikevaihdon, sekä käyttökatteen ja liikevoiton suhteellisesti paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna.

Aikaisempi tulosohjeistus (20.2.2015 lähtien):

Restamax arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2015 yli 100 miljoonan euron liikevaihdon, sekä käyttökatteen ja liikevoiton suhteellisesti paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna.

AVAINLUKUJA          
Restamax-konserni yhteensä          
( 1000 euroa)  7-9/2015  7-9/2014  1-9/2015  1-9/2014  1-12/2014
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni          
Liikevaihto 31 279 23 853 82 148 60 295 86 653
Käyttökate 5 360 3 979 10 988 7 489 12 008
Käyttökate, % 17,1 % 16,7 % 13,4 % 12,4 % 13,9 %
Liikevoitto 2 995 2 390 4 292 2 956 5 265
Liikevoitto, % 9,6 % 10,0 % 5,2 % 4,9 % 6,1 %
Katsauskauden tulos 2 204 1 509 2 760 1 780 3 334
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 178 1 537 3 031 1 952 3 451
Määräysvallattomille omistajille 26 -28 -271 -172 -117
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,13 0,09 0,19 0,12 0,22
Korolliset nettovelat     26 869 18 452 18 944
Nettovelkaantumisaste, %     71,3 % 49,0 % 48,1 %
Omavaraisuusaste, %     43,9 % 49,8 % 47,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %,( p.a.)     8,8 % 6,8 % 10,5 %
Nettorahoituskulut     860 317 548

Ravintolaliiketoiminta          
( 1000 euroa)  7-9/2015  7-9/2014  1-9/2015  1-9/2014  1-12/2014
Liikevaihto 26 648 22 659 72 799 59 101 83 666
Käyttökate 4 651 3 813 9 490 7 322 11 444
Käyttökate, % 17,5 % 16,8 % 13,0 % 12,4 % 13,7 %
Liikevoitto 2 547 2 239 3 531 2 805 4 957
Liikevoitto, % 9,6 % 9,9 % 4,9 % 4,7 % 5,9 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Materiaalikate, % 73,3 % 73,6 % 73,6 % 73,8 % 74,0 %
Henkilöstökulut, % 27,5 % 28,5 % 29,2 % 29,7 % 29,6 %

Henkilöstövuokraustoiminta          
( 1000 euroa)  7-9/2015  7-9/2014  1-9/2015  1-9/2014  1-12/2014
Liikevaihto 7 775 2 634 17 504 2 634 6 833
Käyttökate 822 166 1 819 166 696
Käyttökate, % 10,6 % 6,3 % 10,4 % 6,3 % 10,2 %
Liikevoitto 448 151 761 151 308
Liikevoitto, % 5,8 % 5,7 % 4,3 % 5,7 % 4,5 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 83,9 % 83,7 % 84,9 % 83,5 % 84,0 %TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN

Tammi-syyskuun tulos vahva

Edellisvuoteen verrattuna tammi-syyskuussa konsernimme liikevaihto kasvoi yli 36 prosenttia, käyttökate lähes 47 prosenttia ja liikevoitto yli 45 prosenttia. Käyttökateprosenttimme ja liikevaihtotasomme on selkeästi kehittynyt viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tuloksemme viestii vahvaa ja voimakasta kasvua.

Erityisen tyytyväisiä olemme heinäkuun tulokseemme. Haastavista sääolosuhteista huolimatta heinäkuu osoitti, että vilkas kotimaan matkailu ja lukuisat kesätapahtumat saivat suomalaiset kuluttamaan ravintolapalveluita kiitettävästi, millä oli positiivinen vaikutus tulokseemme. Yhtiömme laaja ja monipuolinen ravintolaportfolio kesäravintoloista peli- ja viihdekeskuksiin tuki loppukesän toimintaamme tarjoten runsaasti valinnanvaraa kuluttajille. Tapahtumat myös työllistivät merkittävästi työntekijöitämme henkilöstövuokrauspuolella.

Avauksia, uudistuksia ja aktiivista kanta-asiakasmarkkinointia

Katsauskauden aikana avasimme Jyväskylään uuden Escape-yökerhon, Tampereelle täysin uudenlaisen elämyskeskuksen Crazy Golfin sekä uudistimme olemassa olevia ravintolakonsepteja.

Erityisen tyytyväinen olen ollut henkilöstömme joustavaan toimintaan. Kesän aikana palvelukseemme tulleet uudet työntekijät ovat sopeutuneet toimintaamme hienosti ja uusien ravintolayhtiöiden integrointi konserniimme on onnistunut hyvin.

Ravintolauudistusten ja -avausten myötä haluamme tarjota kanta-asiakkaillemme valinnanvaraa ja mahdollisuuksia hyödyntää etuja useilla paikkakunnilla. Kanta-asiakasjärjestelmämme avulla paitsi luomme asiakkaillemme monipuolisia ravintolaelämyksiä, pyrimme myös sitouttamaan heitä. Ravintola.fi-kanta-asiakasjärjestelmäämme kuuluu kymmeniä ravintoloita ympäri Suomea, ja kasvavassa kanta-asiakasjoukossa on jo yli 100 000 jäsentä. Kanta-asiakasjärjestelmää kehitetään jatkuvasti, ja katsauskauden aikana sitä uudistettiin uudella mobiilisovelluksella. Uskomme järjestelmän vahvan roolin markkinointikanavana vahvistuvan tulevaisuudessa entisestään.

Kasvua ja kannattavuutta heikosta markkinatilanteesta huolimatta


Kuluva vuosi on järjestyksessään neljäs haastava vuosi matkailu- ja ravintola-alalla. Alkuvuosi 2015 oli kuitenkin alan yrityksille hieman odotettua parempi. Tilastokeskuksen mukaan koko matkailu- ja ravitsemusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2015 tammi-heinäkuussa 2,2 prosenttia edellisvuodesta. Erityisesti ravintoloiden liikevaihto näyttäisi olevan hienoisessa nousussa 2,6 prosentin kasvullaan. Vaikkakin suhdanneodotukset alalla ovat hieman kohentuneet, ovat ne silti hyvin varovaiset.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n marraskuun alussa 2015 julkaiseman suhdannebarometrin mukaan positiivisesta alkuvuodesta huolimatta matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on edelleen keskimääräistä heikompi. Kuluttajien luottamus talouden kasvuun oli alkuvuonna korkeimmillaan neljään vuoteen, mutta odotukset loppusyksystä ja talvesta ovat kääntyneet laskuun. Syksyn aikana alan myynnin ennustetaan laskevan hieman eikä suhdannekuvan ennusteta muuttuvan loppuvuoden aikana. Yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina historiallisen hitaasti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ennusteiden mukaan anniskeluravintoloiden liikevaihtokasvu vuodelle 2015 olisi 1,4 prosentin luokkaa. Vuonna 2014 anniskeluravintoloiden liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia ja vuonna 2013 1,6 prosenttia. MaRa:n arvion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana matkailu- ja ravintola-alan investoinnit tulevat yltämään yhteensä jopa miljardiin euroon, mikä viestii vahvasta uskosta alan elpymiseen. Myös viennin ennustetaan hieman piristyvän kuluvana vuonna, ja sen taas arvioidaan lisäävän kotimaista kysyntää loppuvuodesta.

Toimialan laskusuhdanteesta ja heikosta markkinatilanteesta huolimatta olemme kasvattaneet liikevaihtoamme ja parantaneet tulostamme alan yleistä kehitystä selkeästi voimakkaammin.

Lakimuutoksilla merkittävä vaikutus toimintaamme


Yhteiskunnallinen keskustelu ja median esiin nostamat aiheet ovat antaneet hyviä viitteitä siitä, että alkoholilakia tullaan uudistamaan lähitulevaisuudessa. Uudistuksen myötä suomalaiselle juoma- ja ravintolakulttuurille luodaan edellytykset eurooppalaistua. Tämä olisi merkittävä askel niin ravintolatoimialalle kuin koko yhteiskunnalle.

Hallituksen luopuminen suunnitelmastaan leikata sunnuntai- ja ylityökorvauksia on toimialojemme kannalta huono uutinen. Mikäli hallitus olisi pitäytynyt suunnitelmissaan, olisi sillä ollut palvelualan kannalta huomattavasti työllistävämpi vaikutus ja suomalaisella ravintolakulttuurilla paremmat mahdollisuudet kehittyä ja monipuolistua.

Henkilöstövuokraukseen vertailupohjaa

Tilikaudella 2014 konserniimme yhdistetty henkilöstövuokraussegmentti alkaa vähitellen vakiintua osaksi toimintaamme, ja sen kehitykselle ja kasvulle alkaa muodostua vertailupohjaa. Henkilöstövuokraus on nopeasti kasvamassa yhä merkittävämmäksi osaksi konsernimme toimintaa.

Uusasiakashankinnan ja uusien sopimusten myötä henkilöstömäärä segmentillä on kasvussa. Kasvun myötä organisaatiota ja sen hallintoa on uudistettu ja vahvistettu. Henkilöstövuokraussegmentin liiketoiminta on ollut vahvasti ravintola-alaan painottunutta, mutta myös monilla muilla toimialoilla nähdään lähitulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.

Henkilöstövuokrausala on toimialana vahvasti kehittyvä, ja se tarjoaa niin työnantajille kuin työntekijöille uudenlaisia toimintamahdollisuuksia. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL:n mukaan henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto on selkeässä kasvussa. Vuokratyön kysyntä on nousussa ja osa-aikaisten työsuhteiden määrä Suomessa on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenten aikana.

Uudet sukupolvet ovat avoimia tekemään töitä joustavasti eri yrityksissä, yksiköissä ja toimialoilla. Pitkien ja pysyvien työurien rinnalle syntynyt uusi, lyhyinä jaksoina eri yrityksissä tehtävä työ on arkipäiväistynyt. Tällaisissa "epätyypillisissä työsuhteissa" Sitra arvioi työskentelevän jo 800 000 suomalaista eli noin 35 prosenttia työllisistä.

Odotukset suotuisia loppuvuodelle


Vaikka yleinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne asettavat toiminnallemme lukuisia haasteita, olemme onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaamme. Samalla olemme kyenneet ylläpitämään hyvän kannattavuustason, joka on selkeästi toimialojemme keskimääräistä kannattavuutta parempi. Myös osakekohtainen tuloksemme on selkeästi parantunut.

Niin ravintola- kuin henkilöstövuokraustoimialalla tulos painottuu loppuvuodelle, joten odotuksemme loppuvuodelle ovat suotuisat.

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q3/2015

Lisätiedot:
 
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj
on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi

Tiedotteen liitetiedostot