Perustietoasiakirja

NoHo Partners Oyj:n osakeanti

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot.

Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville ja tällä hetkellä oleville henkilöille sekä muille sallituille henkilöille, jotka asuvat ja ovat tällä hetkellä muualla kuin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Sinun tulee lukea seuraava vastuuvapauslauseke ennen kuin jatkat eteenpäin. Seuraava vastuuvapauslauseke soveltuu näillä verkkosivuilla esitettyihin tietoihin, minkä vuoksi sinun tulee lukea se huolellisesti ja hyväksyä se ennen verkkosivuilla esitettyihin tietoihin tutustumista tai niiden käyttämistä.

Näillä verkkosivuilla olevia tietoja ei saa luovuttaa, julkaista tai jakaa suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa eikä muilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa NoHo Partners Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopapereita Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai muilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.

Näillä verkkosivuilla mainittuja Yhtiön osakkeita (”Osakkeet”) ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Osakkeita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi lukuun ottamatta henkilöä, joka ei ole (Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S ‑säännöksessä määritelty) yhdysvaltalainen henkilö Regulation S -säännöksen mukaisessa ulkomaisessa transaktiossa.

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin arvopaperilakien mukaisesti, ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta niitä ei saa tarjota tai myydä henkilöille, joiden rekisteröity osoite on Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai jotka ovat tai asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa, eikä tällaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi. Osakkeita ei tarjota yleisölle Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista, tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niihin.

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen käyttö voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tutustua niihin. Suomen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat tutustua näillä verkkosivuilla oleviin asiakirjoihin, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita näille verkkosivuille siirtymistä tai edellytä osakeannin tai arvopaperien rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopaperien hankinnan hyväksymistä. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä annettu Suomen ulkopuolella. Yhtiö ei ota vastuuta siitä, että henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Painamalla alla olevaa ”Vahvistan”-linkkiä vahvistan, että
(i) olen tutustunut edellä mainittuihin ohjeisiin ja rajoituksiin, ymmärrän ne sekä sitoudun noudattamaan niitä;
(ii) olen soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti oikeutettu vastaanottamaan seuraavilla sivuilla olevan tiedon;
(iii) en ole Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen, Uuden-Seelannin tai Yhdysvaltojen kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa tai millään muulla alueella, jolla näiden tietojen levittäminen tai saatavillaolo olisi lainvastaista; ja
(iv) asun ja oleskelen tällä hetkellä (a) Suomessa tai (b) Suomen ja kunkin edellä kohdassa (iii) mainitun maan ulkopuolella ja minulla on oikeus tutustua tällä verkkosivulla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin ilman, että minuun kohdistuu oikeudellisia rajoituksia ja ilman että tämä edellyttäisi Yhtiön puolelta lisätoimenpiteitä.

Vahvistan

En vahvista