Listalleottoesite 15.4.2014

Listalleottoesite 15.4.2014

YHDYSVALLAT, KANADA, AUSTRALIA, HONGKONG, ETELÄ-AFRIKKA, SINGAPORE, JAPANI

Tämä listalleottoesite on laadittu ainoastaan osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin, eikä Yhtiön osakkeita tai arvopapereita tarjota tai myydä tämän listalleottoesitteen perusteella.

Listattaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden rekisteröimiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Listattaviin osakkeisiin liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien arvopaperimarkkinalain mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin, eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.

Takaisin etusivulle