5.3.2020
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019: Ennätyksellinen vuosi – hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle ylimääräistä osinkoa

NoHo Partners Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.3.2020 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019


Ennätyksellinen vuosi – hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle ylimääräistä osinkoa

NoHo Partnersin ravintolaliiketoiminnan kannattavan kasvun strategian toteutus etenee suunnitelman mukaisesti. Royal Ravintolat -integraation synergiaetutavoitteet saavutettiin täysimääräisesti ja lyhyen aikavälin kannattavuusohjelmat saatettiin onnistuneesti loppuun vuoden 2019 aikana. Yhtiö on palannut takaisin kannattavan kasvun tielle: ravintolaliiketoiminnan kannattavuus oli tilikaudella 2019 ennätystasolla. Yhtiön hallitus ehdottaa lisäosinkoa yhtiökokoukselle. Konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminta päättyi 23.8.2019, kun tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj yhdistyi VMP Oyj:n kanssa ja yhdistyneestä Eezy Oyj -yhtiöstä tuli konsernin osakkuusyhtiö.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

TAMMI–JOULUKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa (209,6 miljoonaa euroa), kasvua 30,1 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 30,6 miljoonaa euroa (15,7 miljoonaa euroa), kasvua 95,1 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 11,2 % (7,5 %), kasvua 49,9 prosenttia.
 • Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 47,7 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa), kasvua 1026,8 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,36 euroa (0,26 euroa), kasvua 823,1 prosenttia.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 75,9 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 105,4 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 161,3 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 194,6 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 272,9 miljoonaa euroa (209,7 miljoonaa euroa), kasvua 30,1 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), kasvua 725,0 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 6,7 % (1,1 %), kasvua 534,0 prosenttia.
 • Katsauskauden liikevoitto sisältää noin 0,3 miljoonaa euroa Tanskan liiketoimintojen alaskirjauksia.
 • Tilikauden tulos oli 11,7 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 3616,5 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,04 euroa), kasvua 1152,0 prosenttia.
 • Katsauskauden osakekohtainen tulos sisältää Tanskan liiketoiminnassa tehdyn 2,1 miljoonan euron kauppahinnan oikaisun.

LOKA–JOULUKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa (67,6 miljoonaa euroa), kasvua 11,2 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa), kasvua 55,4 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 9,3 % (6,7 %), kasvua 39,8 prosenttia.
 • Tilikauden tulos oli 4,9 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), kasvua 90,4 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,16 euroa), kasvua 28,2 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa (67,6 miljoonaa euroa), kasvua 11,1 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), kasvua 466,6 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 8,6 % (1,7 %), kasvua 409,9 prosenttia.
 • Katsauskauden liikevoitto sisältää noin 0,3 miljoonaa euroa Tanskan liiketoimintojen alaskirjauksia.
 • Tilikauden tulos oli 4,3 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa), kasvua 567,5 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,05 euroa), kasvua 235,3 prosenttia.

YHTEENVETO

Konsernin tammi–joulukuun 2019 tulokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat henkilöstövuokrausliiketoiminnasta luopuminen, ravintolaportfolion tervehdyttämisohjelman eteneminen ja lyhyen aikavälin kannattavuusohjelmien loppuun saattaminen, uudet ravintola-avaukset ja konseptiuudistukset sekä investoinnit kansainväliseen liiketoimintaan.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotolla on 1,8 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tammi–joulukuun 2019 tulokseen. Katsauskauden osakekohtaiseen tulokseen vaikutti Tanskan liiketoiminnassa tehty 2,1 miljoonan euron kauppahinnan oikaisu koskien Kööpenhaminan lentokentän The Bird -ravintolainvestointia. Katsauskauden liikevoittoon vaikutti kyseisen ravintolan alasajosta aiheutunut alaskirjaus, noin 0,3 miljoonaa euroa.

Loka–joulukuun 2019 tulos ravintolaliiketoiminnassa ei ollut täysin yhtiön tavoitteiden mukainen. Ravintoloiden joulumyynti ei käynnistynyt täysin odotetunlaisesti: lokakuu jäi hieman tavoitteista ja marras–joulukuun myynti oli hieman takapainotteista. Loppuvuoden 2019 aikana myyntiorganisaatiota uudistettiin, dynaamista hinnoittelua parannettiin ja myyntitoimintoja tehostettiin.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona, ja se sisältyy tilinpäätöstiedotteessa konsernin (jatkuvat ja lopetetut toiminnot) lukuihin. Vuoden 2018 vertailutiedot on oikaistu tuloslaskelman, rahavirtalaskelman ja tunnuslukujen osalta. Syyskuusta 2019 alkaen konsernilla on ollut yksi liiketoimintasegmentti eli ravintolaliiketoiminta.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

Vuosi 2019 oli menestys monella mittarilla. Saimme oikeilla strategisilla valinnoilla ja ennen kaikkea henkilöstömme kovalla työllä käännettyä operatiivisen toimintamme kannattavuuden hyvälle tasolle.

Kotimaassa toteutimme Royal Ravintolat -yrityskaupan integraation ja tavoitellut synergiat täysimääräisesti, trimmasimme ravintolaportfoliomme kestävämpään muotoon ja aloitimme rakentamaan pohjaa tulevaisuuden kasvulle. Kansainvälisessä liiketoiminnassa tarkensimme tekemistämme Tanskassa, keskittyen loppuvuonna kasvun sijasta kannattavuuteen ja avasimme menestyksekkäästi uuden markkinan Norjaan tehdyllä yritysostolla.

Keskitymme jatkossa sataprosenttisesti ydinliiketoimintamme kehittämiseen ja arvonluontiin. Tämän mahdollistaaksemme luovuimme henkilöstövuokrausliiketoiminnasta ja siirryimme luomaan yhtiöllemme omistaja-arvoa tulevaisuudessa henkilöstöpalvelualan toiseksi suurimman yhtiön, Eezy Oyj:n, suurimpana osakkeenomistajana. Omistuksemme Eezy-yhtiössä oli vuoden 2019 lopussa lähes 50 miljoonan euron arvoinen.

Ravintolaliiketoiminnan viimeinen kvartaali oli kohtalaisen hyvä. Operatiivinen toimintamallimme on tuonut toivottua kulujoustoa kysynnän vaihteluun, mutta myynnillisesti emme pystyneet vielä hyödyntämään koko potentiaaliamme yritysasiakkaissa ja konsernin tuomassa mittakaavassa. Viimeisellä kvartaalilla uudelleen järjestelimme myynti- ja markkinointiorganisaatiotamme ja investoimme vahvasti uusiin digitaalisiin järjestelmiin, joiden uskomme tuottavan orgaanista kasvua vuoden 2020 aikana.

Eezy-järjestelyn, parantuneen kannattavuutemme ja vahvan rahavirtamme ansiosta pääsimme vuoden 2019 toisella puoliskolla uudelleenrahoittamaan toimintaamme kestävämmillä rahoitussopimuksilla ja ilmoitimme alkuvuodesta 2020 maksavamme keväällä 2019 otetun hybridilainan pois etuajassa. Nettovelkamme vähennettynä IFRS 16 -vuokrasopimusstandardin vaikutuksella oli tilikauden 2019 lopussa noin 105 miljoonaa euroa.

Katson vuoteen 2020 luottavaisin mielin. Lähtökohdat uuteen vuoteen ovat huomattavasti vahvemmat kuin vuosi sitten. Kotimaan ravintolaliiketoiminta performoi jo nyt hyvin, vaikka potentiaalia parantaa erityisesti modernin myynnin ja markkinoinnin saralla on paljon. Sitoutunut henkilökuntamme on käynyt läpi kovan muutosprosessin ja pystyy tänä vuonna keskittymään vapaammin itse asiaan – laadukkaaseen asiakaskokemukseen. Kansainvälisesti meillä on kaksi eri työkenttää: toistaa Suomessa läpikäyty suunnanmuutos Tanskassa ja kiihdyttää kannattavaa kasvua Norjassa.

Osoituksena menestyksekkäästä vuodesta ja taloudellisen asemamme vahvistumisesta yhtiömme hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 ylimääräisen osingon maksamista. Vaikka talouden näkymät sekä globaalit ilmiöt tuovat toimintaympäristöön epävarmuutta, usko ja luottamus operatiivisen toimintamme kestävään kehitykseen on vahva, ja se heijastuu myös johdon päivitetyssä ohjeistuksessa vuoden 2020 tunnuslukuihin.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (5.3.2020 alkaen):

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2020 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin noin 7,5 prosenttia.

Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

AVAINLUKUJA

 
    
NoHo Partners -konserni yhteensä    
(1000 euroa)1.10.-31.12.20191.10.-31.12.2018 1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
(Jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
    
Liikevaihto75 17867 628272 820209 627
Liikevoitto7 0194 51630 55115 658
Liikevoitto, %9,3 %6,7 %11,2 %7,5 %
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille4 2362 85246 1284 581
Tulos määräysvallattomille omistajille657-2811 547-350
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos (euroa)0,200,231,100,77
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa)0,200,162,360,26
Korolliset nettovelat, €  266 691138 500
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €  105 391 
Nettovelkaantumisaste, %  194,6 %184,3 %
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %  75,9 % 
Omavaraisuusaste, %  29,1 %24,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  8,4 %5,2 %
Oikaistut nettorahoituskulut1 9801 3897 1662 478
Materiaalikate, %75,6 %75,6 %74,3 %74,0 %
Henkilöstökulut, %27,0 %33,2 %30,5 %32,1 %


RAVINTOLALIIKETOIMINTA
(Vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot)
    
(1000 euroa)1.10.-31.12.20191.10.-31.12.2018 1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
Liikevaihto75 17867 650272 912209 725
Liikevoitto6 4701 14218 3892 229
Liikevoitto, %8,6 %1,7 %6,7 %1,1 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille4 2364 27022 30013 892


RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT    
 
1.10.-31.12.2019

1.10.-31.12.2018

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018
Ruokaravintolat    
Liikevaihto (MEUR)28,329,7107,586,7
Osuus kokonaisliikevaihdosta37,7 %43,8 %39,4 %41,3 %
Liikevaihdon muutos-4,5 % 24,0 % 
Yksiköt, lkm75797579
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,380,381,431,10
     
Viihderavintolat    
Liikevaihto (MEUR)23,424,188,583,9
Osuus kokonaisliikevaihdosta31,2 %35,6 %32,4 %40,0 %
Liikevaihdon muutos-2,6 % 5,6 % 
Yksiköt, lkm65696569
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,360,351,361,22
     
Fast casual -ravintolat    
Liikevaihto (MEUR)8,38,633,626,7
Osuus kokonaisliikevaihdosta11,1 %12,7 %12,3 %12,7 %
Liikevaihdon muutos-2,8 % 25,6 % 
Yksiköt, lkm48494849
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,170,170,700,55
     
Kansainväliset ravintolat    
Liikevaihto (MEUR)15,15,443,312,4
Osuus kokonaisliikevaihdosta20,1 %7,9 %15,9 %5,9 %
Liikevaihdon muutos181,3 % 248,3 % 
Yksiköt, lkm37183718
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,410,301,170,69

OSINKO

NoHo Partners Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 120 632 298,64 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on 52 890 302,63 euroa.

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 22.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,40 euroa (0,34) osaketta kohden. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 7.5.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 24.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 12.11.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 2.11.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,15 euron lisäosinko osaketta kohden. Lisäosinko ehdotetaan maksettavaksi 7.5.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 24.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 19 008 690 osaketta, jota vastaava osingon ja lisäosingon kokonaismäärä on 10 454 779,50 euroa.

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–joulukuussa 2019 oli 57,3 miljoonaa euroa (18,7 miljoonaa euroa).

Kuluneen katsauskauden aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat uudet ravintola-avaukset Suomessa, yritysostot Suomessa ja Norjassa sekä ravintolakonseptien uudistus- ja muutostyöt.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 75,9 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 105,4 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 161,3 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat joulukuun 2019 lopussa 266,7 miljoonaa euroa (138,5 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–joulukuussa 2019 olivat 7,2 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 29,1 % (24,6 %) ja nettovelkaantumisaste 194,6 % (184,3 %).

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ:

 • Tilinpäätöstiedotteessa henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Ks. tarkemmin tilinpäätöstiedotteen liitetieto 3.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloittaa vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina. Tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Tilinpäätöstiedotteessa konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • Syyskuusta 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteista on tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

NOHO PARTNERS OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2020

NoHo Partners -konsernin toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 13. Vuoden 2020 taloudelliset katsaukset julkaistaan seuraavasti:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta tiistaina 12.5.2020 klo 8.15
puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta tiistaina 11.8.2020 klo 8.15
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta tiistaina 10.11.2020 klo 8.15

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.4.2020 Tampereella. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 13.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään torstaina 5.3.2020 klo 10.00 alkaen ravintola Salutorgetissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 15, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström käy läpi vuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat, tuloksen sekä kertoo tulevaisuuden näkymistä.

Tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2019-q4-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden 2019 tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 5.3.2020

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Tilinpäätöstiedote 2019

Lisätietoja:                                                                                           
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, puh. +358 40 721 5655
                                                                                                            
NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi