8.11.2016
Pörssitiedotteet

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2016: Liikevaihto kasvoi 16,5 prosenttia ja kannattavuus parani

Restamax Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2016 klo 8.00

RESTAMAX OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2016

Liikevaihto kasvoi 16,5 prosenttia ja kannattavuus parani tammi-syyskuussa 2016

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin heinä-syyskuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa (31,3 miljoonaa euroa), kasvua 16,9 prosenttia. Käyttökate oli 6,4 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa), kasvua 19,5 prosenttia. Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), kasvua 26,8 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (26,6 miljoonaa euroa), kasvua 10,4 prosenttia. Käyttökate oli 5,5 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa), kasvua 17,5 prosenttia. Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), kasvua 20,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 10,5 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa), kasvua 34,6 prosenttia. Käyttökate oli 1,1 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 31,4 prosenttia. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), kasvua 64,9 prosenttia.

Konsernin tammi-syyskuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 95,7 miljoonaa euroa (82,1 miljoonaa euroa), kasvua 16,5 prosenttia. Käyttökate oli 13,5 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa), kasvua 22,5 prosenttia. Liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa), kasvua 27,6 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 79,1 miljoonaa euroa (72,8 miljoonaa euroa), kasvua 8,6 prosenttia. Käyttökate oli 11,3 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa), kasvua 19,5 prosenttia. Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa), kasvua 25,2 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 25,5 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa), kasvua 45,8 prosenttia. Käyttökate oli 2,5 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa), kasvua 34,9 prosenttia. Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 38,6 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus Restamax-konsernin liiketoimintaan. Vaikka loppukesän sää oli varsin epäsuosiollinen, konsernin vuoden 2016 tammi-syyskuun tulos on edellisvuotta huomattavasti parempi. Koko konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 16,5 prosenttia, käyttökate 22,5 prosenttia ja liikevoitto lähes 28 prosenttia.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (23.2.2016 alkaen):

Restamax arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla tilikaudella 2016.

AVAINLUKUJA          
Restamax-konserni yhteensä          
(1000 euroa)  7-9/2016  7-9/2015  1-9/2016  1-9/2015  1-12/2015
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni          
Liikevaihto 36 559 31 279 95 717 82 148 113 618
Käyttökate 6 405 5 360 13 458 10 988 16 536
Käyttökate, % 17,5 % 17,1 % 14,1 % 13,4 % 14,6 %
Liikevoitto 3 798 2 995 5 476 4 292 7 266
Liikevoitto, % 10,4 % 9,6 % 5,7 % 5,2 % 6,4 %
Katsauskauden tulos 2 534 2 204 3 243 2 760 4 809
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 378 2 178 3 123 3 031 5 050
Määräysvallattomille omistajille 156 26 120 -271 -241
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,15 0,13 0,19 0,19 0,31
Korolliset nettovelat     35 256 26 869 29 313
Nettovelkaantumisaste, %     91,6 % 71,3 % 73,2 %
Omavaraisuusaste, %     41,2 % 43,9 % 44,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)     9,7 % 8,8 % 10,8 %
Nettorahoituskulut     630 860 1 195

Ravintolaliiketoiminta          
(1000 euroa)  7-9/2016  7-9/2015  1-9/2016  1-9/2015  1-12/15
Liikevaihto 29 423 26 648 79 070 72 799 100 315
Käyttökate 5 464 4 651 11 344 9 490 14 801
Käyttökate, % 18,6 % 17,5 % 14,3 % 13,0 % 14,8 %
Liikevoitto 3 059 2 547 4 421 3 531 6 492
Liikevoitto, % 10,4 % 9,6 % 5,6 % 4,9 % 6,5 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Materiaalikate, % 74,0 % 73,3 % 73,8 % 73,6 % 74,3 %
Henkilöstökulut, % 25,8 % 27,5 % 28,2 % 29,2 % 28,5 %

Henkilöstövuokraustoiminta          
(1000 euroa)  7-9/2016  7-9/2015  1-9/2016  1-9/2015  1-12/15
Liikevaihto 10 465 7 775 25 516 17 504 24 151
Käyttökate 1 080 822 2 454 1 819 2 161
Käyttökate, % 10,3 % 10,6 % 9,6 % 10,4 % 8,9 %
Liikevoitto 739 448 1 054 761 775
Liikevoitto, % 7,1 % 5,8 % 4,1 % 4,3 % 3,2 %
           
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT          
Henkilöstökulut, % 85,3 % 83,9 % 86,0 % 84,9 % 85,2 %

TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN

Kolmannen neljänneksen tulos vahva

Konsernimme vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tulos on odotusten mukaisesti vahva. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 16,5 prosenttia, käyttökate 22,5 prosenttia ja liikevoitto lähes 28 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Loppukesän epävakaista sääolosuhteista huolimatta liikevaihtomme kasvu ja tuloksen kehittyminen oli voimakasta. Pystyimme vastaamaan kuluttajien kysyntään kattavan kesäravintolatarjonnan ja monipuolisen ravintolaportfoliomme ansiosta. Päämarkkina-alueellamme oli paljon onnistuneita kesätapahtumia, jotka vauhdittivat paitsi kesämyyntiämme, myös työllistivät ahkerasti henkilöstöämme. Myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sesonkiennusteen mukaan festivaaleille kesä oli edellisvuotta parempi.

Henkilöstömme muuntautumiskyky ja nopea reagointi myynnin kysynnän muutoksiin kesäsesongin aikana osoitti varsin kiitettävää joustoa työntekijöiltämme.

MaRa:n ennusteen mukaan kolmannella kvartaalilla huvipuistojen kävijämääriä ja myynnin kasvua verotti epävakaa sää sekä pienentynyt keskiostos. Linnanmäen ja Särkänniemen huvipuistoissa sijaitsevien ravintoloidemme tulokset olivat kuitenkin hyviä, eikä yleinen myynnin kehitys näkynyt näissä yksiköissä.

Kuluneen katsauskauden aikana avasimme Helsinkiin georgialaisen ravintolan yhteistyössä näyttelijä-juontaja Ville Haapasalon kanssa. Tämän lisäksi remontoimme ja saneerasimme useita ravintoloitamme. Vuonna 2010 Seinäjoelle avattu ensimmäinen Viihdemaailma Ilona -yökerho täysremontoitiin syyskuussa. Tampereella legendaarisen maineen saavuttaneet, vuodesta 1993 palvellut Wanha Posti ja vuodesta 1997 toiminut Henry's Pub uudistettiin myös lattiasta kattoon. Myös meksikolaisravintola Cholo Helsingissä koki uudistuksen laajennus-saneerauksen myötä.

Partneriliiketoiminta - yksi kasvun kulmakivistä

Ravintoloidemme konseptien kehittämisen kannalta tytäryhtiöidemme partnereiden rooli on erittäin tärkeä ja yhteistyö heidän kanssaan on tiivistä. Heidän omistajuuden mukanaan tuoma sitoutuminen ja panokset liikeideoiden suunnitteluun, toteutukseen ja toiminnan monipuolistamiseen ovat merkittäviä. Jokainen partnerimme tuo vahvan ja yksilöllisen kädenjälkensä ravintoloiden liiketoimintaan. Restamaxin rooli painottuu puolestaan ravintolaliiketoiminnan operatiiviseen johtamiseen, rahoitukseen ja ravintola-alan asiantuntijuuteen.

Esimerkkeinä partnereiden kanssa operoimistamme tytäryhtiöistä mainittakoon Ville Haapasalon kanssa avattu georgialainen ravintola, Mehdi Younesin kanssa johdettavat meksikolaisravintolat, Hans Välimäen kanssa pyöritettävä ravintolatoiminta, Seppo Koskisen kanssa operoitava Hernesaaren Ranta ja yökerhotoiminta, Stefan Richterin Stefan's Steakhouse -nimikkoravintolat, Louie Son kanssa luotsattavat viihderavintolat, Hannu Lahtisen kanssa harjoitettava peliravintolatoiminta ja Riku Räsäsen kanssa toteutettava ravintolaliiketoiminta Raumalla.

Suomessa perinteisesti ketjutoimintaan on liitetty kasvottomuus. Perinteinen ketjuajattelu ei kuitenkaan kuvaa meidän toimintaamme. Yhtiöllämme on yli 60 erilaista ja yksilöllistä konseptia, ja uusia kehitetään jatkuvasti eri markkina-alueille sopiviksi. Partnereiden idearikkaus ja luovuus yhdistettynä suuren yhtiön tukeen ja johdon vankkaan kokemukseen luovat hyvät edellytykset menestyneelle ja laadukkaalle ravintolaliiketoiminnalle. Ilman tämänkaltaista toimintaa Suomen ravintolakulttuuri olisi huomattavasti yksipuolisempi.

Tytäryhtiöidemme vetovastuussa olevat omistajayrittäjät luovat erityistä lisäarvoa toiminnallemme. Uskomme kotimaiseen yrittäjyyteen ja kannustamme myös henkilökuntaamme yrittäjämäiseen toimintaan. Yhteisyritysmallin mukainen kasvaminen yhdessä tytäryhtiöidemme kanssa on meille varsin mieluinen tapa kasvaa. Tulevaisuudessa kasvun myötä partneritoiminnan tärkeys korostuu entisestään.

Aiempaa valoisampia suhdannenäkymiä

Vuosia synkkinä esittäytyneet matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät näyttävät valoisimmilta aikoihin. MaRa ry:n ennusteiden mukaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä ravintoloiden liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia ja koko mara-alan 5,9 prosenttia. Viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla ravintoloiden liikevaihdon kasvu oli neljän prosentin luokkaa. Ruokamyynti on edelleen nousussa, kun taas anniskelumyynti laahaa.

Ravintola-alan kasvunäkymät keskittyvät erityisesti kasvu- ja kauppakeskuksiin, ja pääkaupunkiseudun nopean ruokailun ravintoloiden povataan synnyttävän tulevina vuosina tuhansia työpaikkoja. Tulemme huomioimaan nämä näkymät myös strategiamme mukaisessa kasvussa.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa hieman kohentuneen. MaRa:n sesonkiennusteen mukaan lähes 70 prosenttia alan yrityksistä kertoo kesämyynnin kasvaneen, suurimmalla osalla 2-4 prosenttia. Alan yritykset kokevat suhdannetilanteen loivasti parantuneen, mutta se on silti alle keskimääräisen. Loppuvuonna 2016 suhdanteiden ennustetaan hieman vahvistuvan. MaRa:n sesonkikyselyyn vastanneista yrityksistä 60 prosenttia arvioi pikkujoulumyynnin kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n suhdannekatsauksen mukaan Suomen BKT kasvaa noin prosentin tänä vuonna ja seuraavina vuosina kasvun ennustetaan vahvistuvan.

Yleisen taloustilanteen lievän kehityksen lisäksi positiivisia näkymiä voidaan nähdä ensi vuoden alusta voimaan tulevan alkoholilainsäädännön uudistuksen myötä. Kaavailtu elintarvikelainsäädännön uudistus, joka koskee EU-asetuksia tiukempaa kotimaista lainsäädäntöä ja sen purkamista, tuonee alalle helpotteita ja vaikuttaa näin ollen positiivisesti ruokaravintoloiden liiketoimintaan. Olen edelleen vahvasti sitä mieltä, että ravintola-alan kehittymisen, talouskasvun, ostovoiman ja työllisyyden parantumisen kannalta kilpailukykysopimuksen mahdollistamat veronalennukset ovat ensi vuonna välttämättömiä.

Henkilöstövuokrauksen liikevaihdon kasvu jatkuu


Tammi-syyskuussa 2016 henkilöstövuokraussegmentin liikevaihdon kasvu oli voimakasta. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi lähes 46 prosenttia, käyttökate lähes 35 prosenttia ja liikevoitto lähes 39 prosenttia.

Kuluneen vuoden aikana henkilöstövuokraustoimintaa on viety uusille toimialoille ja uusasiakashankinta on ollut aktiivista. Esimerkiksi edelliseen neljännekseen sijoittuva osake-enemmistön osto seinäjokelaisesta Make My Solutions Oy:stä on luonut mahdollisuuden kasvattaa toimintaa teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan toimialoilla. Kuluneen kvartaalin aikana näillä toimialoilla on kartoitettu maantieteellisen laajentumisen mahdollisuuksia. Smile Doctors Oy:n ja terveydenhuoltopuolen kasvun tukemiseksi organisaatiota on vahvistettu johdon rekrytoinnilla. Uusien toimialojen ja yhtiöiden integrointi toimintaan on osin kesken, mikä osaltaan vaikutti segmentin katsauskauden tulokseen.

Henkilöstöpalvelualan vahva kasvu kotimaassa jatkuu edelleen. Kokonaisuudessaan alan markkina-arvo on noin 1,5 miljardia euroa ja alan kokonaisliikevaihto vuonna 2015 oli yli miljardi euroa. Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kasvoi elokuussa 2016 noin 22 prosenttia ja henkilöstövuokrauspalvelujen liikevaihto 14 prosenttia vuoden takaisesta. Henkilöstövuokrauksen 2016 tammi-elokuun kumulatiivisen liikevaihdon arvo oli 546,66 miljoonaa euroa, noin 13 prosentin kasvulla edellisvuoteen.

Kasvumme on reilusti toimialaa voimakkaampaa. Henkilöstövuokraus on vakiinnuttanut paikkansa tämän päivän työmarkkinoilla ja toimiala on merkittävä työllistäjä. Voimakkaat kausivaihtelut, vaikeasti ennustettavat tulevaisuuden näkymät ja kasvualojen lisääntyvä työvoimatarve ohjaavat henkilöstövuokrauksen kasvua. Vuokrausyhtiöt tarjoavat monelle nuorelle ensikokemuksen työelämään ja helpottavat nuorten haastavaa työllisyystilannetta. Henkilöstövuokraus nähdäänkin selkeästi tulevaisuuden kasvualana.

Markkinan luottamus kasvaa - osakekurssi ennätyslukemissa

Yhtiömme hallituksen asettama tavoite laajentaa ravintolaliiketoimintaa ulkomaille strategiakaudella 2016-2018 on markkinoiden kartoitusvaiheessa. Samanaikaisesti tulemme kasvattamaan toimintaamme myös kotimaan markkinoilla ja pyrimme viemään toimintaamme loppuvuoden aikana uusille markkina-alueille.

Liikevaihtomme kasvu sekä toimialojemme keskimääräistä tasoa parempi kannattavuutemme on markkinakehitystä huomattavasti voimakkaampaa. Lokakuussa osakekurssimme kipusi ennätyslukemiin ja ylitimme ensimmäistä kertaa yli 100 miljoonan euron arvostuksen. Kurssikehitys osoittaa, että markkinan luottamus liiketoimintaamme kohtaan on vahvistunut, ja se puhuu tuloksemme kanssa samaa kieltä. Tästä suuntauksesta olen erittäin iloinen ja uskon kehityksen jatkuvan samansuuntaisena.

Ravintola- ja henkilöstövuokrausalalle on tyypillistä, että tuloksen syntyminen painottuu loppuvuodelle. Yleisen markkinakehityksen, kulutuskäyttäytymisen sekä toimintamme kasvun ja monipuolistumisen myötä odotukset loppuvuodelle ja pikkujoulukaudelle ovat suotuisia.

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

Restamaxin vuoden 2016 tammi-syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

RESTAMAX OYJ

Hallitus

Markku Virtanen, toimitusjohtaja

LIITE: Restamax Oyj Osavuosikatsaus Q3/2016

Lisätietoja:
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh +358 400 836 477
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 100 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona ja Classic American Diner. Restamax Oyj:n vuoden 2015 liikevaihto oli 113,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 16,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1000 henkilöä. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 3000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

Tiedotteen liitetiedostot