7.11.2017
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2017: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan tammi-syyskuussa 2017

Restamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2017 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2017

Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan tammi-syyskuussa 2017

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin heinä-syyskuun 2017 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 55,9 miljoonaa euroa (36,6 miljoonaa euroa), kasvua 52,9 prosenttia. Käyttökate oli 7,5 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa), kasvua 16,8 prosenttia. Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa), kasvua 17,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa (29,4 miljoonaa euroa), kasvua 12,8 prosenttia. Käyttökate oli 4,9 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa), laskua 9,5 prosenttia. Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa), laskua 14,7 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa), kasvua 149,5 prosenttia. Käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), kasvua 148,5 prosenttia. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa), kasvua 147,0 prosenttia.

Konsernin tammi-syyskuun 2017 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 131,5 miljoonaa euroa (95,7 miljoonaa euroa), kasvua 37,3 prosenttia. Käyttökate oli 14,7 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa), kasvua 8,9 prosenttia. Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa), kasvua 17,5 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 87,8 miljoonaa euroa (79,1 miljoonaa euroa), kasvua 11,0 prosenttia. Käyttökate oli 10,4 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa), laskua 8,3 prosenttia. Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa), laskua 23,7 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 52,2 miljoonaa euroa (25,5 miljoonaa euroa), kasvua 104,7 prosenttia. Käyttökate oli 4,7 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), kasvua 90,0 prosenttia. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), kasvua 189,2 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Restamax Oyj:n vuoden 2017 tammi-syyskuun tulos oli olosuhteisiin nähden hyvä. Koko konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 37,3 prosenttia, käyttökate 8,9 prosenttia ja liikevoitto 17,5 prosenttia.

Poikkeuksellisen kylmä ja sateinen heinä-elokuun sää rasitti koko matkailu- ja ravintolatoimialaa. Sillä oli myös negatiivinen vaikutus konsernin ravintolaliiketoimintaan ja sen suhteelliseen kannattavuuteen.

Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa tammi-syyskuu 2017 oli varsin onnistunut: segmentin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 104,7 prosenttia, käyttökate 90,0 prosenttia ja liikevoitto 189,2 prosenttia.

Koska henkilöstövuokrausliiketoiminnan suhteellinen kannattavuus on liiketoiminnan luonteen takia ravintolaliiketoimintaa alhaisempi ja henkilöstövuokrausliiketoiminta kasvaa suhteellisesti ravintolaliiketoimintaa nopeammin, alentaa tämä luonnollisesti koko konsernin suhteellista kannattavuutta.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (8.8.2017 alkaen):

Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna noin 30 prosenttia ja olevan noin 170 miljoonaa euroa tilikaudella 2017. Kannattavuuden arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2017.

Yhtiön pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on saavuttaa 180 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2018 loppuun mennessä. Yhtiö tulee tarkentamaan liikevaihtotavoitettaan ja julkaisemaan uuden pitkän aikavälin tavoitteensa vuoden 2017 loppuun mennessä.

AVAINLUKUJA

Restamax-konserni yhteensä          
(1000 euroa)  7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni        
Liikevaihto 55 909 36 559 131 466 95 717 130 072
Käyttökate 7 482 6 405 14 656 13 458 19 399
Käyttökate, % 13,4 % 17,5 % 11,1 % 14,1 % 14,9 %
Liikevoitto 4 448 3 798 6 432 5 476 8 998
Liikevoitto, % 8,0 % 10,4 % 4,9 % 5,7 % 6,9 %
Katsauskauden tulos 3 107 2 534 4 009 3 243 5 864
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 633 2 378 3 425 3 123 5 608
Määräysvallattomille omistajille 474 156 584 120 256
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,15 0,21 0,19 0,35
Korolliset nettovelat     45 479 35 256 30 377
Nettovelkaantumisaste, %     98,4 % 91,6 % 69,1 %
Omavaraisuusaste, %     35,6 % 41,2 % 45,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)     9,9 % 9,7 % 11,9 %
Nettorahoituskulut     838 630 953
           
Ravintolaliiketoiminta          
(1000 euroa)  7-9/2017  7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liikevaihto 33 187 29 423 87 796 79 070 107 544
Käyttökate 4 944 5 464 10 407 11 344 16 475
Käyttökate, % 14,9 % 18,6 % 11,9 % 14,3 % 15,3 %
Liikevoitto 2 610 3 059 3 372 4 421 7 401
Liikevoitto, % 7,9 % 10,4 % 3,8 % 5,6 % 6,9 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Materiaalikate, % 73,0 % 74,0 % 73,4 % 73,8 % 74,6 %
Henkilöstökulut, % 26,2 % 25,8 % 28,1 % 28,2 % 28,1 %
           
Henkilöstövuokraustoiminta          
(1000 euroa)  7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liikevaihto 26 108 10 465 52 228 25 516 34 129
Käyttökate 2 684 1 080 4 662 2 454 3 441
Käyttökate, % 10,3 % 10,3 % 8,9 % 9,6 % 10,1 %
Liikevoitto 1 826 739 3 049 1 054 1 597
Liikevoitto, % 7,0 % 7,1 % 5,8 % 4,1 % 4,7 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 81,8 % 85,3 % 83,4 % 86,0 % 85,5 %

TOIMITUSJOHTAJA JUHA HELMINEN

Haastavasta kesästä huolimatta vahvan kasvun tiellä

Koko konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2017 tammi-syyskuussa 37,3 prosenttia, käyttökate 8,9 prosenttia ja liikevoitto 17,5 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstövuokraustoiminnallemme kulunut katsauskausi oli voimakkaan kasvun aikaa. Ravintolatoimintaamme sateinen ja viileä kesä toi omat haasteensa, joista kärsivät erityisesti heinä- ja elokuun terassi- ja juomamyyntimme. Sesonkiravintoloiden osuus ravintolaportfoliossamme on kasvanut, ja näin ollen hellepäivien puuttuminen vaikutti vahvasti kolmanteen kvartaaliimme laskien volyymia ja käyttökatemarginaalia. Tästä huolimatta pystyimme säilyttämään tehokkuuden tärkeimmät tunnusluvut, kuten materiaalikatteen ja henkilöstökulut, hyvällä tasolla. Konsernimme on saavuttanut tänä vuonna kolmessa kvartaalissa koko viime vuoden liikevaihtotason. Samoin osakekohtainen tuloksemme on kasvussa: kolmannella kvartaalilla kasvu oli 10,5 prosenttia edellisvuodesta.

Vuoden viimeinen kvartaali on perinteisesti ollut erittäin tärkeä yhtiömme ravintolaliiketoiminnassa, mutta myös osaltaan henkilöstövuokrausliiketoiminnassa, muodostaen jopa 30 prosenttia konsernin vuosittaisesta käyttökatteesta. Henkilöstövuokrauksen kasvanut asiakaskanta sekä ravintolaliiketoiminnan hyvät kumulatiiviset tunnusluvut materiaalikatteen ja henkilöstökulujen osalta tuovat luottamusta tuloksentekokykyymme loppuvuoden osalta.

Poikkeuksellinen kesäsää rasitti ravintola-alaa - näkymät kuitenkin positiivisia

Ilmatieteen laitoksen mukaan heinäkuu oli harvinaisen kolea - edeltävän 20 vuoden aikana viileämpää on ollut ainoastaan vuonna 2004. Vaikka elokuun keskilämpötila oli melko tavanomainen koko maassa, sademäärä puolestaan oli normaalia suurempi. Tämä heikensi käyttökatemarginaalia.

Vaikka kehno kesäsää rasitti koko ravintola-alaa, Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on elpynyt ja odotukset alan lähitulevaisuudelle ovat hyvät. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n arvion mukaan vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä ravintoloiden liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. Alan kasvu on ollut vuosien 2015-2016 taitteesta lähtien keskimääräistä paremmalla tasolla. Bruttokansantuotteen kasvu lupaa hyvää myös ravintolapalvelujen käytön lisääntymiselle.

Uusia elämyksellisiä konsepteja markkinoille

Restamax on erittäin vahva toimija molemmilla liiketoimintasegmenteillään ja pärjää loistavasti niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin vertailussa. Toimintamme pohja on hyvällä tasolla - aiomme jatkaa kotimaassa kasvua entisestään sekä laajentaa ravintolaliiketoimintaamme lähitulevaisuudessa ulkomaille. Kuten Suomessa, ravintola-ala on myös maailmalla fragmentoitunut, mikä luo meille kasvumahdollisuuksia Suomen rajojen ulkopuolella.

Aloitettuani syyskuussa yhtiön toimitusjohtajana yksi ensimmäisistä havainnoistani oli vahva yrittäjähenkinen kulttuuri. Tulemme kannustamaan henkilöstöämme yrittäjähenkiseen ajatteluun myös jatkossa. Tämä johtaa siihen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme jatkuvasti uusia ravintolaelämyksiä persoonallisen palvelun ja kokemuksen muodossa. Valintamme Tampereelle suunnitellun Kansi ja Areena -elämysareenan ravintolapalvelujen tuottajaksi on jälleen yksi indikaatio vahvasta osaamisestamme ja osoitus luottamuksesta toimintaamme.

