1.11.2013
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2013

RESTAMAX OYJ   OSAVUOSIKATSAUS     1.11.2013  

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2013

Liikevaihto kasvoi 11,9 prosenttia tammi-syyskuussa 2013

Liikevaihto ja tulos

Konsernin kolmannen neljänneksen 2013 tulos

Restamaxin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa), jossa oli hivenen nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate oli 2,9 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa). Konsernin liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa).

Konsernin tammi-syyskuun 2013 tulos

Restamaxin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 47,1 miljoonaa euroa (42,1 miljoonaa), jossa oli 11,9  prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Käyttökate oli 5,8 miljoonaa euroa (6,3  miljoonaa). Konsernin liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa).

Liikevaihdon kasvun taustalla on valtaosin loppuvuodesta 2012 tehdyt ravintolainvestoinnit, minkä lisäksi kuluneen kesän kysyntä oli hyvällä tasolla. Yhtiön kasvuvauhti on ollut hieman edellisvuosia rauhallisempaa, sillä katsauskauden aikana on keskitytty listautumishankkeeseen, eikä merkittäviä uusia investointeja ole toteuttu.

Käyttökate laski hieman verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Yksittäisenä tekijänä käyttökatteen laskua selittää tammikuussa 2013 avattu teatteriravintolakonsepti, joka ei onnistunut ja jota ilman käyttökate olisi tarkastelujaksolla ollut edellisvuoden tasolla. Tämän lisäksi kannattavuuteen ovat vaikuttaneet jossain määrin myös listautumisvalmisteluihin liittyvät panostukset.

Näkymät 2013

Restamax arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan noin 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2012 liikevaihto oli 60,8 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi vuoden 2013 käyttökatteen säilyvän edellisvuoden tasolla. Vuoden 2012 käyttökate oli 9,9 miljoonaa euroa.

Avainluvut:
(1 000 euroa)
7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12 1-12/12
Liikevaihto 16 667 16 488 47 086 42 094 60 773
Käyttökate 2 931 3 324 5 807 6 328 9 939
Käyttökate % 17,6% 20,2% 12,3% 15,0% 16,4%
Liikevoitto 1 627 2 226 2 010 3 261 5 719
Liikevoitto % 9,8% 13,5% 4,3% 7,7% 9,4%
Katsauskauden tulos 1 121 1 776 1 181 2 056 3 788
Emoyhtiön
osakkeenomistajille 1 040 1 452 1 009 1 596 3 076
Määräysvallattomille
omistajille 82 323 172 460 712
           
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen
tulos (euroa) 0,10 0,15 0,09 0,16 0,31
Korolliset nettovelat 8 512 8 319 5 982
Nettovelkaantumisaste 61,6% 69,2% 43,8%
Omavaraisuusaste 42,0% 37,1% 38,1%
Keskeisimmät tunnusluvut:
Materiaalikate-% 73,3% 73,7% 74,3%
Henkilöstökulut-% 31,7% 30,8% 29,6%
(ml. vuokrahenkilöstö)
Sijoitetun pääoman tuotto-% 11,0% 18,5% 24,2%

Toimitusjohtaja Markku Virtanen:

Vuoden 2013 yhdeksän ensimmäistä kuukautta ovat olleet Restamaxin kannalta erittäin mielenkiintoista aikaa. Olemme käynnistäneet valmistelut, jotka tähtäävät yhtiön viemiseen seuraavaan kehitysvaiheeseen. Tiedotimme aiemmin syksyllä, että tutkimme eri strategisia vaihtoehtoja, mukaan lukien listautuminen Helsingin pörssiin. Restamax on kasvuyhtiö, jolle osakeanti ja listautuminen mahdollistavat kasvustrategian toteutumisen suunnitelmien mukaan. Lopullinen päätös listautumisen suhteen tehdään syksyn kuluessa.

Toimintaympäristö on ollut erityisesti alkuvuonna varsin haasteellinen myös meidän alallamme. Ravintola-ala on viime vuosina kasvanut Suomessa keskimäärin 3-4 prosenttia, eli jonkin verran BKT:ta voimakkaammin, mutta tänä vuonna ravintolamarkkinoiden kokonaisliikevaihdon on ennustettu olevan viime vuoden tasolla.

Vaikka yleinen taloudellinen tilanne Suomessa jatkui epävakaana ja kustannusten nousu jatkui, niiden vaikutukset yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään olivat suhteellisen vähäiset. Restamaxin liikevaihto oli 47,1 miljoonaa euroa jaksolla 1.1.-30.9.2013, eli kasvua oli 11,9 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon.

Restamax pystyi pitämään kannattavuuden hyvällä tasolla alan keskiarvoon verrattuna ja haasteellisesta yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Käyttökatteemme jaksolla 1.1.-30.9.2013 oli 5,8 miljoonaa euroa eli käyttökate laski hieman verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon

Ennustamme koko vuoden liikevaihdon kasvavan noin 10 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vuoden viimeinen neljännes on selvästi tärkein sekä myynnillisesti että erityisesti tuloksen muodostumisen osalta. Vuonna 2012 neljännen neljänneksen osuus koko tilikauden liikevaihdosta oli 30,7 prosenttia, käyttökatteesta 36,3 prosenttia ja liikevoitosta 43,0 prosenttia.

Restamaxin vuoden 2013 tammi - syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ
Hallitus
Markku Virtanen
Toimitusjohtaja

LIITE: Restamaxin osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2013-10-30

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, puh 0400 836 477
Talousjohtaja Jarno Suominen, puh 040 721 5655

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 700 henkilöä, vuoden 2012 liikevaihto oli noin 60 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa.

Restamax yrityssivut: www.restamax.fi

 Restamax kuluttajasivut: www.ravintola.fi

Tiedotteen liitetiedostot