23.8.2019
Pörssitiedotteet

Smile Henkilöstöpalvelujen ja VMP:n yhdistyminen on toteutunut

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 23.8.2019 klo 9.00

Smile Henkilöstöpalvelujen ja VMP:n yhdistyminen on toteutunut

VMP Oyj:n (“VMP”) ylimääräinen yhtiökokous on 22.8.2019 hyväksynyt NoHo Partners Oyj:n (”NoHo Partners”) tytäryhtiön Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n (”Smile”) osakekannan ostamisen (”Järjestely” tai ”Yhdistyminen”) osakevastiketta vastaan. Järjestelyn täytäntöönpanon ehdot ovat toteutuneet ja Järjestely on toteutettu tänään 23.8.2019. NoHo Partners tiedotti Järjestelystä 5.7.2019.

VMP:stä ja Smilesta (”Yhdistynyt yhtiö”) tulee NoHo Partnersin osakkuusyhtiö ja NoHo Partnersista tulee Yhdistyneen yhtiön suurin osakkeenomistaja 30,27 prosentin omistusosuudella. Smilesta tulee vastaavasti VMP:n tytäryhtiö. Jatkossa VMP-konserni yhdistellään NoHo Partners -konserniin osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

VMP:n ylimääräisen yhtiökokouksen 22.8.2019 antaman valtuutuksen perusteella VMP:n hallitus on päättänyt tänään toteuttaa suunnatun osakeannin, jossa Smilen osakkeenomistajille annetaan osakevastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden eli yhteensä 10 050 177 VMP:n uutta osaketta.

Järjestelyn odotetaan kasvattavan NoHo Partnersin omistaja-arvoa, vahvistavan tasetta, pienentävän nettovelkaantumisastetta sekä tuovan merkittäviä etuja ja lisäarvoa yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille NoHo Partners mukaan lukien.

- Toteutettava järjestely on erinomainen ratkaisu, jolla voimme kasvattaa merkittävästi konsernimme omistaja-arvoa. Ydinliiketoimintaamme keskittymisen ohella meillä on samanaikaisesti mahdollisuus jäädä luomaan omistaja-arvoa johtavaan henkilöstömarkkinan yhtiöön, jolla on vahvat kasvunäkymät, sanoo NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

- Transaktion myötä taseemme vahvistuu ja pystymme panostamaan resurssimme täysimääräisesti ravintolaliiketoiminnan kannattavan kasvun strategian toteuttamiseen. Kannattavuusohjelmamme etenevät aikataulussa, ja keskitymme jatkossa yksinomaan ravintolatoimintamme kehittämiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, kommentoi NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

NoHo Partners saa Järjestelyssä vastikkeeksi 7 520 910 VMP:n osaketta, joiden arvo VMP:n 22.8.2019 päätöskurssilla on 39 860 823,00 euroa. NoHo Partners -konserni tulee kirjaamaan Järjestelystä arviolta noin 42 miljoonaa euroa myyntivoittoa sisältäen edellä mainitun osakevastikkeen sekä muut myyntivoittoon vaikuttavat erät. Edellä mainittu arvio perustuu VMP:n 22.8.2019 päätöskurssiin sekä 30.6.2019 hetken konsernitaseeseen. Johdon tekemän 30.6.2019 tilanteeseen perustuvan arvion mukaan NoHo Partnersin taseen liikearvon määrä vähenee Järjestelyn myötä noin 32 miljoonaa euroa ja korollisen nettovelan määrä noin 33 miljoonaa euroa.

Järjestelyn seurauksena VMP:n suurimmat osakkeenomistajat ovat NoHo Partners noin 30,3 prosentin omistusosuudella, Sentican hallinnoimat rahastot (Sentica Buyout V Ky ja Sentica Buyout V Co-investment Ky) noin 23,1 prosentin omistusosuudella ja Meissa-Capital Oy noin 11,5 prosentin omistusosuudella.

Järjestelyn vaikutuksesta NoHo Partnersin ohjeistukseen ja näkymiin tiedotetaan myöhemmin loppuvuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:
Timo Laine, hallituksen puheenjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 400 626 064
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin osakkuusyhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi