9.8.2022
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2022: Yhtiön historian paras vuosineljännes – liikevaihto ja kannattavuus ennätystasolla

NoHo Partners Oyj

PUOLIVUOSIKATSAUS 9.8.2022 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2022

Yhtiön historian paras vuosineljännes – liikevaihto ja kannattavuus ennätystasolla

HUHTI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI

Koko konserni

• Liikevaihto oli 90,2 milj. euroa (34,5 milj. euroa), kasvua 161,5 %.
• Liikevoitto oli 16,1 milj. euroa (-1,8 milj. euroa), kasvua 991,2 %.
• Liikevoitto-% oli 17,9 % (-5,2 %).
• Tilikauden tulos oli 10,5 milj. euroa (-4,3 milj. euroa), kasvua 347,4 %.
• Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (-0,18 euroa), kasvua 349,0 %.
• Operatiivinen käyttökate oli 18,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa), kasvua 2 533,4 %.

TAMMI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI

Koko konserni

• Liikevaihto oli 138,7 milj. euroa (54,7 milj. euroa), kasvua 153,8 %.
• Liikevoitto oli 14,8 milj. euroa (-11,5 milj. euroa), kasvua 228,4 %.
• Liikevoitto-% oli 10,7 % (-21,1 %).
• Tilikauden tulos oli 7,0 milj. euroa (-15,0 milj. euroa), kasvua 146,5 %.
• Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (-0,67 euroa), kasvua 140,8 %.
• Operatiivinen käyttökate oli 19,4 milj. euroa (-6,0 milj. euroa), kasvua 422,7 %.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

AVAINLUKUJA        
NoHo Partners
-konserni yhteensä
 
       
(milj. euroa)1.4.-
30.6.2022
 
1.4.-
30.6.2021
 
Muutos 1.1.-
30.6.2022
 
1.1.-
30.6.2021
 
Muutos 1.1.-
31.12.2021
 
Liikevaihto 90,2 34,5 161,5 % 138,7 54,7 153,8 % 186,1 
Operatiivinen käyttökate 18,3 0,7 2 533,4 % 19,4 -6,0 422,7 % 11,3 
Liikevoitto 16,1 -1,8 991,2 % 14,8 -11,5 228,4 % -0,9 
Liikevoitto, % 17,9 % -5,2 %  10,7 % -21,1 %  -0,5 % 
Tilikauden tulos 10,5 -4,3 347,4 % 7,0 -15,0 146,5 % -10,3 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa) 0,45 -0,18 349,0 % 0,27        -0,67 140,8 % -0,55 
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta    126,9 163,7 -22,5 % 151,9 
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %    138,7 % 231,3 %  203,1 % 
Materiaalikate, % 75,1 % 74,0 %  74,8 % 72,8 %  74,4 % 
Henkilöstökulut, % 31,9 % 37,0 %  34,0 % 41,2 %  36,0 % 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tulosohjeistus 22.6.2022 alkaen:

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Yhtiö antoi kesäkuulta 2022 viimeisen kuukausitason raporttinsa liiketoimintansa kehittymisestä. Jatkossa yhtiö raportoi liiketoimintansa kehittymisestä ja julkaisee taloudelliset tietonsa kvartaaleittain.

Aiempi tulosohjeistus (10.5.2022):

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 7 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

Konserni tulee tarkentamaan seuraavan tilikauden arviota vuosittain tilinpäätöstiedotteen julkaisun yhteydessä. Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä kuukausitasolla vuoden 2022 toisen kvartaalin ajan.

Markkinat

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan, markkinaan ja koko ravintola-alaan. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö toimi erittäin rajoitetussa tai suljetussa toimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Rajoitusten purkauduttua yksityinen kulutus ravintoloissa palautui nopeasti, ja kysyntä toisella neljänneksellä on ollut vahvaa markkinan normalisoituessa. Yritys- ja tapahtumamyynti on palautunut asteittain.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat parantuneet pandemian lievennyttyä, mutta näkymiä ja kuluttajien luottamusta ovat heikentäneet epävarma geopoliittinen tilanne sekä yleinen kustannustason nousu. Yhtiö jatkaa aktiivisia toimenpiteitä varautuakseen markkinatilanteen nopeisiinkin muutoksiin operatiivisen tehokkuuden ja hinnoittelupisteiden aktiivisella seurannalla, keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä säännöllisellä vuoropuhelulla tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Markkinan epävarmuuksista huolimatta yhtiö arvioi ravintolapalvelujen kysynnän pysyvän edelleen hyvällä tasolla loppuvuonna 2022.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2022 toinen neljännes oli ensimmäinen yhtiön markkina-alueilla liiketoimintarajoituksista vapaa ajanjakso sitten vuoden 2019. Viimeisen kahden vuoden aikana tehdyt toimenpiteet ravintolaportfolion kehittämiseksi ja kulurakenteen parantamiseksi näkyvät nyt täysimääräisesti kysynnän ja volyymin kasvaessa. Kaikki keskeiset tunnusluvut ovat koronakriisiä korkeammalla tasolla. Vuosineljänneksen suhteellinen kannattavuus oli korkea 17,9 %. Tämä luku sisältää katsauskaudelle kirjatun Suomen valtion maksaman korvauksen tammi–helmikuuta koskeneista liiketoimintarajoituksista, yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Ilman tätä korvausta liikevoittoprosentti oli toisella vuosineljänneksellä kautta aikojen korkein 13,1 %.

Erinomaisen kannattavuuskehityksen taustalla on hyvän kuluttajakysynnän lisäksi määrätietoinen työ yksikkökannan kehittämiseksi. Olemme onnistuneet hyvin uusien konseptien avaamisessa ja poistaneet portfoliostamme heikommin kannattavia yksiköitä. Yksittäisinä isoina tekijöinä hyvässä kannattavuuskehityksessä olivat lisäksi hyvän startin jääkiekon SM-liigan pudotuspeleistä ja MM-kisoista saanut Nokia Arena, Tanskan liiketoiminnassa toteutettu käänne ja viihderavintoloiden kova kysyntä.

Yhtiön rahoitusasema on kehittynyt oikeaan suuntaan hyvän kasvun ja kannattavuuden vetämänä. Vahvan kassavirran tukemana yhtiö on lyhentänyt lainojaan etuajassa ja vahvistanut omaa pääomaa konvertoimalla korona-aikana otetun Tesi-lainan omaksi pääomaksi yli 10 miljoonan euron järjestelyssä, jossa yhtiöön sijoittivat suurimpien osakkeenomistajien lisäksi yhtiön johto sekä uudet hallituksen jäsenet. Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen on laskenut alle kertoimen 3,5, mikä yhtiön rahoitussopimuksen mukaisesti pienentää korkokuluja. Katsauskaudella rahoituseriin on kirjattu myytäviksi oleviin hyödykkeisiin luokitellun Eezyn osakkeisiin kohdistuva, kurssimuutoksista johtuva laskennallinen 0,8 miljoonan euron kulu.

Loppuvuoden näkymiä varjostavat talouden epävarmuudet ja kuluttajien ostovoimaan kohdistuvat paineet. Olemme onnistuneet alkuvuonna erittäin hyvin suojaamaan myyntikatetta ostosopimuksilla ja dynaamisella hinnoittelulla. Tämä antaa lisää puskuria ja liikkumatilaa hinnoitteluun ja markkinointiin erityisesti fast food -segmentissä. Vuoden viimeisen ja tärkeimmän neljänneksen osalta varaustilanne näyttää hyvältä, erityisesti viikonloppujen osalta. Yhtiö aloittaa syksyllä laajan rekrytointikampanjan, jonka tavoitteena on löytää uutta henkilökuntaa vastaamaan koko toimialaa koskevaan työvoimapulaan.

Katsauskauden aikana yhtiö on vahvistanut organisaatiotaan ja panostanut erityisesti kasvustrategian painopisteisiin luomalla fast food -liiketoimintaan keskittyvän organisaation sekä vahvistamalla maaorganisaatioita niin Tanskassa kuin Norjassa. Kahden vaikean vuoden jälkeen yhtiö sai toisella neljänneksellä lentävän lähdön ja paluun kannattavan kasvun radalle, jossa tavoitteena on 400 miljoonan euron liikevaihto ja 40 miljoonan euron liikevoitto vuoden 2024 loppuun mennessä.

Aku Vikström
toimitusjohtaja, NoHo Partners

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

COVID-19-pandemian lievennyttyä ja rajoitusten purkauduttua yhtiö on jatkanut kannattavan kasvun strategian toteuttamista.

Strategiset painopistealueet:
        • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin
        • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
        • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Tavoitteena on kiihdyttää kasvua Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin. Vuoden toisella neljänneksellä avattiin Wiigen-ravintola Oslon Aker Bryggeen.

Tavoitteena on skaalata noin 10 uutta Friends & Brgrs -ketjun ravintolaa vuositasolla. Tammi–heinäkuun 2022 aikana avattiin neljä uutta ketjun ravintolaa.

Suurten ja kannattavien kaupunkihankkeiden osalta Tampereen Nokia Arenan kapasiteetti oli täysimääräisesti käytössä SM-jääkiekon vilkkaassa pudotuspelikeväässä, ja erinomaisesti sujuneet MM-kisat toukokuussa tuottivat noin 5,7 miljoonan euron liikevaihdon.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

NoHo Partnersin liiketoiminta muodostuu 1.1.2022 alkaen kahdesta liiketoimintasegmentistä, jotka raportoidaan erikseen:

• Suomen liiketoiminta
• Kansainvälinen liiketoiminta

LIIKEVAIHTO JA TULOS

TAMMI–KESÄKUU 2022

Koko konserni

Toisella vuosineljänneksellä yhtiö harjoitti liiketoimintaansa rajoittamattomassa liiketoimintaympäristössä kaikissa toimintamaissaan. Konsernin liikevaihto huhti–kesäkuussa 2022 oli 90,2 miljoonaa euroa kasvaen 162 prosenttia vuoden 2021 vertailukaudesta ja 33 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailukaudesta. Tammi–kesäkuussa 2022 liikevaihto oli 138,7 miljoonaa euroa kasvaen 154 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja 15 prosenttia vuoden 2019 vertailukaudesta, huolimatta alkuvuoden rajoitetusta liiketoimintaympäristöstä.

Ravintolarajoitusten poistuminen näkyi toisella neljänneksellä vahvana asiakaskysyntänä ja liikevaihdon kasvuna. Kasvua vahvistivat patoutuneen kysynnän purkautuminen sekä yhtiön Suomen päämarkkina-alueilla Helsingissä ja Tampereella järjestetyt jääkiekon MM-kisat, joiden vaikutus yhtiön toukokuun liikevaihtoon oli noin 5,7 miljoonaa euroa.

Operatiivinen käyttökate huhti–kesäkuussa 2022 oli ennätysvahva: 18,3 miljoonaa euroa sisältäen 4,3 miljoonaa euroa takautuvasti vahvistunutta Suomen valtion tukea koskien tammi–helmikuun 2022 liiketoimintarajoituksia. Tammi–kesäkuussa 2022 operatiivinen käyttökate oli 19,4 miljoonaa euroa kasvaen 423 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta.

Myös liikevoitto huhti–kesäkuussa 2022 oli ennätyksellisellä tasolla ollen 16,1 miljoonaa euroa (17,9 %) ja Suomen valtion tuella oikaistuna 11,8 miljoonaa euroa (13,1 %). Tulos huhti–kesäkuussa 2022 oli 10,5 miljoonaa euroa 347 prosentin kasvulla viime vuoden vertailukauteen. Katsauskauden tulokseen vaikutti rahoituseriin kirjattu 0,8 miljoonan euron kulukirjaus johtuen myytäväksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta alle kirjanpitoarvon.

Tammi–kesäkuussa 2022 liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa (10,7 %) ja tulos 7,0 miljoonaa euroa 147 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan jaksoon.

Suomen liiketoiminta

Maaliskuussa rajoitusten purkauduttua kuluttajakysyntä elpyi voimakkaasti, ja se on ollut vahvaa koko toisen neljänneksen ajan. Yritys- ja tapahtumamyynti normalisoitui katsauskauden aikana.

Liiketoiminta koostui kesäkuun 2022 lopussa 211 ravintolasta ympäri Suomen. Vuoden toisella neljänneksellä ruokaravintolat kattoivat 44 prosenttia, viihderavintolat 41 prosenttia ja fast food -ravintolat 15 prosenttia liiketoiminnan liikevaihdosta. Erityisesti viihderavintoloiden erinomainen tuloskunto ja yhtiön suurin yksittäinen kaupunkihanke Nokia Arena siivittivät liiketoiminnan kaikkien aikojen ennätystulokseen. Nokia Arenan osuus ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdosta oli yli 10 miljoonaa euroa eli noin 9 prosenttia.

Huhti–kesäkuussa 2022 liikevaihto kasvoi 144 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja 29 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Tammi–kesäkuussa 2022 liikevaihdon kasvu oli 121 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja 5 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta, alkuvuoden rajoituksista huolimatta.

Liikevoitto huhti–kesäkuussa 2022 oli 14,6 miljoonaa euroa (20,0 %), ja takautuneesti vahvistuneella Suomen valtion tuella oikaistuna 10,3 miljoonaa euroa (14,1 %), mikä on korkein taso yhtiön historiassa. Tammi–kesäkuussa 2022 liikevoitto oli 12,2 miljoonaa euroa (11,1 %). Saavutettu liikevoittotaso on vahva osoitus onnistuneesta portfolion kehitystyöstä sekä suhteellisen kannattavuuden parantumisesta.

Yhtiö on onnistunut tasapainottamaan inflaation vaikutuksia liiketoimintaansa keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä hinnankorotuksilla, eikä yleinen hinnannousu ole toistaiseksi vaikuttanut materiaalikatteeseen. Alalla vallitsevasta työvoimapulasta huolimatta yhtiö on onnistunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hyvin myös rekrytoinneissa ja resursoinnissa, ja liikevaihdon kasvun myötä henkilöstökulut ovat pysyneet hyvällä tasolla.

KESKEISET TUNNUSLUVUT, SUOMEN              LIIKETOIMINTA       
(milj. euroa)1.4.-
30.6.2022
 
1.4.-
30.6.2021
 
Muutos 1.1.-
30.6.2022
 
1.1.-
30.6.2021
 
Muutos 1.1.-
31.12.2021
 
Liikevaihto 72,9 29,9 144,0 % 110,2 49,9 120,8 % 158,1 
Operatiivinen käyttökate 15,9 1,3 1 162,9 % 15,1 -4,2 458,4 % 9,3 
Liikevoitto 14,6 -0,2 8 655,1 % 12,2 -7,8 256,6 % 1,0 
Liikevoitto, % 20,0 % -0,6 %  11,1 % -15,6 %  0,6 % 
Materiaalikate, % 75,1 % 73,7 %  74,6 % 73,1 %  74,6 % 
Henkilöstökulu, % 31,5 % 35,4 %  33,2 % 38,1 %  34,7 % 

Kansainvälinen liiketoiminta

Liiketoiminta koostui kesäkuun 2022 lopussa 40 ravintolasta, joista 21 sijaitsee Norjassa ja 19 Tanskassa. Norjan ravintolat tuottivat 64 prosenttia ja Tanskan ravintolat 36 prosenttia huhti–kesäkuun 2022 liikevaihdosta.

Liiketoiminta Norjassa ja Tanskassa palautui nopeasti rajoitusten purkauduttua helmikuussa 2022. Alkuvuonna rajoitusten ollessa edelleen voimassa valtion tuet jatkuivat molemmissa maissa suhteutettuna liikevaihdon alenemaan.

Kansainvälinen liiketoiminta etenee ennusteiden ja strategian mukaisesti. Pitkäjänteinen portfolion ja operatiivisen toiminnan kehitystyö näkyy Norjassa hyvänä liikevaihto- ja kannattavuustasona sekä Tanskassa ensimmäisellä vuosipuoliskolla selkeästi positiiviseksi kääntyneenä liikevoittona, mikä antaa hyvän viitteen onnistumisesta käänneohjelman läpiviennissä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT, KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA        
(milj. euroa) 1.4.-
30.6.2022
 
1.4.-
30.6.2021
 
Muutos 1.1.-
30.6.2022
 
1.1.-
30.6.2021
 
Muutos 1.1.-
31.12.2021
 
Liikevaihto 17,3 4,6 274,9 % 28,5 4,8 500,0 % 28,0 
Operatiivinen käyttökate 2,4 -0,6 534,2 % 4,3 -1,8 339,2 % 2,0 
Liikevoitto 1,5 -1,6 194,4 % 2,6 -3,7 169,5 % -1,9 
Liikevoitto, % 8,9 % -35,5 %  9,1 % -78,6 %  -6,6 % 
Materiaalikate, % 75,1 % 76,1 %  75,6 % 70,1 %  73,4 % 
Henkilöstökulu, % 33,5 % 47,6 %  37,1 % 73,7 %  43,7 % 

LIIKEVAIHDOT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

9.6.2022 julkaistun organisaatiomuutoksen mukaisesti yhtiö käyttää jatkossa Fast casual -liiketoiminnasta termiä Fast food -liiketoiminta. Liiketoiminta-alueen yksikköjaottelua on tarkennettu uuden rakenteen mukaisesti ja tämä on huomioitu myös vertailutiedoissa.

SUOMEN LIIKETOIMINTA

1.4.-30.6.2022 1.4.-30.6.2021  1.1.-30.6.2022  1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 
Ruokaravintolat      
Liikevaihto, milj. euroa32,2 11,7 49,4 21,1 72,7 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 35,7 % 34,0 % 35,6 % 38,5 % 39,1 % 
Liikevaihdon muutos 174,8 % 134,6 % -  -
Yksiköt, lkm 92 86 92 86 96 
Viihderavintolat      
Liikevaihto, milj. euroa 29,9 9,8 41,3 12,9 50,6 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 33,1 % 28,5 % 29,8 % 23,6 % 27,2 % 
Liikevaihdon muutos 204,4 % 219,9 % 
Yksiköt, lkm 71 63 71 63 72 
Fast food -ravintolat      
Liikevaihto, milj. euroa 10,8 8,3 19,4 15,9 34,8 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 12,0 % 24,2 % 14,0 % 29,1 % 18,7 % 
Liikevaihdon muutos 29,5 % 22,2 % 
Yksiköt, lkm 48 41 48 41 45 
 
KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA  1.4.-30.6.2022 1.4.-30.6.2021 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 
Norja      
Liikevaihto, milj. euroa 11,1 2,1 19,0 2,3 16,8 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 12,3 % 6,1 % 13,7 % 4,1 % 9,0 % 
Liikevaihdon muutos 425,3 % 737,2 % 
Yksiköt, lkm 21 18 21 18 21 
Tanska      
Liikevaihto, milj. euroa 6,2 2,5 9,5 2,5 11,2 
Osuus kokonaisliikevaihdosta 6,9 % 7,2 % 6,9 % 4,5 % 6,0 % 
Liikevaihdon muutos 147,5 % 283,6 % -
Yksiköt, lkm 19 21 19 21 19 

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Valtioiden toimesta pandemian hillitsemiseksi asetetut ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet ja niistä johtuva asiakaskysynnän muutos ovat vaikuttaneet NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen erittäin haitallisesti. Yhtiö on vähentänyt määrätietoisilla toimenpiteillä pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä turvannut yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Suomessa oli voimassa tiukat ravintolarajoitukset tammikuussa, ja ne jatkuivat 14.2.2022 saakka, mistä lähtien anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyi klo 23 ja aukiolo klo 00. Samalla kokoontumisrajoituksista luovuttiin. Ravintolarajoitukset Suomessa purettiin kokonaan 1.3.2022.

Tanskassa tammikuussa ravintolat oli suljettava klo 23 anniskelun päättyessä klo 22. Asiakaskapasiteetti oli puolet normaalista ja yökerhot olivat kiinni. Kaikki ravintolarajoitukset purettiin 1.2.2022.

Norjassa kuukauden kestänyt alkoholinmyyntikielto päättyi 14.1.2022, mistä lähtien anniskelu ravintoloissa oli sallittu klo 23 ja aukiolo 00 saakka. Asiakaskapasiteetti oli puolet normaalista ja tarjoilu tapahtui pöytiin. Ravintolarajoitukset tanssikieltoa ja metrin turvavälejä lukuun ottamatta purettiin 1.2.2022, ja loputkin rajoitukset poistuivat 12.2.2022.

Selvitys pandemian vaikutuksista ja ravintolarajoitusten muutoksista vertailukaudelta 2021 on esitetty tilinpäätöstiedotteen 2021 liitetiedossa 1. Laatimisperiaatteet.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Huhti–kesäkuussa 2022 yhtiö sai takautuvasti vahvistunutta Suomen valtion tukea 4,3 miljoonaa euroa. Suurille ja keskisuurille yrityksille osoitettu tuki koski tammi–helmikuun 2022 välistä aikaa, jolloin liiketoiminta oli viranomaismääräysten johdosta rajoitettu tai kokonaan estetty.

Tanskan valtiolta saatu tuki tammi–kesäkuussa 2022 oli noin 0,8 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saatu tuki noin 1,7 miljoonaa euroa. Konsernin saamat valtioiden tuet tammi–kesäkuussa 2022 olivat yhteensä noin 6,9 miljoonaa euroa.

Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty puolivuosikatsauksen liitetiedossa 4. Julkiset avustukset.

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–kesäkuussa 2022 oli 32,8 (12,8) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman puolen vuoden kokonaismuutos ei ole olennainen, vaikka käyttöpääoman määrä on tammi-kesäkuun 2022 aikana heilahdellut merkittävästi alkuvuoden liiketoimintarajoitusten ja niiden purkautumisen johdosta.

Investointien nettorahavirta tammi–kesäkuussa 2022 oli -2,2 (0,7) miljoonaa euroa sisältäen 4,2 miljoonaa euroa myytäväksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeiden myymisestä syntynyttä positiivista rahavirtaa. Investointien nettorahavirta sisälsi lisäksi muun muassa neljän Friends & Brgrs -ravintolan avaukset, Wiigen-ravintolan avauksen Oslossa sekä Hangossa toimivan ravintola Origon liiketoimintakaupan.

Rahoituksen nettorahavirta oli -33,4 (-9,0) miljoonaa euroa sisältäen 12,8 miljoonaa euroa rahoituslaitoslainojen lainanlyhennyksiä, joista elokuussa erääntyvä 4,0 miljoonaa euroa maksettiin ennakkoon. Rahoituksen rahavirtaan sisältyy myös Tesi-järjestelyyn liittyvä 1,8 miljoonan euron lainan takaisinmaksu.

Konsernin korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laskivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 25 miljoonaa euroa päätyen 126,9 miljoonaan euroon. Laskua selittivät sekä vuoden toisen neljänneksen vahva tulos että toukokuussa toteutunut Tesi-vaihtovelkakirjalainan järjestely, jossa nettovelka pieneni yli 10 miljoonalla eurolla. Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laski tilikauden alun 203 prosentista 139 prosenttiin.

Oikaistut nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa 2022 olivat 6,9 (6,3) miljoonaa euroa, josta IFRS 16 -korkokulujen osuus oli 3,6 (2,8) miljoonaa euroa.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 9.8.2022 klo 10.00 alkaen Allas Sea Poolilla Helsingissä. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2022-q2-tulos. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 9.8.2022

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 235 7817
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NOHO PARTNERS OYJ on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintola- konsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.