8.8.2017
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2017: Liikevaihtokehitys voimakasta – Restamax tarkentaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017

Restamax Oyj

PUOLIVUOSIKATSAUS 8.8.2017 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2017

Liikevaihtokehitys voimakasta - Restamax tarkentaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin huhti-kesäkuun 2017 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 43,6 miljoonaa euroa (31,9 miljoonaa euroa), kasvua 36,4 prosenttia. Käyttökate oli 3,9 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa), laskua 8,7 prosenttia. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa), laskua 16,0 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 29,0 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa euroa), kasvua 9,5 prosenttia. Käyttökate oli 2,8 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa), laskua 20,6 prosenttia. Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa), laskua 70,4 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa), kasvua 104,8 prosenttia. Käyttökate oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 49,2 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 530,0 prosenttia.

Konsernin tammi-kesäkuun 2017 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 75,6 miljoonaa euroa (59,2 miljoonaa euroa), kasvua 27,7 prosenttia. Käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa), kasvua 1,7 prosenttia. Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa), kasvua 18,3 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 54,6 miljoonaa euroa (49,6 miljoonaa euroa), kasvua 10,0 prosenttia. Käyttökate oli 5,5 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa), laskua 7,1 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), laskua 44,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa), kasvua 73,5 prosenttia. Käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), kasvua 44,0 prosenttia. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 288,0 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Restamax Oyj:n vuoden 2017 toisen neljänneksen tulos ja kannattavuustaso eivät olleet täysin odotusten mukaisia. Koko konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 27,7 prosenttia. Käyttökatteen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 1,7 prosenttia ja liikevoiton 18,3 prosenttia. Liikevaihdon kasvun myötä konserni tarkentaa tulosohjeistustaan tilikaudelle 2017.

Konsernin ravintolaliiketoimintaan vaikuttivat harvinaisen kylmä alkukesän sää sekä lukuisat kesäsesonkiin tehdyt ravintolainvestoinnit ja -avaukset. Henkilöstövuokrauspuolella tehdyt yritysjärjestelyt aiheuttivat merkittäviä kertaluonteisia eriä ja integraatiokuluja. Näillä tekijöillä oli vaikutus koko konsernin suhteelliseen kannattavuuteen.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (8.8.2017 alkaen):

Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna noin 30 prosenttia ja olevan noin 170 miljoonaa euroa tilikaudella 2017. Kannattavuuden arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2017.

Yhtiön pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on saavuttaa 180 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2018 loppuun mennessä.

Aikaisempi tulosohjeistus (21.2.2017 alkaen):

Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2017.

Yhtiön pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on saavuttaa 180 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2018 loppuun mennessä.

AVAINLUKUJA          
Restamax-konserni yhteensä          
(1000 euroa) 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni          
Liikevaihto 43 587 31 946 75 556 59 158 130 072
Käyttökate 3 903 4 275 7 174 7 053 19 399
Käyttökate, % 9,0 % 13,4 % 9,5 % 11,9 % 14,9 %
Liikevoitto 1 238 1 474 1 985 1 677 8 998
Liikevoitto, % 2,8 % 4,6 % 2,6 % 2,8 % 6,9 %
Katsauskauden tulos 550 783 902 709 5 864
Emoyhtiön osakkeenomistajille 305 603 792 745 5 608
Määräysvallattomille omistajille 244 179 110 -37 256
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,02 0,04 0,05 0,05 0,35
Korolliset nettovelat     47 306 36 119 30 377
Nettovelkaantumisaste, %     115,1 % 99,8 % 69,1 %
Omavaraisuusaste, %     35,3 % 38,0 % 45,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)     4,9 % 4,8 % 11,9 %
Nettorahoituskulut 404 317 583 527 953

Ravintolaliiketoiminta          
(1000 euroa) 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto 29 048 26 524 54 609 49 648 107 544
Käyttökate 2 830 3 564 5 463 5 880 16 475
Käyttökate, % 9,7 % 13,4 % 10,0 % 11,8 % 15,3 %
Liikevoitto 396 1 340 762 1 362 7 401
Liikevoitto, % 1,4 % 5,1 % 1,4 % 2,7 % 6,9 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Materiaalikate, % 73,4 % 73,5 % 73,6 % 73,7 % 74,6 %
Henkilöstökulut, % 29,2 % 29,1 % 29,3 % 29,7 % 28,1 %

Henkilöstövuokraustoiminta          
(1000 euroa) 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto 17 460 8 524 26 120 15 051 34 129
Käyttökate 1 217 816 1 978 1 373 3 441
Käyttökate, % 7,0 % 9,6 % 7,6 % 9,1 % 10,1 %
Liikevoitto 841 134 1 223 315 1 597
Liikevoitto, % 4,8 % 1,6 % 4,7 % 2,1 % 4,7 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 85,1 % 86,2 % 85,0 % 86,6 % 85,5 %

VÄLIAIKAINEN TOIMITUSJOHTAJA JARNO SUOMINEN

Tammi-kesäkuun 2017 liikevaihtokehitys vahvaa - tarkennamme tulosennustetta

Vuoden 2017 toinen neljännes ei vastannut tuloksellisesti odotuksiamme. Liikevaihdon kasvu oli hyvää, mutta kannattavuus heikkeni suhteellisesti verrattuna aikaisempaan vuoteen. Henkilöstövuokrausliiketoiminnan osalta katsauskausi oli onnistunut voimakkaasta kasvusta ja siihen liittyvistä integraatiokustannuksista huolimatta. Ravintolaliiketoiminta kärsi merkittävästi alkukesän poikkeuksellisen huonosta säästä. Koko konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2017 tammi-kesäkuussa 27,7 prosenttia, käyttökate 1,7 prosenttia ja liikevoitto 18,3 prosenttia edellisvuodesta.

Haasteellisesta alkukesästä huolimatta saavutimme kohtuullisen tuloksen ja konsernin pitkän aikavälin näkymät ovat suotuisia. Tulemme pääsemään lähelle vuodelle 2018 asettamaamme 180 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta jo tilikauden 2017 aikana. Näin ollen tämän puolivuosikatsauksen myötä tarkennamme tulosohjeistustamme. Arvioimme tilikauden 2017 liikevaihdon olevan noin 170 miljoonaa euroa noin 30 prosentin kasvulla edellisvuoteen ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla.

Harvinaisen viileä alkukesän sää heikensi kannattavuutta

Alkukesän poikkeuksellisen kylmä ja sateinen sää ei suosinut kesäravintolatoimintojamme, mikä näkyy selkeästi katsauskauden suhteellisessa kannattavuudessa. Tilastojen mukaan toukokuu oli kalsein kymmeniin vuosiin ja yhtä viileää kesäkuun alkua vietetään kerran kymmenessä vuodessa. Kesäkuussa Suomen keski- ja eteläosissa sademäärä oli 1,5-2 kertaa keskimääräistä suurempi.

Sääolosuhteet vaikuttivat merkittävästi kesäravintolapalvelujemme kysyntään sekä ravintolasektorimme liikevaihtotasoon ja käyttökatteeseen, jotka jäivät selkeästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Konsernimme yli 120 ravintolasta noin 70 yksikössä on terassitoimintaa. Tämä tarkoittaa lähes 15 000:ta asiakaspaikkaa, jotka sijaitsevat ulkotiloissa. Teimme kausiravintolatoimintaan runsaasti kasvuinvestointeja, joiden osalta jäämme odottamaan voittoa loppukesältä ja tulevilta sesongeilta.

Huhtikuussa laajensimme ravintolatoimintaamme ostamalla Ruoveden Rantaravintolan ja Muroleen Kesäkahvilan liiketoiminnat. Touko-kesäkuussa avasimme Helsinkiin ravintola Enson, Turkuun siipiravintola Hookin, Poriin Pepe Lopez -terassiravintolan sekä Tampereelle Ranta-ravintolakokonaisuuden. Lisäksi ostimme osake-enemmistön Jyväskylässä toimivasta Pub Harry'sista.

Ravintola-alan kasvu jatkuu - ruokamyynti edelleen kasvun veturina

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynti jatkoi viime vuonna käynnistynyttä tasaista kasvuaan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vaikka majoitusliikkeiden kasvu on ravintoloita vauhdikkaampaa, myös ravintola-alan kehityssuunta on lupaava, vaikkakin vielä varovainen. Kasvua tukevat niin ulkomaisen kuin kotimaisenkin matkailun lisääntyminen sekä Suomen taloutta hallitseva positiivinen yleisvire. Myös kuluttajien korkealla tasolla oleva luottamus vahvistaa alan näkymiä.

Alkukesän huono sää kuitenkin verotti ravintolapalvelujen kysyntää. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n liikevaihtoennusteen mukaan ravintoloiden liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 5,4 prosenttia. Restamaxin ravintolaliiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihtokasvu oli 10 prosenttia. Koko mara-alan liikevaihdon kasvun odotetaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla olevan 6,7 prosenttia.

Vaikka anniskeluravintoloiden myynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä, hyvä kehitys on yhä selvemmin ruokamyynnin ansiota: alkoholijuomia kulutetaan entiseen malliin, mutta suurimmaksi osaksi kodeissa ja kaduilla. Matkustajatuonti hallitsee edelleen myyntikanavia.

Myönteisestä yleissävystä huolimatta heikko kannattavuus vaivaa mara-alaa edelleen. Yritysten kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi elintarvikkeiden ja alkoholijuomien tukkuhintojen sekä työvoimakustannusten nousun myötä. Lisäksi korkeat verot jarruttavat kannattavuuden kohenemista. Alan suhdannebarometri ennustaa myynnin kasvun kuitenkin jatkuvan tasaisena ja kannattavuuden hieman vahvistuvan lähikuukausina.

Henkilöstövuokrauksessa jälleen voimakkaan kasvun kausi

Henkilöstövuokrausliiketoiminnan osalta kulunut katsauskausi oli onnistunut. Henkilöstövuokraus on jatkuvasti yhä tärkeämpi osa konsernimme toimintaa, ja segmentin kasvu ja kehitys on ravintolaliiketoimintaamme voimakkaampaa.

Katsauskaudella Smile Henkilöstöpalvelujen kasvua vauhditti huhtikuussa toteutettu kauppa, jolloin Pasianssi Oy (Banssi Henkilöstöpalvelut) hankittiin osaksi konsernia. Tätä nykyä Smile Banssi Oy -nimellä toimivalla tytäryhtiöllämme on toimintaa 14 paikkakunnalla. Yrityskaupan myötä vahvistamme henkilöstövuokraustoimintojamme erityisesti teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla valtakunnallisesti. Katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa Smile hankki Job Services One Oy:n osakekannan. Tampereella ja Turussa toimiva henkilöstöpalveluyritys keskittyy suorarekrytointiin tarjoten henkilöstöpalveluja rakentamisen, teollisuuden ja palvelualan tarpeisiin. Kaupalla voimistamme henkilöstövuokraustoimintaamme entisestään Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Yritysostojen lisäksi orgaaninen kasvu uusasiakashankinnasta sekä asiakkaiden ostojen lisääntymisestä johtuen on ollut kiitettävää.

Toimintojen yhtenäistäminen sekä yritysjärjestelyt ovat synnyttäneet kertaluonteisia eriä noin 150 000 euroa sekä integraatiokuluja, jotka vaikuttivat segmentin katsauskauden tulokseen. Tulosta rasittaa järjestelmien sekä muun toiminnan kehittäminen, joiden synergiahyödyt saavutetaan täysimääräisesti tulevaisuudessa. Kesäravintolapalvelujen taantunut kysyntä heijastui luonnollisesti myös konsernin henkilöstövuokrauspalveluihin.

Yleisesti ottaen, henkilöstöpalvelut ovat onnistuneet vastaamaan tehokkaasti työelämän muutoksiin kokoamalla sirpaleisista työmahdollisuuksista suurempia kokonaisuuksia, mikä näkyy henkilöstöpalvelualan vahvana kasvuna. Alalla myynti- ja henkilöstömäärät ovat pysyneet hyvissä lukemissa, kuten myös yritysten odotukset.

Kaikkein selkeimmin alan lupaava kehitystahti näkyy liikevaihdossa. Henkilöstöpalveluyritysten Liiton liikevaihtotiedustelun mukaan alan liikevaihtokasvu tammi-huhtikuun 2017 ajalta oli 14 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Työllistämispalveluita nopeampi kasvuvauhti on ollut ainoastaan rakennusalalla. Smile Henkilöstöpalvelujen liikevaihtokasvu tammi-kesäkuussa oli 73,5 prosenttia edellisvuodesta. Pasianssi- ja Job Services -yrityskauppojen myötä vahvaa kasvua rakentamisen toimialalla haetaan myös Smilen toimesta.

Organisaatioon lisää osaamispääomaa

Tulemme vahvistamaan hallintoamme loppuvuoden aikana uusilla nimityksillä. Uutena toimitusjohtajanamme syyskuun alussa aloittaa Juha Helminen, joka siirtyy uuteen tehtäväänsä Oy Sinebrychoff Ab:n myyntijohtajan tehtävistä. Tuolloin siirryn syrjään väliaikaisen toimitusjohtajan toimestani ja jatkan konsernin talousjohtajana.

Vahvistamme myös johtoryhmäämme kahdella uudella nimityksellä. Operatiivisena johtajana 18.9.2017 aloittaa Tomi Söderström. Hän siirtyy konserniimme HYY Yhtymästä, jossa hän on toiminut liiketoimintajohtajana vastaten majoitus- ja ravintola-alan toiminnoista. Aiemmin hän on vastannut Tallink Silja -alusten ravintolatoiminnasta. Konsernimme kehitysjohtajana 1.9.2017 aloittaa Tero Kaikkonen, joka on toiminut yhtiössämme ruokaravintoloiden linjajohtajana vuodesta 2013. Vahvistusten myötä saamme organisaatiomme lisää osaamispääomaa ja kansainvälistä kokemusta, joilla tuemme konsernimme kasvua sekä liiketoiminnan laajentamistavoitteitamme ulkomaille.

Kurssikehitys korkeimmillaan

Kurssikehityksemme viime vuosina ja erityisesti kuluneen katsauskauden aikana on ollut erittäin positiivista. Osingon lisäksi olemme kyenneet antamaan sijoittajillemme hyvän tuoton kurssikasvumme myötä. Kurssimme on noussut vuoden 2013 pörssilistautumisestamme ja kaupankäynnin alkamisesta noin 70 prosenttia. Korkeimmillaan osakekurssimme oli kesäkuun puolivälissä, jolloin osakkeemme arvo oli 9,16 euroa. Tämä viestii sijoittajien ja markkinan vahvasta luottamuksesta toimintaamme.

Molemmilla liiketoimintasegmenteillämme tuloksen syntyminen painottuu loppuvuodelle. Vaikkei tammi-kesäkuun 2017 tulos vastannut odotuksiamme, tulosohjeistuksen tarkennuksen myötä tulemme jatkamaan merkittävää liikevaihtokasvuamme ja säilyttämään kannattavuustasomme hyvänä loppuvuonna 2017.

Jarno Suominen, väliaikainen toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2017 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Puolivuosikatsaus Q2/2017

Lisätietoja:
Jarno Suominen, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655
Timo Laine, hallituksen puheenjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 400 626 064

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 1 600 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluksessa työskentelee kuukausittain noin 6 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi