10.5.2016
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2016: Liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia tammi-maaliskuussa 2016Restamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2016 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2016

Liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia tammi-maaliskuussa 2016

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin tammi-maaliskuun 2016 tulos


Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 27,2 miljoonaa euroa (24,5 miljoonaa euroa), kasvua 11,3 prosenttia. Käyttökate oli 2,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), laskua 4,0 prosenttia. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), laskua 74,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 23,1 miljoonaa euroa (22,4 miljoonaa euroa), kasvua 3,0 prosenttia. Käyttökate oli 2,3 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), laskua 9,6 prosenttia. Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa), laskua 96,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa), kasvua 51,2 prosenttia. Käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), kasvua 30,7 prosenttia. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 35,7 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa 2016 koko Restamax-konsernin liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia, käyttökate laski 4 prosenttia ja liikevoitto laski noin 74 prosenttia. Tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa harvinaisen kylmät tammipakkaset, jotka vaikuttivat ravintoloiden myynteihin tammikuussa. Konsernin pohjoisessa sijaitsevien sesonkiravintoloiden tulos puolestaan oli varsin hyvä. Ravintolaliiketoiminnalle haastava pääsiäisen aika ajoittui vuoden ensimmäiselle neljännekselle, ja tämä heijastui osaltaan konsernin liiketoimintaan henkilöstökulujen nousuna ja liikevaihdon laskuna. Konsernin operatiivinen johto ei reagoinut riittävän nopeasti vuoden vaihteen jälkeen tapahtuneeseen muutokseen palvelujen kysynnässä. Myös uusien ravintoloiden avauksilla ja joidenkin vanhojen alasajolla oli vaikutusta tulokseen. Viime vuoden vertailujakso eli vuoden 2015 ensimmäinen kvartaali oli tuloksellisesti vahva.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (23.2.2016 alkaen)
:

Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2016.

AVAINLUKUJA      
       
Restamax-konserni yhteensä      
(1000 euroa)  1-3/2016  1-3/2015  1-12/15
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni      
Liikevaihto 27 212 24 450 113 618
Käyttökate 2 778 2 895 16 536
Käyttökate, % 10,2 % 11,8 % 14,6 %
Liikevoitto 204 788 7 266
Liikevoitto, % 0,7 % 3,2 % 6,4 %
Katsauskauden tulos -74 488 4 809
Emoyhtiön osakkeenomistajille 142 638 5 050
Määräysvallattomille omistajille -216 -150 -241
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,01 0,04 0,31
Korolliset nettovelat 28 838 21 405 29 313
Nettovelkaantumisaste, % 72,2 % 53,9 % 73,2 %
Omavaraisuusaste, % 45,0 % 50,1 % 44,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
( p.a.)
1,5 % 5,0 % 10,8 %
Nettorahoituskulut 209 170 1 195
       
Ravintolaliiketoiminta      
(1000 euroa)  1-3/2016  1-3/2015  1-12/15
Liikevaihto 23 124 22 443 100 315
Käyttökate 2 316 2 562 14 801
Käyttökate, % 10,0 % 11,4 % 14,8 %
Liikevoitto 22 654 6 492
Liikevoitto, % 0,1 % 2,9 % 6,5 %
       
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT      
Materiaalikate, % 74,0 % 74,1 % 74,3 %
Henkilöstökulut, % 30,4 % 29,6 % 28,5 %
       
Henkilöstövuokraustoiminta      
(1000 euroa)  1-3/2016  1-3/2015  1-12/15
Liikevaihto 6 527 4 316 24 151
Käyttökate 558 427 2 161
Käyttökate, % 8,5 % 9,9 % 8,9 %
Liikevoitto 182 134 775
Liikevoitto, % 2,8 % 3,1 % 3,2 %
       
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT      
Henkilöstökulut, % 87,1 % 85,9 % 85,2 %TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN

Vuoden 2016 ensimmäinen kvartaali oli haasteellinen

Koko konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2016 yli 11 prosenttia, käyttökate laski 4 prosenttia ja liikevoitto laski 74 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Viime vuoden vertailujakso eli vuoden 2015 ensimmäinen kvartaali oli hyvä.

Harvinaisen kylmät tammipakkaset vaikuttivat ravintoloidemme myynteihin tammikuussa. Pohjoisessa sijaitsevien sesonkiravintoloidemme tulos puolestaan oli varsin hyvä. Pääsiäinen on ravintolaliiketoiminnalle haastavaa aikaa, ja tänä vuonna se ajoittui vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Tämä heijastui osaltaan liiketoimintaamme henkilöstökulujen nousuna ja liikevaihdon laskuna. Operatiivinen johtomme ei myöskään ollut varautunut reagoimaan riittävän nopeasti vuoden vaihteen jälkeen tapahtuneeseen muutokseen palvelujemme kysynnässä. Tämä oli hyvä muistutus alan suhdanneherkkyydestä ja siitä, miten tilanteet elävät ja voivat muuttua ravintolamarkkinassa varsin nopeasti. Myös uusien ravintoloiden avaamiset ja muutamien vanhojen alasajo vaikuttivat tulokseemme.

Niin ravintola- kuin henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu loppuvuodelle, ja ensimmäinen neljännes on liiketoiminnassamme aina heikoin jakso.

Katsauskauden aikana avasimme Passion Food & Bar -ravintolan sekä Pizzeria Bella Roman Jyväskylään, Classic American Diner -ravintolan Kauppakeskus Jumboon Vantaalle sekä ostimme Helsingissä sijaitsevien Namu ja Showroom -ravintoloiden liiketoiminnot. Toimintamme laajentaminen Etelä-Suomeen tukee osaltaan kasvustrategiaamme. Tavoitteenamme on kasvattaa asemaamme pääkaupunkiseudulla entisestään. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla tehdyt avaukset ja investoinnit sekä viime vuoden puolella tehty osake-enemmistön osto Hernesaaren Ranta Oy:stä tukevat vahvasti tätä tavoitettamme.

Alalle elpymistä ja tuhansia uusia työpaikkoja

Talouden ennustetaan kasvavan alkuvuonna 2016 hitaasti. Kuluttajien odotukset keväästä ovat heikot, ja kuluttajien luottamus ennakoi matkailu- ja ravintola-alalle vaisua alkuvuotta. Kuluttajien odotukset paremmasta lopahtivat viime kesään mennessä ja luottamus talouteen tällä hetkellä on selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Pitkällä aikavälillä näkyvissä on kuitenkin elpymistä. Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n ennusteiden mukaan Suomen BKT kasvaa vajaan prosentin vuonna 2016. Vuosina 2017 ja 2018 kasvun ennustetaan vahvistuvan.

Ravintola-alan liikevaihto kasvoi Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n ennusteiden mukaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä noin neljä prosenttia. Ravintoloiden ruokamyynti on kasvussa, mutta anniskelumyynti laskee edelleen. Jopa 64 prosenttia ravintola-alan liikevaihdosta tulee ruokamyynnistä. MaRa ry:n seurannan mukaan pikaruokaravintoloiden liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa jopa 7,1 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alalla odotetaan syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja vuoteen 2020 mennessä. Uusia ravintoloita avataan etenkin kasvukeskuksiin ja uusiin kauppakeskuksiin. Pääkaupunkiseudun "nopean syömisen ravintoloiden" arvioidaan luovan jopa 2000 uutta työpaikkaa vuosien 2015-2016 aikana. Vahvat kasvunäkymät ovat nimenomaan kasvukeskuksissa, joissa ravintola- ja muiden elämyspalveluyritysten kysyntä on suurta. Restamaxin vuoden vaihteessa tapahtunut sijoitus SuperPark-sisäaktiviteettipuistoihin, helmikuinen Classic American Diner -avaus Vantaan Jumboon sekä katsauskauden jälkeen huhtikuussa toteutunut Lintsi American Dinerin avaus Linnanmäelle tukevat vahvasti näitä kasvunäkymiä.

Uudet tavoitteet toimintaa ohjaamassa

Lähdimme vuoteen 2016 uudet, hallituksemme asettamat, pitkän aikavälin tavoitteet ajureinamme. Tavoitteenamme on laajentaa ravintolaliiketoimintaamme ulkomaille. Samanaikaisesti jatkamme kannattavaa kasvuamme myös kotimaassa sekä ravintola- että henkilöstövuokrausliiketoiminnalla. Liikevaihtotavoitteemme vuoden 2018 loppuun mennessä on 180 miljoonaa euroa. Käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla.

Ulkomaille laajentuminen luo meille mahdollisuuden viedä olemassa olevia brändejämme uusille markkina-alueille. Voimme etabloitua ulkomaille lukuisilla ravintolakonsepteillamme, jotka ovat valmiiksi vientikelpoisia. Näemme valtavaa potentiaalia esimerkiksi Stefan's Steakhouse -konseptissa, kauppa- ja kasvukeskuksissa toimivissa dinereissa sekä viihde- ja pelikeskuksissa, joilla voimme menestyä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Suomessa on noin 10 000 ravintolaa, joista omistuksessamme on yli sata. Näin ollen kasvun rajat kotimaassa eivät ole tulleet vastaan, vaan näemme edelleen kotimaan markkinoilla merkittävää kasvupotentiaalia. Aktiivinen markkinoiden kartoituksemme jatkuu niin Suomessa kuin ulkomailla.

Smile Henkilöstöpalvelut vahvisti ja laajensi toimintaansa

Henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut vahvisti asemaansa Turussa ostamalla tammikuussa ravintola-alaan erikoistuneen henkilöstövuokrausyrityksen TOR-Palvelut Oy:n liiketoiminnan. Samalla Smile solmi pitkän yhteistyösopimuksen Oldfellows Oy:n omistuksessa olevien Turun Oopperaravintolat Oy:n ja Juhla-Ansa Oy:n kanssa henkilöstöpalveluista.

Henkilöstövuokraussegmenttimme liikevaihto katsauskaudella kasvoi yli 50 prosenttia vuoden takaisesta, käyttökate yli 30 prosenttia ja liikevoitto yli 35 prosenttia. Henkilöstövuokraus onkin kasvanut nopeasti yhä merkittävämmäksi osaksi konserniamme, ja sen kehitykselle on alkanut muodostua vertailupohjaa.

Vuoden 2016 alussa Smile laajensi toimintaansa myös uudelle toimialalle vähittäiskaupan puolelle. Smile Retail Oy välittää työvoimaa erilaisiin kaupan alan yksiköihin aina päivittäistavarakaupoista erikoisliikkeisiin. Kaupan alalla nähdään merkittävää kasvupotentiaalia muun muassa kauppojen aukioloaikojen vapautumisen myötä. Toiminnan laajentaminen kaupan alalle mahdollistaa myös ravintolatyöntekijöille monipuolisempien työ- ja ansaintamahdollisuuksien tarjoamisen.

Henkilöstöpalvelualan markkinan kokonaisarvo Suomessa on noin 1,5 miljardia euroa ja alan kokonaisliikevaihto vuonna 2015 oli yli miljardi euroa, lähes 14 prosentin kasvulla edellisvuoteen. Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon odotetaan kasvavan 6,6 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisen puolikkaan aikana. Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa tulee henkilöstövuokrauksesta. Alan näkymät ovat edelleen varsin positiiviset. Alati kasvava osa avoimista työpaikoista ja rekrytoinneista tapahtuu henkilöstövuokrauksen kautta.

Valoisa tulevaisuus laskusuhdanteesta huolimatta

Kuten todettu, Suomen talouden ennustetaan kasvavan vain niukasti vuonna 2016. Yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan vuonna 2016 edellisvuotta hitaammin, sillä työttömyys pysyy korkealla tasolla ja ansiokehityksen kasvu on hidasta.

Alan kasvuhaasteet johtuvat suureksi osaksi ostovoiman puutteesta, mitä mahdollinen yhteiskuntasopimus luultavasti ainakin aluksi heikentäisi. Yhteiskuntasopimuksen nähdään heikentävän nimenomaan kotimaan markkinoita, sillä sen positiivisten vaikutusten painopiste on viennissä. Mahdollisen yhteiskuntasopimuksen rinnalle kaivattaisiin ostovoimaa kasvattavia verokevennyksiä, joiden myötä asiakkailla olisi mahdollisuus kuluttaa enemmän ja kotimaan markkinat saataisiin odotettuun nousuun. Ansiotuloverojen alentamisella olisi myönteinen vaikutus niin kotimaiseen kysyntään kuin työllisyyteen.

Politiikalla ja alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksella tulee olemaan suuri vaikutus erityisesti ravintola-alaan. Mikäli uusi laki astuu voimaan vuonna 2017, luvassa on merkittäviä helpotuksia anniskelulainsäädäntöön.

Vaikka viime vuosina Suomessa yleistaloudellinen tilanne on ollut haastava, Restamax on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan yleistä kehitystä voimakkaammin. Samalla olemme pystyneet ylläpitämään hyvän kannattavuustason, joka on selkeästi toimialan keskimääräisen kannattavuuden yläpuolella.

Uskomme, että kannattava toimintamme ja kasvumme jatkuu vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta.

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2016 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q1/2016

Lisätietoja:
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona ja Classic American Diner. Restamax Oyj:n vuoden 2015 liikevaihto oli 113,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 16,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1000 henkilöä. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 3000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, R
estamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

Tiedotteen liitetiedostot