22.4.2015
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 22.4.2015 klo 17.45

RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.4.2015 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 7.5.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä OTM Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti Restamax Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 24.4.2015 ja osingonmaksupäivä 7.5.2015.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Aartion, Jarmo Viitalan ja Mika Niemen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Timo Everi. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja matkakustannusten korvaukset ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavat: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20 000 euroa tilikaudelta ja muille jäsenille 10 000 euroa tilikaudelta. Erillisiä kokouspalkkioita tai korvauksia matkakustannuksista ei makseta.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2015 viimeistään 6.5.2015.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, puh. +358 400 626 064
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi