12.11.2019
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019: Erinomainen kvartaali – konsernin ja ravintolaliiketoiminnan kannattavuus historiallisen korkealla tasolla

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 12.11.2019 klo 8.00

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019:

Erinomainen kvartaali – konsernin ja ravintolaliiketoiminnan kannattavuus historiallisen korkealla tasolla

Konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminta päättyi 23.8.2019, kun tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj yhdistyi VMP Oyj:n kanssa ja yhdistyneestä yhtiöstä tuli NoHo Partners -konsernin osakkuusyhtiö. Ravintolaliiketoiminnan kannattavan kasvun strategian toteutus etenee suunnitelman mukaisesti. Ravintolaliiketoiminnan kannattavuus on ennätystasolla, mikä antaa hyvän lähtökohdan loppuvuodelle 2019.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

TAMMI–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 197,6 miljoonaa euroa (142,0 miljoonaa euroa), kasvua 39,2 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa), kasvua 109,7 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 11,8 %.
 • Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 42,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa), kasvua 2476,9 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,16 euroa (0,09 euroa), kasvua 2189,2 prosenttia.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 85,8 %. IFRS 16 -velka oli 158,3 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 205,1 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 197,7 miljoonaa euroa (142,1 miljoonaa euroa), kasvua 39,2 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), kasvua 1008,5 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 5,9 %.
 • Tilikauden tulos oli 7,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa), kasvua 2302,3 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (-0,01 euroa), kasvua 2129,5 prosenttia.

HEINÄ–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

 • Liikevaihto oli 76,7 miljoonaa euroa (66,2 miljoonaa euroa), kasvua 15,9 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), kasvua 297,2 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 12,8 %.
 • Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 29,7 miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 37,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa), kasvua 4080,9 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,92 euroa (-0,6 euroa), kasvua 3404,2 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

 • Liikevaihto oli 76,7 miljoonaa euroa (66,2 miljoonaa euroa), kasvua 15,9 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa), kasvua 597,6 prosenttia.
 • Liikevoittoprosentti oli 7,8 %.
 • Katsauskauden liikevoitto sisältää 0,2 miljoonaa euroa Norjan transaktiokuluja.
 • Tilikauden tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa), kasvua 328,0 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (-0,10 euroa), kasvua 252,3 prosenttia.

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ

 • Osavuosikatsauksessa henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Ks. tarkemmin osavuosikatsauksen liitetieto 3.
 • Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloittaa vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.
 • Osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.
 • Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.
 • NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä osavuosikatsauksen laatimisperiaatteista on osavuosikatsauksen liitetiedoissa.
 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

YHTEENVETO

Konsernin tammi–syyskuun 2019 tulokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat henkilöstövuokrausliiketoiminnasta luopuminen, ravintolaportfolion tervehdyttämisohjelman eteneminen, uudet ravintola-avaukset ja konseptiuudistukset sekä investoinnit kansainväliseen liiketoimintaan.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotolla on -1,2 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tammi–syyskuun 2019 tulokseen.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

Ravintolaliiketoiminnan liiketoiminta-alueiden liikevaihdot:

Ruokaravintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 76,5 miljoonaa euroa (54,5 miljoonaa euroa), kasvua 40,4 prosenttia ja heinä–syyskuussa 29,7 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa euroa), kasvua 12,2 prosenttia.

Yökerho- ja viihderavintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 67,5 miljoonaa euroa (62,2 miljoonaa euroa), kasvua 8,5 prosenttia ja heinä–syyskuussa 25,4 miljoonaa euroa (26,4 miljoonaa euroa), laskua 3,7 prosenttia.

Fast casual -ravintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 25,0 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa), kasvua 39,3 prosenttia ja heinä–syyskuussa 8,9 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa), laskua 2,6 prosenttia.

Kansainvälisen ravintolatoiminnan liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 28,7 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa), kasvua 246,6 prosenttia ja heinä–syyskuussa 12,7 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa), kasvua 153,0 prosenttia.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

Konsernin tulos historiallisen korkealla tasolla

Kulunut kvartaali oli historiallinen ja poikkeuksellinen. NoHo Partners irtaantui henkilöstöpalvelusegmentistä, ja transaktion seurauksena konsernin tammi–syyskuun 2019 liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa ja tulos 42,8 miljoonaa euroa. Tilikauden 2019 osakekohtainen tulos tulee olemaan historiallisen korkealla tasolla ollen kolmannen kvartaalin lopussa 2,16 euroa.

Smile-järjestely vahvistaa tasetta ja luo omistaja-arvoa

Elokuussa toteutetun toimialajärjestelyn myötä yhtiön nettovelka vähentyi 29,3 miljoonaa euroa, jonka jälkeen nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta ovat 112,1 miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 85,8 %. Tämän lisäksi yhtiön taseessa on markkina-arvoltaan yli 40 miljoonan euron omaisuuserä, jonka uskotaan kasvattavan omistaja-arvoa tulevaisuudessa.

Ravintolaliiketoiminnan kannattavuuden kehitys ennätysvahvassa tahdissa

Ravintolaliiketoiminnan kannattavuus on kehittynyt kolmannella kvartaalilla suunnitellusti liikevoittomarginaalin ylittäessä tarkastelujaksolla yli 8 prosentin rajan ilman kertaluonteisia eriä. Kumulatiivisesti vuoden alusta myös liikevoittomarginaali on historiallisen korkealla tasolla, mikä kertoo, että portfolion tuottavuutta on onnistuttu parantamaan ja toimintoja tehostamaan kulurakenteen osalta. Tämä antaa hyvän lähtökohdan vuoden viimeiselle ja tärkeimmälle neljännekselle sekä vahvan pohjan siirtyä ensi vuonna kohti seuraavaa jaksoa kannattavan kasvun strategiassa.

Ruokaravintolaliiketoiminnan näkymät säilyvät positiivisina ulkona syömisen kasvun ja arkipäiväistymisen myötä. Kysynnän lisäksi myös tarjonta lisääntyy ja monimuotoistuu. Joustavan toimintamallin ja laajan portfolion lisäksi yhtiön kilpailuetuna kasvavassa markkinassa on jatkuva asiakaskokemuksen kehittäminen, jonka keskiössä on osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Nopean ja helpon syömisen kasvutrendiin yhtiö vastaa fast casual -ravintoloiden brandiportfoliolla. Samalla, kun kasvukeskusten ihmisvirroissa tapahtuu muutoksia, jakelutiestrategialla ja mikrolokaatiolla on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Digitaalinen jakelukanava kasvattaa merkitystään, ja yhtiö tulee lanseeraamaan lähikuukausien aikana uusia ratkaisuja ostamisen helpottamiseksi. Kuluttajamarkkinoinnissa Hanko Sushi-, American Diner- ja Pizzarium-ravintolat liittyivät Keskon Plussa-järjestelmään, jonka kautta tavoitetaan jopa 3,5 miljoonaa kuluttajaa.

Yö- ja viihderavintolatoiminta on kannattavin ravintolaliiketoiminnan muoto. NoHo Partners on viimeisen vuoden ajan tehostanut ja kehittänyt yö- ja viihdemarkkinan portfoliotaan ja vähentänyt kapasiteettia ei-kilpailukykyisiltä markkinoilta. Yhtiöllä on vahva jalansija suurimpien kaupunkien ykkösyökerhoina, kannattava pubiliiketoiminta sekä hyvin kasvava viihderavintolatoiminta. Markkinajohtajana tulemme jatkossakin olemaan mukana toimialan kehityksessä samalla, kun elämysmarkkina premiumisoituu ja kehittyy entistä sisältövetoisemmaksi.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa kaksivaiheinen eteneminen

Kansainvälinen liiketoiminta kasvaa vahvasti strategian mukaisesti ja edustaa nyt jo lähes 15 prosenttia ravintolaliiketoiminnan liikevaihdosta. Tanskan liiketoimintojen keskiössä on kannattavuuden parantaminen. Tämä tullaan saavuttamaan nykyisen portfolion tuottavuuden parantamisella, hallinnon kustannussäästöillä sekä yhtiön operatiivisen toimintamallin entistä vahvemmalla jalkauttamisella. Tätä tavoitetta tukemaan on kolmannella kvartaalilla vaihdettu Tanskan maajohto ja toteutettu hallinnon säästöohjelma.

Norjan liiketoiminnat ovat kehittyneet odotuksia vahvemmin ja toimivat jo nyt operatiivisesti yhtiön liikevoittomarginaalin yläpuolella. Yhtiöllä on Norjassa erittäin vahva partneri, toimiva ja hajautettu portfolio sekä hyvät näkymät niin orgaaniselle kuin yritysostovetoiselle kasvulle. Näistä lähtökohdista yhtiö tulee kiihdyttämään kannattavaa kasvua Norjassa ensi vuonna erityisesti yritysostopuolella.

Vahvistetulla organisaatiolla seuraavaan strategiavaiheeseen

Siirtyessään kohti strategiajakson seuraavaa vaihetta yhtiö on lujittanut organisaatiotaan. Tulevaisuuden kasvuun on valmistauduttu varatoimitusjohtajan ja uuden talousjohtajan nimityksillä, joilla tuetaan erityisesti isoja kasvuhankkeita, yritysostoja sekä digitalisaatiota. Yhtiön johtamisjärjestelmää on kehitetty ja aloitettu keskijohdon johtamiskoulutus. Ravintolahenkilökunnalle lanseerattu Sinä olet tähti -ohjelma on tavoittanut tähän päivään mennessä jo yli 150 tähtityöntekijää 500 euron bonuspalkkioina. Integraation jälkeinen suurten muutosten vuosi haasteineen lähenee loppuaan ja olemme matkalla kohti selkeämpää kannattavan kasvun vaihetta.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

AVAINLUKUJA     
(1000 euroa)1.7.-30.9.20191.7.-30.9.20181.1.-30.9.20191.1.-30.9.20181.1.-31.12.2018
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
(Jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
     
Liikevaihto76 72066 178197 641141 998209 627
Käyttökate20 81010 10656 03624 95633 072
Käyttökate, %27,1 %15,3 %28,4 %17,6 %15,8 %
Liikevoitto9 8032 46823 31111 11615 635
Liikevoitto, %12,8 %3,7 %11,8 %7,8 %7,5 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille7 1741 77718 0639 62713 892
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille36 865-1 06541 8911 7294 581
Tulos määräysvallattomille osakkeenomistajille555125890-69-350
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos (euroa)0,350,100,900,530,77
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa)1,92-0,062,160,090,26
Korolliset nettovelat  270 369141 610138 500
Nettovelkaantumisaste, %  205,1 %199,1 %184,3 %
Omavaraisuusaste, %  28,0 %23,7 %24,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  8,1 %3,9 %5,2 %
Nettorahoituskulut9491 2745 1862 0602 478
Materiaalikate, %73,8 %73,8 %73,8 %73,2 %74,0 %
Henkilöstökulut, %30,2 %31,8 %32,5 %31,5 %32,1 %


RAVINTOLALIIKETOIMINTA
(Vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot)
     
(1000 euroa)1.7.-30.9.20191.7.-30.9.2018 1.1.-30.9.20191.1.-30.9.20181.1.-31.12.2018
Liikevaihto76 73366 204197 733142 075209 725
Käyttökate16 9626 44144 42314 89619 643
Käyttökate, %22,1 %9,7 %22,5 %10,5 %9,4 %
Liikevoitto5 954-1 19611 6971 0552 206
Liikevoitto, %7,8 %-1,8 %5,9 %0,7 %1,1 %
Osakekohtainen tulos (euroa)0,15-0,100,29-0,010,04

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (12.11.2019 alkaen):

Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä sekä ravintolaliiketoiminnan loppuvuoden näkymistä johtuen NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2019 yhteensä noin 260 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 10 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 260 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin yli 6 prosenttia.

Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

Aiempi tulosohjeistus (14.2.2019 alkaen):

NoHo Partners arvioi konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvavan kuluvana vuonna. Koko konsernin tavoitteena on saavuttaa eliminointien jälkeen yhteensä noin 390 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5,8 prosentin liikevoittomarginaali (noin 22,5 miljoonaa euroa) vuoden 2019 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 250 miljoonan euron liikevaihto ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaali (yli 15 miljoonaa euroa). Henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 150 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaali (noin 7,5 miljoonaa euroa).

Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali. Henkilöstövuokraussegmentin tavoite on saavuttaa noin 300 miljoonan euron liikevaihto ja noin 6,5 prosentin liikevoittomarginaali. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 12.11.2019 klo 10.00 alkaen ravintola Espassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 17, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström käy läpi vuoden 2019 kolmannen kvartaalin tärkeimmät tapahtumat, tuloksen sekä kertoo tulevaisuuden näkymistä.

Tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2019-q3-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Osavuosikatsaus Q3/2019

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi