6.7.2023
Pörssitiedotteet

Sisäpiiritieto: NoHo Partners ostaa Sveitsin johtavan premium-hampurilaisketju Holy Cow!:n yhteistyössä Intera Partnersin kanssa

NoHo Partners Oyj

SISÄPIIRITIETO 6.7.2023 klo 10.00

 

NoHo Partners ja pääomasijoittaja Intera Partners ovat perustaneet Better Burger Society -yhtiön, jonka tavoitteena on johtava asema Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla. Osana järjestelyä Noho Partners sijoittaa omistamansa Friends & Brgrs:n osakkeet perustettavaan yhtiöön.

Friends & Brgrs:n koko osakekannalle määritellyn 20,8 miljoonan euron pohjavaluaation lisäksi osapuolet ovat sopineet muuttuvasta, enintään 15 miljoonan euron lisäkauppahinnasta Friends & Brgrs:n osalta, joka on ehdollinen Friends & Brgs:n käyttökatteen kehitykselle vuonna 2023. Better Burger Society yhtiön omistus jakaantuu NoHo Partnersin noin 53 prosentin, Intera Partnersin noin 40 prosentin ja toimivan johdon ja perustajaosakkaiden noin 7 prosentin kesken.

Better Burger Societyn strategiana on laajentua yritysostoin yhdistäen Euroopan johtavat paikalliset premium-hampurilaisbrändit tehokkaaseen operatiiviseen toimintamalliin sekä hankinnan synergioihin.

“Lähdemme kasvattamaan asemaamme Euroopassa Better Burger Societyn avulla. Olemme tutkineet laajasti eurooppalaista hampurilaismarkkinaa viime vuosien aikana ja todenneet paikallisen brändin, korkean laadun ja tuoreiden raaka-aineiden tuovan selkeää kilpailuetua markkinassa, johon monikansallisten brändien on ollut vaikea murtautua. Friends & Brgrs hankintamme vuonna 2020 on todistanut tämän todeksi myös kotimaassamme. Uskomme, että keskittämällä ketjuuntuvan brändiliiketoiminnan osaamisemme yhteen erillisyhtiöön pystymme tehokkaammin laajentamaan premium-hampurilaisliiketoimintaamme Euroopan isoille markkinoille”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström. 

Uuden yhtiön ensimmäinen ostokohde on sveitsiläinen markkinajohtaja Holy Cow! -hampurilaisketju

Better Burger Societyn ensimmäinen yritysostokohde on sveitsiläinen premium-hampurilaisketju Holy Cow!, josta hankittavan 76 prosentin omistusosuuden kauppahinta on noin 24 miljoonaa euroa. Holy Cow!:n liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 40 miljoonaa euroa ja transaktiokuluista oikaistun operatiivisen käyttökatteen noin 6 miljoonaa euroa. Yrityskauppa toteutetaan käteiskauppana ja siitä kirjataan vuoden 2023 kolmannelle vuosineljännekselle yhteensä noin 2 miljoonan euron kertaluontoiset kulut, sisältäen transaktioiden neuvonantajakulut sekä varainsiirtoverot. Yrityskauppa rahoitetaan oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla ja rahalaitoslainoilla. Järjestelyllä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin nettovelkaan ja operatiivisen käyttökatteen suhde nettovelkaan arvioidaan pysyvän alle kolmen tavoitetasossa. Transaktion arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana Suomen kilpailuviranomaisten muodollisen hyväksynnän jälkeen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta konsernin segmenttiraportointiin. Holy Cow!:n luvut tullaan jatkossa yhdistelemään osaksi kansainvälinen liiketoiminta -segmenttiä.

Sveitsin hampurilaismarkkina on noin puolitoistakertainen Suomen hampurilaismarkkinaan verrattuna ja arvoltaan noin miljardin euron kehittyvä markkina. Holy Cow! on vakiinnuttanut asemansa markkinajohtajana nopeasti kasvavassa Sveitsin premium-hampurilaissegmentissä. Ketjulla on 16 ravintolaa ja pyrkimys avata lukuisia uusia yksiköitä seuraavien 12 kuukauden aikana

”Arvioidessamme Euroopan hampurilaismarkkinoita Sveitsi osoittautui erityisen kiinnostavaksi sen kuluttajan hyvän ostovoiman ja tulevaisuuden kasvupotentiaalin myötä. Holy Cow! on Friends & Brgrs:in tavoin markkinoiden suurin ja tunnetuin brändi omassa segmentissään. Tämän yrityskaupan mukana yhtiön osakkaina jatkavat lisäksi sveitsiläiset Guy Bardet ja Adrian Stadelmann, jotka tuovat mukanaan korvaamatonta paikallismarkkinan tuntemusta. Näemme kasvupotentiaalin erittäin houkuttelevana ja tutkimme aktiivisesti mahdollisia seuraavia ostokohteita, joissa yhdistyvät vahva paikallinen brändi sekä jo saavutettu riittävä mittakaava toiminnan skaalaamiseen. Better Burger Society toimii erinomaisena alustana parempien hampurilaisten konsolidointiin Euroopassa”, Vikström jatkaa. 

Better Burger Societyn toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Tuomas Piirtola. Piirtola on aiemmin vastannut NoHo Partners Oyj:n fast food – liiketoiminnasta. Piirtola raportoi tehtävässään Better Burger Societyn hallitukselle, jonka puheenjohtajana toimii NoHo Partners Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikström.

NoHo Partners päivittää taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2023

Kaupan johdosta NoHo Partners on tänään erillisellä pörssitiedotteella antanut positiivisen tulosvaroituksen liikevaihdon osalta. Liikevoittomarginaalin osalta tulosohjeistus pysyy ennallaan. Yhtiö arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 380 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

 

Holy Cow!:n avainluvut

milj. Sveitsin frangia

2022

2021

TULOSLASKELMA

 

 

Liikevaihto

38,8

30,1

Liikevoitto

2,2

0,8

Tilikauden tulos

1,4

1,3

 

 

 

TASE

 

 

Vastaavaa

 

 

Pysyvät vastaavat yhteensä

6,4

5,7

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

4,8

5,0

Vastaavaa yhteensä

11,2

10,8

 

 

 

Vastattavaa

 

 

Oma pääoma yhteensä

-0,6

-2,1

Vieras pääoma yhteensä

11,7

12,9

Vastattava yhteensä

11,2

10,8

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, yhteydenotot puh. 050 413 8158
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655
 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

Tiedotekuvat