9.8.2016
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2016: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus paraniRestamax Oyj

PUOLIVUOSIKATSAUS 9.8.2016 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2016

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani tammi-kesäkuussa 2016

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin huhti-kesäkuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 31,9 miljoonaa euroa (26,4 miljoonaa euroa), kasvua 20,9 prosenttia. Käyttökate oli 4,3 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa), kasvua 56,5 prosenttia. Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), kasvua 189,8 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 26,5 miljoonaa euroa (23,7 miljoonaa euroa), kasvua 11,9 prosenttia. Käyttökate oli 3,6 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa), kasvua 56,5 prosenttia. Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 306,3 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa), kasvua 57,5 prosenttia. Käyttökate oli 0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa), kasvua 43,2 prosenttia. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), laskua 25,3 prosenttia.

Konsernin tammi-kesäkuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 59,2 miljoonaa euroa (50,9 miljoonaa euroa), kasvua 16,3 prosenttia.
Käyttökate oli 7,1 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa), kasvua 25,3 prosenttia. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa), kasvua 29,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 49,6 miljoonaa euroa (46,2 miljoonaa euroa), kasvua 7,6 prosenttia. Käyttökate oli 5,9 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa), kasvua 21,5 prosenttia. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa), kasvua 38,5 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa), kasvua 54,7 prosenttia. Käyttökate oli 1,4 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa), kasvua 37,8 prosenttia. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 0,8 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Restamax-konsernin vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos on edellisvuotta selkeästi parempi, varsin heikosta ensimmäisestä kvartaalista huolimatta. Liikevaihdon kasvu molemmilla liiketoimintasegmenteillä oli voimakasta. Koko konsernin liikevaihto kasvoi yli 16 prosenttia, käyttökate kasvoi yli 25 prosenttia ja liikevoitto kasvoi lähes 30 prosenttia edellisvuodesta. Tulokseen osaltaan vaikuttivat lukuisien uusien ravintoloiden avaukset sekä uusien ravintolatoimintojen ja henkilöstövuokrausyhtiöiden integroiminen osaksi konsernin liiketoimintaa.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (23.2.2016 alkaen):

Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2016.

AVAINLUKUJA          
Restamax-konserni yhteensä          
(1000 euroa)  4-6/2016  4-6/2015  1-6/2016  1-6/2015  1-12/2015
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni          
Liikevaihto 31 946 26 418 59 158 50 869 113 618
Käyttökate 4 275 2 732 7 053 5 628 16 536
Käyttökate, % 13,4 % 10,3 % 11,9 % 11,1 % 14,6 %
Liikevoitto 1 474 509 1 677 1 296 7 266
Liikevoitto, % 4,6 % 1,9 % 2,8 % 2,5 % 6,4 %
Katsauskauden tulos 783 68 709 556 4 809
Emoyhtiön osakkeenomistajille 603 215 745 853 5 050
Määräysvallattomille omistajille 179 -147 -37 -297 -241
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,01 0,05 0,05 0,31
Korolliset nettovelat     36 119 27 367 29 313
Nettovelkaantumisaste, %     99,8 % 76,8 % 73,2 %
Omavaraisuusaste, %     38,0 % 41,7 % 44,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % ( p.a.)     4,8 % 4,1 % 10,8 %
Nettorahoituskulut 317 184 527 354 1 195

Ravintolaliiketoiminta          
(1000 euroa)  4-6/2016  4-6/2015  1-6/2016  1-6/2015  1-12/15
Liikevaihto 26 524 23 708 49 648 46 150 100 315
Käyttökate 3 564 2 278 5 880 4 839 14 801
Käyttökate, % 13,4 % 9,6 % 11,8 % 10,5 % 14,8 %
Liikevoitto 1 340 330 1 362 984 6 492
Liikevoitto, % 5,1 % 1,4 % 2,7 % 2,1 % 6,5 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Materiaalikate, % 73,5 % 73,5 % 73,7 % 73,8 % 74,3 %
Henkilöstökulut, % 29,1 % 30,8 % 29,7 % 30,2 % 28,5 %

Henkilöstövuokraustoiminta          
(1000 euroa)  4-6/2016  4-6/2015  1-6/2016  1-6/2015  1-12/15
Liikevaihto 8 524 5 413 15 051 9 729 24 151
Käyttökate 816 570 1 373 997 2 161
Käyttökate, % 9,6 % 10,5 % 9,1 % 10,2 % 8,9 %
Liikevoitto 134 179 315 313 775
Liikevoitto, % 1,6 % 3,3 % 2,1 % 3,2 % 3,2 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 86,2 % 85,4 % 86,6 % 85,6 % 85,2 %

TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN

Onnistunut kvartaali toi takaisin kasvun tielle

Koko konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2016 yli 16 prosenttia, käyttökate kasvoi yli 25 prosenttia ja liikevoitto lähes 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Edellisen katsantokauden eli vuoden 2016 ensimmäisen kvartaalin tuloksemme oli heikko. Toisen neljänneksen tulos puolestaan osoittaa, että olemme päässeet takaisin kasvun tielle. Vaikka niin ravintola- kuin henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuukin loppuvuodelle, vuoden toisen neljänneksen tulos oli varsin hyvä.

Tuloksen taustalla on kesäravintolatoiminnan onnistunut käynnistys. Loppukevään ja alkukesän lämmin ja aurinkoinen sää vaikuttivat palvelujemme kysyntään positiivisesti ja toimintaedellytykset ravintolaliiketoiminnalle olivat hyvät. Tulokseemme kuitenkin osaltaan vaikuttivat uusien ravintolatoimintojen ja henkilöstövuokrausyhtiöiden integraatiokulut, jotka ovat tasoittuneet katsauskauden jälkeen.

Vahvasti pääkaupunkiseudun markkinassa


Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana laajensimme ravintolaliiketoimintaamme vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tällä hetkellä kyseisellä markkina-alueella Restamaxilla on jo 15 ravintolaa sekä kaksi Wayne's Coffee -franchising-kahvilayritystä. Huhtikuun alussa Helsingissä sijaitsevien Namu ja Showroom -ravintoloiden liiketoiminnot siirtyivät omistukseemme. Huhtikuussa avasimme Helsinkiin myös chicken wingseillään Tampereella mainetta niittäneen ravintola Hookin sekä Linnanmäelle Lintsi American Diner -ravintolan. Laajensimme Hernesaaren Rannan toimintaa lähes kolminkertaiseksi kasvattamalla asiakaspaikkoja 1 200:sta 3 500:een. Toukokuussa hankimme ravintolakattaukseemme vahvistusta helsinkiläisistä meksikolaisravintolasta, kun Cholo-, Patrona- ja Lucha Loco -ravintolat sekä ruokarekka Taco-bot tulivat osaksi konserniamme. Toukokuussa avasimme Hankoon ravintola HSF:n yhteyteen Stefan's Steakhouse -pihviravintolan ja saneerasimme ravintolan sisä- ja terassitilat uuteen uskoon. Myös Lappeenrannan yökerhomaailma sai uuden tulokkaan huhtikuussa, kun Union Work & Leisure Club -yökerho avattiin kaupungin ytimeen.

Toiminnallisesti pääkaupunkiseudun ravintoloiden kesä käynnistyi hyvin. Esimerkiksi Linnanmäelle Midhill-ravintolan tilalle avattu tiloiltaan ja asiakaspaikoiltaan entistä laajempi Lintsi American Dinerin kasvatti liikevaihtoaan toisella neljänneksellä merkittävästi ja Hernesaaren Rannan ravintolaliiketoiminta on ollut varsin vilkasta.

Ravintola-alalla kasvunäkymät ovat kasvu- ja kauppakeskuksissa, joissa on vahva kysyntä ravintola- ja muille elämyspalveluille. Pääkaupunkiseudun "nopean syömisen ravintoloiden" arvioidaan luovan tuhansia uusia työpaikkoja lähivuosina. Tulemme myös jatkossa vahvistamaan asemaamme pääkaupunkiseudun markkina-alueella kasvustrategiamme mukaisesti.

Suhdannenäkymät positiivisia

Suhdannenäkymät matkailu- ja ravintola-alalla ovat olleet jo nelisen vuotta poikkeuksellisen synkkiä. Pitkästä aikaa alan tilanne näyttää valoisammalta. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä mara-alan liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. MaRa ry:n ennusteen mukaan ravintoloiden liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 5,1 prosenttia.

Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotuksia enemmän, ja kaiken kaikkiaan kesäsesongista ennakoidaan hyvää. MaRa:n toukokuussa tekemän suhdannetiedustelun mukaan suurin osa alan yrityksistä uskoo kesämyynnin kasvavan. Myynnin kasvun odotetaan jatkuvan kohtuullisena myös loppuvuonna. Kohentunut taloustilanne ei kuitenkaan ole heijastunut ravintoloiden anniskelumyyntiin, jonka alamäki jatkuu edelleen. MaRa:n ennakkoarvion mukaan alkuvuonna anniskelumyynti laski vajaan prosentin, kun taas ruokaravintoloiden myynti kasvoi jopa kuusi prosenttia.

Ensi vuonna voimaan astuva alkoholilainsäädännön uudistus tuo ravintoloille helpotuksia muun vähentämällä byrokratiaa ja helpottamalla asiakaspalvelua. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Jotta anniskelun osuus ravintoloissa saataisiin kaivattuun nousuun, tulisi sen arvonlisäveroon saada huomattavia kevennyksiä.

MaRa:n ennusteiden mukaan ostovoiman kasvu tulee myönteisistä näkymistä huolimatta hidastumaan loppuvuotta kohti ja yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan puolittuvan ensi vuoden aikana. Niin ravintola-alan kehittymisen, talouskasvun kuin ostovoiman ja työllisyyden parantumisen kannalta kilpailukykysopimuksen mahdollistamat veronalennukset olisivat ensi vuonna välttämättömiä.

Suomen hallitus on ehdottanut eduskunnalle elintarvikelainsäädännön uudistusta, jonka myötä EU-asetuksia tiukempaa kotimaista lainsäädäntöä tultaisiin purkamaan lähitulevaisuudessa. Mikäli uudistus tuo raportointiin ja säädöksiin kaavailtuja helpotteita, on tämä ruokaravintoloiden kannalta positiivinen uutinen.

Henkilöstövuokrauksen liikevaihto vahvassa kasvussa


Kuluneella katsauskaudella henkilöstövuokraussegmentin liikevaihto jatkoi voimakasta kasvua. Tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n nykyasiakaskunnan ostot ovat kehittyneet positiivisesti ja sopimuskanta on vahvistunut. Toimintaa on myös viety uusille toimialoille, joiden kasvunäkymät ovat varsin suotuisia.

Henkilöstövuokraustoimintaa laajennettiin toukokuussa maantieteellisesti, kun Smile osti osake-enemmistön Seinäjoella toimivasta Make My Solutions Oy:stä. Tätä nykyä nimellä Smile MMS Oy toimivan yhtiön päämarkkinat ovat Etelä-Pohjanmaalla ja pohjoisessa Suomessa. Kaupan myötä henkilöstövuokraustoimintaa laajennettiin myös teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan toimialoille. Uusia toimialoja varten perustettiin Smile Industries Oy, joka panostaa toiminnan laajentamiseen maanlaajuiseksi. Kuluneella katsauskaudella yhtiön tapahtumien henkilöstövuokraus keskitettiin kokonaisuudessaan Smile Event & Promotions Oy:hyn. Kesän aikana toimiala työllistää jopa tuhat henkilöä. Uusien toimialojen ja yhtiöiden integroiminen osaksi segmentin liiketoimintaa vaikuttivat osaltaan katsauskauden tulokseemme.

Henkilöstöpalvelualan voimakas kasvutaival jatkuu edelleen. Markkinan kokonaisarvo Suomessa on noin 1,5 miljardia euroa ja alan kokonaisliikevaihto vuonna 2015 oli yli miljardi euroa, josta kaksi kolmasosaa koostuu henkilöstövuokrauksesta. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kasvoi toukokuussa 2016 yli 22 prosenttia ja henkilöstövuokrauspalvelujen liikevaihto yli 14 prosenttia. Henkilöstövuokrauksen 2016 tammi­­­-toukokuun kumulatiivisen liikevaihdon arvo oli 317,27 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen nähden 13,3 prosenttia.

Kehitys yleistä markkinakehitystä voimakkaampaa

Yhtiömme hallituksen strategiakaudelle 2016-2018 asettamana tavoitteena on laajentaa ravintolaliiketoimintaa ulkomaille sekä yrityskaupoilla että orgaanisesti. Toiminnan vieminen uusille markkina-alueille Suomen rajojen ulkopuolelle on parhaillaan kartoitusvaiheessa. Samanaikaisesti tulemme kasvattamaan toimintaamme kotimaan markkinoilla niin ravintolaliiketoiminnan kuin henkilöstövuokrauksen osalta.

Liikevaihtomme kehitys, niin ravintola- kuin henkilöstövuokraustoiminnassa, on ollut yleistä markkinakehitystä huomattavasti voimakkaampaa. Samalla kannattavuutemme on pysynyt selkeästi toimialojen keskimääräistä kannattavuustasoa parempana. Uskon liiketoimintamme suotuisan kehityksen ja kannattavan kasvumme jatkuvan myös loppuvuonna.

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2016 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

LIITE: Restamax Oyj Puolivuosikatsaus Q2/2016

Lisätietoja:
Markku Virtanen, Restamax Oyj, toimitusjohtaja, puh +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona ja Classic American Diner. Restamax Oyj:n vuoden 2015 liikevaihto oli 113,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 16,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1000 henkilöä. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 3000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.f