1.8.2014
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj: RESTAMAX ON OSTANUT PÄÄOSAN STAFF INVEST -KONSERNIN HENKILÖSTÖVUOKRAUSLIIKETOIMINNOISTA

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 1.8.2014 klo 12.00

RESTAMAX ON OSTANUT PÄÄOSAN STAFF INVEST -KONSERNIN HENKILÖSTÖVUOKRAUSLIIKETOIMINNOISTA

Restamax-konserni on ostanut pääosan Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminnasta. Kaupan kohteen liiketoiminta ja omistusoikeus siirtyvät 1.8.2014, josta alkaen liiketoiminta yhdistellään Restamax-konserniin ja raportoidaan jatkossa omana segmenttinään.

Yrityskaupan kohteen kokonaiskauppahinta on noin 7,7 miljoonaa euroa lisättynä myöhemmin lueteltujen tytäryhtiöiden tilinpäätöksien 31.7.2014 vaihtuvien vastaavien ja vieraan pääoman erotuksella. Kauppahinta maksetaan rahana. Kauppahinnasta noin 7,0 miljoonaa euroa maksetaan kaupan kohteen omistusoikeuden siirtymispäivänä 1.8.2014. Kauppahinnasta 0,7 miljoonaa euroa maksetaan myyjälle 24 tasaeränä kuukausittain alkaen 1.9.2014. Lopullinen kauppahinta määräytyy tilinpäätöksien 31.7.2014 perusteella viimeistään 31.12.2014, johon mennessä myös ostettavien yhtiöiden tilinpäätöksien 31.7.2014 vaihtuvien vastaavien ja vieraan pääoman erotus maksetaan myyjälle.

Yrityskauppa rahoitetaan pankkirahoituksella Restamax Oyj:n nykyisten rahoituslimiittien puitteissa. Osa kauppahinnasta maksetaan myyjälle maksuajalla.

Kaupan kohde muodostaa noin 75 prosenttia koko Staff Invest -konsernin liiketoiminnasta. Koko Staff Invest -konsernin 31.7.2013 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 18,0 miljoonaa euroa, käyttökate noin 2,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 1,2 miljoonaa euroa. Kaupan kohteen kuluvan 31.7.2014 päättyvän tilikauden liikevaihtoennuste on noin 13,4 miljoonaa euroa ja käyttökate-ennuste noin 1,8 miljoonaa euroa. Kaupan kohteen liikevaihdosta 31.7.2014 päättyvällä tilikaudella Restamaxin osuus on noin 8 miljoonaa euroa. Kaupan kohteella on yhteensä noin 100 asiakasyritystä. Pääosa asiakkaista toimii ravintola-alalla.

Kaupan kohteella on henkilöstövuokraussopimuskantaa yhteensä noin 33,5 miljoonaa euroa (30.6.2014).

Yrityskaupan kohteena on Staff Invest Oy:n henkilövuokrausliiketoiminta ja asiakassopimuskanta sekä Staff Invest Oy:n omistamat osuudet sen tietyistä henkilöstövuokraustoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä seuraavasti:

Tytäryhtiö Omistusosuus

Max Henkilöstöpalvelut Oy

100 %
Resta Henkilöstöpalvelut Oy 100 %
Staffpark Oy 100 %
Staffline Oy 100 %
Vanajanpalvelut Oy 80 %
Staffline Länsi-Suomi Oy 80 %


Myyjän osakkeenomistajista suuri osa kuuluu Restamax Oyj:n lähipiiriin, jonka perusteella yrityskauppa on luonteeltaan lähipiirikauppa.

Staff Invest Oy:n omistus jakautuu seuraavasti: Wawe Capital Oy 45 %, Avemari Oy 27,5 %, Eiran Ravintolatoimi Oy 11,25 %, JV-Staff Oy 11,25 % ja Mr Max Oy 5 %. Osakkeenomistajista Wawe Capital Oy on Restamax Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Laineen puolison määräysvaltayhteisö, Mr Max Oy:n omistavat Timo Laine ja Restamax Oyj:n hallituksen jäsen Mikko Aartio yhdessä, Eiran Ravintolatoimi Oy:n pääomistaja on Mikko Aartio ja Avemari Oy:stä Timo Laine omistaa puolet määräysvaltayhteisönsä Almalex Capital Oy:n kautta.

Lisätiedot:

Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Gringos Locos, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse ja Wayne's Coffee Suomi. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi