7.8.2018
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2018: Liikevaihto kasvoi 62 prosenttia ja kannattavuus parani

Restamax Oyj

PUOLIVUOSIKATSAUS 7.8.2018 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2018

Liikevaihto kasvoi 62 prosenttia ja kannattavuus parani tammi-kesäkuussa 2018

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin huhti-kesäkuun 2018 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 73,2 miljoonaa euroa (43,6 miljoonaa euroa), kasvua 67,9 prosenttia. Käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa), kasvua 98,9 prosenttia. Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa), kasvua 153,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 45,0 miljoonaa euroa (29,0 miljoonaa euroa), kasvua 54,8 prosenttia. Käyttökate oli 5,7 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), kasvua 102,8 prosenttia. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), kasvua 433,0 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 31,6 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa), kasvua 80,9 prosenttia. Käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa), kasvua 65,0 prosenttia. Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 19,6 prosenttia.

Konsernin tammi-kesäkuun 2018 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 122,4 miljoonaa euroa (75,6 miljoonaa euroa), kasvua 62,0 prosenttia. Käyttökate oli 11,9 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa), kasvua 65,8 prosenttia. Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa), kasvua 103,8 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 75,9 miljoonaa euroa (54,6 miljoonaa euroa), kasvua 38,9 prosenttia. Käyttökate oli 8,5 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa), kasvua 54,8 prosenttia. Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 195,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 53,0 miljoonaa euroa (26,1 miljoonaa euroa), kasvua 103,0 prosenttia. Käyttökate oli 3,4 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa), kasvua 73,1 prosenttia. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa), kasvua 45,4 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

YHTEENVETO

Restamax Oyj:n ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 tulos oli odotetusti selkeästi edellisvuotta parempi. Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 62,0 prosenttia, käyttökate 65,8 prosenttia ja liikevoitto 103,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 67,9 prosenttia, käyttökate 98,9 prosenttia ja liikevoitto 153,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Restamax myi 30,17 prosentin omistuksensa sisäaktiviteettipuistoja operoivasta SuperParkista 27.4.2018. Osakkeiden myyntihinta oli noin 6,5 miljoonaa euroa ja yhtiö kirjasi kaupasta myyntivoiton, joka on noin 3,6 miljoonaa euroa. Kaupalla on positiivinen vaikutus tilikauden 2018 tulokseen.

RR Holding Oy:n ("Royal Ravintolat") oston ja toimintojen integroinnin myötä konsernissa tehtiin toisella neljänneksellä lukuisia organisatorisia muutoksia ja investointeja, joilla on merkittävä vaikutus katsauskauden tulokseen. Tämän ja muiden yritysostojen myötä muodostuneita varainsiirtoveroja koko konsernissa oli yhteensä noin 1,45 miljoonaa euroa. Lisäksi muita transaktioihin liittyviä kertaluonteisia kuluja, kuten asianajo- ja konsultointipalveluja, oli konsernitasolla noin 770 000 euroa. Henkilöstövuokraussegmentissä yrityskaupoista johtuvia varainsiirtoveroja sekä muita kertaluonteisia kuluja näistä oli yhteensä noin 320 000 euroa.

Transaktioiden myötä syntyneiden kulujen ja tuottojen positiivinen kokonaisnettovaikutus konsernin katsauskauden tulokseen oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT


Tulosohjeistus (7.8.2018 alkaen):

Restamax arvioi strategiansa mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018. Ravintolasegmentillä uskotaan saavutettavan yli 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokrauksessa noin 110 miljoonan euron liikevaihto, eli yhteensä eliminointien jälkeen noin 300 miljoonan euron liikevaihto.

Restamax tulee tarkentamaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan tilikauden 2018 aikana.

Aiempi tulosohjeistus (20.2.2018 alkaen):

Restamax arvioi strategiansa mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018. Ravintolasegmentillä uskotaan saavutettavan noin 140 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokrauksessa noin 110 miljoonan euron liikevaihto, eli yhteensä eliminointien jälkeen noin 240 miljoonan euron liikevaihto.

Restamax tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä sisäisten eliminointien jälkeen. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 220 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2020 loppuun mennessä.

AVAINLUKUJA          
Restamax-konserni yhteensä          
(1000 euroa)  4-6/2018  4-6/2017  1-6/2018  1-6/2017  1-12/2017
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni          
Liikevaihto 73 174 43 587 122 392 75 556 185 856
Käyttökate 7 764 3 903 11 893 7 174 22 404
Käyttökate, % 10,6 % 9,0 % 9,7 % 9,5 % 12,1 %
Liikevoitto 3 134 1 238 4 045 1 985 10 767
Liikevoitto, % 4,3 % 2,8 % 3,3 % 2,6 % 5,8 %
Katsauskauden tulos 2 199 550 2 600 902 5 492
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 036 305 2 476 792 5 058
Määräysvallattomille omistajille 163 244 124 110 434
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,11 0,02 0,14 0,05 0,30
Korolliset nettovelat     142 642 47 306 43 649
Nettovelkaantumisaste, %     203,6 % 115,1 % 93,1 %
Omavaraisuusaste, %     23,2 % 35,3 % 35,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %(p.a.)     5,2 % 4,9 % 10,7 %
Nettorahoituskulut 718 404 866 583 2 810

Ravintolaliiketoiminta          
(1000 euroa)  4-6/2018  4-6/2017  1-6/2018  1-6/2017  1-12/2017
Liikevaihto 44 970 29 048 75 871 54 609 122 174
Käyttökate 5 741 2 830 8 454 5 463 16 325
Käyttökate, % 12,8 % 9,7 % 11,1 % 10,0 % 13,4 %
Liikevoitto 2 113 396 2 252 762 6 920
Liikevoitto, % 4,7 % 1,4 % 3,0 % 1,4 % 5,7 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Materiaalikate, % 72,5 % 73,4 % 72,7 % 73,6 % 74,1 %
Henkilöstökulut, % 32,2 % 29,2 % 31,2 % 29,3 % 28,0 %

Henkilöstövuokraustoiminta          
(1000 euroa) 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto 31 581 17 460 53 036 26 120 75 612
Käyttökate 2 008 1 217 3 424 1 978 6 603
Käyttökate, % 6,4 % 7,0 % 6,5 % 7,6 % 8,7 %
Liikevoitto 1 006 841 1 779 1 223 3 834
Liikevoitto, % 3,2 % 4,8 % 3,4 % 4,7 % 5,1 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 82,3 % 85,1 % 83,2 % 85,0 % 83,7 %

Henkilöstövuokraussegmentin avainluvut vertailutiedot oikaistuina*          
(1000 euroa) 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto 31 581 17 179 53 036 25 590 74 366
Käyttökate 2 008 936 3 424 1 448 5 356
Käyttökate, % 6,4 % 5,4 % 6,5 % 5,7 % 7,2 %
Liikevoitto 1 006 846 1 779 1 228 3 834
Liikevoitto, % 3,2 % 4,9 % 3,4 % 4,8 % 5,2 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 82,3 % 86,5 % 83,2 % 86,8 % 85,1 %

*) Taulukossa esitetyt henkilöstövuokraustoiminnan vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu vastaamaan henkilöstövuokraussegmentissä vuonna 2018 käyttöönotettua IFRS 15 -standardin soveltamistapaa.

TOIMITUSJOHTAJA AKU VIKSTRÖM

Vuoden 2018 toinen neljännes jää maamme ravintolahistoriaan

Vuoden 2018 toinen neljännes oli tärkeä merkkipaalu niin yhtiön kuin koko Suomenkin ravintolahistoriassa. Teimme kesäkuussa alan historian suurimman yrityskaupan maassamme, kun Restamax osti Royal Ravintolat. Kahden ravintolapioneerin yhdistymisen myötä syntyi valtakunnan suurin ravintolatoimija, jolla on yhteensä noin 220 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa.

Royal Ravintoloiden integrointi on käynnistynyt hyvin, ja se tulee jatkumaan ensi vuoden ajan. Nyt katsoessani yhtiötä sisältäpäin näen kaksi yhtiötä erilaisine ja täydentävine vahvuuksineen, joita hyödyntämällä voimme saavuttaa merkittäviä synergia- ja skaalaetuja. Olemme arvioineet, että konsernin synergiahyödyt ovat vuoden 2019 loppuun mennessä vähintään 6 miljoonaa euroa. Nämä syntyvät hallinnollisten ja johdon päällekkäisyyksien purkamisesta, osto- ja hankintavolyymin skaalaeduista sekä henkilöstötehokkuuden parantamisesta. Tehokkaan läpiviennin mahdollistamiseksi olemme vahvistaneet organisaatiotamme ja nimittäneet konserniin uuden johtoryhmän molemmista yhtiöistä. Aloitin 1.6.2018 Restamaxin toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana. Edeltäjäni Juha Helminen ottaa vastuun yhtiömme kansainvälisestä liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Konsernin hallituskokoonpano uudistettiin 1.6.2018 ja uusi johtoryhmä aloittaa toimintansa 1.9.2018.

Tanskan ravintolatoimintojen integrointi on myös lähtenyt odotusten mukaisesti hyvin liikkeelle. Kööpenhaminan lentokentälle on nyt avattu kaksi uutta ravintolaa, ja kartoitamme parhaillamme laajentumismahdollisuuksia Tanskan ravintolamarkkinassa. Lisäksi käymme neuvotteluja muutamalla markkinalla markkina-avauksesta.

Yhdessä Pohjois-Euroopan suurimmaksi

Kaksi suurta suomalaista ravintola-alan yrittäjätarinaa yhdistyivät kesäkuun alussa. Restamax on yksi maamme nopeimmin kasvaneista pörssiyhtiöistä, jonka kasvu on ollut tasaisen voimakasta koko historiansa alusta saakka (2006-2017 CAGR +32%). Samalla yhtiö on onnistunut pitämään kannattavuuden hyvällä tasolla.

Restamaxin liiketoiminnan juuret ulottuvat 1990-luvun puoliväliin, ja se on nykyisten pääomistajiensa ohjauksessa kasvanut kahdessatoista vuodessa 8 miljoonan euron liikevaihdon yrityksestä lähes 190 miljoonan euron konserniksi. Royal Ravintolat on puolestaan toiminut lähes 30 vuotta suomalaisen kulinarismin pioneerina korkeaan laatuun ja yrittäjämäiseen toimintamalliin perustuvalla yrityskulttuurillaan.

Molempien yhtiöiden menestystarinoita yhdistävät vahva yrittäjähenkisyys, sen mukanaan tuoma nopea päätöksenteko ja hallittu riskinotto sekä asialleen omistautuneet intohimoiset ihmiset. Näen tämän kulttuurin vahvistamisen entisestään yhtenä tulevaisuuden tärkeimmistä menestystekijöistämme. Yhdessä meistä muodostuu ravintolayhtiö, jossa yhdistyvät nimenomaan yrittäjämäinen ote kaikkeen tekemiseemme, ravintoloitsijoiden roolia ja tulosvastuuta korostava asenne sekä suuren yhtiön mukanaan tuomat kehitysresurssit ja mittakaavaedut.

Nyt muodostettavan yhtiön osaamisalueet ja vahvuudet myös markkinoilla täydentävät toisiaan erinomaisesti. Royal Ravintoloiden vahva markkina-asema Helsingissä ja Restamaxin jalansija Suomen keskeisissä kaupungeissa ja sesonkipaikoissa takaavat erinomaisen aseman Suomen kasvavassa ja edelleen konsolidoituvassa ravintolamarkkinassa. Myös yhtiöiden osaamispääomat täydentävät toisiaan - siinä missä Royal Ravintoloiden korkea asiakastyytyväisyys ja lojaalit asiakassuhteet ovat sen kilpailuetuja, on Restamaxin kokemus ja operatiivisen toiminnan tehokkuus näkemykseni mukaan markkinoiden parasta laatua.

Kasvavan ravintolamarkkinan markkinajohtajuus sekä todistettu kasvustrategia antavat yhtiölle hyvän kasvualustan kotimaisen markkinakonsolidaation jatkamiseen ja kannattavuuden kehittämiseen. Lisäksi ne mahdollistavat uuden kasvuvaihteen kansainvälistymiselle. Tavoitteenamme onkin kasvaa seuraavien 3-5 vuoden aikana Pohjois-Euroopan suurimmaksi ravintolatoimijaksi.

Konsernin voimakas ja kannattava kasvu jatkuu

Tuloksellisesti tammi-kesäkuu 2018 oli varsin onnistunut. Koko konsernin liikevaihto kasvoi 62 prosenttia, käyttökate lähes 66 prosenttia ja liikevoitto lähes 104 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Konsernin voimakas kasvu jatkuu edelleen ja suhteellinen kannattavuus kehittyy positiivisesti.

Teimme kuluneella katsauskaudella poikkeuksellisen paljon transaktioita, joilla oli vaikutusta tulokseemme. Negatiivisesti tulokseemme vaikuttivat yritysostoista syntyneet varainsiirtoverot, joita oli yhteensä noin 1,45 miljoonaa euroa. Lisäksi transaktioihin liittyviä kertaluonteisia kuluja, kuten asianajokuluja ja konsultointipalveluja, kertyi molemmilla liiketoimintasegmenteillä yhteensä noin 770 000 euroa. Huhtikuussa myimme noin 30 prosentin omistuksemme sisäaktiviteettipuistoja operoivasta SuperParkista, mistä kirjattiin noin 3,6 miljoonan euron myyntivoitto. Kaupalla oli positiivinen vaikutus tulokseemme ja se tukee tulevaisuuden kasvumme rahoittamista. Näiden transaktioista syntyneiden kulujen ja tuottojen positiivinen kokonaisnettovaikutus tulokseemme oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Vahva ravintolaportfolio ja todistettu toimiva strategia ovat toimineet kasvumoottorinamme jo kymmenen vuotta. Laaja ravintolaportfoliomme kattaa nyt maantieteellisesti ja asiakassegmenteittäin kiinnostavimmat ja kasvavimmat markkinat Suomessa. Samalla se on monipuolisuudessaan vähemmän altis ulkoisille tekijöille, kuten säälle.

Yleinen talouskehitys ja kuluttajakäyttäytymisen murros palveluiden kuluttamiseen ja ulkona syömiseen näkyy positiivisena markkinakehityksenä. Alkukesän lämpimät säät ovat näkyneet erityisesti positiivisina asiakasvirtoina kesän eri tapahtumissa, huvipuistoissa, terassiravintoloissa ja erityisesti Helsingin rannalla sijaitsevissa ravintoloissa. Myös turistivirrat jatkavat kasvuaan Helsingin keskustassa ja Tampereella.

Smile Henkilöstöpalvelujen asema henkilöstövuokrausmarkkinassa vahvistuu

Smile Henkilöstöpalvelut tuli osaksi Restamaxia vuonna 2014. Tuolloin yhtiön liikevaihto oli noin 6,8 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 se oli 76,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kasvuvauhti on ollut huimaa - ja se jatkuu. Smile vahvistaa edelleen asemiaan Suomen henkilöstövuokraustoimijoiden kärjessä.

Toisella kvartaalilla orgaanisen kasvun lisäksi Smile teki merkittäviä yrityskauppoja ostamalla 80 prosenttia rakennusalan vuokratyöyhtiö Adicio Oy:stä sekä hankkimalla teollisuuteen, rakentamiseen ja logistiikkaan erikoistuneet Jobio-yhtiöt ja pääkaupunkiseudulla toimivat Job Services Two Oy:n ja Job Services Three Oy:n. Yhtiö solmi myös Restamaxin kanssa 100 miljoonan euron arvoisen henkilöstöpalvelusopimuksen, jonka myötä Smile vastaa jatkossakin Restamaxin henkilöstövuokraus-, suorarekrytointi- ja palkanmaksupalveluista. Sopimus vahvistaa entisestään Smilen asemaa HoReCa-sektorilla, ja Royal Ravintolat -kaupan myötä yhtiön jalansija erityisesti pääkaupunkiseudun henkilöstövuokrausmarkkinoilla lujittuu. Royal Ravintoloiden integroinnissa Smilellä on merkittävä rooli. Yhteistyöllä Smilen kanssa varmistamme jatkossa ammattitaitoisen työvoiman saannin sekä tehokkaan henkilöstöhallinnon ja sen jatkuvan kehittämisen.

Henkilöstövuokrausalan kysyntä ja kasvu jatkuvat. EK:n huhtikuun 2018 suhdannebarometrin mukaan henkilöstövuokrauksen suhdanne on ennätystasolla ylittäen vuosien 2005-2007 huipputasot. Uudenlaiset tahot ja pääomasijoittajat ovat kiinnostuneita markkinasta, ja alalla on nähtävissä konsolidoitumista. Kuluneen vuoden aikana Smile on tehnyt merkittäviä ponnistuksia markkina-asemansa vahvistamiseksi muun muassa kasvattamalla valtakunnallista tunnettuuttaan markkinoinnin keinoin sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen ja asiakkaiden sitouttamiseen.

Tiedotimme kesäkuussa jatkavamme Smile Henkilöstöpalveluiden listaamisen arviointia Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Mahdollinen listautuminen vahvistaisi Smile Henkilöstöpalvelujen omaa tasetta ja kiihdyttäisi yhtiön kasvua entisestään. Osana selvitystyötä olemme tavanneet potentiaalisia uusia sijoittajia ja tulemme tiedottamaan asian etenemisestä.

Vahva kivijalka menestyksekkään tarinan jatkamiselle

Koneistomme ja kasvumoottorimme ovat kunnossa ja markkina-asemamme on vankka. Meillä on vahva portfolio ja alan osaavin henkilöstö, jota on yhteensä jo 3 500. Olen ilahtunut työntekijöidemme positiivisesta suhtautumisesta muutokseen, ja myös asiakkaamme ovat ottaneet uutisen vastaan hyvin. Fokuksemme on nyt vahvasti integraatiossa ja synergiaohjelmien läpiviennissä ensi vuoden aikana. Samalla päivitämme strategisia tavoitteitamme ja kannattavan kasvun ohjelmaamme seuraavalle kolmelle vuodelle. Lyhyellä tähtäimellä siirrämme painopistettä voimakkaasta kasvusta suhteellisen kannattavuuden kehittämiseen. Tulemme tarkentamaan pitkän aikavälin tulosohjeistustamme vuoden 2018 aikana, kun strategiapäivitys on valmis ja hallituksessa käsitelty.

Vahvalla ja vakaalla pohjalla oleva ydinliiketoimintamme ja liiketoimintamallimme, joka toimii ravintolaliiketoimintasegmentissä negatiivisella käyttöpääomalla, ovat vahvan kassavirtamme tae. Royal Ravintolat -järjestelyn synergiaetujen myötä kassavirtamme vahvistuu ja lainanhoitokykymme paranee.

Toimintamme kivijalka on vahva. Sen pohjalta lähdemme jatkamaan menestyksekästä tarinaamme ja rakentamaan yhteistä tulevaisuutta entistä vahvempana toimijana yhdessä työntekijöidemme, asiakkaidemme, osakkeenomistajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00

Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille järjestetään tänään tiistaina 7.8.2018 klo 10.00 alkaen Ravintola Teatterissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 2, 00130 Helsinki. Restamax Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikström sekä Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen esittelevät katsauskauden tuloksen ja kertovat ajankohtaisista asioista sekä markkinanäkymistä. Esitysmateriaali ja videotallenne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin tänään.

Restamaxin vuoden 2018 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Puolivuosikatsaus Q2/2018

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 50 524 9445
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on ravintolatoimintaa myös Tanskassa. Kesäkuussa 2018 yhtiö osti Royal Ravintolat. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Hanko Sushi, Sandro, Savoy ja Teatteri. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 3 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Royal Ravintolat: www.royalravintolat.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi