20.2.2018
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2017: Liikevaihto kasvoi lähes 43 prosenttia ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla

Restamax Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 20.2.2018 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.12.2017:
Liikevaihto kasvoi lähes 43 prosenttia ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin loka-joulukuun 2017 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 54,4 miljoonaa euroa (34,4 miljoonaa euroa), kasvua 58,3 prosenttia. Käyttökate oli 7,7 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa), kasvua 30,4 prosenttia. Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa), kasvua 23,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 34,4 miljoonaa euroa (28,5 miljoonaa euroa), kasvua 20,7 prosenttia. Käyttökate oli 5,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa), kasvua 15,3 prosenttia. Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), kasvua 19,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 23,4 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa), kasvua 171,5 prosenttia. Käyttökate oli 1,9 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa), kasvua 96,5 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), kasvua 44,7 prosenttia.

Konsernin tammi-joulukuun 2017 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa (130,1 miljoonaa euroa), kasvua 42,9 prosenttia. Käyttökate oli 22,4 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa euroa), kasvua 15,5 prosenttia. Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (9,0 miljoonaa euroa), kasvua 19,7 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 122,2 miljoonaa euroa (107,5 miljoonaa euroa), kasvua 13,6 prosenttia. Käyttökate oli 16,3 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa), laskua 0,9 prosenttia. Liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa), laskua 6,5 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 75,6 miljoonaa euroa (34,1 miljoonaa euroa), kasvua 121,5 prosenttia. Käyttökate oli 6,6 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa), kasvua 91,9 prosenttia. Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), kasvua 140,1 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Restamax Oyj:n vuoden 2017 tammi-joulukuun tulos oli odotusten mukaisesti selkeästi edellisvuotta parempi. Koko konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 42,9 prosenttia, käyttökate 15,5 prosenttia ja liikevoitto 19,7 prosenttia.

Poikkeuksellisen kylmä ja sateinen kesäsää rasitti konsernin ravintolaliiketoimintaa vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä vaikuttaen koko konsernin tilikauden 2017 tulokseen ja suhteelliseen kannattavuuteen. Liiketoiminnan kasvuvauhti kiihtyi vuoden loppua kohden ja onnistuneen pikkujoulusesongin myötä konsernin loka-joulukuun 2017 tulos oli varsin hyvä.

Liikevaihdon kasvun taustalla ovat toteutuneet yritysostot sekä erityisesti loppuvuonna toteutetut myynnilliset ja markkinoinnilliset panostukset. Koko konsernin käyttökate sekä liikevoitto nousivat verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.

Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa hankitun Job Services One Oy:n (nyk. Smile Job Services Oy) arvioitua vahvempi tulos vaikutti earn-out-järjestelyn myötä lisäkauppahintaan, mikä näkyy rahoituskuluissa ja katsauskauden tuloksessa merkittävänä, 1,7 miljoonan euron kertaluonteisena eränä. Lisäksi henkilöstövuokraussegmentissä käyttökatteeseen sisältyy liiketoimintojen hankintaan liittyvinä kertaluonteisina kuluina varainsiirtoverot, jotka olivat yhteensä noin 300 000 euroa.

Sekä Restamaxin ravintola- että henkilöstövuokrausliiketoiminta ovat kannattavuustasoltaan toimialojensa kärkeä. Koska henkilöstövuokraussegmentin suhteellinen kannattavuus on liiketoiminnan luonteen takia ravintolasegmenttiä hieman alhaisempi, ja se kasvaa suhteellisesti ravintolasegmenttiä nopeammin, alentaa tämä luonnollisesti koko konsernin suhteellista kannattavuutta.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (20.2.2018 alkaen):

Restamax arvioi strategiansa mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018. Ravintolasegmentillä uskotaan saavutettavan noin 140 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokrauksessa noin 110 miljoonan euron liikevaihto, eli yhteensä eliminointien jälkeen noin 240 miljoonan euron liikevaihto.   

Restamax tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä sisäisten eliminointien jälkeen. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 220 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2020 loppuun mennessä.

