8.5.2015
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015: Konsernin voimakas kasvu jatkui ja kannattavuus paraniRestamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2015 klo 10.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015

Konsernin voimakas kasvu jatkui ja kannattavuus parani tammi-maaliskuussa 2015


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2015 tulos


Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 24,5 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa), kasvua 53,6 prosenttia. Käyttökate oli 2,9 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), kasvua 104,6 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 802,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 22,4 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa), kasvua 41,0 prosenttia. Käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), kasvua 81,0 prosenttia. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 649,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa. (Uusi liiketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.)

Restamax-konsernin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on huomattavasti edellisvuotta parempi. Katsauskaudella saavutettiin merkittävää kasvua; koko konsernin liikevaihto kasvoi yli 53 prosenttia, käyttökate yli 100 prosenttia ja liikevoitto yli 800 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat vuonna 2014 tehdyt investoinnit ja loppuun saatetut liiketoimintakaupat, jotka ovat olleet vuoden 2015 alusta lähtien täysimääräisesti yhtiön käytössä luomassa vahvaa kasvualustaa tulevaisuudelle.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (20.2.2015 alkaen):

Restamax arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2015 yli 100 miljoonan euron liikevaihdon, sekä käyttökatteen ja liikevoiton suhteellisesti paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna.


AVAINLUKUJA      
Restamax konserni yhteensä      
( 1000 euroa)  1-3/2015  1-3/2014  1-12/14
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni      
Liikevaihto 24 450 15 914 86 653
Käyttökate 2 895 1 415 12 008
Käyttökate, % 11,8 % 8,9 % 13,9 %
Liikevoitto 788 87 5 265
Liikevoitto, % 3,2 % 0,5 % 6,1 %
Katsauskauden tulos 488 71 3 334
Emoyhtiön osakkeenomistajille 638 102 3 451
Määräysvallattomille omistajille -150 -31 -117
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,01 0,22
Korolliset nettovelat 21 405 7 685 18 944
Nettovelkaantumisaste, % 53,9 % 20,3 % 48,1 %
Omavaraisuusaste, % 50,1 % 61,3 % 47,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %,( p.a.) 5,0 % 1,8 % 10,5 %

Ravintolaliiketoiminta      
( 1000 euroa)  1 -3/2015  1- 3/2014  1-12/14
Liikevaihto 22 443 15 914 83 666
Käyttökate 2 562 1 415 11 444
Käyttökate, % 11,4 % 8,9 % 13,7 %
Liikevoitto 654 87 4 957
Liikevoitto, % 2,9 % 0,5 % 5,9 %
       
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT      
Materiaalikate, % 74,1 % 75,4 % 74,0 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 29,5 % 29,6 %

Henkilöstövuokraustoiminta      
( 1000 euroa)  1 -3/2015  1- 3/2014  1-12/14
Liikevaihto 4 316  - 6 833
Käyttökate 427  - 696
Käyttökate, % 9,9 %  - 10,2 %
Liikevoitto 134  - 308
Liikevoitto, % 3,1 %  - 4,5 %
       
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT      
Henkilöstökulut, % 85,9 %   84,0 %TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN:

Vuosi 2015 alkoi vahvasti

Vuonna 2014 toteutimme onnistuneesti useita suuria kasvuinvestointeja. Rengasravintolat-yritysosto vuoden 2014 maaliskuussa, henkilöstövuokraussegmentin liittäminen osaksi toimintaamme elokuussa sekä pohjoisen matkailukeskuksiin laajentaminen Tunturimax-yrityskaupan myötä lokakuussa ovat luoneet vahvan kasvualustan tulevaisuudellemme. Ravintolasalkkumme täydentyi vuoden 2014 aikana jopa 32 ravintolalla. Tehdyt liiketoimintakaupat saatettiin loppuun tilikauden 2014 aikana, joten ostetut liiketoiminnot ovat olleet vuoden 2015 alussa täysimääräisesti käytössämme.

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta yli 53 prosenttia. Käyttökatteemme kasvu oli yli 104 prosenttia ja liikevoiton kasvu jopa yli kahdeksankertainen edelliseen vuoteen verrattuna.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta teimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olosuhteisiin nähden hyvän tuloksen. Pyhällä ja Rukalla sijaitsevien tunturiravintoloidemme talvisesonki oli myynnillisesti varsin onnistunut. Myös henkilöstövuokraustoiminnan osalta vuosi 2015 käynnistyi vahvassa myötätuulessa.

Olen ollut erinomaisen tyytyväinen henkilöstömme joustavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Henkilöstökuluprosenttimme on pysynyt varsin tehokkaana, ja suuri kiitos tästä kuuluu johdollemme ja henkilöstöllemme. Organisaatiomme sai viime vuoden lopulla toteutetussa työtyytyväisyyskyselyssä hyvät arvosanat. Tulemme jatkamaan hyväksi havaitulla linjalla ja saadun palautteen avulla kehittämään toimintaamme entisestään.

Maaliskuun 2015 alussa toimintaamme lähti kanssamme kehittämään varatoimitusjohtaja Harri Niskanen, joka tuo konsernimme johtamiseen arvokasta ammattiosaamista. Myös yhteistyökumppaneidemme merkitys toiminnallemme on kasvanut entisestään. Olemme laajentaneet kumppaniverkostoamme ja tehostaneet yhteistyötä sopimustoimittajiemme kanssa. Listautuneena, voimakkaasti kasvavana vakavaraisena yhtiönä olemme myös itse entistä parempi kumppani niin vuokranantajatahoille kuin muillekin sidosryhmillemme.

Poikkeuksellista tuloskehitystä alan matalasuhdanteesta huolimatta
 
Suomessa ravintolamarkkinan kokonaisarvo on nykyään noin viisi miljardia euroa. Vuonna 2014 (tammi-joulukuussa) anniskeluravintoloiden liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia, kun vuonna 2013 alan liikevaihdon kasvu oli 1,6 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynti laski vuonna 2014 ennakkotiedon mukaan 3,0 prosenttia, alkoholin myynti laski noin 5 prosenttia ja myös ruokamyynti laski (tammi-syyskuussa 2014).

Vaikka alalla viime vuosi 2014 oli lievästi laskusuhdanteinen, pitkällä aikavälillä matkailu- ja ravintola-ala nähdään kasvavana toimialana. Keskeisiä syitä, joiden johdosta ravintolamarkkinan kasvu on ollut hieman BKT:n kasvua voimakkaampaa ovat kotimaan matkailun ja turismin lisääntyminen, kaupungistuminen, yksihenkisten asuntokuntien lukumäärän kasvu sekä kuluttajatottumusten muutos.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry:n toimeksiannosta TNS Gallupin toteuttaman ravintolaruokailun trenditutkimuksen 2014 mukaan suomalaiset ruokailevat ravintolassa huomattavasti enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Ravintolassa ruokailijoiden määrä on kasvanut tasaisesti tähän päivään, joskin kehitys on parin viime vuoden aikana lievästi hidastunut.

Haasteista huolimatta alan elpymistä on näkyvissä. Talouden yleisesti arvioidaan kääntyvän hitaaseen kasvuun viennin vauhdittumisen myötä vuoden 2015 lopulla. Muita positiivisia näkymiä ovat edustuskulujen verovähennysoikeuden osittainen palauttaminen vuoden 2015 alusta lähtien, jonka mukaan yritykset voivat vähentää 50 % edustuskuluista tuloverotuksessaan. Päätös tukee matkailu- ja ravintola-alan palvelujen kysyntää, lisää työllisyyttä ja tuo verotuloja valtiolle.

Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä työllistäjä, joka tuo vuosittain valtiolle yli 5 miljardia euroa verotuloja. Toivonkin uuden Suomen hallituksen ja päättäjien tunnustavan toimialan tärkeyden ja huolehtivan sen kasvun edellytyksistä tekemällä jatkossa hyviä arvonlisävero- ja alkoholiveropäätöksiä.

Henkilöstövuokraustoimiala - tulevaisuuden toimiala

Henkilöstövuokraussegmentti tuli osaksi toimintaamme tilikaudella 2014. Tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n avulla varmistamme henkilöstön riittävän saatavuuden tulevaisuudessa ja tuemme yhtiömme kasvua. Teimme vuonna 2014 merkittävän määrän uudistuksia, investointeja ja yhtiöjärjestelyjä uuden segmentin integroimiseksi osaksi toimintaamme. Tämän liiketoimintasegmentin yhdistäminen konserniimme on kuitenkin vielä kesken ja liiketoiminta alkuvaiheessa, mutta näen henkilöstövuokrauksessa huiman kasvupotentiaalin.

Valtakunnallisten tilastojen mukaan henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto on jatkuvassa kasvussa ja toimialan kasvunäkymät ovat suotuisat. Ala tarjoaa niin tämän päivän työnantajille kuin työntekijöille joustavat toimintamahdollisuudet. Uudet sukupolvet ovat avoimia tekemään töitä joustavasti eri yrityksissä ja toimialoilla. Valtakunnallisen vuokratyöntekijätutkimusten 2014 mukaan vuokratyö nähdään mielekkäänä ja jopa 86 % vuokratyöntekijöistä suosittelisi vuokratyötä tuttavalleen. Erityisesti nuorisotyöllistävyyden kannalta henkilöstövuokraustoimialan rooli yhteiskunnassamme on merkittävä.

Jo 100 ravintolaa ympäri Suomea

Vaikka ravintolapalvelujen kysyntään liittyy epävarmuutta ja kilpailu alalla on kireää, olemme onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaamme ja ylläpitämään samalla hyvän kannattavuustason, joka on selkeästi toimialan keskimääräisen kannattavuuden yläpuolella. Yksi menestyksemme keskeisin avaintekijä on lukuisat yksiölliset ravintolakonseptit, jotka ovat räätälöitävissä eri paikkakunnille palvelemaan erilaisten kohderyhmien tarpeita ja toiveita.

Tänä päivänä konserniimme kuuluu noin 100 ravintolaa eri puolilla Suomea. Vuoden alusta 2015 ravintolaportfoliomme täydentyi kolmella uudella yökerholla, kun Apollo- ja Tivoli-yökerhojen ostolla veimme toimintaamme uudelle markkina-alueelle Ouluun ja vahvistimme nykyistä markkina-asemaamme Porissa Cabaret-yökerhokaupalla. Avasimme myös yhteistyössä Hans Välimäen kanssa Helsinkiin Rikhard von Trappe -belgialaisravintolan sekä tytäryhtiömme Priima-Ravintolat Oy:n kanssa Jyväskylään ravintola Boho & Keittiön.

Vuoden ensimmäinen neljännes antaa vahvan viitteen siitä, että tulemme onnistumaan tälle vuodelle asettamiemme tavoitteiden saavuttamisessa.

Markku Virtanen,
toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2015 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q1/2015

Lisätiedot:
 
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj
on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014 liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi

Tiedotteen liitetiedostot