6.11.2018
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2018: Liikevaihto kasvoi 71 prosenttia – poikkeuksellisen suuret kertaerät heikensivät kannattavuutta, ohjeistus päivitetty

Restamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2018 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2018

Liikevaihto kasvoi 71 prosenttia - poikkeuksellisen suuret kertaerät heikensivät kannattavuutta, ohjeistus päivitetty

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin heinä-syyskuun 2018 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 102,4 miljoonaa euroa (55,9 miljoonaa euroa), kasvua 83,1 prosenttia. Käyttökate oli 9,2 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa), kasvua 23,6 prosenttia. Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa), laskua 88,7 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa (33,2 miljoonaa euroa), kasvua 99,5 prosenttia. Käyttökate oli 6,4 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa), kasvua 30,3 prosenttia. Liikevoitto oli -1,2 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), laskua 145,8 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 39,9 miljoonaa euroa (26,1 miljoonaa euroa), kasvua 52,8 prosenttia. Käyttökate oli 2,8 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa), kasvua 4,4 prosenttia. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa), laskua 7,0 prosenttia.

Konsernin tammi-syyskuun 2018 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 224,8 miljoonaa euroa (131,5 miljoonaa euroa), kasvua 71,0 prosenttia. Käyttökate oli 21,1 miljoonaa euroa (14,7 miljoonaa euroa), kasvua 44,2 prosenttia. Liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa), laskua 29,3 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:


Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 142,1 miljoonaa euroa (87,8 miljoonaa euroa), kasvua 61,8 prosenttia. Käyttökate oli 14,9 miljoonaa euroa (10,4 miljoonaa euroa), kasvua 43,1 prosenttia. Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa), laskua 68,7 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 92,9 miljoonaa euroa (52,2 miljoonaa euroa), kasvua 77,9 prosenttia. Käyttökate oli 6,2 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa), kasvua 33,6 prosenttia. Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), kasvua 14,0 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

YHTEENVETO

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 71,0 prosenttia, käyttökate 44,2 prosenttia ja liikevoitto laski 29,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 81,3 prosenttia, käyttökate kasvoi 23,6 prosenttia ja liikevoitto laski 88,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Katsauskauden tulosta rasittivat ravintolaliiketoimintasegmentissä poikkeuksellisen suuret kannattamattomien liiketoimintojen myynteihin tai alasajoihin liittyvät kertaluonteiset erät, joita oli yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa sisältäen 2,8 miljoonan euron käyttöomaisuuden alaskirjauksen. Muita ravintolaliiketoiminnan katsauskauden tulokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat Royal Ravintolat -kaupan integraatiokulut sekä investoinnit kansainväliseen liiketoimintaan. Alaskirjauksilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Henkilöstövuokraussegmentissä katsauskauden aikana tehtiin merkittäviä investointeja Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja yhtiön listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Listautumisantiin liittyviä kustannuksia oli yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa, josta rahoituskuluja oli noin 859 000 euroa ja liiketoiminnan muita kuluja noin 641 000 euroa.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (6.11.2018 alkaen):

Restamax arvioi strategiansa mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden (käyttökatteella mitattuna) säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018. Ravintolasegmentillä uskotaan saavutettavan yli 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokrauksessa noin 125 miljoonan euron liikevaihto, eli yhteensä eliminointien jälkeen noin 310 miljoonan euron liikevaihto.

Restamax tulee tarkentamaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan tilikauden 2018 aikana.

Aikaisempi tulosohjeistus (7.8.2018 alkaen):

Restamax arvioi strategiansa mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018. Ravintolasegmentillä uskotaan saavutettavan yli 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokrauksessa noin 110 miljoonan euron liikevaihto, eli yhteensä eliminointien jälkeen noin 300 miljoonan euron liikevaihto.

Restamax tulee tarkentamaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan tilikauden 2018 aikana.

AVAINLUKUJA          
Restamax-konserni yhteensä          
(1000 euroa) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni          
Liikevaihto 102 383 55 909 224 776 131 466 185 856
Käyttökate 9 245 7 482 21 138 14 656 22 404
Käyttökate, % 9,0 % 13,4 % 9,4 % 11,1 % 12,1 %
Liikevoitto 501 4 448 4 546 6 432 10 767
Liikevoitto, % 0,5 % 8,0 % 2,0 % 4,9 % 5,8 %
Katsauskauden tulos -940 3 107 1 660 4 006 5 492
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 185 2 633 1 291 3 423 5 058
Määräysvallattomille omistajille 245 474 369 584 434
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) -0,06 0,16 0,07 0,21 0,30
Korolliset nettovelat     141 610 45 479 43 649
Nettovelkaantumisaste, %     199,1 % 98,4 % 93,1 %
Omavaraisuusaste, %     23,7 % 35,6 % 35,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)     3,9 % 9,2 % 10,7 %
Nettorahoituskulut 1 195 255 2 060 838 2 810

Ravintolaliiketoiminta          
(1000 euroa) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
Liikevaihto 66 204 33 187 142 075 87 796 122 174
Käyttökate 6 441 4 944 14 896 10 407 16 325
Käyttökate, % 9,7 % 14,9 % 10,5 % 11,9 % 13,4 %
Liikevoitto -1 196 2 610 1 055 3 372 6 920
Liikevoitto, % -1,8 % 7,9 % 0,7 % 3,8 % 5,7 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Materiaalikate, % 73,8 % 73,0 % 73,2 % 73,4 % 74,1 %
Henkilöstökulut, % 31,8 % 26,2 % 31,5 % 28,1 % 28,0 %

Henkilöstövuokraustoiminta          
(1000 euroa) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
Liikevaihto 39 901 26 108 92 937 52 228 75 612
Käyttökate 2 804 2 684 6 228 4 662 6 603
Käyttökate, % 7,0 % 10,3 % 6,7 % 8,9 % 8,7 %
Liikevoitto 1 698 1 826 3 476 3 049 3 834
Liikevoitto, % 4,3 % 7,0 % 3,7 % 5,8 % 5,1 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 81,9 % 81,8 % 82,6 % 83,4 % 83,7 %

Henkilöstövuokraussegmentin avainluvut vertailutiedot oikaistuna*          
(1000 euroa) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
Liikevaihto 39 901 25 775 92 937 51 365 74 366
Käyttökate 2 804 2 352 6 228 3 799 5 356
Käyttökate, % 7,0 % 9,1 % 6,7 % 7,4 % 7,2 %
Liikevoitto 1 698 1 826 3 476 3 049 3 834
Liikevoitto, % 4,3 % 7,1 % 3,7 % 5,9 % 5,2 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 81,9 % 82,9 % 82,6 % 84,8 % 85,1 %


*) Taulukossa esitetyt henkilöstövuokraustoiminnan vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu vastaamaan henkilöstövuokraussegmentissä vuonna 2018 käyttöönotettua IFRS 15 -standardin soveltamistapaa.


TOIMITUSJOHTAJA AKU VIKSTRÖM

Muutosvaiheesta kohti kannattavaa kasvua

Tammi-syyskuussa 2018 konsernin liikevaihto kasvoi 71 prosenttia, käyttökate kasvoi yli 44 prosenttia ja liikevoitto laski yli 29 prosenttia vuodentakaisesta vertailujaksosta. Restamax käy läpi murrosvaihetta, joka käynnistyi vuoden 2018 toisella kvartaalilla. Voimakas kasvu on tuonut liiketoimintaan haasteita ja Royal Ravintoloiden integrointivaihe on kuluttanut yhtiön resursseja, mikä on heijastunut myös operatiiviseen toimintaan. Kolmannen kvartaalin aikana yhtiö on ollut suurten muutosten keskellä, kun se on valmistellut tytäryhtiönsä Smile Henkilöstöpalvelujen listausta, aloittanut transformaation ydinliiketoimintansa kannattavuuden kehittämiseksi ja rakentanut tulevaisuuden kasvualustaa kansainväliselle laajentumiselle.

Katsauskauden tulosta rasittivat poikkeuksellisen suuret kertaluonteiset erät, joista merkittävimpiä olivat ravintolasegmentissä kannattamattoman liiketoiminnan myynti tai alasajo, kansainvälisen liiketoiminnan etupainotteiset investoinnit, Royal Ravintolat -kaupan integraatiokulut sekä Smilen listautumishankkeesta aiheutuneet suorat kustannukset. Yhtiön kolmannen kvartaalin tulos on näistä johtuen heikko, mutta keskipitkällä tähtäimellä näemme käynnissä olevien määrätietoisten ja huomattavien muutostoimenpiteiden olevan kestävä reitti kannattavan kasvun toteutumiseen jo vuoden 2019 aikana. Käymme nyt läpi merkittävää muutosprosessia, jonka tavoitteena on viedä yhtiö entistä vahvempana kannattavan kasvun aikakaudelle. Tätä tavoitetta tukee uusi strategia, jonka valmistelu on hyvässä vauhdissa.

Restamax on yksi maamme nopeimmin kasvaneista pörssiyhtiöistä, jonka kasvu on ollut tasaisen voimakasta historiansa alusta asti (2006-2017 CAGR +32 %). Se on kasvanut tänä aikana 8 miljoonan euron yhtiöstä tänä vuonna arviolta yli 300 miljoonaa euroa liikevaihtoa tekeväksi konserniksi sekä samalla Suomen suurimmaksi ravintola-alan yhtiöksi ja yhdeksi suurimmista toimijoista henkilöstövuokraustoimialalla. Vahva markkina-asema ja yhtiön koko ovat tuoneet mukanaan kestäviä kilpailu- ja skaalaetuja hankintoihin, henkilöstönhallintaan, johtoon ja hallintoon sekä taustajärjestelmien kehittämiseen. Transformaation mukanaan tuomat välttämättömät kertaluonteiset kustannukset ja tervehdyttämistoimet jaksottuvat 2018 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle ja alkavat tuottamaan tulosta vuoden 2019 aikana. Samassa yhteydessä yhtiö tulee tarkentamaan omia tavoitteitaan ja toimintamallejaan käyttökatevetoisesta liiketoiminnasta suhteelliseen kannattavuuteen, jota tullaan mittaamaan liikevoittoprosentilla vuodesta 2019 alkaen.

Yhtiön kannattavan kasvun strategia jakaantuu kahteen kokonaisuuteen. Lyhyellä aikavälillä tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus voimakkaan kasvuvaiheen jälkeen historiallisen hyvälle tasolle. Samanaikaisesti pidemmällä aikavälillä yhtiön kannattavan kasvun strategia perustuu orgaanisen kasvun kehittämiseen ja uusien kannattavien kasvualustojen luomiseen.

Lyhyen aikavälin (2018-2019) kannattavuusohjelmat koostuvat 1) Royal Ravintoloiden integraatiosta, 2) Portfolion saneerauksesta ja 3) Ydinliiketoiminnan kehitysohjelmasta. Pitkällä aikavälillä tärkeät kannattavan kasvun ohjelmat ovat 1) Myyntiin ja markkinointiin panostaminen, 2) Valikoidut isot ja kannattavat uudet hankkeet ja 3) Kansainvälisen kasvualustan rakentaminen.

Tavoitteena vähintään 6 miljoonan euron synergiat

Ensimmäinen lyhyen aikavälin kannattavuusohjelmasta, Royal Ravintoloiden integrointi osaksi konsernia, on sujunut suunnitellusti. Liiketoiminnan keskeiset mittarit asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys ja käyttökate ovat pysyneet ravintolayksiköissä hyvällä tasolla muutoksen keskellä, ja yhtiön integraation arvioidaan tuovan konserniin vähintään 6 miljoonan euron synergiat vuoden 2019 loppuun mennessä.

Synergioiden arvioidaan tulevan koostumaan pääosin kolmesta osa-alueesta: johdon ja hallinnon yhdistämisestä (synergia-arvo +1 MEUR), uuden yhtiön volyymin mukanaan tuomista osto- ja hankintasynergioista (synergia-arvo +1,5 MEUR) sekä uuden joustavamman henkilöstörakenteen sisäänajosta (synergia-arvo +3,5 MEUR). Näistä viimeksi mainittu on vaatinut ravintolatoiminnassa työsopimusrakenteen päivittämisen, jotta yksiköt pystyvät tehokkaammin vastaamaan kysynnän vaihteluihin lisäämällä työvoimaa ruuhkahuippuihin ja vastaavasti vähentämällä henkilökuntaa hiljaisilta viikonpäiviltä ja ajoilta. Tämä muutos on toteutettu yhteistoimintamenettelyä noudattaen yhdessä henkilökunnan kanssa, ja neuvottelut johtavat 200 tehtävän vähentämiseen ja 40 tehtävän osa-aikaistamiseen. Järjestelyt koskevat sekä toimihenkilöitä että työntekijöitä. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksista tiedotettiin 5.11.2018.

Saneerauksella portfolio entistä kannattavammaksi

Toinen lyhyen aikavälin kannattavuusohjelma keskittyy yhtiön yksikköportfolion saneeraukseen. Voimakas kasvu, Royal Ravintoloiden hankinta suurimmalta markkina-alueelta Helsingistä ja kannattavan kasvun strategia ovat mahdollistaneet yksikköportfolion kriittisen tarkastelun kannattavuusnäkökulmasta. Yksiköt, joiden kannattavuus ei täytä yhtiön tavoitetasoa ja joilla ei nähdä riittävän hyviä olosuhteita vuokrasopimuksen ja konseptin näkökulmasta, on myyty tai lopetettu. Näitä yksikköjä ovat esimerkiksi ravintolat Enso ja Hieta Helsingissä, Colorado-ravintolat Tampereella ja Hernesaaren Rannassa Helsingissä sekä Bella Roma Tampereella.

Saneeraustoimenpiteistä johtuvat kertaluonteiset erät alaskirjauksineen rasittivat kolmannen kvartaalin tulosta yli 3 miljoonaa euroa. Alaskirjauksilla ei ole kassavirtavaikutusta. Ravintolaportfolion saneeraus tullaan läpiviemään määrätietoisesti kuluvan vuoden kolmannen ja neljännen kvartaalin aikana, jotta yhtiön fokus niin taloudellisten kuin henkilöresurssienkin osalta saadaan siirtymään ydinliiketoiminnan kannattavan kasvun kehittämiseen täysimääräisesti vuoden 2019 alusta. Suurimmat alaskirjaukset ovat tapahtuneet kolmannen kvartaalin aikana, ja ohjelma saatetaan loppuun vuoden 2018 aikana.

Katse ydinliiketoiminnan kehittämiseen

Kolmas lyhyen aikavälin kannattavuusohjelma liittyy yhtiön ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Portfoliossamme on yli 200 ravintolaa, jotka jakautuvat neljään eri liiketoiminta-alueeseen: ruokaravintoloihin, fast casual -ravintoloihin, yö- ja viihderavintoloihin sekä ulkomailla toimiviin ravintoloihin. Restamaxilla on vahva markkina-asema Suomen keskeisissä kasvukeskuksissa ja arvoa sisältävissä markkinasegmenteissä. Yhtiö on aloittanut noin kymmentä ravintolaa koskevat konseptien uudistukset, joiden tavoitteena on vahvistaa ravintoloiden liikeideaa ja palauttaa ne kannattavan kasvun polulle vuoden 2019 aikana.

Konseptiuudistuksissa hyödynnämme merkittävää kilpailuetuamme muodostamalla tytäryhtiöitä pitkän linjan ravintolayrittäjien kanssa. Olemme todenneet yrittäjävetoisen toimintamallin tehokkaaksi ja tärkeäksi osaksi liiketoimintamme kehittämistä. Partnereiden vahva sitoutuminen konseptien kehittämiseen, markkinointiin sekä päivittäisen ravintolatoiminnan operoimiseen yhdistettynä suuren yhtiön taustatukeen, ostovolyymin kasvattamiseen sekä vankkaan talousosaamiseen on yksi toimintamme kulmakivistä.

Myynti- ja markkinointitoiminnot orgaanisen kasvun kiihdyttiminä

Pitkän aikavälin ensimmäinen kannattavan kasvun ohjelma liittyy konsernin myynti- ja markkinointitoimintojen kehittämiseen, joilla tavoitellaan orgaanisen kasvun vauhdittamista. Restamaxin kaupallisia toimintoja on kehitetty voimakkaasti vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aikana. Tampereen ja Helsingin myyntipalvelutoimintojen keskittäminen Helsinkiin on aloitettu, ja tavoitteena on yhdistää toiminnot vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskittäminen lisää organisaation ristiinmyynnin tehokkuutta, parantaa asiakaspalvelua ja luo kustannussäästöjä. Samanaikaisesti myyntiorganisaation avainasiakaspalveluita on lisätty sekä sopimusasiakkaiden että uusasiakashankinnan osalta. Tavoitteena on kasvattaa kokonaisasiakkuuksien ja -ostojen määrää sekä parantaa asiakaskokemusta, jotka laaja ravintolaportfoliomme mahdollistaa.

Myynnin systeemien integraatio ja kehitys etenee suunnitellusti. Myös organisaation sisäistä markkinointiosastoa on vahvistettu sekä henkilöresurssien että digitaalisten työkalujen osalta. Organisaation digitaalisen presenssin kehitys on yksi tärkeimmistä kaupallisista prioriteeteistamme.

Isoissa hankkeissa tulevaisuuden potentiaalia

Pitkän aikavälin toinen kannattavan kasvun ohjelma on isoihin hankkeisiin, kuten halli- ja tapahtumahankkeisiin, investointi. Näemme tässä kasvavassa ja kiinnostavassa markkinassa paljon tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Laaja ja monipuolinen ravintolaportfoliomme mahdollistaa laadukkaiden palvelukokemusten tarjoamisen yhtäaikaisesti useille eri asiakassegmenteille. Suunnitelmana on tehdä tähän kasvumarkkinaan uusia avauksia kannattavia kohteita selektiivisesti valikoiden. Suunnitteilla on mittavia hankeavauksia, joita tulemme julkistamaan lähitulevaisuudessa.

Kansainvälistyminen tulevaisuuden kasvumoottorina

Pitkän aikavälin kolmas kannattavan kasvun ohjelma on kansainvälisen liiketoimintamme kehittäminen. Laajensimme huhtikuussa 2018 ravintolaliiketoimintaamme Tanskaan, jolloin 11 ravintolaa siirtyi portfolioomme. Huhtikuun jälkeen olemme jatkaneet laajentumista Tanskassa avaamalla kaksi ravintolaa uudelle ravintola-alueelle Kööpenhaminan lentokentälle, jossa vierailee vuosittain noin 20 miljoonaa matkustajaa. Cock's & Cows- ja The Bird -ravintolat ovat olleet merkittävä strateginen investointi tulevaisuuden kasvuun ja näkyvyyteen. Kolmannen kvartaalin aikana niin ravintoloitamme kuin lentokentän uutta ravintola-aluetta ajettiin ylös vaiheittain. Toimintojen integrointi vie aikaa ja uuden liiketoiminnan kasvualustan rakentamiskustannukset näkyvät ravintoloiden katsauskauden tuloksessa, mutta liiketoiminnan näkymät loppuvuodelle ja tulevalle vuodelle ovat varsin suotuisat.

Liiketoimintamme laajentaminen ulkomaan markkinoilla etenee strategian mukaisesti. Kehitämme aktiivisesti Tanskan liiketoimintaa ja käymme parhaillaan keskusteluja Tanskan toimintojen laajentamisesta ja mahdollisesta uudesta markkina-avauksesta.

Smile jatkaa kasvuaan listautumisen peruuntumisesta huolimatta

Henkilöstövuokraussegmentillä katsauskauden pääfokus oli Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n listautumisannin toteuttamisessa ja yhtiön listaamisessa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Listautumisanti peruutettiin pääjärjestäjä Nordea Bank Oyj:n vetäytyessä listautumisannista. Vetäytyminen ei liittynyt Smilen toimintaan tai taloudelliseen asemaan. Helsingin Pörssin asettamat edellytykset annin toteutumiseksi olisivat täyttyneet ja annin merkinnät ylittivät listalleottoesitteen mukaiset vaatimukset.

Anti herätti kiinnostusta niin instituutioiden, henkilöstön kuin yleisönkin parissa. Merkintätarjousten määrä ylitti 90 prosenttia listautumisannissa tarjottujen osakkeiden määrästä ilman lisäosakeoptiota. Instituutioannissa annettiin merkintätarjouksia noin 98 prosenttia, henkilöstöanti ylimerkittiin ja yleisöannissa annettiin merkintäsitoumuksia noin 38 prosenttia listautumisannin ehtojen mukaisesta alustavasta enimmäismäärästä, mikä olisi riittänyt listautumisen toteutumiseen.

Listautumisen peruuntumisesta huolimatta uskomme Smilen arvoon nyt ja tulevaisuudessa. Smile lukeutuu Suomen nopeimmin kasvaviin ja kannattavimpiin henkilöstövuokrausalan yrityksiin yhdessä maamme ripeimmin kasvavassa markkinassa. Yhtiö on kolminkertaistanut liikevaihtonsa vuosina 2015-2017, eikä listautumisen peruuntumisella ole ollut vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Listautumisprosessin myötä Smilen liiketoiminnan perusta on vahvempi kuin koskaan, ja yhtiö tulee jatkamaan kannattavaa kasvuaan osana Restamax-konsernia.

Listautumisen kustannukset katsauskaudella olivat yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa, josta rahoituskuluja oli noin 859 000 euroa ja liiketoiminnan muita kuluja 641 000 euroa. Listautumisen ohessa katsauskauden aikana Smile teki systemaattista työtä ostettujen liiketoimintojen yhdistämiseksi yhtiön liiketoimintaan, ja integrointityö jatkuu loppuvuoden aikana. Esimerkiksi maaliskuussa 2018 Smile osti enemmistön rakennusalan vuokratyöyhtiö Adicio Oy:stä, joka on erikoistunut ulkomaisen rakennustyövoiman tuontiin Suomeen. Tätä nykyä Smile Import Oy -nimellä toimivan yhtiön konsepti on toimiva, ja ulkomaisen työvoiman tuonnissa nähdään merkittävää tulevaisuuden kasvupotentiaalia.

Henkilöstövuokrausmarkkinan kasvunäkymät ovat positiiviset. Markkinoilla on havaittavissa työvoimapulaa, mikä on osaltaan hidastanut Smilen liiketoiminnan kasvua. Listautumisanti järjestettiin Smilen tulevaisuuden kasvun rahoittamiseksi. Smile tähyää strategiansa mukaisiin kasvutavoitteisiinsa ja tutkii aktiivisesti loppuvuoden aikana uusia vaihtoehtoja tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi.

Siirtyminen seuraavaan strategiavaiheeseen

Toiminnassamme on kolme kivijalkaa: vahva markkina-asema Suomessa, lupaava alku kansainvälisessä ravintolaliiketoiminnassa sekä varsin hyvin performoiva henkilöstövuokraustoiminta. Juuri nyt olemme voimakkaan muutoksen keskellä, kun siirrymme kannattavan kasvun strategiavaiheeseen.

Royal Ravintoloiden yritysosto ja kansainvälisen liiketoiminnan avaus Tanskan yritysoston myötä ovat kasvustrategiamme valintoja. Restamaxin tavoitteena on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintola-alan yhtiö. Markkinajohtajuuden myötä yhtiö tulee siirtymään voimakkaan kasvun strategiasta kannattavan kasvun vaiheeseen, jonka muutostyöt on aloitettu vuoden 2018 kolmannen kvartaalin aikana uuden johtoryhmän toimesta. Kasvustrategiamme vaatii myös ulkoista rahoitusta, jota varten yhtiöllä on mahdollisuus käyttää erilaisia rahoitusinstrumentteja. Tulevan vuoden vahvaan kassavirtaan suhteutettuna yhtiöllä on hyvä lainanhoitokyky ja yhtiön 142 miljoonan euron nettovelka on hallittu.

Yhtiö tulee julkistamaan uuden nimensä ja samalla päivittämään uuden kannattavan kasvun strategian ja pitkän aikavälin tavoitteet tilikauden 2018 aikana.
 
Aku Vikström, toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00

Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille järjestetään tänään tiistaina 6.11.2018 klo 10.00 alkaen Ravintola Palacessa osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Restamax Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikström sekä Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen esittelevät katsauskauden tuloksen ja kertovat ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden näkymistä. Esitysmateriaali ja videotallenne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin tänään.

Restamaxin vuoden 2018 tammi-syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q3/2018

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on ravintolatoimintaa myös Tanskassa. Kesäkuussa 2018 yhtiö osti Royal Ravintolat. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Hanko Sushi, Sandro, Savoy ja Teatteri. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllistää tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Royal Ravintolat: www.royalravintolat.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

Tiedotteen liitetiedostot