23.2.2016
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2015: Liikevaihto kasvoi yli 31 prosenttia ja kannattavuus paraniRestamax Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 23.2.2016 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2015:
Liikevaihto kasvoi yli 31 prosenttia ja kannattavuus parani

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin loka-joulukuun tulos 2015

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 31,5 miljoonaa euroa (26,4 miljoonaa euroa), kasvua 19,4 prosenttia. Käyttökate oli 5,5 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa), kasvua 22,8 prosenttia. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa), kasvua 28,9 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 27,5 miljoonaa euroa (24,6 miljoonaa euroa), kasvua 12,0 prosenttia. Käyttökate oli 5,3 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa), kasvua 28,8 prosenttia. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), kasvua 37,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa), kasvua 58,3 prosenttia. Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), laskua 35,5 prosenttia. Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), laskua 91,1 prosenttia.

Henkilöstövuokraus tuli osaksi konsernia 1.8.2014.

Henkilöstövuokraussegmentillä liikevoiton kehitykseen vaikutti henkilöstövuokraustoimintaa harjoittavan tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n asiakasyhtiön konkurssiin hakeutuminen, jonka myötä yhtiöllemme tuli yhteensä noin 700 000 euroa alaskirjausta.

Konsernin tammi-joulukuun 2015 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 113,6 miljoonaa euroa (86,7 miljoonaa euroa), kasvua 31,1 prosenttia. Käyttökate oli 16,5 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa), kasvua 37,7 prosenttia. Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa), kasvua 38,0 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 100,3 miljoonaa euroa (83,7 miljoonaa euroa), kasvua 19,9 prosenttia. Käyttökate oli 14,8 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa), kasvua 29,3 prosenttia. Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa), kasvua 31,0 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 24,2 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa), kasvua 253,4 prosenttia. Käyttökate oli 2,2 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa), kasvua 210,4 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 151,4 prosenttia.

Henkilöstövuokraus tuli osaksi konsernia 1.8.2014.

Restamax-konsernin tilikauden 2015 tulos on edellisvuotta selkeästi parempi. Koko konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yli 31 prosenttia, käyttökate lähes 38 prosenttia ja liikevoitto 38 prosenttia. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat vuonna 2014 tehdyt investoinnit ja loppuun saatetut liiketoimintakaupat, jotka ovat olleet vuonna 2015 täysimääräisesti yhtiön käytössä. Liikevoiton kehitystä jarrutti henkilöstövuokraustoimintaa harjoittavan tytäryhtiömme asiakasyrityksen konkurssiin hakeutumisen aiheuttama alaskirjaus, joka oli noin 700 000 euroa.

Vuoden 2016 näkymät

Tulosohjeistus (23.2.2016 alkaen):

Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2016.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 180 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2018 loppuun mennessä.

AVAINLUKUJA        
         
Restamax-konserni yhteensä        
(1000 euroa)  10-12/2015  10-12/2014  1-12/2015  1-12/2014
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni        
Liikevaihto 31 470 26 358 113 618 86 653
Käyttökate 5 548 4 520 16 536 12 008
Käyttökate, % 17,6 % 17,1 % 14,6 % 13,9 %
Liikevoitto 2 975 2 308 7 266 5 265
Liikevoitto, % 9,5 % 8,8 % 6,4 % 6,1 %
Katsauskauden tulos 2 049 1 554 4 809 3 334
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 019 1 499 5 050 3 451
Määräysvallattomille omistajille 30 55 -241 -117
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,12 0,09 0,31 0,22
Korolliset nettovelat     29 313 18 944
Nettovelkaantumisaste, %     73,2 % 48,1 %
Omavaraisuusaste, %     44,4 % 47,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %, (p.a.)     10,8 % 10,5 %
Nettorahoituskulut     1 195 548
         
Ravintolaliiketoiminta        
(1000 euroa)  10-12/2015  10-12/2014  1-12/2015  1-12/2014
Liikevaihto 27 516 24 565 100 315 83 666
Käyttökate 5 311 4 122 14 801 11 444
Käyttökate, % 19,3 % 16,8 % 14,8 % 13,7 %
Liikevoitto 2 961 2 151 6 492 4 957
Liikevoitto, % 10,8 % 8,8 % 6,5 % 5,9 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Materiaalikate, % 76,1 % 74,7 % 74,3 % 74,0 %
Henkilöstökulut, % 26,7 % 28,5 % 28,5 % 29,6 %
         
Henkilöstövuokraustoiminta        
(1000 euroa)  10-12/2015  10-12/2014  1-12/2015  1-12/2014
Liikevaihto 6 647 4 199 24 151 6 833
Käyttökate 342 530 2 161 696
Käyttökate, % 5,1 % 12,6 % 8,9 % 10,2 %
Liikevoitto 14 157 775 308
Liikevoitto, % 0,2 % 3,7 % 3,2 % 4,5 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
Henkilöstökulut, % 86,0 % 84,3 % 85,2 % 84,0 %


TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN


Vuosi 2015 suunnitelmien mukainen

Tammi-joulukuussa 2015 konsernimme liikevaihto kasvoi yli 31 prosenttia, käyttökate lähes 38 prosenttia ja liikevoitto 38 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna.

Vuoden 2015 viimeinen vuosineljännes ylitti odotuksemme positiivisesti. Tarkensimme tulosennustettamme marraskuussa ja nostimme liikevaihtoarviomme 100 miljoonasta noin 110 miljoonaan euroon. Odotuksemme täyttyivät ja liikevaihtomme tilikaudelta 2015 oli 113,6 miljoonaa euroa. Arvioimme myös käyttökatteen ja liikevoiton suhteellisesti paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna. Kannattavuutemme parani merkittävästi, mikä näkyy käyttökatteessa ja myös liikevoitossa tapahtui kehitystä.

Ravintolaliiketoimintasegmentillä pikkujoulusesonki oli varsin onnistunut, ja yhtiömme ravintolapalvelujen kulutus oli kiitettävää loppuvuodesta. Hyvän tuloksen mahdollisti laaja ja monipuolinen ravintolaportfoliomme, joka tarjosi asiakkaille runsaasti valinnanvaraa aina ruokaravintoloista peli- ja viihdekeskuksiin.

Loka-joulukuun aikana avasimme Jyväskylään Hollywood Bowling & Billiards -viihdekeskuksen sekä nuorisoyökerho Academy 32:n. Vahvistimme asemiamme entisestään Tampereella hankkimalla osake-enemmistön suositusta ravintola Hookista. Avasimme Ouluun Viihdemaailma Ilona -yökerhon sekä Sticky Wingers -siipiravintolan ja Rukalle alppihenkisen Les Alpes -ruokaravintolan. Lisäksi ostimme osake-enemmistön Hernesaarenranta Oy:stä, joka harjoittaa ravintolatoimintaa Helsingin Hernesaaressa, ja hankimme vähemmistöosuuden sisäaktiviteettipuistoja operoivasta SuperPark Oy:stä.

Henkilöstövuokrauspuolella onnistuneen pikkujoulusesongin tulokseen vaikutti tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n asiakasyhtiön konkurssiin hakeutuminen, jonka myötä kuluneella katsauskaudella yhtiöllemme tuli yhteensä noin 700 000 euroa alaskirjausta. Tästä alaskirjauksesta huolimatta pystyimme pitäytymään antamassamme lausumassa, vaikkakin alaskirjaus jarrutti liikevoittomme kehittymistä.

Uudet strategiset tavoitteet toimintaa ohjaamassa

Kuluneen tilikauden aikana saavutimme 100 miljoonan euron liikevaihdon, jonka hallituksemme asetti pitkän aikavälin tavoitteeksemme vuonna 2013.

Joulukuussa 2015 julkaisimme uudet yhtiömme hallituksen asettamat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2016-2018. Tavoitteenamme on laajentaa ravintolatoimintaamme ulkomaille sekä yrityskaupoilla että orgaanisesti. Jatkamme samanaikaisesti kannattavaa kasvuamme myös kotimaassa niin ravintola- kuin henkilöstövuokrausliiketoiminnalla. Liikevaihtotavoitteemme tilikaudelle 2018 on 180 miljoonaa euroa. Käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla.

Monet ravintolakonseptimme ovat vientikelpoisia, ja niillä voimme etabloitua ulkomaille. Kartoitamme aktiivisesti eri markkinoita integroituaksemme uusiin markkinoihin ulkomailla ja samalla jatkamme Suomessa vahvaa kasvuamme molemmilla liiketoimintasegmenteillä.

Vastavirtaan yleisessä laskusuhdanteessa

Matkailu- ja ravintola-alalla on takanaan neljä haastavaa vuotta. Vuosi 2015 oli kuitenkin alan yrityksille hieman odotettua parempi. Elinkeinoelämän Keskusliiton tammikuussa 2016 julkaisemaan suhdannebarometriin pohjautuva Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n suhdannekatsaus kertoo kuitenkin alan yritysten kokevan suhdannetilanteen edelleen keskimääräistä heikommaksi. Suhdannenäkymät ovat aavistuksen kirkastuneet, mutta ne ovat yhä hyvin maltilliset. Myyntilukemiin ennustetaan lähikuukausille kuitenkin pientä kasvua. Uskosta alan elpymiseen kertoo MaRa:n arvio, jonka mukaan seuraavan viiden vuoden aikana matkailu- ja ravintola-alan investoinnit tulevat yltämään yhteensä jopa miljardiin euroon.

Matkailu- ja ravintola-alan keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut viime vuosina noin prosentin tuntumassa ja bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos on ollut jopa negatiivinen.

Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta olemme kasvattaneet liikevaihtoamme ja parantaneet tulostamme yleistä markkinakehitystä huomattavasti voimakkaammin. Pörssiin listautumisemme aikaan tilikauden 2013 liikevaihtomme oli 65 miljoonaa euroa. Kahden vuoden jälkeen se on yli 113 miljoonaa euroa, lähes 75 prosentin kasvulla. Olemme näin ollen lähestulkoon tuplanneet liikevaihtomme pörssissä oloaikanamme ja pystyneet samalla ylläpitämään hyvän kannattavuuden.

Menestyksemme pohjautuu paitsi osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöömme, myös kymmeniin erilaisiin ravintolakonsepteihin, jotka ovat räätälöitävissä eri paikkakunnille sopiviksi. Kuuntelemme kuluttajia ja markkinaa sekä kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Näin pystymme pitämään ravintolatarjontamme mielenkiintoisena. Markkina on selkeästi olemassa, ja tehokkaiden toimintamalliemme avulla olemme saavuttaneet markkinassa pitkällä aikavälillä poikkeuksellisen vahvaa kannattavuutta ja kasvua.

Ravintolaliiketoiminnan tehokkaasta toiminnasta viestii esimerkiksi henkilöstökuluprosenttimme 28,5, joka on erinomainen. Tämän mahdollistaa muun muassa tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n tehokkaat toimintamallit.

Merkittävä nuorisotyöllistäjä yhteiskunnassa

Henkilöstövuokrausliiketoiminta kuluneen tilikauden yli 24 miljoonan euron liikevaihdollaan on kasvanut nopeasti yhä merkittävämmäksi osaksi konserniamme, ja sen kehitykselle on muodostunut vähitellen vertailupohjaa.

Vahvasti kehittyvän henkilöstövuokraustoimialan kokonaisliikevaihto on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL:n mukaan jatkuvassa kasvussa. Vuokratyön kysyntä sekä osa-aikaisten työsuhteiden määrä on selkeässä kasvussa. Erityisesti nuorisotyöllisyyden kannalta henkilöstövuokraustoimialan rooli yhteiskunnassamme on merkittävä.

Matkailu- ja ravintola-alalla alle 26-vuotiaiden osuus työvoimasta on jopa 30 %. Henkilöstövuokraustoimialan suurimpien toimijoiden joukkoon kuuluvan tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelujen henkilöstöpankissa on yli 3200 työntekijää, joista 59 prosenttia on alle 26-vuotiaita. Näin ollen olemme merkittävä nuorisotyöllistäjä Suomessa.

Smile Henkilöstöpalvelujen liiketoiminta on ollut vahvasti ravintola-alaan painottunutta, mutta kasvunäkymiä nähdään myös muilla toimialoilla, kuten terveydenhuollon ja kaupan alalla. Lähiaikoina voimakasta kasvua tullaan hakemaan erityisesti vähittäiskaupan henkilöstövuokrauksesta. Kauppojen aukiolojen vapautuminen voidaan nähdä positiivisena mahdollisuutena tällä toimialalla.

Tulevaisuus yleistä markkinakehitystä valoisampi

Olemme odottavaisia alkoholilain uudistamisen suhteen lähitulevaisuudessa. Suomen hallituksen taannoiset, toteutumatta jääneet aikeet leikata sunnuntai- ja ylityökorvauksia olisivat myös olleet toimialojemme kannalta positiivinen uutinen. Toivommekin tulevaisuudessa valtiovallalta hyviä, alaa työllistäviä päätöksiä. Uudistusten myötä suomalaisella juoma- ja ravintolakulttuurilla on paremmat edellytykset kehittyä ja monipuolistua.

Yleisen taloustilanteen ja lainsäädännön asettamista haasteita huolimatta olemme onnistuneet vuosi vuodelta kasvattamaan liiketoimintaamme. Samalla olemme kyenneet ylläpitämään hyvän kannattavuuden, joka on selkeästi toimialojemme keskimääräistä kannattavuutta parempi. Myös osakekohtaisessa tuloksessamme on tapahtunut vahvaa kehitystä.

Uskomme, että kannattava toimintamme ja kasvumme jatkuu vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta. Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet on saavutettu, ja uskomme vahvasti saavuttavamme pitkän aikavälin tavoitteet myös tulevalla strategiakaudella.

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

OSINKO


Restamax Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 47 931 699,32 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on 5 233 008,84 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa 27.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,27 euron (0,22) osakekohtainen osinko eli yhteensä 4 422 497,40 euroa (osakkeita 16 379 620 kpl).

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2015 oli 12,4 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa).

Kuluvan katsauskauden aikana tehtyjä yrityskauppoja ja kasvuinvestointeja ovat mm. osake-enemmistön hankkiminen Hernesaarenranta Oy:stä sekä Suomen Siipiravintolat Oy:stä, vähemmistöosuuden hankkiminen SuperPark Oy:stä, Hollywood Bowling & Billiards -viihdekeskuksen ja Academy 32 -yökerhon avaukset Jyväskylään, Viihdemaailma Ilonan ja Sticky Wingers -ravintolan avaus Ouluun sekä Les Alpes -ruokaravintolan avaus Rukalle.

Konsernin korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 29,3 miljoonaa euroa (18,9 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulut tammi-joulukuussa olivat 1,2 miljoonaa euroa (548 400 euroa). Omavaraisuusaste oli 44,4 % (47,2 %) ja nettovelkaantumisaste 73,2 % (48,1 %).

RESTAMAX OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2016

Restamax-konsernin toimintakertomus vuodelta 2015 julkaistaan viikolla 14. Vuoden 2016 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:

tammi-maaliskuulta 10.5.2016
tammi-kesäkuulta 9.8.2016
tammi-syyskuulta 8.11.2016

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.4.2016 Tampereella. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 14.

Restamaxin vuoden 2015 Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

LIITE: Restamax Oyj Tilinpäätöstiedote 2015

Tampereella 23.2.2016

RESTAMAX OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Markku Virtanen, Restamax Oyj, toimitusjohtaja, puh +358 400 836 477
Jarno Suominen, Restamax Oyj, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona ja Classic American Diner. Restamax Oyj:n vuoden 2015 liikevaihto oli 113,6 miljoonaa euroa ja käyttökate 16,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1000 henkilöä. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on yli 3000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi