20.2.2015
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2014: Liikevaihto kasvoi 33,2 prosenttia ja kannattavuus parani

Restamax Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 20.2.2015 klo 10.00


RESTAMAX OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2014

Liikevaihto kasvoi 33,2 prosenttia ja kannattavuus paraniLIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin loka-joulukuun 2014 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (17,9 miljoonaa euroa), kasvua 46,9 prosenttia. Käyttökate oli 4,5 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), kasvua 35,3 prosenttia. Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa), kasvua 13,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa (17,9 miljoonaa euroa), kasvua 36,9 prosenttia. Käyttökate oli 4,1 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), kasvua 23,4 prosenttia. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa), kasvua 5,4 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa. (Uusi liiketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.)

Konsernin tulos 2014

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa (65,0 miljoonaa euroa), kasvua 33,2 prosenttia. Käyttökate oli 12,0 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa), kasvua 31,3 prosenttia. Liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa), kasvua 30,0 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 83,7 miljoonaa euroa (65,0 miljoonaa euroa), kasvua 28,7 prosenttia. Käyttökate oli 11,4 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa), kasvua 25,1 prosenttia. Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa), kasvua 22,4 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 6,8 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa. (Uusi liiketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.)

Katsantokauden tulos on odotusten mukaisesti selkeästi edellisvuotta parempi. Myös koko konsernin käyttökate nousi verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat tilikauden aikana tehdyt investoinnit. Yritysjärjestelyistä johtuneet kertaluontoiset kulut ovat vaikuttaneet katsantokauden tulokseen. Uuden liiketoimintasegmentin integrointi osaksi konsernin liiketoimintaa on käynnistysvaiheessa, mikä näkyy henkilöstövuokrausliiketoiminnan katsauskauden kannattavuustasossa.


VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (20.2.2015 alkaen):

Restamax arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2015 yli 100 miljoonan euron liikevaihdon, sekä käyttökatteen ja liikevoiton suhteellisesti paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna.

AVAINLUKUJA

       
Restamax-konserni yhteensä        
(1000 euroa)  10-12/14  10-12/13  1-12/14  1-12/13
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
koko konserni
       
Liikevaihto 26 358 17 947 86 653 65 033
Käyttökate 4 519 3 339 12 008 9 146
Käyttökate, % 17,1 % 18,6 % 13,9 % 14,1 %
Liikevoitto 2 308 2 041 5 265 4 051
Liikevoitto, % 8,8 % 11,4 % 6,1 % 6,2 %
Katsauskauden tulos 1 554 1 727 3 334 2 908
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 499 1 556 3 451 2 565
Määräysvallattomille omistajille 55 171 -117 344
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,09 0,11 0,22 0,24
Korolliset nettovelat     18 944 6 184
Nettovelkaantumisaste, %     48,1 % 21,9 %
Omavaraisuusaste, %     47,2 % 60,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %,( p.a.)     8,4 % 10,7 %
Osinko/osake (euroa)*     0,22 0,09

*hallituksen esitys

Ravintolaliiketoiminta        
(1000 euroa)  10-12/14  10-12/13  1-12/14  1-12/13
         
Liikevaihto 24 565 17 947 83 666 65 033
Käyttökate 4 122 3 339 11 444 9 146
Käyttökate, % 16,8 % 18,6 % 13,7 % 14,1 %
Liikevoitto 2 151 2 041 4 957 4 051
Liikevoitto, % 8,8 % 11,4 % 5,9 % 6,2 %
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
         
Materiaalikate, %     74,0 % 73,9 %
Henkilöstökulut, %     29,6 % 30,1 %

Henkilöstövuokraustoiminta        
(1000 euroa)  10-12/14  10-12/13  1-12/14*  1-12/13
         
Liikevaihto 4 199   6 833  
Käyttökate 530   696  
Käyttökate, % 12,6 %   10,2 %  
Liikevoitto 157   308  
Liikevoitto, % 3,7 %   4,5 %  
         
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT        
         
Henkilöstökulut, %     84,0 %  


* Luvut sisältävät noin 125 000 euron yrityskaupasta johtuvan kertaluonteisen varainsiirtoveron.
Staff Invest -yritysjärjestely tapahtui 1.8.2014, Huippu Henkilöstöpalvelut -yritysjärjestely tapahtui 15.9.2014.


TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN


Vuoden 2014 viimeinen neljännes odotusten mukainen

Restamaxin kasvuvauhti on ollut nousujohteista koko sen historian ajan. Vuoden 2013 lopulla tapahtunut kasvustrategiamme mukainen listautuminen ja siihen liittynyt osakeanti ovat mahdollistaneet meille kilpailuetua tuovia investointeja, joista merkittävä määrä toteutui vuoden 2014 aikana.

Vuoden 2014 viimeinen vuosineljännes sujui odotusten mukaisesti. Heikosta yleisestä taloustilanteesta, kuluttajien ostovoiman heikkenemisestä ja kysynnän hiipumisesta huolimatta olemme onnistuneet pitämään pitkän aikavälin kannattavuuden hyvällä tasolla. Vaikka syyskuun huonon tuloksen vuoksi laskimme lokakuussa tulosennustetta, teimme tänä vuonna varsin haastavassa markkinatilanteessa olosuhteisiin nähden hyvän tuloksen.

Konsernimme voimakas kasvu aiheutti vuoden 2014 aikana odotettua enemmän kertaluontoisia kuluja, joita oli noin 600 000 euroa. Näitä olivat mm. asiantuntijapalkkiot, uuden henkilöstövuokraussegmentin integraatiokulut sekä varainsiirtoverot. Lisäksi tulosta rasittivat uuden liiketoiminnan välilliset integraatiokulut sekä uusien ravintoloiden avaukset. Myös yleinen kustannustason nousu on vaikuttanut tehtyihin investointeihin ennakoitua enemmän, mikä on vaikuttanut liikevoittoon.

Vuoden 2014 aikana tehdyt liiketoimintakaupat on saatettu loppuun kuluneen tilikauden aikana, joten ostetut liiketoiminnot ovat nyt täysimääräisesti käytössämme.

Alan matalasuhdanne jatkui

Vuosi 2014 oli ravintola-alalla laskusuhdanteinen. Ravintoloiden anniskelumyynti jatkoi laskuaan ja ruokamyynnin kasvu on hidastunut. Myös asiakaskäyttäytyminen on murroksessa. Asiakkaat kuluttavat vähemmän ja heidän keskiostoksensa ovat entistä pienempiä.

Myönteisenä käänteenä alalla voidaan nähdä edustuskulujen verovähennysoikeuden osittainen palauttaminen, jonka mukaan yritykset voivat vähentää 50 % edustuskuluista tuloverotuksessaan vuoden 2015 alusta lähtien. Tämä päätös tukee matkailu- ja ravintola-alan palvelujen kysyntää, lisää työllisyyttä ja tuo verotuloja valtiolle.

Vaikka ravintola-ala kamppailee monien haasteiden edessä, näen alan tulevaisuuden valoisana pidemmällä aikavälillä. Uskon alan palvelujen kysynnän kasvavan tulevaisuudessa talouden elpymisen ja kaupungistumisen myötä. Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä työllistäjä, joka tuo vuosittain valtiolle yli 5 miljardia euroa verotuloja. Toivonkin päättäjien tunnustavan toimialan tärkeyden ja huolehtivan alan kasvun edellytyksistä tekemällä hyviä arvonlisävero- ja alkoholiveropäätöksiä.

Vahva kasvualusta henkilöstövuokraustoiminnalle

Henkilöstövuokraussegmentti tuli osaksi toimintaamme elokuussa. Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n avulla varmistamme henkilöstön riittävän saatavuuden tulevaisuudessa ja tuemme yhtiömme kasvua. Olemme tehneet vuoden lopulla paljon uudistuksia, investointeja ja yhtiöjärjestelyjä uuden segmentin integroimiseksi osaksi toimintaamme. Henkilöstövuokraus tulee olemaan merkittävä osa liiketoimintaamme, ja nyt tehdyt toimenpiteet toimivat vahvana kasvualustana tulevaisuudelle.

Motivoitunut henkilöstö ja kattava kumppaniverkosto

Olen varsin tyytyväinen henkilöstömme sitoutuneisuuteen ja toimintaan vuonna 2014. Listautumisesta vapautuneet henkilöstöresurssit ovat nyt käytössämme täysimääräisesti. Teimme vuoden viimeisellä neljänneksellä onnistuneita johtoryhmämuutoksia, jotka tukevat tulevaisuuden kasvusuunnitelmamme toteutumista. 1.3.2015 toimintaamme lähtee kanssamme kehittämään varatoimitusjohtaja Harri Niskanen, joka tuo konsernimme johtamiseen arvokasta ammattiosaamista.

Myös yhteistyökumppaneidemme merkitys on kasvanut entisestään. Olemme laajentaneet kumppaniverkostoamme ja tehostaneet yhteistyötä sopimustoimittajiemme kanssa.

Täydennystä ravintolasalkkuun

Katsantokauden aikana laajensimme toimintaamme pohjoisen kasvaviin matkailukeskuksiin Rukalle ja Pyhälle viiden ravintolan myötä. Ravintolasalkkumme täydentyi myös kolmella uudella yökerholla, kun Apollo- ja Tivoli-yökerhojen ostolla veimme toimintaamme uudelle markkina-alueelle Ouluun ja vahvistimme nykyistä markkina-asemaamme Porissa Cabaret-yökerhokaupalla. Tiivistimme myös yhteistyötä Hans Välimäen kanssa avaamalla Tampereelle August von Trappe -belgialaisravintolan, jonka konsepti laajeni vuoden 2015 alussa myös Helsinkiin. Tänä päivänä konserniimme kuuluu noin 100 ravintolaa eri puolella Suomea.

Haastavasta yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta pystyimme ylläpitämään vuonna 2014 hyvän kannattavuustason, joka on selkeästi toimialan keskimääräisen kannattavuuden yläpuolella. Tavoitteenamme on säilyttää hyvä kannattavuustaso ja saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto tilikaudella 2015. Liikevaihtotavoitteemme näyttäisi selkeästi toteutuvan.

Markku Virtanen
Toimitusjohtaja


OSINKO JA OSINKOPOLITIIKKA


Restamax Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 46 804 621,77 euroa, josta tilikauden osuus on 10 027 067,44 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Restamax Oyj:n hallitus ehdottaa 22.4.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,22 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä 3 603 516,40 euroa (osakkeita 16 379 620 kpl).

Restamaxin tavoitteena on jakaa vuosittain kilpailukykyistä osinkoa. Osingon tasossa huomioidaan voitonjakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä, yhtiön tuloskehitys ja tulevaisuuden näkymät.


RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS


Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2014 oli 8,2 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa).

Kuluneen katsauskauden aikana Restamax on tehnyt merkittäviä yrityskauppoja ja kasvuinvestointeja mm. laajentamalla toimintaansa henkilöstövuokrauspalveluihin sekä uusilla ravintola-avauksilla.

Konsernin korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 18,9 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulut tammi-joulukuussa olivat 548 400 euroa (451 200 euroa). Omavaraisuusaste oli 47,2 % (60,9 %) ja nettovelkaantumisaste 48,1 % (21,9 %).


RESTAMAX OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2015


Restamax Oyj julkistaa vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen 20.2.2015. Restamax-konsernin toimintakertomus vuodelta 2014 julkaistaan viikolla 14. Vuoden 2015 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:

tammi-maaliskuulta 8.5.2015
tammi-kesäkuulta 7.8.2015
tammi-syyskuulta 6.11.2015

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.4.2015 Tampereella. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 14.

Restamaxin vuoden 2014 Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.


Tampereella 20.2.2015

RESTAMAX OYJ
Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Tilinpäätöstiedote 2014

Lisätietoja:
Markku Virtanen, Restamax Oyj, toimitusjohtaja, puh +358 400 836 477
Timo Laine, Restamax Oyj, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 400 626 064

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1000 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi