21.2.2017
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2016: Liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia ja kannattavuus parani

Restamax Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2017 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2016:
Liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia ja kannattavuus parani

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin loka-joulukuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 34,4 miljoonaa euroa (31,5 miljoonaa euroa), kasvua 9,2 prosenttia. Käyttökate oli 5,9 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa), kasvua 7,1 prosenttia. Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), kasvua 18,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 28,5 miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa), kasvua 3,5 prosenttia. Käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa), laskua 3,4 prosenttia. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), kasvua 0,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 8,6 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa), kasvua 29,6 prosenttia. Käyttökate oli 1,0 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 188,9 prosenttia. Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa), kasvua 3781,7 prosenttia.

Konsernin tammi-joulukuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa (113,6 miljoonaa euroa), kasvua 14,5 prosenttia. Käyttökate oli 19,4 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa), kasvua 17,3 prosenttia. Liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa), kasvua 23,8 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 107,5 miljoonaa euroa (100,3 miljoonaa euroa), kasvua 7,2 prosenttia. Käyttökate oli 16,5 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa euroa), kasvua 11,3 prosenttia. Liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa), kasvua 14,0 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 34,1 miljoonaa euroa (24,2 miljoonaa euroa), kasvua 41,3 prosenttia. Käyttökate oli 3,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), kasvua 59,3 prosenttia. Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 106,1 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka-joulukuussa 2016 ravintolaliiketoiminnan kehitys ei täysin täyttänyt yhtiön kasvuodotuksia. Erityisesti lokakuu oli tuloksellisesti poikkeuksellisen heikko, kuten matkailu- ja ravintola-alalla oli yleisestikin. Tästä huolimatta konsernin tilikauden 2016 tulos on edellisvuotta huomattavasti parempi. Koko konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 14,5 prosenttia, käyttökate 17,3 prosenttia ja liikevoitto 23,8 prosenttia.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

Vuoden 2017 näkymät

Tulosohjeistus (21.2.2017 alkaen):

Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2017.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 180 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2018 loppuun mennessä.

AVAINLUKUJA        
Restamax-konserni yhteensä        
(1000 euroa) 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni        
Liikevaihto 34 355 31 470 130 072 113 618
Käyttökate 5 940 5 548 19 399 16 536
Käyttökate, % 17,3 % 17,6 % 14,9 % 14,6 %
Liikevoitto 3 522 2 975 8 998 7 266
Liikevoitto, % 10,3 % 9,5 % 6,9 % 6,4 %
Katsauskauden tulos 2 621 2 049 5 864 4 809
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 485 2 019 5 608 5 050
Määräysvallattomille omistajille 137 30 256 -241
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,15 0,12 0,35 0,31
Korolliset nettovelat     30 377 29 313
Nettovelkaantumisaste, %     69,1 % 73,2 %
Omavaraisuusaste, %     45,2 % 44,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)     11,9 % 10,8 %
Nettorahoituskulut     953 1 195

Ravintolaliiketoiminta        
(1000 euroa) 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto 28 474 27 516 107 544 100 315
Käyttökate 5 131 5 311 16 475 14 801
Käyttökate, % 18,0 % 19,3 % 15,3 % 14,8 %
Liikevoitto 2 980 2 961 7 401 6 492
Liikevoitto, % 10,5 % 10,8 % 6,9 % 6,5 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Materiaalikate, % 76,9 % 76,1 % 74,6 % 74,3 %
Henkilöstökulut, % 27,9 % 26,7 % 28,1 % 28,5 %

Henkilöstövuokraustoiminta        
( 1000 euroa) 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto 8 614 6 647 34 129 24 151
Käyttökate 988 342 3 441 2 161
Käyttökate, % 11,5 % 5,1 % 10,1 % 8,9 %
Liikevoitto 543 14 1 597 775
Liikevoitto, % 6,3 % 0,2 % 4,7 % 3,2 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Henkilöstökulut, % 83,9 % 86,0 % 85,5 % 85,2 %


TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN

Strategian mukaista kasvua tilikaudella 2016

Tammi-joulukuussa 2016 konsernimme liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia, käyttökate 17,3 prosenttia ja liikevoitto lähes 24 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuosi 2016 tuki strategiamme mukaista kasvua: vahvistimme nykyisiä markkinapaikkojamme ja laajensimme toimintaamme pohjoiseen.

Vaikka vuoden viimeinen neljännes ei täysin täyttänyt ravintolaliiketoiminnan osalta kasvuodotuksiamme, voimme olla tyytyväisiä tilikauden 2016 tunnuslukuihin, jotka yleisesti toimialaan verrattuna ovat varsin hyvät. Liikevaihtomme tilikaudella 2016 oli 130,1 miljoonaa euroa, käyttökate 19,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,0 miljoonaa euroa. Onnistuimme parantamaan ravintolapuolen myynti- ja materiaalikatetta sekä pienentämään henkilöstökuluja.

Loka-joulukuun 2016 liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yli 9 prosenttia. Kattava ravintolaportfoliomme monipuolisine konsepteineen ja eturivin artisteineen tarjosivat asiakkaille räätälöityjä tapahtumia ja elämyksellisiä hetkiä. Samoin henkilökuntamme joustava ja asiakaslähtöinen palvelu sekä nopea reagointi muuttuvissa tilanteissa olivat tehokkaan toimintamme kulmakiviä. Aktiivinen loppuvuosi työllisti ahkerasti henkilöstöämme koko maassa.

Erona vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen oli kuitenkin pikkujoulukauden myöhäisempi käynnistyminen - palvelujen kulutus vilkastui merkittävästi vasta marraskuun lopussa. Lokakuun 2016 tulos oli edellisvuotta huomattavasti heikompi, mikä oli nähtävissä yleisesti myös koko matkailu- ja ravintola-alalla. Lokakuuta tarkastellessa onkin aiheellista tehdä kalenterivertailua vuoteen 2015, joka sisälsi viisi viikonloppua. Vuoden 2016 pikkujoulumyynnin selkeä painottuminen joulukuulle johtuu osittain joulukuun viidestä viikonlopusta. Lisäksi joulukuun kauppaa vauhditti jouluaaton sijoittuminen lauantaille, minkä johdosta asiakkaiden rauhoittumista joulun viettoon sitä edeltävänä viikonloppuna ei ollut vielä havaittavissa.

Vahvistimme loppuvuodesta asemiamme pohjoisessa ja pääkaupunkiseudulla. Ostimme marraskuussa Rukalla, Levillä, Pyhällä ja Helsingissä sijaitsevien Colorado Bar & Grill -ravintoloiden, Rukalla sijaitsevan Mura Sushi -ravintolan sekä Levillä sijaitsevien Kuura- ja Pizza Block -ravintoloiden liiketoiminnat. Lisäksi avasimme Itä-Rukalle uuden koko perheen pizzeria Vuosselin. Marras-joulukuussa avajaisiaan viettivät Helsingissä Wayne's Coffee Lönkka ja Wayne's Coffee Lauttis, jotka toimivat franchising-periaatteella. Samoin Classic American Diner -konseptin kahdeksas ravintola aloitti toimintansa Helsingin Citykäytävässä joulukuun alussa.

Menestyksen takana trendeihin mukautuminen

Vuonna 2016 ravintola-alalla oli nähtävissä selkeitä teemoja. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n joulukuussa 2016 julkaiseman ravintolaruokailun trenditutkimuksen mukaan asiakas arvostaa nopeaa, laadukasta ja helppoa ruokaa, mistä kertoo esimerkiksi take away -kulttuurin, kahviloiden, pizzerioiden ja hampurilaisravintoloiden suosion kasvu. Samoin lounasajan ravintolaruokailu on vähentynyt ja siirtynyt entistä enemmän ilta- ja vapaa-aikapainotteiseksi. Kaiken kaikkiaan ravintoloissa ja kahviloissa säännöllisesti käyvien aikuisten ja nuorten aikuisten osuus on Suomessa kasvussa.

Tutkimuksessa esiin nousseet trendit ovat selkeästi havaittavissa myös konsernimme tilikauden 2016 tapahtumissa. Vuoden 2016 aikana solmimme yhteistyösopimuksen muun muassa Wolt- ja Foodora-kotiinkuljetuspalveluiden sekä ravintoloiden ruokahävikkiä pienentävän Lunchie-palvelun kanssa. Samoin avasimme tilikauden 2016 aikana hampurilaispainotteisen Classic American Diner -ravintolan Vantaan Jumboon, Linnanmäelle ja Helsingin keskustaan, pizzeria Bella Roman Jyväskylään, chicken wings -ravintola Hookin ja kaksi Wayne's Coffee -kahvilaa Helsinkiin sekä pizzeria Vuosselin Rukalle. Seuraamme jatkuvasti kuluttajakäyttäytymistä ja markkinaa sekä mukautamme konseptejamme ja palveluitamme asiakkaidemme toiveiden mukaisiksi.

Matkailu- ja ravintola-alan kasvu hidastui loppuvuonna - elpymistä näköpiirissä

MaRa ry:n helmikuussa 2017 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan matkailu- ja ravintola-alan liikevaihto kasvoi vuoden 2016 tammi-marraskuussa 4,9 prosenttia ja ravintoloiden 4,7 prosenttia. MaRa:n sesonkikyselyn mukaan noin 60 prosenttia alan yrityksistä kasvatti pikkujoulukaudella myyntiään. Liikevaihtoennusteen mukaan vuoden 2016 viimeisellä kvartaalilla ravintoloiden liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia, vaikka tammi-marraskuussa kasvu oli 4,7 prosenttia. Kasvun hidastuminen perustunee poikkeuksellisen huonoon lokakuuhun, jolloin alan liikevaihdon kasvu oli vain 1,8 prosenttia.

Yleisesti ottaen alan suhdannetilanne on parantunut, mutta se on vielä alle keskimääräisen. Matkailu- ja ravintola-alan yritykset suhtautuvat tulevaan kuitenkin odottavaisin mielin. MaRa ry:n arvion mukaan ravintoloiden ruokamyynnin kasvu jatkuu, ja anniskelumyynnin lasku jatkuu edelleen. Kaiken kaikkiaan ostovoiman kasvu on jatkunut hitaan hintakehityksen ansiosta ja kuluttajien luottamus on noussut vahvimmalle tasolle viiteen vuoteen.

Mikäli uusi marraskuussa 2016 julkaistu esitys uudesta alkoholilaista astuu vuoden 2018 tietämillä voimaan, aiemmista positiivisista ennusteista huolimatta se tuonee ravintola-alalle myös haasteita. MaRa:n mukaan lakiesityksen ongelmallisimpia kohtia ovat muun muassa anniskeluajan jatkamiseen liittyvä tiukka vaatimus järjestyksenvalvonnasta sekä omien alkoholijuomien nauttimisen salliminen tilausravintoloissa, mitkä voivat lopulta heikentää ravintoloiden kannattavuutta ja työllisyyttä.

MaRa:n mukaan toimiala tulee lähivuosina kasvamaan ripeästi. Haasteena nimetään kuitenkin rekrytointivaikeudet, jotka ovat jo nyt nähtävissä erityisesti ravintoloiden sesongeissa. Tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n myötä meidän on mahdollista varautua eri kausien vaihtuviin henkilöstötarpeisiin ja reagoida muuttuviin tilanteisiin tehokkaasti.

Smile Henkilöstöpalvelujen kasvutaival jatkui

Henkilöstövuokraussegmentillä vuosi 2016 oli menestyksekäs ja liikevaihto kipusi 34,1 miljoonaan euroon. Vaikka kasvu oli voimakasta, kannattavuustaso säilyi hyvänä. Edelliseen tilikauteen verrattuna segmentin liikevaihto kasvoi yli 41 prosenttia, käyttökate lähes 60 prosenttia ja liikevoitto yli 106 prosenttia. Vuoden 2016 viimeisen kvartaalin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta lähes 30 prosenttia, käyttökate lähes 189 prosenttia ja liikevoitto jopa yli 3 700 prosenttia. Segmentin käyttökateprosentti, joka oli tilikaudella 2016 yli 10, on toimialalle varsin hyvä.

Onnistunut uusasiakashankinta sekä asiakkaidemme positiivisesti kasvanut liiketoiminta vaikuttivat segmentin katsauskauden tulokseen. Liikevaihto kasvoi edelleen ravintola-alalla ja vahvistimme merkittävästi asemaamme uusissa teollisuuden, rakentamisen ja terveydenhuollon toiminnoissamme. Huhtikuussa 2016 tapahtunut enemmistöosuuden osto Pohjanmaalla toimivasta Make My Solutions Oy:stä (MMS Henkilöstöpalvelut) lisäsi myös volyymiamme. Lisäksi käynnistimme vuoden 2016 kolmannen kvartaalin aikana järjestelmä- ja prosessien kehityshankkeen, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa yhtiön toimintatapoja.

Henkilöstövuokraustoimiala on merkittävä työllistäjä ja tulevaisuuden kasvuala. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kasvoi marraskuussa 2016 edellisvuodesta 20,3 prosenttia ja henkilöstövuokrauspalvelujen liikevaihto 20,2 prosenttia. Alan tammi-marraskuun 2016 kumulatiivinen liikevaihto oli yli 773 miljoonaa euroa 14,4 prosentin kasvulla edellisvuoteen. Kehityksemme kulkee linjassa alan suotuisten näkymien kanssa, tosin kasvumme on reilusti yleistä toimialan kehitystä voimakkaampaa.

Listautuminen vauhdittanut kasvua

Konsernimme saavutti kuluneen tilikauden 2016 aikana 130 miljoonan euron liikevaihdon ja säilytti hyvän kannattavuuden. Olemme hyvää vauhtia matkalla kohti hallituksemme tilikaudelle 2018 asettamaa 180 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta. Aiomme tulevaisuudessa laajentaa ravintolaliiketoimintaamme yrityskaupoilla ja orgaanisesti myös ulkomaille. Samanaikaisesti jatkamme kotimaassa kannattavaa kasvua molemmilla liiketoimintasegmenteillä.

Vaikka konsernimme toiminta on perustamisestaan lähtien ollut kasvujohteista, pörssiin listautuminen marraskuussa 2013 toimi merkittävänä virstanpylväänä. Kuluneen kolmen vuoden aikana olemme laajentaneet uusille markkina-alueille Suomen kasvukeskuksiin sekä luoneet monipuolisesti uusia ravintolakonsepteja niin ruoka-, viihde- kuin yöpuolellekin. Tuona aikana osakekohtainen tuloksemme on kehittynyt vahvasti, kurssikehitys on ollut listautumishetkestä tähän päivään yli 50 prosenttia ja liikevaihtomme on tuplaantunut 65 miljoonasta eurosta 130 miljoonaan euroon.

Uskon vahvasti konsernin liikevaihtokehityksen jatkuvan nousujohdanteisena ja yleistä markkinakehitystä voimakkaampana sekä kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2017.

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

OSINKO

Restamax Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 53 026 343,97 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on 6 814 342,05 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia.

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa 26.4.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,30 euron (0,27) osakekohtainen osinko eli yhteensä 4 985 886,00 euroa (osakkeita 16 619 620 kpl).

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi-joulukuussa 2016 oli 13,5 miljoonaa euroa (12,4 miljoonaa euroa).

Kuluneen katsauskauden aikana tehtyjä kasvuinvestointeja ovat mm. seitsemän ravintolan ostaminen Helsingistä, Leviltä, Rukalta ja Pyhältä, Classic American Diner -ravintolan avaus Helsingin ytimeen, Pizzeria Vuosselin avaus Rukalle sekä kahden Wayne's Coffee -kahvilan avaukset Helsinkiin.

Konsernin korolliset nettovelat olivat joulukuun 2016 lopussa 30,4 miljoonaa euroa (29,3 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulut tammi-joulukuussa 2016 olivat 952 800 euroa (1 195 000 euroa). Omavaraisuusaste oli 45,2 % (44,4 %) ja nettovelkaantumisaste 69,1 % (73,2 %).

RESTAMAX OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2017

Restamax-konsernin toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistaan viikolla 14. Vuoden 2017 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:

tammi-maaliskuulta tiistaina 9.5.2017
tammi-kesäkuulta tiistaina 8.8.2017
tammi-syyskuulta tiistaina 7.11.2017

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 26.4.2017 Tampereella. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 14.

Restamaxin vuoden 2016 Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

Tampereella 21.2.2017

RESTAMAX OYJ

Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Tilinpäätöstiedote 2016

Lisätietoja:
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, puh. +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi