8.8.2023
Pörssitiedotteet

NoHo Partners Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Markkinaa nopeampi kannattava kasvu jatkui

NoHo Partners Oyj

Puolivuosikatsaus 8.8.2023 klo 8.00

NoHo Partners Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Markkinaa nopeampi kannattava kasvu jatkui

HUHTI–KESÄKUU 2023 LYHYESTI

  Liikevaihto oli 93,3 (90,2) miljoonaa euroa ja kasvoi 3,5 prosenttia.

  Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä kirjattiin takautuvasti ensimmäiselle vuosineljän­nek­selle kohdistuvia, koronasulkuun liittyviä, valtioiden tukia 4,8 miljoonan euron edestä.

  Operatiivinen käyttökate oli 12,6 (18,3, valtioiden tuilla oikaistuna 13,5*) miljoonaa euroa ja laski 31,1 prosenttia. 

  Liikevoitto oli 10,7 (16,1, valtioiden tuilla oikaistuna 11,4*) miljoonaa euroa ja laski 33,3 prosenttia. 

  Liikevoitto-% oli 11,5 (17,9, valtioiden tuilla oikaistuna 12,6*) prosenttia. 

  Tulos oli 4,1 (10,5, valtioiden tuilla oikaistuna 5,8*) miljoonaa euroa ja laski 61,0 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeen kurssimuutoksella ja vertailukauteen kohdistuvilla valtioiden tuilla oikaistu tulos oli 5,9 (6,6) miljoonaa euroa.

  Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,45, valtioiden tuilla oikaistuna 0,21*) euroa ja laski 63,2 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja vertailukauteen kohdistuvilla valtioiden tuilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,25) euroa.

 

TAMMI–KESÄKUU 2023 LYHYESTI

  Liikevaihto oli 169,2 (138,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 22,0 prosenttia.

  Operatiivinen käyttökate oli 20,7 (19,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 6,8 prosenttia. 

  Liikevoitto oli 16,7 (14,8) miljoonaa euroa ja kasvoi 12,6 prosenttia. 

  Liikevoitto-% oli 9,9 (10,7) prosenttia. 

  Tulos oli 6,6 (7,0) miljoonaa euroa ja laski 6,1 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeen kurssimuutoksella oikaistu tulos oli 7,7 (7,8) miljoonaa euroa.

  Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,27) euroa ja laski 4,8 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,31 (0,29) euroa.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

* Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä kirjattiin takautuvasti ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistuvia, koronasulkuun liittyviä, valtioiden tukia 4,8 miljoonan euron edestä. Näistä oikaistuna vertailukauden operatiivinen käyttökate oli 13,5 miljoonaa euroa, liikevoitto 11,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto-% 12,6 prosenttia. Oikaisu kohdistuu ainoastaan vuoden 2022 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen välille eikä sillä ole vaikutusta vertailukauden ensimmäisen vuosipuoliskon kumulatiiviseen tulokseen.  

 

AVAINLUKUJA

milj. euroa

Q2

2023

Q2

2022 *

Muutos,

%

Q1–Q2

2023

Q1–Q2

2022

Muutos,

%

Q1–Q4

2022

Liikevaihto

93,3

90,2

3,5

169,2

138,7

22,0

312,8

Operatiivinen käyttökate

12,6

18,3

-31,1

20,7

19,4

6,8

41,6

Liikevoitto

10,7

16,1

-33,3

16,7

14,8

12,6

31,6

Liikevoitto, %

11,5

17,9

 

9,9

10,7

 

10,1

Tilikauden tulos

4,1

10,5

-61,0

6,6

7,0

-6,1

4,9

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, euroa

0,17

0,45

-63,2

0,26

0,27

-4,8

0,07

Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

0,25

0,49

-48,8

0,31

0,29

6,7

0,56

Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta

 

 

 

122,9

126,9

-3,1

121,0

Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %

 

 

 

147,5

138,7

 

135,1

Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen ilman IFRS 16 -vaikutusta

 

 

 

2,9

3,5

 

2,9

Oikaistu omavaraisuusaste, %

 

 

 

25,9

29,5

 

29,1

Materiaalikate, %

75,4

75,1

 

75,3

74,8

 

75,3

Henkilöstökulu, %

32,7

31,9

 

32,9

34,0

 

33,2

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

TULOSOHJEISTUS 6.7.2023 ALKAEN

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 380 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Aiempi tulosohjeistus (16.2.2023 alkaen):

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä yli 350 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

STRATEGIAKAUDEN 2022-2024 TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö pitkän aikavälin ohjeistus kuuluu seuraavasti:

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Yhtiö tulee saavuttamaan vuonna 2024 päättyvälle strategiakaudelle määritellyt tavoitteet etuajassa. Yhtiö tulee päivittämään pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024-2026 ja julkaisemaan ne vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat parantuneet viime vuosista pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta näkymiä ja kuluttajien luottamusta heikentävät edelleen epävarma geopoliittinen tilanne, kuluttajien ostovoiman heikkeneminen sekä yleinen kustannustason nousu. Yhtiö jatkaa aktiivisia toimenpiteitä markkinatilanteen nopeisiinkin muutoksiin varautumiseksi seuraamalla aktiivisesti operatiivista tehokkuutta ja hinnoittelua, keskittämällä hankintasopimuksia sekä käymällä säännöllistä vuoropuhelua tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakaskysynnän arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2023.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä kausiluonteisuudesta johtuen vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Ravintolapalveluiden kysyntä on tavanomaisesti vähemmän altis suhdanteille kuin muut palvelu- tai vähittäiskaupan toimialat. Yhtiön koko yhdessä laajan portfolion kanssa suojaa sitä voimakkaimmilta suhdannevaihteluilta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toinen vuosineljännes jatkoi hyvin alkanutta vuotta liikevoittomarginaalin ollessa 11,5 prosenttia. Samalla ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittomarginaali nousi noin 10 prosenttiin. Olen erityisen tyytyväinen saavutettuun kannattavuustasoomme poikkeuksellisten kustannuspaineiden ja heikentyneen kuluttajan ostovoiman ristiaallokossa. Suomen liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus ja kassavirta jatkoivat erinomaisella tasolla ja mahdollistavat tulevaisuuden kasvuinvestoinnit sekä kasvavan osingon maksun. Olen myös tyytyväinen kansainvälisessä liiketoiminnassa saavutettuun kannattavuuden tasonnostoon. Tämän liiketoimintasegmentin ollessa vielä voimakkaassa kasvu- ja kehitysvaiheessa pidän saavutettua 8 prosentin liikevoittomarginaalia erittäin hyvänä tuloksena.

Hyvän kannattavuuskehityksen ja vahvan kassavirran tukemana siirryttiin takaisin yritysostovetoiseen kasvuun. Katsauskaudella toteutettiin kolmen helsinkiläisen yökerhon sekä Saunaravintola Kuuman hankinnat ja julkistettiin Sushibar + Wine -ketjun hankinta. Sushibar + Wine liittyy osaksi konsernia kolmannella vuosineljänneksellä. Näiden yritysostojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 17 miljoonaa euroa. Katsauskauden jälkeen kerrottiin myös uudesta aluevaltauksesta Euroopan kasvavaan premium-hampurilaismarkkinaan ja Better Burger Society -yhtiön perustamisesta yhteistyössä pääomasijoittajan kanssa. Yhtiön päänavauksena julkistettiin sveitsiläisen Holy Cow! -hampurilaisketjun osto sekä strategia kasvaa ja laajentua paikallisten johtavien hampurilaisbrändien hankinnoilla Euroopan markkinoilla. Pidän tätä lupaavana ja tuottavana arvonlisäyksenä yhtiön osakkeenomistajille.

Vahvistunut tase ja liiketoiminnan tuottama vahva kassavirta mahdollistivat paluun osingonmaksajaksi sekä useiden strategian mukaisten kasvuinvestointien toteuttamisen tavoitteiden mukaisen velkaantumisen asettamissa rajoissa.

Kuluttajakysyntä on pysynyt hyvällä tasolla koko alkuvuoden ja myös toisella neljänneksellä ravintolapalveluiden kulutus jatkui viime vuoden tasolla. Omassa ravintolaportfoliossa asiakasmäärät pysyivät vakaina kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ruokaravintoloissa keskiostos on hieman noussut inflaation myötä, ja viihde- sekä yöravintoloissa näemme vastaavasti pientä laskua kuluttajien rahankäytössä. Arvioimme kuluttajan ostovoimaan kohdistuvan paineen jatkuvan vuoden toisella puoliskolla. Tähän pyritään vastaamaan keskittymällä korkeatasoiseen asiakaskokemukseen ja hyvään hinta-laatusuhteeseen läpi portfolion.

Taloudellista ohjeistusta vuodelle 2023 nostettiin 6.7. hyvin sujuneen alkuvuoden ja Sveitsissä toteutetun yrityskaupan myötä. Liiketoiminnan hyvän kehityksen myötä vuonna 2024 päättyvälle strategiakaudelle määritellyt tavoitteet saavutetaan etuajassa. Olemme aloittaneet seuraavan strategiakauden suunnittelun ja julkaisemme sen myötä uudet pitkän aikavälin tavoitteet 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Aku Vikström
toimitusjohtaja

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

NoHo Partnersin kasvustrategia keskittyy kolmeen alueeseen:

          Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin (50 miljoonan euron kasvutavoite) 

          Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen Suomessa (30 miljoonan euron kasvutavoite)

          Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet (30 miljoonan euron kasvutavoite)

Yhtiön strategian ydin on edelleen kannattavassa kasvussa, joka asettaa yritysostokohteille selkeät raamit. Kannattavuutta ei tulla uhraamaan liian aggressiivisen kasvun tieltä.

Norjassa yhtiö on voimakkaan kasvuvaiheen jälkeen keskittynyt kannattavuuden kehittämiseen ja ravintolaportfolion optimointiin. Norjan kannattavuus on nyt hyvällä tasolla ja painopistettä tullaan siirtämään jälleen yritysostovetoiseen kasvuun.

Friends & Brgrs -ketjun laajentuminen etenee hyvässä aikataulussa ja erittäin kannattavasti. Toisella vuosineljänneksellä ketju laajentui kahdella uudella ravintolalla, joista toinen avattiin Tampereelle ja toinen Joensuuhun. Katsauskauden jälkeen NoHo Partners tiedotti, että Friends & Brgrs siirtyy osaksi yhdessä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa perustettavaa Better Burger Society -yhtiötä, jonka tavoitteena on johtava asema Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla. Better Burger Societyn ensimmäinen yritysostokohde on sveitsiläinen hampurilaisketju Holy Cow!. Keskittämällä ketjuuntuva brändiliiketoiminta yhteen erillisyhtiöön NoHo Partners pystyy tehokkaammin laajentamaan premium-hampurilaisliiketoimintaansa Euroopan isoille markkinoille.

Strategiakauden aikana tehtyjen suurten ja kannattavien kaupunkihankkeiden viimeinen vaihe tulee täytäntöön toisella vuosipuoliskolla, kun Messukeskuksen ravintolatoiminnot siirtyvät NoHo Partnersille 1.7.2023 alkaen ja Helsingin Kulttuurikasarmi aukeaa neljän uuden ravintolan myötä marraskuussa 2023.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti–kesäkuussa 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 93,3 (90,2) miljoonaan euroon, mikä merkitsee markkinaa nopeampaa kasvua (lähde: Nordean Kuluttajamittari). Operatiivinen käyttökate oli 12,6 (18,3) miljoonaa euroa ja laski 31,1 prosenttia. Liikevoitto oli 10,7 (16,1) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 11,5 (17,9) prosenttia. Tulos huhti–kesäkuussa oli 4,1 (10,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä kirjattiin takautuvasti ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistuvia, koronasulkuun liittyviä, valtioiden tukia 4,8 miljoonan euron edestä. Näistä oikaistuna vertailukauden operatiivinen käyttökate oli 13,5 miljoonaa euroa, liikevoitto 11,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto-% 12,6 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeen kurssimuutoksella ja vertailukauteen kohdistuvilla valtioiden tuilla oikaistu tulos oli 5,9 (6,6) miljoonaa euroa. 

Tammi–kesäkuussa 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 22,0 prosenttia 169,2 (138,7) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate kasvoi 6,8 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 20,7 (19,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 16,7 (14,8) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9,9 (10,7) prosenttia. Kauden tulos oli 6,6 (7,0) miljoonaa euroa. Eezy Oyj:n osakkeen kurssimuutoksella oikaistu tulos oli 7,7 (7,8) miljoonaa euroa.

Yhtiö onnistui tasapainottamaan inflaation vaikutuksia liiketoimintaansa keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä hinnankorotuksilla, eikä yleinen hinnannousu olennaisesti vaikuttanut materiaalikatteeseen. Toimialan työvoimapulasta huolimatta yhtiö onnistui myös rekrytoinneissa ja resursoinnissa, ja liikevaihdon kasvun sekä tehokkaan operatiivisen ohjauksen myötä henkilöstökulut ovat pysyneet kilpailukykyisellä tasolla.

SUOMEN LIIKETOIMINTA 

milj. euroa

Q2

2023

Q2

2022*

Q1–Q2

2023

Q1–Q2

2022

Q1–Q4

2022

Liikevaihto

77,4

72,9

138,9

110,2

251,2

Operatiivinen käyttökate

10,8

15,9

17,3

15,1

34,8

Liikevoitto

9,5

14,6

14,6

12,2

28,2

Liikevoitto, %

12,3

20,0

10,5

11,1

11,2

Materiaalikate, %

75,3

75,1

75,0

74,6

75,3

Henkilöstökulu, %

32,5

31,5

32,8

33,2

32,8

 

* Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä kirjattiin takautuvasti ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistuvia, koronasulkuun liittyviä, valtion tukia 4,3 miljoonan euron edestä. Näistä oikaistuna segmentin vertailukauden operatiivinen käyttökate oli 11,6 miljoonaa euroa, liikevoitto 10,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto-% 14,1 prosenttia. Oikaisu kohdistuu ainoastaan vuoden 2022 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen välille eikä sillä ole vaikutusta vertailukauden ensimmäisen vuosipuoliskon kumulatiiviseen tulokseen.

 

Huhti–kesäkuussa 2023 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 6,2 prosenttia 77,4 (72,9) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 10,8 (15,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto huhti–kesäkuussa oli 9,5 (14,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 12,3 (20,0) prosenttia.

Tammi–kesäkuussa 2023 liikevaihto kasvoi 26,1 prosenttia 138,9 (110,2) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 17,3 (15,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 14,6 (12,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,5 (11,1) prosenttia.

Muutokset ravintolakannassa huhti–kesäkuussa 2023

          Apollo Live Club, Maxine ja Kaivohuone, Helsinki (uusi)

          Kirsikka, Helsinki (uusi)

          Friends & Brgrs, Joensuu ja Tampere (uusi)

          Saunaravintola Kuuma, Tampere (uusi)

          Hanko Aasia, Jyväskylä (konseptimuutos)

          Pigs and chicks, Tampere (suljettu)

 

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 

milj. euroa

Q2

2023

Q2

2022*

Q1–Q2

2023

Q1–Q2

2022

Q1–Q4

2022

Liikevaihto

15,9

17,3

30,3

28,5

61,6

Operatiivinen käyttökate

1,9

2,4

3,5

4,3

6,8

Liikevoitto

1,2

1,5

2,1

2,6

3,4

Liikevoitto, %

7,8

8,9

6,8

9,1

5,5

Materiaalikate, %

76,0

75,1

76,2

75,6

75,3

Henkilöstökulu, %

33,7

33,5

33,8

37,1

35,1

 

* Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä kirjattiin takautuvasti ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistuvia, koronasulkuun liittyviä, valtioiden tukia 0,4 miljoonan euron edestä. Näistä oikaistuna segmentin vertailukauden operatiivinen käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa, liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto-% 6,2 prosenttia. Oikaisu kohdistuu ainoastaan vuoden 2022 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen välille eikä sillä ole vaikutusta vertailukauden ensimmäisen vuosipuoliskon kumulatiiviseen tulokseen.

 

Huhti–kesäkuussa 2023 liikevaihto laski 8,1 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 15,9 (17,3) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 1,9 (2,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,2 (1,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,8 (8,9) prosenttia. Huhti–kesäkuussa 2023 Norjan kruunumääräinen liikevaihto oli 113 (111) miljoonaa kruunua, kasvua 1,1 prosenttia vertailukaudesta. Konserniin kirjattava Norjan euromääräinen liikevaihto laski kuitenkin 1,4 miljoonaa euroa johtuen Norjan kruunun merkittävästä heikentymisestä suhteessa euroon.

Tammi–kesäkuussa 2023 liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 30,3 (28,5) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 3,5 (4,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,1 (2,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 6,8 (9,1) prosenttia.

Muutokset ravintolakannassa huhti–kesäkuussa 2023

       Luca Østerbro, Kööpenhamina (suljettu)

       Cocks & Cows Amager, Kööpenhamina (suljettu)

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

SUOMEN LIIKETOIMINTA

Q2

2023

Q2

2022

Q1–Q2

2023

Q1–Q2

2022

Q1–Q4

2022

Ruokaravintolat

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

33,8

32,2

62,3

49,4

112,2

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

36,2

35,7

36,8

35,6

35,9

  Liikevaihdon muutos, %

4,7

-

26,0

-

54,4

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

91

92

91

92

93

 

 

 

 

 

 

Viihderavintolat

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

31,3

29,9

52,3

41,3

97,2

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

33,6

33,1

30,9

29,8

31,1

  Liikevaihdon muutos, %

4,9

-

26,7

-

91,9

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

74

71

74

71

71

 

 

 

 

 

 

Fast food -ravintolat

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

12,3

10,8

24,3

19,4

41,9

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

13,2

12,0

14,3

14,0

13,4

  Liikevaihdon muutos, %

14,3

-

24,9

-

20,6

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

54

48

54

48

52

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto yhteensä, milj. euroa

77,4

72,9

138,9

110,2

251,2

 

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA

Q2

2023

Q2

2022

Q1–Q2

2023

Q1–Q2

2022

Q1–Q4

2022

Norja

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

9,7

11,1

18,6

19,0

39,7

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

10,3

12,3

11,0

13,7

12,7

  Liikevaihdon muutos, %

-13,2

-

-1,8

-

136,1

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

21

21

21

21

21

 

 

 

 

 

 

Tanska

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

6,2

6,2

11,7

9,5

21,9

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

6,7

6,9

6,9

6,9

7,0

  Liikevaihdon muutos, %

1,0

-

22,7

-

95,3

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

17

19

17

19

19

Liikevaihto yhteensä, milj. euroa

15,9

17,3

30,3

28,5

61,6

 

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–kesäkuussa oli 32,2 (32,3) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 40,2 miljoonaa euroa ja käyttöpääoman muutos 0,6 miljoonaa euroa.

Investointien nettorahavirta tammi–kesäkuussa oli -7,1 (-1,7) miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuun investoinnit Suomessa sisältävät muun muassa neljän Friends & Brgrs -ravintolan avaukset, yhdeksän Hanko Sushi -ravintolan konseptimuutokset Hanko Aasia -ravintoloiksi sekä Saunaravintola Kuuman omistavan Lumo Laukontori Oy:n osakekaupan. Tammi–kesäkuussa 2022 investointien nettorahavirta sisälsi 4,2 miljoonaa euroa myytäväksi luokiteltujen Eezy Oyj:n osakkeiden myymisestä syntynyttä positiivista rahavirtaa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -23,8 (-33,4) miljoonaa euroa, mikä sisältää muun muassa 16,5 miljoonaa euroa IFRS 16 mukaisia vuokravelkojen maksuja, 5,4 miljoonaa euroa osinkojen maksuja ja 6,3 miljoonaa euroa rahoituslaitoslainojen lainanlyhennyksiä.

Konsernin korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta kasvoivat tammi–kesäkuun aikana -1,9 miljoonaa euroa ja olivat katsauskauden lopussa 122,9 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta kasvoi tilikauden alun 135,1 prosentista 147,5 prosenttiin.

Oikaistut nettorahoituskulut ilman myytäviin varoihin luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta kirjattua kulua olivat tammi–kesäkuussa 7,1 (6,1) miljoonaa euroa. Oikaistuihin nettorahoituskuluihin sisältyviä IFRS 16 -korkokuluja on tammi–kesäkuulta kirjattu yhteensä 3,9 (3,6) miljoonaa euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

NoHo Partners ostaa Sveitsin johtavan premium-hampurilaisketju Holy Cow!:n yhteistyössä Intera Partnersin kanssa

6.7.2023 NoHo Partners tiedotti perustaneensa yhdessä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa Better Burger Society -yhtiön, jonka tavoitteena on johtava asema Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla. Osana järjestelyä Noho Partners sijoittaa omistamansa Friends & Brgrs:n osakkeet perustettavaan yhtiöön. Better Burger Societyn ensimmäinen yritysostokohde on sveitsiläinen premium-hampurilaisketju Holy Cow!. Transaktion arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen

6.7.2023 NoHo Partners tiedotti nostavansa vuoden 2023 tulosohjeistustaan liikevaihdon osalta liittyen yllä mainittuun Holy Cow! -yrityskauppaan. Uuden tulosohjeistuksen mukaisesti NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 380 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Heinäkuussa 2023 konsernin liikevaihto oli noin 30,4 miljoonaa euroa

NoHo Partnersin liikevaihto heinäkuussa 2023 oli noin 30,4 (29,3) miljoonaa euroa ja kasvoi 4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

NoHo Partners julkaisee osavuosikatsausten yhteydessä alkaneen kvartaalin ensimmäisen kuukauden konsernitason liikevaihtotiedot. Tavoitteena on palvella sijoittajia paremmin ajantasaisella ja läpinäkyvällä sijoittajaviestinnällä.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään 8.8.2023. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella, 8.8.2023

NOHO PARTNERS OYJ 
Hallitus

Lisätietoja: 

Aku Vikström, toimitusjohtaja, yhteydenotot puh. 050 413 8158 
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655 
Jarno Vilponen, talousjohtaja, puh. 040 721 9376