AVAINLUKUJA

Restamax-konserni yhteensä        
(1000 euroa)  10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni      
Liikevaihto 54 391 34 355 185 856 130 072
Käyttökate 7 748 5 940 22 404 19 399
Käyttökate, % 14,2 % 17,3 % 12,1 % 14,9 %
Liikevoitto 4 334 3 522 10 767 8 998
Liikevoitto, % 8,0 % 10,3 % 5,8 % 6,9 %
Katsauskauden tulos 1 485 2 621 5 492 5 864
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 635 2 485 5 058 5 608
Määräysvallattomille omistajille -150 137 434 256
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,10 0,15 0,30 0,35
Korolliset nettovelat     43 649 30 377
Nettovelkaantumisaste, %     93,1 % 69,1 %
Omavaraisuusaste, %     35,3 % 45,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)     10,7 % 11,9 %
Nettorahoituskulut     2 810 953
         
Ravintolaliiketoiminta        
(1000 euroa)  10-12/2017  10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto 34 378 28 474 122 174 107 544
Käyttökate 5 918 5 131 16 325 16 475
Käyttökate, % 17,2 % 18,0 % 13,4 % 15,3 %
Liikevoitto 3 548 2 980 6 920 7 401
Liikevoitto, % 10,3 % 10,5 % 5,7 % 6,9 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Materiaalikate, % 76,0 % 76,9 % 74,1 % 74,6 %
Henkilöstökulut, % 27,8 % 27,9 % 28,0 % 28,1 %
         
Henkilöstövuokraustoiminta        
(1000 euroa)  10-12/2017  10-12/2016  1-12/2017  1-12/2016
Liikevaihto 23 384 8 614 75 612 34 129
Käyttökate 1 940 988 6 603 3 441
Käyttökate, % 8,3 % 11,5 % 8,7 % 10,1 %
Liikevoitto 785 543 3 834 1 597
Liikevoitto, % 3,4 % 6,3 % 5,1 % 4,7 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Henkilöstökulut, % 84,4 % 83,9 % 83,7 % 85,5 %


TOIMITUSJOHTAJA JUHA HELMINEN

Ennätyksellisen kasvun vuosi

Takanamme on kovan kasvun vuosi. Tammi-joulukuussa 2017 konsernimme liikevaihto kasvoi lähes 43 prosenttia, käyttökate 15,5 prosenttia ja liikevoitto lähes 20 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. Saavutimme jälleen pitkän aikavälin strategiset tavoitteemme ja ylitimme vuodelle 2018 asettamamme 180 miljoonan euron liikevaihtotavoitteemme jo vuoden 2017 aikana.

Palvelimme vuonna 2017 yhteensä jopa 7 miljoonaa asiakasta ja ravintolaportfoliomme kasvoi 110 ravintolasta yli 130:een. Vaikka vuoden 2017 toinen ja kolmas kvartaali olivat haastavia vaikuttaen käyttökate- ja liiketulosmarginaaliimme, saimme pidettyä keskeisimmät tehokkuuslukumme, kuten henkilöstökulumme ja materiaalikatteemme, hyvällä tasolla.

Vuoden viimeinen kvartaali oli varsin onnistunut ja se huipentui ennätyksellisen vilkkaaseen pikkujoulukauteen. Avasimme loka-joulukuussa yli kymmenen uutta ravintolaa ja näistä avauskustannuksista huolimatta onnistuimme kuromaan kiinni kehnon kesäsään rasittamia toisen ja kolmannen neljännen tuloksia. Vahvistimme entisestään asemaamme tutuilla markkina-alueilla sekä avasimme ravintoloita uusiin kaupunkeihin, Vaasaan ja Rovaniemelle. Vahva lisäpanostus myyntiin, markkinointiin ja toimintatapojen tehostamiseen näkyivät aktiivisena asiakasvirtana ja keskiostoksen kasvuna. Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n kasvuvauhti kiihtyi yritysostojen myötä, ja se harppasi toimialansa suurimpien toimijoiden joukkoon.

Vilkas pikkujoulukausi luo uskoa ravintola-alan elpymiseen

Vaikka kolea kesäsää pysäytti anniskeluravintoloiden alkuvuonna tapahtuneen kasvun, tilanne kirkastui vuoden loppua kohden - pikkujoulukausi oli koko ravintola-alalla paras vuosiin. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan matkailu- ja ravintola-alan liikevaihto kasvoi vuoden 2017 tammi-marraskuussa 5,5 prosenttia. Talouden suhdanteet vahvistuivat syksyn aikana ja ennusteen mukaan Suomen BKT vuonna 2017 on 3,2 prosentin tuntumassa. Myös kuluttajien luottamus vahvistui loppuvuotta kohden ja luottamusindikaattori nousi tammikuussa 2018 mittaushistorian korkeimmaksi.

Tammikuussa 2018 osittain voimaan astunut alkoholilakiuudistus on alalle kaivattu piristys, joka sallii muun muassa happy hour -markkinoinnin. Maaliskuun 2018 alusta kokonaisuudessaan voimaan astuva laki mahdollistaa muun muassa laajennetut aukioloajat. Tulemme hyödyntämään uudistusta toiminnassamme ja uskomme sen voimistavan sekä asiakasvirtaa että kasvattavan asiakkaiden keskiostoksen suuruutta entisestään. Uudistuksella tulee olemaan merkittävä rooli niin oman ravintolatoimintamme kuin koko alankin kehityksessä.

Smile Henkilöstöpalvelut alan suurimpien joukkoon

Vuosi 2017 oli myös henkilöstövuokraustoimintamme osalta ennätyksellinen. Smile Henkilöstöpalvelujen liikevaihto kasvoi edellisestä tilikaudesta yli 121 prosenttia, käyttökate lähes 92 prosenttia ja liikevoitto 140 prosenttia. Asiakkaiden ostojen kasvu on ollut positiivista ja uusasiakashankinta onnistunutta. Vuoden aikana tehdyt Banssi Henkilöstöpalvelujen, Job Services Onen ja Active Peoplen yritysostot siivittivät yhtiön kasvua, joka on selkeästi markkinaa ripeämpää. Job Services Onen, joka toimii tätä nykyä nimellä Smile Job Services Oy, kasvu ylitti selkeästi odotuksemme, ja sen positiivinen tulos näkyy segmentin katsauskauden rahoituskuluissa 1,7 miljoonan euron earn-out-kertaeränä. Myös yrityskaupoista johtuvat varainsiirtoverot, 300 000 euroa, vaikuttivat osaltaan tulokseen. Smile tavoittelee vuoden 2020 loppuun mennessä 220 miljoonan euron liikevaihtoa.

Vuoden 2017 aikana Smile vahvisti asemaansa erityisesti rakentamisen, teollisuuden ja logistiikan toimialoilla. Smilen orgaanista kasvua on tukenut vahva panostus markkinointiin ja brändityöhön. Järjestelmäuudistus ja ostettujen yhtiöiden integrointi liiketoimintaan saadaan valmiiksi alkuvuoden 2018 aikana, minkä myötä toiminta yhtenäistyy ja tehostuu entisestään. Vuoden 2017 lopulla Smile perusti myös koulutuspalveluita tuottavan Smile Education Oy:n, joka keskittyy valmistuvien opiskelijoiden koulutus- ja rekrytointipalveluiden tuottamiseen tavoitteena parantaa asiakkaiden työvoiman saatavuutta. Vuoden 2018 aikana Smile tulee panostamaan yhtiön johtamiskulttuuriin ja organisaation osaamiseen samoin kuin uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Talouden ja henkilöstöpalveluiden kysynnän kasvusta johtuen markkinat näyttäytyvät erittäin positiivisina. Henkilöstövuokraus oli vuonna 2017 Suomen voimakkaimmin kasvava toimiala - työntekijöiden määrä kasvoi jopa yli 10 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tammi-marraskuussa 2017 henkilöstöpalveluala saavutti Suomessa 1 163,6 miljoonan euron liikevaihdon 18 prosentin kasvulla edellisvuoteen ja henkilöstövuokrauspalvelujen liikevaihto kipusi yli 978,5 miljoonaan euroon 23 prosentin kasvulla edellisvuodesta.

Kohti kansainvälistymistä ja uusia tavoitteita

Nautimme vuonna 2017 sijoittajien ja markkinan vahvasta luottamuksesta. Kurssikehityksemme oli ennätyksellisen voimakasta ja osakkeen arvo on noussut vuoden 2016 lopun kuuden euron tuntumasta kahdeksan euron paremmalle puolelle. Kauppalehti arvotti Restamaxin vuoden 14. kannattavimmaksi pörssiyhtiöksi 49,1 prosentin kokonaistuoton perusteella.

Tulemme laajentamaan ravintolaliiketoimintaamme ulkomaille vuoden 2018 aikana. Pääfokusalueena on Pohjois-Eurooppa, missä ravintolamarkkinat ovat fragmentoituneet ja täten näemme niissä valtavasti potentiaalia. Kansainvälistymisellemme on kolme mallia: yritysostot, omien konseptien vienti sekä näiden hybridi. Käynnissä on aktiivisia neuvotteluita Suomen rajojen ulkopuolella useammassa maassa.

Julkaisimme vuoden 2017 lopulla uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategian. Tavoittelemme noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä. Aktiivinen työ tavoitteiden saavuttamiseksi on aloitettu. Tiedotimme tammikuussa 2018 uudistavamme organisaatiotamme ja hallintoamme. Panostamme entistä enemmän liiketoimintayksikköjen johtamiseen, hankintojen tehostamiseen sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen. Tulemme esimerkiksi laajentamaan Restamax Akatemian tarjoamia koulutusmahdollisuuksia henkilöstölle. Myynti, markkinointi ja markkinatietämys saavat entistä enemmän painoarvoa toiminnassamme ja tätä varten tulemme vahvistamaan johtoryhmäämme kevään aikana kaupallisella johtajalla.

Juha Helminen, toimitusjohtaja

OSINKO

Restamax Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 54 569 557,59 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on 6 529 099,62 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa 25.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,33 euron (0,30) osakekohtainen osinko eli yhteensä 5 484 474,60 euroa (osakkeita 16 619 620 kpl).

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi-joulukuussa 2017 oli 17,8 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa).

Kuluneen katsauskauden aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat muun muassa Guru's Kitchen & Barin, Colorado Bar & Grillin, Purpurin ja Pyynikin Brewhousen ravintola-avaukset Tampereella, Stefan's Steakhousen ja yökerho Teatron avaukset Vaasassa, Classic American Dinerin ja Wayne's Coffeen avaukset Helsingissä, Colorado Express- ja Villisika-ravintoloiden avaukset Rukalla, Stefan's Steakhousen avaus Levillä, Classic American Dinerin avaus Rovaniemellä, yökerho Hunajan avaus Lappeenrannassa sekä Smile Henkilöstöpalvelujen tekemä Active People Oy:n ravintolahenkilöstövuokraustoimintojen osto.

Konsernin korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 43,7 miljoonaa euroa (30,4 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulut tammi-joulukuussa olivat 2,8 miljoonaa euroa (952 800 euroa). Omavaraisuusaste oli 35,3 % (45,2 %) ja nettovelkaantumisaste 93,1 % (69,1 %).

RESTAMAX OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2018


Restamax-konsernin toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan viikolla 13. Vuoden 2018 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:

tammi-maaliskuulta tiistaina 8.5.2018 klo 8.00
tammi-kesäkuulta tiistaina 7.8.2018 klo 8.00
tammi-syyskuulta tiistaina 6.11.2018 klo 8.00

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 Tampereella. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 13.

Restamaxin vuoden 2017 tammi-joulukuun tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Tilinpäätöstiedote 2017

Lisätietoja:
Juha Helminen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 535 5560
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 250 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi