25.11.2013
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI YLIMERKITTIINRestamax Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.11.2013 klo 14.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI YLIMERKITTIIN

Restamax Oyj ("Yhtiö" tai "Restamax") tiedotti 11.11.2013 julkaistulla yhtiötiedotteella listautumisannista ("Listautumisanti"), jossa Yhtiö tarjosi enintään 3.600.000 Yhtiön uutta osaketta ("Osakkeet") suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä tietyille Restamaxin henkilöstön jäsenille Suomessa ("Henkilöstöanti"). Listautumisanti koostui (i) alustavasti yhteensä 900.000 Osakkeen Yleisöannista 4,60 euron merkintähintaan, (ii) alustavasti yhteensä 2.600.000 Osakkeen Instituutioannista 4,60 euron merkintähintaan ja (iii) alustavasti yhteensä 100.000 Osakkeen Henkilöstöannista 4,14 euron eli Yleisö- ja Instituutioantiin verrattuna kymmenen prosenttia alempaan merkintähintaan. Listautumisannin tarkoituksena on muun muassa luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn ("Helsingin Pörssi").

Listautumisanti ja siinä tarjottavien Osakkeiden merkintäaika päättyi Yleisö- ja Henkilöstöannissa 21.11.2013 klo 16.30 ja Instituutioannissa 22.11.2013 klo 12.00.

Kokonaisuudessaan annissa merkittiin yhteensä 4.757.363 osaketta, eli Listautumisanti ylimerkittiin 1,32 kertaisesti. Instituutioannissa merkittiin merkintäaikana yhteensä 4.469.263 Yhtiön Osaketta, Henkilöstöannissa merkittiin merkintäaikana yhteensä 91.200 Osaketta ja Yleisöannissa merkittiin merkintäaikana yhteensä 196.900 Osaketta. Yhtiön hallitus päätti 25.11.2013 tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja annettavien Osakkeiden määrästä. Listautumisannissa tarjolla oleva osakemäärä ylimerkittiin, ja Yhtiön hallitus päätti tästä syystä leikata Instituutioannissa 100.000 osaketta ja sen ylittäviä merkintöjä 22,4 prosentilla. Pääomalainavelkojien toissijaiset merkinnät 372.777 osaketta, jotka olisi maksettu kuittaamalla merkintähintasaatava pääomalainan pääomaa vastaan, leikattiin kokonaisuudessaan. Listautumisannissa Yhtiö laskee siten liikkeeseen 3.600.000 Osaketta.

Osakkeiden merkintähinta oli Instituutio- ja Yleisöannissa 4,60 euroa Osakkeelta ja Henkilöstöannissa 4,14 euroa Osakkeelta eli Yleisö- ja Instituutioantiin verrattuna kymmenen prosenttia alempi. Listautumisannin seurauksena Yhtiöllä on yli 450 osakkeenomistajaa ja Yhtiön Osakkeiden lukumäärä nousee 14.249.620 osakkeeseen.

Yhtiö on jättänyt 14.11.2013 listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella RESTA. Listautumisannissa merkityt Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 26.11.2013, ja kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 28.11.2013.

Restamax Oyj ja Evli Pankki Oyj ovat tänään tehneet Helsinki Pörssin liquidity providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine kommentoi Listautumisantia seuraavasti:

"Olemme tyytyväisiä, että anti ylimerkittiin selvästi. Oli myös mukava huomata, että saimme merkittäviä kansainvälisiä sijoituksia. Lisäksi henkilökuntamme osallistuminen antiin oli aktiivista."

Toimitusjohtaja Markku Virtanen kommentoi Listautumisantia seuraavasti:

"Annin onnistumisen myötä pääsemme jatkamaan kasvustrategiamme toteuttamista."

Listautumisannissa pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj, Yhtiön ja pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja Yhtiön tilintarkastajana Deloitte & Touche Oy.

Restamax Oyj

Markku Virtanen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, 0400 836 477, markku.virtanen@restamax.fi

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, 0400 626 064, timo.laine@restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 700 henkilöä, vuoden 2102 liikevaihto oli noin 60 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä Listalleottoesitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen maassa.

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Restamax ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Yhtiö tarjoaa Osakkeita tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien merkittäviksi Euroopan talousalueella. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Osakkeiden tarjoamiseksi. Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen, mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Restamaxin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Restamaxin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Restamax varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi poiketa siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Restamaxin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, nämä tulokset tai kehitys eivät ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. Restamax ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.