Tulemme panostamaan jatkossa entistä enemmän paikalliseen markkinatuntemukseen ja siihen, että pystymme jatkuvasti rikastuttamaan ravintolakulttuuria laadukkaiden konseptien, palvelujen ja elämysten kautta. Tuomme eri kaupunkeihin sekä olemassa olevia konseptejamme että kokonaan uusiakin. Lisäksi uskon pitkän urani panimoalalla ja kokemukseni kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisesta edesauttavan mahdollisuuksiamme pärjätä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin kilpailussa.

Vuoden tärkein sesonki on käynnistymässä. Vahva portfoliomme eri ravintolakonsepteja tarjoaa mitä erilaisimpia mahdollisuuksia juhlan luomiseksi arjen keskelle. Osaava henkilöstömme, lisääntynyt palvelu- ja myyntiorientoitumisemme sekä vahva liiketoimintaosaamisemme ovat avainroolissa tuloksen tekemisessä tärkeässä sesongissa. Lisäksi luomme jälleen lisää kasvua; tulemme avaamaan vuoden viimeisellä kvartaalilla yli kymmenen uutta ravintolaa. Laajennamme markkina-alueitamme mm. Vaasaan ja Rovaniemelle sekä vahvistamme asemaamme entisestään Tampereella, Helsingissä ja pohjoisen hiihtokeskuksissa. Vuoden loppuun mennessä meillä on noin 140 ravintolaa, kun vuoden 2016 lopussa ravintoloita oli hieman yli 100.

Henkilöstövuokrauksessa kovan kasvun kvartaali

Tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelujen kolmas kvartaali oli vahva. Liikevaihdon kasvu tammi-syyskuussa 2017 oli edellisvuoteen verrattuna yli 100 prosenttia, käyttökatteen kasvu 90 prosenttia ja liikevoiton kasvu lähes 190 prosenttia. Kasvu on toimialan yleistä kehitystä huomattavasti voimakkaampaa ja kannattavuus on alalle poikkeuksellisen hyvä (käyttökate heinä-syyskuussa 10,3 prosenttia).

Smilen tänä vuonna toteuttamat yritysostot ovat alkaneet näkyä positiivisesti liiketoiminnassamme. Olemme päässeet uudelle tasolle henkilöstöpalvelujen tarjoajana, ja uusien yhtiöiden mukaantulo on merkinnyt asemamme parantumista erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan toimialoilla. Yritysostojen lisäksi myös orgaaninen kasvu on ollut vahvaa - nykyisten asiakkaidemme henkilöstötarpeet ovat entistä kattavampia ja uusasiakashankintamme on ollut onnistunutta. Uskomme voimakkaan kasvun kiihtyvän ja Smilen kipuavan lähitulevaisuudessa toimialan suurimpien joukkoon.

Smilen menestyksen kulmakivinä ovat eri toimialojen asiantuntemus ja monipuolinen kasvustrategia. Henkilöstövuokraussegmentin maantieteellinen toimipisteverkosto kattaa jo lähes koko Suomen ja työllistämme vastuullisesti yli 8 000 työntekijää kuukausittain. Smile kehittää koko toimialaa ja on omalta osaltaan ratkaisemassa työvoimapulaa ja työttömyyttä. Hyvänä esimerkkinä tästä on syyskuussa perustettu Smile Education Oy, joka toteuttaa yhteis- ja oppisopimuskoulutuksia sekä tekee yhteistyötä usean eri oppilaitoksen kanssa. Smile Education yhdistää asiakasyritystemme tarpeet, koulutusohjelman sekä työnhakijat.

Henkilöstövuokraustoimialalla puhaltavat positiiviset tuulet ja alan suosio on vahvassa kasvussa. Suomen talouden nousu edesauttaa myös henkilöstövuokrausalan kasvua, kun työvoiman saatavuus on kovilla. Esimerkiksi maamme kasvukeskukset ovat täynnä suuria rakennustyömaita, joilla on suuri henkilöstövaje. Työmarkkinoilla on havaittavissa selkeä kulttuurimurros työntekijöiden odottaessa työnantajilta yhä enemmän joustoa muuttuviin työtarpeisiinsa. Näemme tässä henkilöstöpalvelutoimijoilla suuren mahdollisuuden sekä suoranaisen vastuun mukautua näihin tarpeisiin.

Vahva strategia luo pohjan tulevaisuuden kasvulle

Haluamme nyt ja tulevaisuudessa varmistaa liiketoimintamme hallitun kasvun ja hyvän kannattavuuden niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tulemme julkaisemaan vielä tämän vuoden aikana uudet strategiset pitkän aikavälin tavoitteemme.

Juha Helminen, toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2017 tammi-syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q3/2017

Lisätietoja:
Juha Helminen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 535 5560
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 8 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: 
www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi