Tietosuojaseloste (privacy policy)

Muokattu viimeksi: 21.03.2019
Voimassa alkaen: 21.3.2019

NoHo Partners -konsernin Whisteblowing-ilmoituskanavan rekisterinpitäjänä toimii suomalainen ravintola-alan konserni NoHo Partners Oyj (Y-tunnus: 1952494-7).

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

NoHo Partners Oyj noudattaa toiminnassaan rehellisiä periaatteita ja pyrkii jatkuvasti varmistamaan, ettei toiminnassa esiinny väärinkäytöksiä. Whisteblowing-ilmoituskanavaa käytetään markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittamiseen, jonka tarkoituksena on edistää hyvän hallintotavan ja eettisten periaatteiden noudattamista, havaita väärinkäytöksiä sekä rohkaista ilmoittamaan väärinkäytöksistä ja niiden epäilyistä. Tietojen käsittely perustuu sopimuksen täytäntöön panoon sekä NoHo Partners -konsernin oikeutettuun etuun; liiketoiminnan toteuttaminen.

2. Rekisterin tietosisältö

Ilmoituksessa pyydetään esittämään ilmoitukseen kohdistuvan henkilön nimi sekä väärinkäytön, epäilyn tai mahdollisen epärehellisen toiminnan tarkka kuvaus (miten, missä ja milloin ilmentynyt). Ilmoitukset annetaan nimettömänä, mutta ilmoittaja voi halutessaan antaa lomakkeella oman sähköpostinsa sekä puhelinnumeronsa. Rekisteri saattaa sisältää myös muita tietoja, joita voidaan pitää väärinkäytösilmoitusten selvittämisen kannalta tarpeellisena ja asiallisesti perusteltuna.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan ilmoittajan ilmoituskanavan lomakkeella antamista tiedoista sekä NoHo Partners -konsernin ilmoituksen selvittämisen yhteydessä syntyvistä tiedoista, jotka ovat tarpeen väärinkäytösilmoituksen selvittämiseksi.

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Väärinkäytösilmoituksen tutkinnan kannalta välttämättömiä tietoja käsitellään NoHo Partners -konsernin sisäisesti. Mikäli ilmoituksen tutkinnallisista syistä tietoja on tarpeen käsitellä NoHo Partners -konsernin ulkopuolella, luovutetaan tietoja tutkintaa suorittaville tahoille tarpeellisuusvaatimus huomioiden.

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisen aineiston määrä pyritään pitämään minimissään. Tietoja säilytetään NoHo Partners -konsernin lukituissa toimitiloissa. Väärinkäytösilmoitusten selvittämisen kannalta välttämättömiä paperitulosteita käsitellään huolellisesti ja ne tuhotaan, kun käyttötarkoitus päättyy.

Sähköinen aineisto: Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsyä on rajoitettu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Internet-pohjaisissa palveluissa käytetään SSL-suojattua yhteyttä.

7. Henkilötietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi.

8. Tietojen tarkastusoikeus ja virheen korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely.

10. Yhteystiedot

Mikäli Sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse:

Yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö Sanna Oinonen
Puhelin: +358 50 576 1609
Sähköposti: sanna.oinonen@noho.fi

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
FI-33100 Tampere