7.11.2014
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2014: Konsernin liikevaihto kasvoi 28,1 prosenttia ja kannattavuus paraniRestamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2014 klo 10.00


RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2014


Konsernin liikevaihto kasvoi 28,1 prosenttia ja kannattavuus parani tammi-syyskuussa 2014

LIIKEVAIHTO JA TULOS


Konsernin heinä-syyskuun 2014 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa (16,7 miljoonaa euroa), kasvua 43,1 prosenttia. Käyttökate oli 4,0 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), kasvua 35,8 prosenttia. Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), kasvua 46,9 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa (16,7 miljoonaa euroa), kasvua 36,0 prosenttia. Käyttökate oli 3,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), kasvua 30,1 prosenttia. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), kasvua 37,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 166 000 euroa. Liikevoitto oli 151 000 euroa. (Uusi liiketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.) Luvut sisältävät noin 103 000 euron yrityskaupasta johtuvan kertaluonteisen varainsiirtoveron.

Konsernin tammi-syyskuun 2014 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 60,3 miljoonaa euroa (47,1 miljoonaa euroa), kasvua 28,1 prosenttia. Käyttökate oli 7,5 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa), kasvua 29,0 prosenttia. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa), kasvua 47,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 59,1 miljoonaa euroa (47,1 miljoonaa euroa), kasvua 25,5 prosenttia. Käyttökate oli 7,3 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa), kasvua 26,1 prosenttia. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa), kasvua 39,5 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 166 000 euroa. Liikevoitto oli 151 000 euroa. (Uusi liiketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.) Luvut sisältävät noin 103 000 euron yrityskaupasta johtuvan kertaluonteisen varainsiirtoveron.

Katsantokauden tulos on odotusten mukaisesti hieman edellisvuotta parempi. Myös koko konsernin käyttökate nousi hieman verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla tehdyt investoinnit. Yritysjärjestelyistä johtuneet kertaluontoiset kulut ovat vaikuttaneet katsantokauden tulokseen. Uuden liiketoimintasegmentin integrointi osaksi konsernin liiketoimintaa on käynnistysvaiheessa, mikä näkyy henkilöstövuokrausliiketoiminnan katsauskauden kannattavuustasossa.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Kuluneen vuosineljänneksen aikana Restamax laajensi liiketoiminta-alueitaan. Yhtiökokous vahvisti ja hyväksyi hallituksen ehdotukset uudesta yhtiöjärjestyksestä sekä pääosan Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminnan ja sen tiettyjen henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ostamisesta 29.7.2014. Henkilöstövuokrausliiketoiminta tuli osaksi Restamax-konsernia 1.8.2014, ja se raportoidaan jatkossa omana segmenttinään.

Restamax muodostuu 1.8.2014 alkaen kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka raportoidaan jatkossa omina segmentteinään:

- Ravintolaliiketoiminta
- Henkilöstövuokraustoiminta

Restamax raportoi vuoden 2014 kolmannen neljänneksen taloudellisen tuloksensa uuden segmenttirakenteen mukaan.

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Restamax tarkensi tulosohjeistustaan 24.10.2014.

Tulosohjeistus (24.10.2014 lähtien):
Restamax arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 84,0-90,0 miljoonaan euroon. Yhtiö arvioi vuoden 2014 käyttökatteen kasvavan 11,5-13,0 miljoonaan euroon ja liikevoiton 5,5-7,0 miljoonaan euroon.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2015 loppuun mennessä. Vaikka yhtiö tulee tekemään tänä vuonna olosuhteisiin nähden hyvän tuloksen, yhtiön syyskuun tuloskehitys on ollut huomattavasti odotettua heikompaa, mikä on vaikuttanut yhtiön tulosohjeistuksen alentamiseen.

Aikaisempi tulosohjeistus (5.3.2014 lähtien): Restamax arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 86,0-97,0 miljoonaan euroon. Yhtiö arvioi vuoden 2014 käyttökatteen kasvavan 14,5-16,3 miljoonaan euroon ja liikevoiton 8,7-10,4 miljoonaan euroon.

AVAINLUKUJA

         
Restamax-konserni yhteensä          
(1000 euroa)  7-9/14  7-9/13  1-9/14  1-9/13  1-12/13
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
koko konserni
         
Liikevaihto 23 853 16 667 60 295 47 086 65 033
Käyttökate 3 979 2 931 7 489 5 807 9 146
Käyttökate, % 16,7 % 17,6 % 12,4 % 12,3 % 14,1 %
Liikevoitto 2 390 1 627 2 956 2 010 4 051
Liikevoitto, % 10,0 % 9,8 % 4,9 % 4,3 % 6,2 %
Katsauskauden tulos 1 509 1 121 1 780 1 181 2 908
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 537 1 040 1 952 1 009 2 565
Määräysvallattomille omistajille -28 82 -172 172 344
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,09 0,10 0,12 0,09 0,24
Korolliset nettovelat     18 452 8 512 6 184
Nettovelkaantumisaste, %     49,0 % 61,6 % 21,9 %
Omavaraisuusaste, %     49,8 % 42,0 % 60,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %,( p.a.)     6,8 % 11,0 % 10,7 %

Ravintolaliiketoiminta          
( 1000 euroa)  7-9/14  7-9/13  1-9/14  1-9/13  1-12/13
           
Liikevaihto 22 659 16 667 59 101 47 086 65 033
Käyttökate 3 813 2 931 7 322 5 807 9 146
Käyttökate, % 16,8 % 17,6 % 12,4 % 12,3 % 14,1 %
Liikevoitto 2 239 1 627 2 805 2 010 4 051
Liikevoitto, % 9,9 % 9,8 % 4,7 % 4,3 % 6,2 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
           
Materiaalikate, %     73,8 % 73,3 % 73,9 %
Henkilöstökulut, %     29,0 % 31,7 % 30,1 %

Henkilöstövuokraustoiminta          
( 1000 euroa) 7-9/14* 7-9/13 1-9/14*  1-9/13  1-12/13
           
Liikevaihto 2 634   2 634    
Käyttökate 166   166    
Käyttökate, % 6,3 %   6,3 %    
Liikevoitto 151   151    
Liikevoitto, % 5,7 %   5,7 %    
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
           
Henkilöstökulut, %     83,5 %    


Luvut sisältävät noin 103 000 euron yrityskaupasta johtuvan kertaluonteisen varainsiirtoveron. 
Staff Invest -yritysjärjestely tapahtui 1.8.2014, Huippu Henkilöstöpalvelut -yritysjärjestely tapahtui 15.9.2014.

TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN

Syyskuun tulos odotettua heikompi

Restamaxin kasvuvauhti on ollut nousujohteista koko yhtiön historian ajan. Kasvustrategiaamme tukeva listautuminen ja siihen liittynyt osakeanti ovat mahdollistaneet investointeja, jotka tuovat meille kilpailuetua tulevaisuudessa. Merkittävä määrä näistä investoinneista toteutuu vuoden 2014 aikana.

Vuoden 2014 kolme neljännestä osoittavat, että myös kuluva vuosi tulee olemaan ravintolayhtiöllemme kasvujohteinen, vaikkakin kuluvan katsantokauden loppu ei ole vastannut odotuksia. Olemme tyytyväisiä heinä-elokuun tulokseemme, mutta syyskuun tulos on ollut huomattavasti odotettua heikompi.

Syyskuun heikentyneeseen tulokseen ovat vaikuttaneet heikko yleinen taloudellinen tilanne sekä kuluttajien ostovoiman heikkeneminen ja kysynnän hiipuminen. Lisäksi asiakaskäyttäytymisessä on havaittavissa selkeitä muutoksia; vaikka asiakkaat käyvät ravintoloissa kuten ennen, he kuluttavat entistä vähemmän ja heidän keskiostoksensa ovat entistä pienempiä.

Yhtiömme voimakas kasvu on aiheuttanut myös odotettua enemmän kertaluontoisia kuluja. Näitä ovat olleet muun muassa asiantuntijapalkkiot sekä varainsiirtoverot, joiden yhteisvaikutus on ollut noin 600 000 euroa tämän vuoden osalta. Lisäksi tulosta rasittavat konserniin tulleen uuden liiketoiminnan välilliset integraatiokulut sekä lukuisat uusien ravintoloiden avaukset.

Yleinen kustannustason nousu on vaikuttanut tehtyihin investointeihin ennakoitua enemmän, millä on ollut huomattava vaikutus liikevoittoon. Lisäksi työvoimakustannukset ovat nousseet uuden syyskuun alussa voimaan tulleen työehtosopimuksen myötä.

Myönteisenä käänteenä alalla voidaan nähdä edustuskulujen verovähennysoikeuden palauttaminen, jonka mukaan yrityksillä on oikeus vähentää puolet edustuskuluista ensi vuoden alusta lähtien. Päätös tukee matkailu- ja ravintola-alan palvelujen kysyntää, lisää työllisyyttä ja tuo näin ollen verotuloja valtiolle.

Henkilöstövuokraus osaksi toimintaa

Elokuun alussa liiketoimintamme laajentui uuteen segmenttiin, kun henkilöstövuokraus tuli osaksi toimintaamme. Odotan mielenkiinnolla uuden toiminnan käynnistymistä ja kehittämistä yhdessä tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa. Näen henkilöstövuokrausliiketoiminnassa valtavan kasvupotentiaalin ja uskon, että tämänhetkisestä taloustilanteesta johtuen yritykset tulevat hyödyntämään vuokratyövoimaa entistä enemmän.

Henkilöstövuokraustoiminnan myötä Restamaxista tulee aiempaa suurempi työllistäjä. Tahdomme tukea osaltamme työllisyyttä ja tarjota työntekijöillemme entistä paremmat mahdollisuudet edetä uralla ja työskennellä tavoitteellisesti. Yhtiöllämme on monissa kaupungeissa useita asiakkaita, joten voimme tarjota samalle työntekijälle enemmän työtä eri ravintoloissa.

Ravintolaportfolio laajentunut, hyvä kannattavuustaso säilynyt

Haastavasta yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta Restamax on pystynyt ylläpitämään hyvän kannattavuustason, joka on selkeästi toimialan keskimääräisen kannattavuuden yläpuolella. Tänä päivänä konserniimme kuuluu yli 80 ravintolaa eri puolella Suomea; yökerhoja, ruoka- ja seurusteluravintoloita, pubeja sekä kahviloita. Katsantokauden aikana ravintolaportfoliomme täydentyi Space Bowling & Billards -peliravintolakonseptin laajentamisella Poriin sekä Stefan's Steakhouse -ravintolan avauksella Jyväskylään.

Vaikka Restamax joutui antamaan 24.10.2014 tulosvaroituksen ja näin ollen laskemaan tulosennustettaan, tulemme tekemään tänä vuonna olosuhteisiin nähden hyvän tuloksen. Tavoitteenamme on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2015 loppuun mennessä. Uskon vahvasti tavoitteemme täyttyvän.

Markku Virtanen
Toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2014 tammi-syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.


RESTAMAX OYJ

Hallitus

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q3/2014

Lisätiedot:


Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Gringos Locos, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse ja Wayne's Coffee Suomi. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi

Tiedotteen liitetiedostot