8.5.2018
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2018: Liikevaihto kasvoi 54,5 prosenttia ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla

Restamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2018 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2018

Liikevaihto kasvoi 54,5 prosenttia ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla tammi-maaliskuussa 2018

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin tammi-maaliskuun 2018 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 49,4 miljoonaa euroa (32,0 miljoonaa euroa), kasvua 54,5 prosenttia. Käyttökate oli 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), kasvua 31,3 prosenttia. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa), kasvua 22,0 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 30,9 miljoonaa euroa (25,6 miljoonaa euroa), kasvua 20,9 prosenttia. Käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), kasvua 3,1 prosenttia. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), laskua 62,0 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa), kasvua 151,4 prosenttia. Käyttökate oli 1,7 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 127,8 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), kasvua 102,3 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tammi-maaliskuussa 2018 Restamax-konsernin liikevaihto kasvoi 54,5 prosenttia, käyttökate 31,3 prosenttia ja liikevoitto 22,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla konserni teki lukuisia organisatorisia muutoksia ja investointeja tulevaisuuden kasvusuunnitelmien toteuttamiseksi. Nämä muutokset alkoivat näkyä positiivisesti maaliskuun tuloksessa.

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä odotetusti. Henkilöstövuokraustoimintasegmentin tulos oli edellisvuotta selkeästi parempi.

Konsernin poistotaso on tasaantunut suhteellisesti, mikä on alkanut näkyä positiivisesti myös konsernin liikevoittotasossa. Tehdyistä kasvua tukevista valmisteluista huolimatta konserni onnistui säilyttämään tammi-maaliskuussa 2018 keskeiset tunnuslukunsa, kuten materiaalikatteen ja henkilöstökulut, hyvällä tasolla.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (20.2.2018 alkaen):

Restamax arvioi strategiansa mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018. Ravintolasegmentillä uskotaan saavutettavan noin 140 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokrauksessa noin 110 miljoonan euron liikevaihto, eli yhteensä eliminointien jälkeen noin 240 miljoonan euron liikevaihto.

Restamax tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä sisäisten eliminointien jälkeen. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 220 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2020 loppuun mennessä.

AVAINLUKUJA

Restamax-konserni yhteensä      
(1000 euroa) 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni    
Liikevaihto 49 386 31 970 185 856
Käyttökate 4 296 3 271 22 404
Käyttökate, % 8,7 % 10,2 % 12,1 %
Liikevoitto 911 747 10 767
Liikevoitto, % 1,8 % 2,3 % 5,8 %
Katsauskauden tulos 401 352 5 492
Emoyhtiön osakkeenomistajille 440 487 5 058
Määräysvallattomille omistajille -39 -135 434
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,03 0,03 0,30
Korolliset nettovelat 45 610 33 006 43 649
Nettovelkaantumisaste, % 97,2 % 75,5 % 93,1 %
Omavaraisuusaste, % 35,0 % 44,9 % 35,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.) 3,9 % 4,0 % 10,7 %
Nettorahoituskulut 147 178 2 810
       
Ravintolaliiketoiminta      
(1000 euroa) 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Liikevaihto 30 901 25 561 122 174
Käyttökate 2 713 2 632 16 325
Käyttökate, % 8,8 % 10,3 % 13,4 %
Liikevoitto 139 365 6 920
Liikevoitto, % 0,4 % 1,4 % 5,7 %
       
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT      
Materiaalikate, % 72,9 % 73,8 % 74,1 %
Henkilöstökulut, % 29,9 % 29,4 % 28,0 %
       
Henkilöstövuokraustoiminta      
(1000 euroa) 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Liikevaihto 21 773 8 660 75 612
Käyttökate 1 733 761 6 603
Käyttökate, % 8,0 % 8,8 % 8,7 %
Liikevoitto 772 382 3 834
Liikevoitto, % 3,5 % 4,4 % 5,1 %
       
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT      
Henkilöstökulut, % 83,3 % 85,9 % 83,7 %

TOIMITUSJOHTAJA JUHA HELMINEN

Valmistautumista tulevaisuuden kasvuun

Tammi-maaliskuussa 2018 konsernimme liikevaihto kasvoi lähes 55 prosenttia, käyttökate yli 31 prosenttia ja liikevoitto 22 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Teimme alkuvuonna merkittäviä organisatorisia muutoksia ja valmisteluja uusien strategisten kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoittelemme vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa, josta ravintolasegmentin osuus, ilman Royal Ravintolat Oy:n osakekannan ostoa, on noin 200 miljoonaa euroa ja henkilöstövuokraussegmentin noin 220 miljoonaa euroa.

Uudistimme tammikuussa 2018 hallintoamme ja jatkossa keskitymme entistä vahvemmin uusien liiketoimintayksikköjemme johtamiseen, hankintojen tehostamiseen sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen. Lisäksi tulemme panostamaan myyntiin ja markkinointiin voimakkaammin.

Ravintolaliiketoiminnan osalta vuoden ensimmäisen kvartaalin liikevaihto kasvoi odotetusti. Uuden organisaatio- ja toimintamallimme muutokset vaikuttivat ensimmäisen kvartaalin tulokseen, ja positiiviset vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuussa. Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa teimme edellisvuotta selkeästi paremman tuloksen ensimmäisen kvartaalin aikana.

Vaikka alkuvuosi 2018 oli muutosten ja investointien aikaa, niin onnistuimme pitämään keskeiset tehokkuuslukumme, eli henkilöstökulut ja materiaalikatteen, hyvällä tasolla. Poistotasomme on tasaantunut suhteellisesti, mikä on alkanut näkyä myös liikevoittotasossamme.

Uusia konsepteja ravintola-alan kasvavaan kysyntään

Vahvistimme katsauskauden aikana asemaamme tutuilla markkina-alueilla avaamalla niin suosittuja kuin aivan uusiakin konsepteja. Toimme Ouluun yökerho Mango DiscoBarin sekä vastasimme erilaisten elämysten kasvaneeseen kysyntään avaamalla Seinäjoelle kaksi Run Out -pakopelihuonetta ja Tampereelle tiettävästi Suomen ensimmäiset laatuaan olevat Vihahuoneen ja täysin pimeän pakopelihuone Dark Roomin.

Ala koki piristyksen maaliskuussa 2018, kun alkoholilakiuudistus astui kokonaisuudessaan voimaan. Lakimuutoksesta johtuen jatkossa muun muassa happy hour -markkinointi, pidennetyt aukioloajat sekä alkoholin ulosmyynti ravintoloista ovat mahdollisia. Useat ravintolamme ovat hyödyntäneet uudistuksia ja uskomme niiden vaikuttavan jatkossa positiivisesti niin keskiostoksen suuruuteen kuin asiakasvirtaankin.

Yleisesti ottaen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alan suhdanneodotukset ovat positiiviset, mutta maltilliset. Ravintoloiden liikevaihtoennuste lupailee vuoden toiselle kvartaalille 4,4 prosentin kasvua. Myös kuluttajien luottamus talouteen on vahvalla tasolla. Luottamusindikaattorin lukemat olivat helmi-maaliskuussa 2018 30-vuotisen mittaushistorian korkeimmat.

Matkalla Pohjoismaiden johtavaksi ravintolatoimijaksi

Otimme maaliskuussa ensimmäisen askeleen kohti kansainvälistymistä. Laajensimme ravintolaliiketoimintaamme Tanskaan ostamalla yli 90 prosenttia suosituista tanskalaisista Cock's & Cows- sekä The Bird -ravintoloista. Premium-burgereistaan palkittu Cock's & Cows sekä gin toniceistaan tunnettu The Bird ovat vakiinnuttaneet asemansa kotimaansa ravintolakentässä. Brändeillä on yhteensä 11 ravintolaa Kööpenhaminan huippusijainneilla, ja ne tulevat avaamaan kesän aikana uudet yksiköt Kööpenhaminan kansainväliselle lentokentälle.

Mielenkiintoiset ja fragmentoituneet markkinat niin Tanskassa kuin muuallakin Pohjois-Euroopassa luovat potentiaalin Restamaxin voimakkaalle kasvulle eri ravintolaliiketoimintasegmenteillä. Tavoitteenamme on kasvaa aggressiivisesti kansainvälisillä ravintolamarkkinoilla tulevien 3-5 vuoden aikana.

Kansainvälistymistämme tukee myös katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2018 uutisoimamme Royal Ravintolat Oy:n hankinta. Toteutuessaan kauppa on ravintola-alan historian suurin yritysjärjestely Suomessa. Royal Ravintoloilla on yli 70 ravintolaa eri puolilla Suomea, ja yhtiö työllistää noin tuhat henkilöä. Yhdessä meistä muodostuu yksi Pohjoismaiden suurimmista ravintolakonserneista, jonka tavoitteena on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija vuoteen 2020 mennessä.

Royal Ravintolat on erityisen tunnettu pitkäikäisistä ja arvostetuista konsepteistaan pääkaupunkiseudulla, kun taas Restamaxin casual-ravintoloilla on vahva markkina-asema muualla Suomessa. Royal Ravintoloiden brändeihin lukeutuvat esimerkiksi Savoy, Löyly, Elite, Palace ja Teatteri sekä monistettavissa olevat konseptit Hanko Sushi, Pizzarium sekä Sandro. Osakekaupan toteutuessa tulen tulevaisuudessa vastaamaan yhtiömme ulkomaan toiminnoista ja Suomessa toimintojen johdossa puolestaan aloittaa Royal Ravintoloiden toimitusjohtaja Aku Vikström. Kaupan uskotaan toteutuvan kesän 2018 aikana.

Smile Henkilöstöpalveluiden listalleottoa arvioidaan

Henkilöstövuokraussegmentin katsauskauden tulos oli varsin hyvä. Smile Henkilöstöpalvelujen kasvu on edelleen toimialan yleistä kasvua voimakkaampaa ja yhtiö lukeutuu nykyisin Suomen suurimpiin henkilöstövuokraustoimijoihin. Yhtiö hakee aktiivisesti ratkaisuja Suomen työvoimapulatilanteeseen.

Voimakasta kasvua vauhdittivat orgaanisen kasvun lisäksi kaksi suurta yrityskauppaa: Smile Henkilöstöpalvelut osti helmikuussa 2018 teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan toimija Kymppi Service Oy:n sekä maaliskuussa 2018 enemmistön ulkomaiseen työvoimaan keskittyvästä valtakunnallisesta rakennusalan vuokratyöyhtiö Adicio Oy:stä. Kauppojen myötä yhtiö vahvisti jalansijaansa Varsinais-Suomen ja Satakunnan vireillä talousalueilla sekä pääsi osaksi uutta valtakunnallista palvelukonseptia, joka ratkaisee suomalaisten yritysten työvoimatarpeita tuomalla työvoimaa ulkomailta.

Tiedotimme maaliskuussa 2018 hallituksemme arvioivan Smile Henkilöstöpalvelujen listaamista Helsingin pörssiin. Arviointiprosessi toteutetaan kuluvan kevään aikana. Potentiaalinen listautuminen mahdollistaa Smile Henkilöstöpalvelujen oman taseen vahvistamisen ja entistä nopeamman kasvun henkilöstövuokraustoimijoiden kärkeen.

Osakekurssi ennätystasolla

Nautimme sijoittajien ja markkinan vahvasta luottamuksesta. Restamaxin osakkeen arvo oli vuoden 2017 maaliskuun lopussa 6,70 euroa, kun kuluvan vuoden maaliskuun lopussa se oli 8,70 euroa. Alkuvuoden toimenpiteemme heijastuvat myös tavoitehintaamme, jonka analyysiyhtiö Inderes nosti huhtikuun 2018 puolivälissä 12,0 euroon. Tehdyt investoinnit tulevat vahvistamaan liikevaihtotavoitteeseemme pääsyä.

Odotuksemme loppuvuodelle, jonne tuloksemme syntyminen perinteisesti painottuu, ovat positiiviset. Arvioimme konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018.

Juha Helminen, toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2018 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q1/2018

Lisätietoja:
Juha Helminen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 535 5560
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 400 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

Tiedotteen liitetiedostot